Dopravci se dohadují o zakázku za stovky milionů na provozování MHD v Chebu

  9:14
Cheb hledá provozovatele městské hromadné dopravy na období od roku 2023. Ze zájemců město vybralo Dopravní podnik Karlovy Vary. Proti tomu se ale ohradil dosavadní provozovatel městské dopravy Autobusy Karlovy Vary. Důvodem jsou prý nesrovnalosti v soutěži, na jejímž základě město dopravce vybíralo.

Autobusové nádraží v Chebu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Požádáme o zrušení tohoto rozhodnutí,“ sdělil předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

„Celý proces průzkumu trhu probíhal podle našeho názoru netransparentně a jednostranně, s předem stanoveným cílem vybrat Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV). Zastupitelstvo města nyní schválilo příslib uzavření smlouvy na deset let dopravnímu podniku ve formě bianco šeku,“ uvedl Suchan. Doplnil, že nabídka od DPKV nebyla nejvýhodnější.

„Naše cenová nabídka byla vždy nejnižší, ale hned poté se objevila ještě nižší nabídka DPKV. Takto byla cena dopravního výkonu ze strany DPKV měněna celkem čtyřikrát,“ řekl Suchan s tím, že pokud město své rozhodnutí přehodnotí, společnost v Chebu nasadí nové autobusy, a to ještě letos na podzim a za výhodnějších podmínek.

Chebská radnice spekulace o netransparentnosti výběru možného dopravce odmítá. Uvádí, že se nejednalo o výběrové řízení, tedy soutěž, ale jen o průzkum trhu a získání podkladů pro rozhodnutí uzavřít smlouvu formou přímého zadání.

„Rada i zastupitelstvo měly v této věci řadu podkladů od odboru správy majetku, od dopravní komise i od právníků. Nikdo z nich neshledal na našem postupu cokoliv protiprávního a diskriminačního,“ ohradil se chebský starosta Antonín Jalovec. 

„V minulosti město společnosti Autobusy Karlovy Vary vyšlo opakovaně vstříc oddalováním výběru nového provozovatele MHD, kdy Zdeněk Suchan opakovaně sliboval pořízení zcela nových autobusů z dotačních titulů. Nikdy k tomu nedošlo. Kdybychom tehdy na sliby nedali, mohli jsme nového provozovatele s novými autobusy v Chebu mít už nyní. Respektuji jeho snahu chránit ekonomické zájmy společnosti, kterou zastupuje, ale Cheb si vybral nabídku jinou, podle názoru odborné komise i zastupitelů lepší,“ konstatoval starosta Jalovec.

Podle Lukáše Siřínka, místopředsedy představenstva pověřeného řízením DPKV, je jeho společnost stabilním, spolehlivým dopravcem s mnohaletými zkušenostmi.

„Jsme schopni zajistit nejen služby městské hromadné dopravy, ale i další nutný servis, jako je mobilní aplikace, předprodej kuponů, plynulý provoz chebského dopravního terminálu a další služby, které cestujícím usnadňují život,“ vysvětlil Lukáš Siřínek.

Náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek uvedl, že DPKV má průběžně modernizovaný vozový park a cestujícím momentálně nabízí služby pomocí aplikace Vary Virtual. Lidé v ní mají kromě nákupu jednorázového jízdného možnost zakoupit dlouhodobé časové jízdné, parkování, prostřednictvím aplikace mohou mít k dispozici celý dopravní portál, kde jsou například vidět on-line polohy autobusů nebo časy odjezdů ze všech zastávek, hustota provozu, uzavírky a další. 

Na vstup do Chebu se DPKV začíná už nyní připravovat. Chystá se například založit dceřinou společnost, nabídne rovněž současným řidičům autobusů možnost přestoupit pod křídla nového provozovatele.

Cheb chce uzavřít smlouvu o zajištění provozu MHD na roky 2023 až 2032 na základě platné legislativy takzvaně napřímo. Konečné rozhodnutí však bude na chebských zastupitelích.