Zvonařku dusí smog, brněnský dopravní uzel je nejzamořenější v Česku

  16:40
Ulice Zvonařka v Brně vévodí žebříčku míst, která jsou nejvíce zamořená smogem. Předstihla dokonce i lokality z Moravskoslezského kraje, které tabulku dlouhodobě vedou. Za znečištění ovzduší na Zvonařce můžou stavební práce, které potrvají ještě nejméně půl roku.

Poprvé v historii žádná vyhlášená smogová situace za celý rok. Nejnižší emise v ovzduší za desítky let. Zdálo by se, že Česko může slavit. Ano, může, ale bez Brna.

Měřicí stanice v lokalitě Zvonařka totiž suverénně vede tabulku míst Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nejčastěji znečištěným ovzduším.

Limit míry znečištění tam byl loni překročený průměrně jednou za týden, celkem padesátkrát. Zákonem povolený počet dní, kdy je koncentrace prachu vyšší než 50 mikrogramů na kubík vzduchu, je však jen 35. 

„Do poloviny listopadu přitom byla brněnská Zvonařka jedinou stanicí, která povolený počet dní překročila, žádná jiná stanice neměla problematických dnů více,“ vyzdvihl vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Jáchym Brzezina.

Ačkoli tabulku vedla dlouhé roky místa v Moravskoslezském kraji, loňský rok na Brno vůbec nedosáhla. Třeba ve Věřňovicích na Karvinsku byla vysoká koncentrace prachu v 39 dnech, třetí Ostrava-Radvanice si připsala 36 problematických dní.

„Příčinou vysokých koncentrací částic PM10 (prachové částice o velikosti do 10 mikrometrů, pozn. red.) na Zvonařce jsou stavební práce v ulici Plotní a faktory s nimi spojené. Na stavbě se prostě hodně práší. Auta tam také častěji stojí v kolonách. U Zvonařky je to dlouhodobý problém,“ má jasno Brzezina. Loni byl na Zvonařce problematický dokonce v průměru každý šestý den.

Není to o Brnu, ale o jedné stanici

Jedním dechem však dodává, že o kvalitě ovzduší v celém Brně tyto hodnoty nevypovídají. „Jde o problém jedné konkrétní lokality. Práce probíhají poměrně blízko stanice, oproti roku 2019 se k ní dělníci navíc ještě přiblížili. Pokud se podíváme na další měrná místa ve městě, hodnoty vůbec nejsou tak vysoké, nepřekračují ani zákonem povolený počet kritických dní. Naopak jsou až překvapivě nízké,“ zdůraznil Brzezina.

Například stanice poblíž výstaviště totiž překročila povolený denní limit jen pětkrát v roce. A to i přesto, že lokalitou projede po totožné silnici stejné množství aut jako kolem Zvonařky a stanice se nachází u víceúrovňové křižovatky čtyřproudých silnic. 

„Jenže kolem výstaviště je otevřenější prostranství, zástavba není tak hustá. A proto se prachové částice mohou lépe vyvětrat. A v neposlední řadě je tam doprava plynulejší,“ srovnal Brzezina.

Právě plynulejší doprava je klíčem k čistšímu prostředí i na Zvonařce. Jenže dělníci stavební práce v Plotní ulici nedokončí dřív než o letních prázdninách. Řidiče navíc čekají další dlouhá zdržení v kolonách. Provoz se totiž opět zúží na jeden pruh v každém směru. 

Kropilo se maximálně

Práce mají skončit oficiálně letos v srpnu, aby od září mohl nastoupit plný provoz tramvají. Musí se instalovat protihluková stěna, dokončit chodníky a okolí tramvajové tratě. Ale kopat se letos ještě bude. Tomu se nevyhneme, protože je potřeba napojit kanalizaci v křižovatce ulic Plotní a Zvonařka. Řidiči se musí připravit na provoz v režimu jedna plus jedna. To je hlavní plán na následujícího půl roku,“ řekl radní pro investice David  Grund (ODS), který má práce v místě na starosti. 

Znečištění ovzduší v číslech

136,1 µg/m3je nejvyšší hodnota naměřená na Zvonařce.

191,0 µg/m³ je nejvyšší naměřená hodnota znečištění v ČR.

50 µg/m³ je povolený denní limit 

Podle něj se každý rok stavaři snaží prašnost omezit. „V roce 2020 jsme na kropení a další zamezení polétavého prachu kladli maximální důraz, aby ty hodnoty byly co nejnižší,“ tvrdí.

Podle Grunda museli stavaři při kontrolních dnech dokládat, že se polétání prachu snaží zamezit. „Firma IMOS opravdu dělala, co mohla. Za suchých teplých dnů se kropilo, na druhou stranu jsme měli dost deštivé léto, takže se suť zametala, aby případné bahno nestékalo na silnici. Zemina se také speciálně ukládala,“ vyjmenoval Grund.

Brzezina poukázal, že celkově se kvalita ovzduší v Brně zlepšit může. „Potenciál tu je. A to v případě, že se dostaví velký městský okruh, který odvede tranzitní dopravu z centra a pomůže k plynulosti dopravy. I při zachování stejného množství aut je totiž při plynulejší dopravě množství znečištění z dopravy nižší,“ řekl.

Dopravní uzel Zvonařka

Dopravní uzel Zvonařka

Nejčistší ovzduší od začátků měření

Vůbec nejčastějším „prohřeškovým“ dnem se pro Brno stal v roce 2020 čtvrtek, na druhé straně žebříčku zůstala neděle. Denní limity koncentrace prachových částic přesáhly normu ve vícedenních úsecích v lednu, březnu, dubnu, listopadu a prosinci. Menší výkyvy zaznamenali na ČHMÚ v několika dalších dnech v roce. 

„Je to dáno počasím a rozptylovými podmínkami. Třeba únorové teploty byly nadprůměrné, méně se proto topilo a koncentrace prachu nebyla tak zásadní. Červen byl deštivý, proto prach nevířil,“ vysvětlil Brzezina. 

Nejsou to však jediné příčiny. Kromě dobrých rozptylových podmínek se na zlepšení podílelo menší vypouštění škodlivin z průmyslových zdrojů i domácího vytápění. Obecně nižšímu znečištění ovzduší v republice loni napomohl i jarní nouzový stav, s nímž souvisí pokles dopravy i výroby. 

Podle expertů z ČHMÚ šlo právě z pohledu kvality ovzduší o vůbec nejlepší rok. Poprvé od začátku měření nebyla vyhlášená žádná smogová situace ani regulace pro vysoké koncentrace kterékoli znečisťující látky v žádném kraji.

Smog v Brně

Zvonařka – povolená hodnota polétavého prachu na kubík vzduchu byla loni v okolí nádraží překročena v 50 dnech, ačkoliv zákonný limit je 35 dní. Maximální koncentrace polétavého prachu dosáhla hodnoty 136,1 mikrogramu na kubík. Norma je přitom jen 50 mikrogramů na kubík. Oproti roku 2019 si Zvonařka stejně jako ostatní stanice nicméně polepšila. Tehdy totiž došlo k překročení celkem v 64 dnech. 

Svatoplukova – v okolí dopravní tepny v Židenicích byl limit znečištění překročen v 15 dnech loňského roku. Zdejší stanice hlásí nejvyšší naměřenou hodnotu 94,1 mikrogramu na kubík. 

Masná – ulice nepříliš vzdálená od Zvonařky hlásila překročení povolených limitů koncentrace polétavého prachu za loňský rok ve 12 případech, nejvyšší naměřenou hodnotou bylo 102,9 mikrogramu prachu na kubík vzduchu. 

Úvoz, Dětská nemocnice, Lány – hodnoty loni přesáhly povolené maximum v 10 dnech.