V klášteře v Hostinném vrátili restaurátoři lesk kopiím antických soch

  17:00
Unikátní sbírka antických soch v Hostinném na Trutnovsku se po třech letech znovu otevřela. Desítky sádrových odlitků vyčistili restaurátoři. Návštěvníci díky tomu sochy uvidí v kondici, v jaké je už desetiletí neměli šanci spatřit. Sbírka vlastněná Univerzitou Karlovou dostala nové uspořádání.

Poslední prohlídka v galerii, která v bývalém františkánském klášteře sídlí od roku 1969, byla na jaře 2019.

Řemeslníci opravili podlahy, položili nové koberce a vytvořili nové podstavce. Původní byly potaženy nevzhlednou látkou. Většinu soch restaurátoři vyčistili, opravili a doplnili. Část skulptur restaurovali přímo v galerii, jiné odvezli do dílny.

„Některé odlitky se v minulosti restaurovaly, ale většina soch byla poškozených nebo hodně špinavých a zásah potřebovaly. Teď na nich vynikají detaily, které dříve nebylo vůbec vidět,“ uvedla kurátorka expozice Lenka Vacinová.

Došlo také k výměně několika soch. Stavební a restaurátorské práce vyšly na 320 tisíc korun. O náklady se podělilo město Hostinné a Univerzita Karlova.

Prohlídkový okruh doznal změn, uspořádání skulptur už nesleduje čistě chronologickou linku, ale částečně vychází z ucelených tematických celků. Ty představují antické atlety, legendární válečnice Amazonky, vznik ženského aktu nebo řecké intelektuály.

Celá sbírka odlitků Univerzity Karlovy obsahuje přes 500 plastik, patří k největším a nejkomplexnějším v Evropě. V Hostinném je pětina, část je vystavená na zámku v Duchcově v severních Čechách, zbylé plastiky jsou uloženy v depozitářích.

Rekonstruované sochy jsou světovými unikáty

Expozice v klášterním kostele podává průřez nejdůležitějšími epochami antického sochařství. Významné jsou především odlitky originálů řeckých soch, například bohyně Níké Samothrácké, jejíž originál je v pařížském Louvru. Světovými unikáty jsou rekonstrukce soch sestavené Wilhelmem Kleinem z fragmentů uložených v různých evropských muzeích.

Galerie antického umění v Hostinném

Galerie je v hlavní návštěvnické sezoně od května do září otevřena pro individuální i skupinové prohlídky každý den kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli pouze odpoledne.

„Pokud bychom chtěli vidět originály, museli bychom objet půlku Evropy. V tom je expozice v Hostinném výjimečná. Odlitky jsou navíc velmi kvalitní, vznikaly 200 let a samy o sobě mají historickou hodnotu,“ upozornil Ladislav Stančo, ředitel Ústavu pro klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Pro studium antické kultury je galerie nedocenitelným pramenem,“ dodal Ladislav Stančo.

Univerzitní sbírka byla od 19. století umístěna v pražském Klementinu, na začátku 60. let se krátce přestěhovala do zámku Hrubý Rohozec na Turnovsku. Do klášterního kostela v Hostinném se sádrové plastiky přesunuly v roce 1965, v srpnu o čtyři roky později byla otevřena Galerie antického umění. Někdejší františkánský klášter je z roku 1687.

Po velké rekonstrukci za 50 milionů korun se do něj v roce 2012 přesunuly městské muzeum a knihovna.

„Reinstalací sbírky antických soch a jejím obohacením se završila poslední etapa úpravy interiéru celého objektu,“ uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník). Klášter je dnes kulturním centrem čtyřtisícového města.