Svůj pramen měla kdysi každá vesnička, říká zachránce studánek v pohraničí

  17:40
Kdysi dávno o nich lidé věděli. Studánky s minerálkami, které vyvěraly v pohraničí, místní čistili a pečlivě udržovali. Jenže doba se změnila. Po odsunu Němců řada pramínků v lesích a na loukách zarostla, voda se z nich ztratila a lidé na ně zapomněli. To se nyní snaží změnit skupina nadšenců.

Ředitel Městského muzea v Mariánských Lázních Jaromír Bartoš. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Pátrají v kraji po zapomenutých minerálních pramenech, vrací jim život a snaží se, aby i v budoucnu nabízely osvěžení kolemjdoucím. Jedním z nich je ředitel Městského muzea v Mariánských Lázních Jaromír Bartoš.

Kolik pramenů už se vám podařilo obnovit?
V lesích kolem Mariánských Lázní, Teplé a Chebu jsme za těch patnáct let, co se hledání pramenů věnujeme, upravili na tři desítky nově objevených minerálek. Právě minerální prameny jsou pro náš kraj typické a přitom o řadě z nich lidé často ani nevědí. V širokém okolí Mariánských Lázní přitom vyvěrá přibližně půldruhého sta minerálních pramenů.

Čím to, že pramen zanikne?
Nedostatkem péče. Dříve se o studánky roztroušené po lesích a loukách starali původní obyvatelé. Jenže po odsunu Němců do regionu přišli lidé, kteří o pramenech často nevěděli nic. Přestali o prameny pečovat a minerálky, které lidé dříve běžně pili, zanikly. Z vývěrů se staly bažiny a časem se na ně zapomnělo.

Jak takové pátrání po zaniklých pramenech vypadá?
Hledáme v historických dokumentech, mluvíme s pamětníky. Ale také se při chůzi krajinou pozorně díváme kolem. Tak jsme třeba objevili Kančí pramen u Kynžvartu.

Věděli jste, že tu nějaký pramen kdysi vyvěral?
Právě že ne. V lokalitě, kde jsme to vůbec nečekali, jsme narazili na podmáčené místo. Ze země tu vycházely bublinky. Bylo zřejmé, že tam nějaký pramen je. Tak jsme začali kopat. Postupně jsme se prokopávali vrstvami listí, větví a hlíny, když se najednou před námi, půldruhého metru hluboko, objevil dřevěný soudek. A právě z něj pramen vyvěral. Mohl tam být odhadem od poloviny minulého století. Později se nám pramen podařilo určit jako Kančí.

Jaké další zapomenuté prameny se vám podařilo najít?
Například v okolí města Lázně Kynžvart jsme obnovili Liščí nebo Jezevčí kyselku či Terezin pramen, který se jímal do velké šachtice už za Metternichů. Dnes je to místo, kam řada lidí jezdí pro výbornou vodu, která má nízký obsah minerálů. Je proto hlavně v létě skvělá na osvěžení. Pramen je někdy nazýván také jako Devátý.

Stává se, že o prameni sice víte, ale najít ho se nedaří?
Máme několik tajných tipů na studánky, které jsme zatím neobjevili. Jsou to prameny, o kterých se psalo například začátkem 19. století. Jenže popisy míst jsou často dost neurčité a my musíme dohledávat, kde by asi tak ten pramen mohl být. Například víme, že na louce u Kynžvartu jeden existoval, ale dnes o něm nevíme. Podobně i za Horním Žandovem také býval dnes neznámý pramen. Také v údolí nad Podlesím měl tamní učitel kdysi objevit nějaký pramen. Také jej hledáme, ale přestože těmi místy pravidelně procházíme, štěstí se na nás zatím neusmálo.

Co se s objeveným pramenem děje dál?
Ve spolupráci s obcemi a krajem se snažíme tyto přírodní zdroje propagovat. Tvoříme naučné stezky, vyrábíme informační tabule, altánky k posezení. Chceme, aby lidé k této vodě opět našli cestu, aby se ke studánkám vrátil život. A ten tam dřív býval. Svědčí o tom předměty, které v okolí vývěrů kyselek nacházíme. Jsou to třeba střepy keramických džbánů, hřebínky, harmoniky, drobné mince nebo jsme objevili hlavičku od fajfky. Všechno, co lidé u minerálky ztratili, zřejmě když se nahýbali a nabírali vodu, obohacuje sbírky muzea v Mariánských Lázních. S trochou nadsázky můžeme říct, že máme doklady o využívání těchto přírodních minerálních zdrojů, z nichž některé můžeme datovat až do pravěku.

Je v okolí Mariánských Lázní hodně zapomenutých pramenů?
Tady v regionu měla kdysi svou studánku snad každá vesnička. A naší snahou je tyto prameny najít, upravit a povzbudit místní obyvatele, aby k nim chodili, aby si to bohatství užívali. Spolupracujeme se základními školami, ukazujeme dětem i učitelům, jaké prameny v okolí mají a jak se o ně starat. A tak trochu doufáme, že se to ujme, že v lidech probudíme takový ten patriotismus. Prameny jsou také místy turistického ruchu. Podobně jako na Moravě mají vinařské stezky vedoucí od sklípku ke sklípku, u nás v kraji vzniká spousta naučných stezek, které nabízejí putování po minerálních pramenech. Pro lidi z regionů, kde takové bohatství nemají, je obrovským zážitkem, když mohou jen tak chodit po lesích a ochutnávat minerální vody, které pramení přímo v dutých kmenech nebo vyvěrají pod pařezy stromů. Ono i jen sednout si a dívat se, jak voda bublá a vytéká z pařezu, je zajímavé a uklidňující.

Objevili jste v poslední době nějaký pramen?
Na podzim jsme jeden našli přímo na okraji Mariánských Lázní. Jenže přes zimu se venku špatně kope, a tak čekáme na jaro, abychom zdroj i jeho okolí mohli zkulturnit a představit veřejnosti. Pramen je to poměrně vydatný, ovšem není příliš bohatý na oxid uhličitý. Leží v blízkosti jedné z výletních cest a my doufáme, že by se mohl stát zajímavou zastávkou této trasy.