Chebští žáci se učí v češtině i němčině, věnují se jim naráz dva kantoři

  14:12
Speciální projekt odstartoval v září na 6. Základní škole v Chebu. Otevřela se tu takzvaná bilingvní třída. Znamená to, že v jednom z nově otevřených prvních ročníků se žáci učí v českém i německém jazyce zároveň.

Štěpánka Dostálová, ředitelka 6. Základní školy v Chebu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Novinka to je nejen pro prvňáky a jejich rodiče, ale také pro samotné učitele. Ti se na dvojjazyčné vyučování připravovali déle než rok.

Otevření třídy komplikovala i koronavirová pandemie. Škole se kvůli tomu nepodařilo získat rodilého mluvčího z Německa.

„Máme však kvalifikované učitele, a tak jsme si řekli, že do projektu půjdeme a zvládneme jej vlastními silami,“ konstatovala ředitelka Štěpánka Dostálová.

Podle jejích slov je chebská škola pravděpodobně jediná ze státních základních škol v Karlovarském kraji, která bilingvní třídu má.

„Nejprve jsme si sedli a jako tým si ujasnili, co od projektu vlastně chceme a jak toho dosáhnout. Pak bylo nutné vytvořit školní vzdělávací plán s očekávanými výstupy, vyhledat vhodné materiály a požádat ministerstvo školství o schválení. Pro inspiraci jsem navštívila soukromou školu v Roudnici nad Labem, která rovněž vyučuje dvojjazyčně. Velkou oporou jsou nám kolegové z Gymnázia Thomase Manna, kteří nám poskytují metodickou pomoc. Máme podporu i dalších institucí včetně ministerstva školství,“ popsala ředitelka školy Štěpánka Dostálová.

Jedna hodina, dva učitelé

Podle jejích slov je třída oproti jiným zvláštní i v tom, že v ní jsou dva učitelé, kteří vyučují tandemově. „Českou část výuky zajišťuje paní učitelka pro první stupeň, zároveň zde působí kvalifikovaná němčinářka. Jejím hlavním úkolem je nenásilně do hodin zařazovat němčinu,“ vysvětlila ředitelka Dostálová s tím, že výuka němčiny se rozjíždí pozvolna.

Nejprve si jazyk děti osvojují prostřednictvím písniček, říkadel, jednoduchých slovíček a frází. „Cizí jazyk učitelé používají i o přestávkách a při běžném kontaktu s dětmi. Počáteční pasivní porozumění by mělo postupně přerůst v aktivní používání jazyka. Výuka však bude poměrně náročná, proto je ve třídě jen devatenáct žáků,“ řekla Dostálová.

Rovněž pro učitele to nebude jednoduché. Tandemová výuka totiž klade na pedagogy obrovské nároky. „Vyučující se musí naučit v hodině spolupracovat, rovněž je nutné se na každou hodinu pečlivě připravit a výuku dopředu dlouhodobě plánovat. Ale už nyní se ukazuje, že náš učební tým v této třídě funguje velmi dobře. Hodina má daleko lepší spád,“ doplnila ředitelka.

Další výzvou je podle jejích slov i to, že do bilingvní třídy začaly chodit nejen děti, které se s cizím jazykem teprve seznamují, ale i ty, které jejich rodiče vozili do některé z německých mateřských škol za hranice. A ty už základy jazyka mají.

„To je další úkol, který před námi stojí. Musíme ty rozdíly citlivě vyvážit. Nesmíme dopustit, aby děti, které už německy leccos umějí, upozadily nováčky. Naopak by se měly stát tahouny třídy a být učícími prvky svých spolužáků,“ doplnila.

Výuku v bilingvní třídě bude pečlivě sledovat i školní speciální pedagog, jehož úkolem bude hlídat například to, aby nedošlo k přetěžování dětí. 

„Co se týče financí, s tandemovými hodinami jsme se do stávajícího rozpočtu vešli. Nicméně pomůcky jsou dražší a navíc chceme třídu vybavit technikou, která by umožňovala pravidelné spojení s naší partnerskou školou v německém Waldsassenu. Bylo by skvělé, kdyby k nám mohli němečtí učitelé se svými žáky vstupovat třeba prostřednictvím videokonferencí, když to kvůli pandemii nyní nejde přímo a opatření ještě zřejmě nějaký čas potrvají. V tomto ohledu nám pomohli mecenáši. Velkou částku k tomuto účelu uvolnila Nadace Chebský les, spolek Chebané.cz a další soukromí dárci,“ doplnila ředitelka Dostálová.

Tak trochu jiná třída by měla žáky postupně připravit na to, aby měli v deváté třídě znalosti na úrovni německého jazykového diplomu. Nová bilingvní škola letos otevřela i v Karlových Varech. Ta vzdělává děti v českém a anglickém jazyce. Je soukromá.