Lada hezčí než originál. Galerie v Hradci vystavuje padělky za miliony

  7:36
Průlomovou výstavu pod názvem „Originál? Umění napodobit umění“ připravila Galerie moderního umění v Hradci Králové. Jde o zcela mimořádný badatelský počin po roce 1989, sbírka falz v takovém rozsahu totiž ještě k vidění nebyla. V podvečer 11. listopadu o padělání a trhu s falzy promluví odborníci.

Pohled do sekce padělky, kopie, napodobeniny. Joža Uprka? – zleva Žena v kožichu (1899?; Západočeská galerie v Plzni), Myjavanka (1909; Městské muzeum Vodňany), Studie dívky v modrém – Myjavanka (20.–30. léta 20. století; Oblastní galerie Liberec) | foto: GMU Hradec Králové

Proč některé obrazy jsou záměrně namalovány tak, aby oklamaly? Proč některé sochy jsou věrnými kopiemi originálu? Co je vlastně originál? Je kopie bezcenná? Proč je padělků tolik? A jak si nekoupit falzum? 

Na mnohé z těchto otázek odpovídá právě hradecká výstava. Čítá více než 100 děl. Hodnota falz se vyšplhala na 200 milionů korun.

Expozice přístupně uvádí do problematiky padělatelství umění, které je věčné.

„Padělání uměleckých děl se v posledních desetiletích zdokonalilo a rozrostlo do obludných rozměrů. Vinu nese také anonymita virtuálního světa internetu, online aukcí a bazarů. Omylům se často bohužel neubrání ani kurátoři veřejných galerií či štědří dárci a sběratelé,“ uvádí kurátor výstavy, ředitel královéhradecké galerie František Zachoval.

„Touto mimořádnou výstavou chceme upozornit širokou veřejnost, jak jednoduché je padělat umění. Rádi bychom také návštěvníkům pomohli zorientovat se v nepřehledném prostředí uměleckého trhu. Každý z nás by měl být při nákupu uměleckých děl velmi obezřetný,“ říká kurátor.

Galerie seznamuje s fenoménem originálu a jeho nejrůznějších napodobenin od kopií po záměrná falza, která vznikala ve 20. století a vznikají stále. Problematiku padělků z legislativního pohledu interpretuje právní rámec představovaných podvodů. 

Diskuse o falzech a falšování

11. listopadu, 17:00 

Galerie moderního umění v Hradci Králové připravila diskusi o falzech a falšování.

PROGRAM:

17:00 Jiří Hořava (Artbedekr)
… aneb rádce a průvodce trhem s uměním v ČR – veselé i smutné povídání pro začátečníky i profesionály (křest druhého dílu Artbedekru)

17:40 Michal Hulla (1. podzemní antikvariát)
Padělky kreseb a grafik z pohledu antikváře

18:20 Zdeněk Novák (Falzum Stop)
Padělaná doba – Aspekty padělatelství a jejich dopad na současný trh a společnost

19:00 Komentovaná prohlídka výstavy
s přednášejícími a s kurátorkou výstavy Petrou Příkazskou

Diskuse

„Výstava splácí velký dluh všem výtvarníkům, dědicům, majitelům uměleckých děl a venkoncem všem milovníkům ‚pravého‘ umění. Věnuje se opomíjenému, ale velice důležitému tématu porušování autorských práv,“ poznamenává František Vyskočil, jenž je nejerudovanějším odborníkem na problematiku autorského práva.

„A nejedná se pouze o činy přímo kriminální, různá falza a stylové napodobeniny, ale i o vědomé či nevědomé pořizování rozmnoženin autorských děl, najmě plastik, fotografií či grafik. Pevně věřím, že tato výstava přispěje ke kultivaci výtvarného prostředí a omezí obchod s díly, která svého autora nikdy nespatřila,“ vysvětluje František Vyskočil.

Výstava je rozdělena do šesti částí, a to podle zvolené techniky, postupu či způsobu vytváření falz.

„Divák se tu seznamuje s rozličnými přístupy padělatelů. Jednak je to podobnost stylu, vylepšování děl, machinace s reprodukcemi, nadprodukce originálů, vytváření fiktivních identit a jednak otázka výstavních kopií,“ vysvětluje kurátorka výstavy Petra Příkazská.

První speciální část představuje strategii současného umění – apropriaci, kdy si autoři přivlastňují styl či konkrétní díla pro vytvoření vlastních, originálních prací. Mechanismům a souvislostem obchodu s výtvarným uměním se věnuje další speciální sekce výstavy – Trh s uměním.

„Ta seznamuje s šířením padělků pomocí anonymity virtuálního světa internetu, online aukcí a bazarů, které často nabízejí zprostředkování prodeje uměleckých děl z neověřených zdrojů,“ pokračuje kurátorka.

Tikající bombou následujících desetiletí jsou výstavní kopie, které si často umělci nestáhnou ze svých výstav. Jde většinou o site-specific instalace, konceptuální umění nebo o nová média. Držení těchto kopií po skončení výstav je protiprávní. Nelze je považovat za originální autorská díla.

Omyly štědrých dárců vytáhli z depozitářů

Nechybí ani „edu zóna“, která diváky intuitivně navede k zamyšlení, komunikaci s uměním i k výtvarné akci.

„Prozkoumáte nejrůznější vzorky, vrstvy a detaily s pracovním listem, který bude vaším průvodcem. Načerpáte inspiraci, vytvoříte si vlastní dílo a zanecháte tak po sobě stopu v galerii. Prostor je pojatý jako samoobslužný a je k dispozici návštěvníkům každého věku,“ říkají galeristé.

Výjimečně se otevřely depozitáře členských institucí Rady galerií České republiky, jejichž kurátoři či štědří dárci se neubránili omylům, ostatně stejně jako mnoho sběratelů. Výstava obsahuje díla významných autorů, jako byli Marc Chagall, Joan Miró, František Kupka, Josef Lada, Jan Zrzavý, Joža Úprka, Kamil Lhoták, nebo současných jako Milana Knížáka, Jiřího Kovandy a mnoha dalších. V Česku patří k nejpadělanějším malířům Jan Zrzavý.

Výstava v hradecké galerii potrvá až do 27. února.

Autor: