Do Chebu dorazily další modely krovů, dary od tesařského mistra z Německa

  15:40
Do Chebu dorazila druhá část sbírky modelů historických krovů nejrůznějších památek, které vyrobil a řadu let kompletoval tesařský mistr Josef Hauer z německého Parksteinu. Dokonalé kopie, vytvořené v měřítku 1:15, před časem daroval městu Cheb.

Modely mají rozšířit a zatraktivnit naučnou stezku Pod střechami chebských domů, která prostřednictvím starobylých střešních konstrukcí provede návštěvníky staletími.

Nový domov našlo čtyřiadvacet rozměrných modelů ve špejcharu a zbrojnici v Hradební ulici.

„V tuto chvíli připravují dvě architektonická studia koncept, který prozradí, jakým způsobem bychom měli s historickým špejcharem a zbrojnicí zacházet. Na konci září hodnoticí komise jeden z konceptů vybere. Následně se začne pracovat na projektové dokumentaci, která určí, jak výstava bude vypadat. A pak začneme hledat peníze na vlastní realizaci,“ nastínila Marcela Brabačová.

Ta stojí v čele správní rady Nadačního fondu Historický Cheb, který za projektem chebských krovů stojí. 

Brabačová prozradila, že součástí jedinečné sbírky, v níž nechybí chebské unikáty, je i monumentální krov kostela Frauenkirche v Mnichově.

„Právě od něj všechno začalo. Když nám tesař Josef Hauer své modely ukazoval, přišla řeč i na nepřehlédnutelný krov jedné z mnichovských dominant. Dozvěděli jsme se, že město Mnichov jeho dar vzhledem k velikosti nepřijalo. Nemělo model kam umístit. My jsme ale tvrdili, že Cheb by místo určitě našel. A když pak mistr tesař přijel do Chebu a my jsme mu ukázali náš špejchar, došel k názoru, že u nás by se jeho sbírka, kterou měl doma ve stodole, vyjímala skutečně daleko lépe,“ popsala Brabačová události, které k neobvyklému kroku Josefa Hauera vedly.

Tesař se pak rozhodl, že všech čtyřiadvacet modelů městu Cheb daruje. „Má jen jediné přání. Aby měla široká veřejnost z Čech i z Německa možnost si jeho díla kdykoliv prohlédnout,“ doplnila Brabačová. 

„Líbilo se mu, že je zde dostatek volného místa, takže bude možné kolem modelů volně procházet a důkladně je prohlížet. Navíc je i samotný prostor koncipovaný jako dřevěná konstrukce. Takže by to vše do sebe krásně zapadalo,“ doplnil starosta Antonín Jalovec.

Podle slov autora modelů Josefa Hauera má dar stvrdit dobré vztahy mezi Čechy a Němci. Rovněž skutečnost, že unikátní sbírka, kterou kompletoval řadu let, natrvalo zůstane v Chebu, má svou symboliku.

Město, jehož nejstarší krov má více než 700 let a pamatuje vládu Karla IV., se totiž díky dřevěným střešním konstrukcím stalo známé nejen v České republice, ale proslavilo se i daleko za hranicemi.