Pomoc terapeuta potřebují zdravotníci hned, ne, až jim skončí směna

  9:16
Pomoci lidem, kteří se vinou koronaviru octli v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. To je cílem projektu Kos pomáhá na západě, s nímž v únoru přišlo Komunitní osvětové společenství v Chebu. Jak uvedla místopředsedkyně spolku a koordinátorka projektu Lucie Poláková, lidí s problémy v Karlovarském kraji přibývá.

Lucie Poláková, místopředsedkyně spolku Komunitní osvětové společenství v Chebu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Jsou to jen zdravotníci, kteří v této době volají o pomoc?
Neúnosné napětí, pocity úzkosti, ohrožení, zmaru a bezmoci se ve velké míře šíří nejen mezi zdravotníky, ale i širokou veřejností. S prosbou o pomoc, krizovou intervenci, sociální poradenství, koučování či doprovázení pozůstalých se jich na nás obrací stále více. Proto chceme tuto naléhavou poptávku řešit.

Co nabízíte?
Zprostředkujeme odbornou terapeutickou, sociální i poradenskou pomoc konkrétním lidem, kteří si ji nemohou z finančních důvodů dovolit a přitom jsou v situaci, kdy se bez ní již neobejdou. A potřebují ji okamžitě. Zaměřujeme se ale i na pomoc praktickou. Například zdravotníci z nemocnice poptávají někoho spolehlivého na zajištění nákupů v době, kdy jsou ve službě.

Komu je pomoc určena?
Soustředíme se na skupiny lidí, které v současnosti vnímáme jako nejohroženější. Tedy na zdravotnický personál v nemocnici a na záchrance, na sociální pracovníky a pečovatele, na rodiče samoživitele. Pomoc potřebují i lidé, kteří v důsledku covidu ztratili blízkého člověka či zaměstnání, ocitli se ve finanční krizi, nezvládají sociální izolaci či distanční výuku dětí. Podporu chceme poskytnout také budoucím sociálním pracovníkům, studentům VOŠ Cheb, z nichž nyní někteří předčasně ukončují studium, protože nezvládají komplikace, které jim koronavirus do života přinesl.

Kdo je do projektu zapojený?
Poptávku mapují kontaktní pracovníci. Ti s konkrétními lidmi mluví o potřebách, s nimiž lidé přicházejí. Podle toho pak klienty propojují s jednotlivými odborníky. Těmi jsou psychoterapeut, sociální pracovník, supervizor, kouč, mentor, krizový intervent či poradce pro pozůstalé. Naším záměrem je využívat co nejvíce místní personální kapacity, které v kraji máme.

Jakou další podporu projekt nabízí?
Počítáme rovněž se zajištěním potravinových balíčků pro rodiče samoživitele, kteří se v průběhu našeho projektu ocitnou ve finanční tísni. Například včas nedostanou sociální dávku nebo výživné. Potravinový balíček je určen na překlenutí krátkého časového intervalu. Tady spolupracujeme s dobrovolníky z organizace Nádech, kteří ohrožené rodiny v Chebu i Aši zabezpečují a se samoživiteli pracují.

Do kdy chcete prostřednictvím projektu pomoc nabízet?
Předpokládáme, že celou první polovinu roku, tedy do konce letošního června. Podle poptávky ze strany klientů a časových možností. Každého zapojeného účastníka poprosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který bude dostupný i online. Vedeme evidenci intervencí i zajištěných nákupů. Bude-li to možné a dostaneme souhlas účastníků, budeme pořizovat fotodokumentaci. V minulém projektu jsme realizovali velmi úspěšnou výstavu pro veřejnost. Rádi bychom podobný koncept zopakovali v rámci open air festivalu Chebské dvorky, bude-li to možné.

Kdo to platí?
Projekt Kos pomáhá na západě je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

Kdy přišel další nápad, jak pomoci přetíženým zdravotníkům? O co se jedná?
Poměrně brzy se ukázalo, že terapeutická pomoc, kterou nabízíme, by byla velmi užitečná i přímo v nemocnici. Proto jsme ve spolupráci s iniciativou Spolu silnější souběžně spustili další projekt. Rozběhla se sbírka, díky které máme k dnešnímu dni 90 tisíc korun na terapie přímo v nemocnici. Krizoví interventi jsou zde k dispozici každý pracovní den vždy několik hodin střídavě na denní i noční směnu. A mě těší, že to celé má dobrou odezvu. Zdravotníci službu využívají.

Přišli s tímto podnětem sami?
Podnět vzešel přímo z nemocnice. Od hlavní sestry i od lékařky, která sama říkala, že několikrát za směnu zažije situaci, kdy sestra už nemůže dál. Má toho v sobě tolik, že se třeba rozpláče. Lékařka nám řekla, že profesionála, který by s tím dokázal pomoci, potřebují zdravotníci tady a teď a ne, až jim skončí směna.

S čím se zdravotníci nejčastěji potřebují svěřit?
Terapeuti a krizoví interventi jsou vázáni mlčenlivostí. To je na té službě podstatné. Obecně se ale dá říci, že každý, kdo v této době pracuje v nemocnici, se cítí být pod velkým tlakem. Ti lidé tu zažívají bezmoc a jsou už tak vyčerpaní, že na běžné situace reagují nepřiměřeně. Je to pro ně velmi těžké. Do velkého stresu se vlivem okolností nyní dostávají mnohem rychleji, protože zažívají bezmoc a zmar, když tolik pacientů umírá a oni jim nemohou pomoci.

Máte představu, jak dlouho budou krizoví interventi v nemocnici pracovat?
Peníze ze sbírky máme na osm týdnů. Pokud se ukáže, že tato pomoc, která je naprosto mimo systém, je užitečná a zdravotníci ji chtějí i nadále, oslovíme nejrůznější partnery a společně s vedením nemocnice se zamyslíme nad tím, jak v projektu pokračovat. Podle našeho vzoru dostane podporu i nemocnice Klatovy. Tady se do pomoci zapojí místní dobrovolnické centrum Adra.