Obce na Chebsku chtějí o vodě rozhodovat samy, lépe by ochránily její cenu

  9:34
Vodárenská společnost Chevak Cheb by se měla plně vrátit do českých rukou. Rovněž by se neměla soustředit na zisk, ale na udržení ceny vody a zejména na investice do obnovy a rozšiřování vodárenských sítí. To je názor představitelů obcí a měst na Chebsku, které drží 70 procent akcií společnosti.

Dalších 28 procent patří německé společnosti Gelsenwasser AG, zbytek vlastní drobní akcionáři.

„Němci tento podíl ve společnosti získali v roce 1998 za zhruba 290 milionů korun. Následujících 20 let inkasovali na dividendách téměř celý zisk. Umožňovala jim to smlouva o spolupráci uzavřená mezi společností NGW Duisburg, což byl předchůdce Gelsenwasser AG, a tehdejším představenstvem společnosti. Německý akcionář díky držení takzvaných prioritních akcií, které umožňují přednostní výplatu dividendy, vyinkasoval do roku 2018 přes 330 milionů korun. Naproti tomu obce s největším akciovým podílem se musely spokojit s drobnými,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, který společně se starostou Chebu Antonínem Jalovcem obce v jednání s menšinovým vlastníkem zastupuje.

Podle jeho slov například město Cheb získalo za tu dobu 6,1 milionu, Mariánské Lázně 5,8 milionu, Aš čtyři miliony a Františkovy Lázně 3,4 milionu korun. 

Tato čtyři města přitom drží více než poloviční podíl ve společnosti, jejíž hodnota stále roste s tím, jak do ní obce a města vkládají další vodohospodářský majetek a postupně rozšiřují svoji vodohospodářskou infrastrukturu. Zatímco v roce 1998 se tržní hodnota společnosti pohybovala kolem 600 milionů korun, dnes se podle Kuchaře odhaduje až ke dvěma miliardám.

„Chevak je v současnosti jedinou vodohospodářskou společností v republice, kam obce vkládají svůj majetek za symbolickou cenu, aniž by za svoji investici dostaly odpovídající podíl na akciích. Ke skutečnému vkladu majetku do společnosti za úpis akcií je potřeba, aby s takovým rozhodnutím souhlasilo 75procentní kvórum na valné hromadě. Pak by se podle vložených investic měnil podíl jednotlivých akcionářů. Němci však disponují 28procentním podílem, což jim na valné hromadě stačí k blokaci takového rozhodnutí, i kdyby to chtěly všechny obce. A ony to chtějí, neboť stejně postupují obce v jiných vodárnách v zemi. Pokud by si chtěl německý akcionář udržet svůj podíl, bylo by férové, aby majetkové vklady obcí finančně kompenzoval,“ doplnil Kuchař.

Dodal, že vyplacení německého akcionáře by vedlo k nižšímu tlaku na růst ceny vody a stočného.  Zároveň by obce a města měly stoprocentní vliv na fungování firmy a její investice.

Politické vyjednávání skončilo

„Vyjednání nyní přechází z politické úrovně k úrovni obchodní. Po změnách, které proběhly v řízení společnosti, došlo k nabídce ze strany Chevak Cheb na odkup akcií. A my jsme asi před měsícem obdrželi ocenění akcií ze strany německého akcionáře. Nebudu zmiňovat ty nabídky, liší se asi o 30 procent, ale já věřím, že se na nějaké ceně budeme schopni domluvit,“ uvedl Kuchař.

Zástupce německého akcionáře ve společnosti Chevak Cheb, Milan Míka, kterého MF DNES oslovila, se za společnost Gelsenwasser AG vyjádřit odmítl. „Přestože jsem byl společností Gelsenwasser AG navržen do obchodního vedení společnosti Chevak, nejsem zástupcem německé společnosti, pokud jde o akcionářskou úroveň. Nicméně pokud je mi známo, její nejvyšší vedení se stále snaží hledat nastavení podoby možné další spolupráce s obcemi v rámci Chevak Cheb, výhodné pro všechny akcionáře,“ uvedl Míka.

Obce a města na Chebsku plánují, že na odkup akcií od Gelsenwasser by si vzal Chevak úvěr. Ten by se splácel z dividend, jež by si obce a města na čas, odhadem asi na sedm let, nenechaly vyplácet. Pokud se zástupci měst a obcí s německým akcionářem dokážou dohodnout na kompromisní ceně za akcie, mohlo by ke schválení odkupu dojít už na jaře příštího roku. Pak by následovalo procesní zpracování odkupu a přerozdělení podílů mezi obce a města.