Milostivé léto dává lidem šanci zbavit se dluhů, mají na to čtvrt roku

  9:46
Jedinečnou příležitost ulehčit si ve svízelné finanční situaci dává i lidem z Karlovarského kraje projekt Milostivé léto. Region přitom patří ke krajům s nejvyšším počtem obyvatel v exekuci. Nyní se jim dostává časově omezené nabídky vyřešit je. Týká se dluhů u veřejnoprávních věřitelů.

„Milostivé léto potrvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. V této době jej mohou využít lidé, kteří dluží například zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku, dále také těm, kteří neuhradili koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, poplatek za pobyt v nemocnici, zpozdné v knihovně nebo školné a podobně,“ konstatovala Jitka Čmoková, mluvčí krajského úřadu.

Nabídka ovšem není zadarmo. „Podmínkou je, aby dlužník uhradil takzvanou jistinu, tedy původní dluh. Odpuštěné mu bude penále, případně poplatky z prodlení. Dále musí dlužník zaplatit 907,50 korun na náklady exekuce,“ vysvětlil Jan Němeček, ředitel organizace Člověk v tísni pro Karlovarský kraj.

„Pokud tedy například řadu let dluží zdravotní pojišťovně deset tisíc korun, mohl se dluh kvůli penále navýšit na mnohonásobek. Teď stačí, když zaplatí původně dlužnou částku,“ popsal Němeček mechanismus opatření, který je iniciativou poslanců Patrika Nachera a Marka Výborného. Největší problémy jsou v tomto ohledu podle něj na Sokolovsku a Chebsku.

Jedním z důležitých aspektů podle něj je, že jistinu nemusí dlužník splatit najednou. „Důležité je uhradit dluh v době trvání tohoto opatření, tedy mezi 28. říjnem a 28. lednem,“ zdůraznil ředitel Člověka v tísni pro Karlovarský kraj.

O tom, že Milostivé léto může mnoha lidem pomoci zastavit duhovou spirálu, jsou přesvědčeni i lidé z občanské poradny Azylového domu Betlém v Chebu.

Tady za poslední půlrok evidují pět desítek klientů, kteří se rozhodli své dluhy krotit za pomoci odborníků. „Dvě třetiny z nich si půjčily peníze pro někoho z rodiny. Také je časté, že lidé svůj prvotní dluh, který nezvládali splácet, řešili následnými půjčkami,“ uvedla Martina Belasová, která zájemcům poskytuje dluhové poradenství. Podle jejích slov se necelá polovina dlužníků potýká s dluhy státním institucím.

Potíže mají i senioři

„Nejvíce se na nás obracejí lidé mezi 40 až 50 lety, výjimkou nejsou ale ani senioři. Nejčastěji dluží na nájmu, za energie či faktury za telefon. Měli jsme tu matku samoživitelku se dvěma dětmi, kterým otec neplatil výživné, a ona to finančně nezvládala. Takoví lidé si vezmou půjčku, často v nebankovním sektoru, kde se nezkoumá, zda je žadatel schopný splácet. Je to rychlé řešení, bohužel si řada z nich neuvědomí důsledky,“ nastínila Martina Belasová, která se setkala během své praxe s řadou příběhů, kdy se lidé ocitli v dluhové pasti jen shodou okolností.

„Jedni zapomněli zaplatit nájem a penále s úroky se vyšplhalo na milion korun, jindy podnikatel doplatil na druhotnou platební neschopnost svých obchodních partnerů, kteří mu za odvedenou práci nezaplatili. A on se rozmýšlel, zda zaplatí státu sociální a zdravotní pojištění nebo nakoupí jídlo pro rodinu,“ popsala Belasová s tím, že právě Milostivé léto je pro mnoho lidí šancí, jak dluhy nebo jejich část smáznout a začít znovu s čistým štítem.

„Krajský úřad vyzval obce, aby lidem, kterých se opatření týká, podal potřebné informace. Záleží pak jen na nich, jestli k nám přijdou,“ doplnil za Člověka v tísni Jan Němeček. Právě tato organizace totiž celý projekt zaštiťuje. V případě potřeby je možné se obrátit o pomoc na HELP linku Člověka v tísni na čísle: 770 600 800, případně na dluhové poradny v kraji.

Milostivé léto se ovšem netýká úplně všech dlužníků. „Zastavení exekuce se netýká vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný čin,“ upozornila Jitka Čmoková z tiskového odboru krajského úřadu.