Karlovarský kraj se slíbených elektrických vlaků do Německa zatím nedočká

  9:48
Německo znovu zastavilo elektrifikaci trati mezi městy Norimberk a Marktredwitz. Ta by přitom přinesla možnost jízdy osobních i nákladních elektrických vlaků z Prahy přes Cheb až do druhého největšího bavorského města, což by místnímu průmyslu a lázeňství mohlo přinést nový impuls. Plány však opět dostaly stopku.

Z Chebu do německého Marktredwitz budou zatím stále jezdit vlaky tažené motorovými lokomotivami. | foto: Petr Przeczek, MAFRA

Na další odmítnutí upozornilo německé Sdružení cestujících Pro Bahn. Na svých webových stránkách informovalo, že spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu nepovažuje elektrifikaci Sasko–franské magistrály v úseku Marktredwitz - Norimberk za ekonomickou. Projekt je přitom od roku 1992 součástí federálního plánu dopravních tras.

„Železnice Norimberk – Marktredwitz – Cheb letos slaví smutné výročí. Projekt je ve federálním plánu dopravních tras už 30 let, aniž by se někdo dotkl lopaty. Pokud se bude Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu držet tradiční metodiky hodnocení spolkového plánu dopravní infrastruktury, nic se nezmění,“ píše na svém webu sdružení Pro Bahn.

Sdružení zároveň vyzývá k tomu, aby byly elektrifikační projekty posuzovány podle metodiky, podobné zákonům o vyřazení uhlí. Doplňuje, že další přezkoumání zamítavého stanoviska je naplánováno na konec příštího roku, kdy bude k dispozici revidovaná prognóza provozu na rok 2040.

„To rozhodnutí mne překvapilo. Absolvoval jsem řadu konferencí v příhraničí, kde měla elektrifikace poměrně silnou podporu, a proto jsem doufal, že se podaří ji prosadit i na vyšší úrovni,“ konstatoval starosta Chebu Antonín Jalovec.

Zmínil, že rozhodnutí Německa komplikuje situaci v regionu, protože elektrifikovaná trať mohla být jedním z benefitů z hlediska napojení na Německo. „Už nyní firmy otevřeně říkají, že to je pro ně jeden z možných důvodů, proč tady v příhraničí investovat,“ dodal.

Hledání alternativních tras

Předsedu představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáše Lindu situace kolem trati do Norimberka velmi mrzí.

„Elektrifikace je dlouhodobě jednou z priorit pro dokončení páteřní dopravní infrastruktury v našem kraji. Může mít vedle významného pozitivního vlivu na cestovní ruch také výrazný vliv pro opětovné zprovoznění kontejnerového terminálu na chebském nádraží. Kvůli chybějícímu úseku se chebskému nádraží a našemu regionu vyhýbají významné dálkové osobní spoje, stejně tak omezuje podnikatelské aktivity spojené s dopravou nákladní. Mnohé firmy v našem regionu by mohly své zásobování řešit místo automobilové dopravy dopravou železniční,“ naznačil Linda.

Podle jeho slov bylo rozhodnutí opětovně odsunuto zejména z důvodů vysokých nákladů spojených s rozšířením tunelových těles na trase.

„Otázkou je, jestli se nevyplatí, místo čekání na správnost výpočtů, hledat alternativní trasy. Jednou z nich by mohlo být opětovné otevření trasy po takzvané slapanské koleji přes Waldsassen, Mitterteich a Wiesau, která byla historicky první otevřenou trasou chebského nádraží. Tato cesta by zároveň mohla být příležitostí pro zatím neuvažovanou trasu vysokorychlostní železnice mezi Mnichovem, Regensburgem, Chebem, Karlovými Vary a Ústím nad Labem,“ doplnil Linda.