iDNES.cz

Z chebského kostela opadává krytina, prázdná místa jsou vidět i ze země

  16:06
Už více než deset let zdobí kostel sv. Mikuláše v Chebu nové helmice věží. A téměř stejnou dobu se římskokatolická farnost snaží o to, aby firma, která vrcholy věží zhotovila, odstranila závady a důsledky nekvalitní práce. Zatím marně.

Kostel sv. Mikuláše v Chebu | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Už po necelém roce od slavnostního usazení se bohužel ukázalo, že pokrytí věží bylo provedeno hrubě nekvalitním způsobem. Břidlicové šablony se za větru nadzvedávají, klepají o sebe, posouvají se a někdy dokonce odpadávají. Prázdná místa jsou viditelná pouhým okem ze země,“ popsal situaci chebský farář Petr Hruška.

Uvedl, že už v roce 2009 zahájila farnost, která věže od Nadačního fondu Historický Cheb převzala do vlastnictví, se zhotovitelem reklamační řízení.

„To se však táhlo, dokud firma Pegisan v říjnu 2016 nezkrachovala. Nyní se čeká, jak dopadne reorganizace firmy a kdo případně převezme právní zodpovědnost, abychom mohli požadovat nápravu nekvalitní práce,“ řekl farář Hruška.

Ten má v ruce posudky, které jeho slova potvrzují. Například inspektor Jan Kříž z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky ve svém posudku napsal: „Na střešním plášti jsou lokálně vážné závady. Může docházet k úplnému uvolnění šablon a jejich následnému opadávání, což nenese pouze následek zatékání, ale i možné újmy na zdraví osob v těsné blízkosti kostela, pod věžemi. Dále může docházet k zafoukávání sněhu a k zatékání netěsnostmi na nárožích.“

K podobnému výsledku došla i soudní znalkyně v oboru stavebnictví Šárka Šilarová. Ve svém vyjádření z roku 2013 dokonce konstatuje, že střešní plášť je nutné předělat.

„Provedení střešní krytiny z přírodní břidlice na nových helmicích kostela svatého Mikuláše je z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a vodotěsnosti chybné. Nemůže dlouhodobě plnit svojí funkci v důsledku chybně položené a zcela nedostatečně připevněné střešní krytiny v oblasti nároží a konvexních obloucích, chybně provedených detailů a klempířských prvků,“ uvedla.

Osazení kostelních věží replikami původních helmic, které vzaly zasvé v posledních dnech 2. světové války, přišlo téměř na devět milionů.

Shromáždil je Nadační fond Historický Cheb. Nadaci se podařilo získat také státní dotaci a uspořádat veřejnou sbírku. Vynesla dva a půl milionu korun.

zpět na článek