Studenti přišli jen s ultimáty, kritizuje děkan okupaci brněnské fakulty

  17:56
Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík nesouhlasí s okupační stávkou za klima, kterou v pondělí stejně jako na dalších vysokých školách zahájili i někteří jeho studenti, aby upoutali pozornost na problémy globálního oteplování. Studenti plánují v atriu budovy zůstat další noc, přestože se je děkan snažil zastavit.

Studenti kvůli klimatu okupují brněnskou fakultu. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Jedním z důvodů, proč jste s protestem nesouhlasil, byl i jeho název – Okupační stávka za klima. Protestující však tvrdí, že termín okupační nijak nesouvisí s válkou na Ukrajině a nemyslí si, že to tak někdo vnímá. Odkazují k formě protestů z USA z roku 2011, které se nazývaly „Occupy Wall Street“.
To není novodobý termín spojený jen s Ukrajinou. Když se řekne v české populaci okupace, tak se lidem jednoznačně vybaví německá nebo sovětská okupace Československa. Je to věc toho, jak tento termín ve společnosti rezonuje, jak zní. Samozřejmě je to nynější situací ještě posilněno, na fakultě se pohybuje skoro sto studentů, kteří před reálnou okupací utekli. Chápu, že když ve Spojených státech kdysi vznikla série protestů s názvem Occupy Wall Street, tak obyvatelé Spojených států, kteří nikdy okupováni nebyli, mohou chápat ten termín jinak.

Kdyby se název stávky změnil, podpořil byste ji?
Byl jsem připraven a ochoten ke kompromisům, k nim ale nebyla ochotna přistoupit druhá strana. Přinesli mi v zásadě ultimáta a nebyli ochotni o ničem z toho, co si připravili, vyjednávat. Já jsem byl připraven poskytnout prostory fakultního atria k tomu, aby se mohla vést legitimní demokratická diskuse o tom, jak zabránit klimatickým změnám a jak zmírnit jejich dopady. Pro ně byl ale protestní charakter spojený s přespáním v budově natolik silný a o tolik významnější než část týkající se demokratické diskuse, že se nechtěli dohodnout. Jelikož s tímto způsobem protestu nesouhlasím, nechal jsem prostory atria uzavřít.

Protestující se do atria i přesto dostali a na fakultě strávili noc. Jak jste na to reagoval?
Udělal jsem to, co jsem udělat mohl, a to, co bylo přiměřené situaci. Ve chvíli, kdy se se studenty nedalo dohodnout, jsem ztížil používání prostor, ve kterých neměli dovoleno se nacházet. Nechal jsem vypnout elektřinu, nechal jsem zastavit topení a vypnout wi-fi. Večer jsem jim byl oznámit, že je čas na vyklizení budovy, tak jak to odpovídá našim vnitřním provozním řádům, a když neuposlechli, předal jsem budovu bezpečnostní agentuře a odešel jsem. Rozhodně jsem nikdy nevyhrožoval tím, že zavolám policii, tak jak to oni účelově šíří. Pouze jsem nevyloučil to, že pokud by došlo k ohrožení osob na zdraví nebo k poškození majetku, tak by samozřejmě policie být přivolána mohla. Ale to neznamená, že bych na ně při pokojném protestu zavolal policii.

Dnes protestující plánují na fakultě přespat znovu. Budete postupovat stejně?
Pokud nedojde k nějaké změně, dá se velmi pravděpodobně čekat stejná reakce.

Klimatická krize dopadne hlavně na nás, hájí obsazení univerzit organizátor

Myslíte tedy, že je nynější konflikt mezi protestujícími a vedením fakulty důsledkem nedorozumění? Že se stačilo jen domluvit na podmínkách a pak by vše proběhlo bez kontroverzí?
Přinejmenším bych umožnil, aby proběhla ta otevřená demokratická diskuse, kterou tolik chtěli. Nerozumím ale, čeho tím chtějí dosáhnout. Jestli mají pocit, že vláda ze strachu, aby protestující nepřespávali na fakultě sociálních studií, okamžitě začne něco dělat proti změnám klimatu, tak si myslím, že budou zklamáni. A nejsem to jenom já, chtěl bych říct, že na fakultě sociálních studií studuje přes 3 200 studentů, protestujících je pár desítek. Protestující tedy představují jedno, možná dvě procenta z celkového počtu studentů. Dobře vím, že řada studentů souhlasí s tím, že klimatická krize je závažné téma, že se mu má věnovat pozornost a že se má řešit, ale zásadně nesouhlasí s tímto typem protestu a toto stanovisko mi od nich různými kanály přichází ve velkém počtu.

Jedním z častých argumentů protestujících je, že chtějí formou této stávky přivolat pozornost. Aby se problémy globálního oteplování konečně začaly řešit.
Nemyslím si, že tenhle typ protestu přitáhne pozornost k problémům globálního oteplování, spíš naopak. Z toho, co vidím na sociálních sítích a v médiích, mám pocit, že to tu jinak dobrou myšlenku spíš diskredituje.

Jak se stavíte k problémům globálního oteplování vy?
Já tady poslední tři roky konám to, co je v souladu s mým nastavením. Jsou věci, které můžeme ovlivnit přímo my sami tím, jak se budeme chovat jako instituce i jako jednotlivci. Z našich interních dat vyplývá, že jsme za posledních pět let snížili spotřebu tepla o jednu třetinu konkrétními opatřeními, která jsme podnikli. Kdyby tohle udělala každá instituce, každá rodina, každá fabrika, tak už je to znát. Rozhodně nesouhlasím s jedním z cílů tohoto protestu, a to, že by mělo dojít k nějaké systémové změně. Má-li k nějaké změně dojít, může k ní dojít pouze ve svobodném liberálním demokratickém prostředí.

V demokratickém prostředí mají své místo i protesty…
Ano, mají své místo, ale to neznamená, že mají automaticky nárok na podporu instituce, na které se konají a proti níž se možná konají.

Děkan zavřel stávkujícím studentům atrium, ti nakonec v budově přespali

Studenti ale zdůraznili, že protest není mířen proti škole, nechtějí omezovat výuku.
Tak potom nevím, proč okupují školu, když ten protest není proti škole. Protestující tvrdí, že stávkou chtějí vyvolat pozornost vlády, aby začala řešit problémy klimatických změn. Jestli si chtějí něco vynutit na vládě, ať jdou okupovat Strakovu akademii. Okupuji přece tu instituci, stávkuji na té instituci, na které si chci něco vynutit. Když chci zvýšit plat jako redaktor v Mladé frontě Dnes, tak nebudu stávkovat ve Škodovce.

Na Fakultě výtvarných umění VUT (FaVU) probíhala okupační stávka také, vedení však s protestujícími spolupracovalo, protestující této fakulty ve škole přespat mohli. Jaký na to máte názor?
Evidentně mají jiný přístup k tomu, co to znamená být zodpovědný za správu instituce. I kdyby to všichni dělali jinak než já, tak to pro mě není argument a vždycky si vzpomenu na základní školu, kdy tehdy ještě soudružka učitelka mně a mým spolužákům říkala „Kdyby všichni skočili z okna, skočíš taky?“

Tím, že jste kladl protestujícím odpor například uzavřením atria, tak se z toho vlastně stala opravdová okupační stávka. FaVU svým přístupem takové kontroverze řešit nemuselo, takže o jejich protestu skoro není slyšet. Nemáte pocit, že jste obstrukcemi dal protestujícím větší publicitu?
Samozřejmě že se to stát mohlo, ale kdybych měl vyslyšet jenom to, k čemu mě vybízejí někteří lidé zevnitř fakulty a mimo fakultu, tak bych musel být násobně přísnější. Musíme si uvědomit, že to není jenom jedna strana sporu, ale že tady je možná 95 procent studentů, kteří jsou nešťastní z toho, co se na této instituci děje, a ve chvíli, kdybych tomu nekladl sebemenší odpor, tak se budou cítit ještě zrazenější, že vlastně tady není nikdo, kdo by je reprezentoval. Totéž se týká zaměstnanců.

Stávkující studenti zůstávají na fakultě

Stávkující se v pondělí i přes zákaz vedení fakulty dostali do prostorů atria, kde strávili noc. „Je ráno 15. listopadu a my jsme stále na místě. Pokračujeme ve stávce a stále máme požadavky na vládu! Ta nesmí dál ignorovat klimatickou krizi a musí začít jednat. Konkrétně vytyčit si řešení změn klimatu jako prioritu, do konce roku představit konkrétní harmonogram odstavování špinavých uhelných elektráren, vystoupit z energetické charty a zajistit, aby byla transformace od fosilních paliv demokratická, spravedlivá a sociálně citlivá,“ prohlásili stávkující studenti. Přes den probíhal vzdělávací a kulturní program. Upozornili, že chod univerzity ani výuka nebudou z jejich strany nijak narušeny.

„Myslím si, že dochází ve společnosti k velkému nedorozumění vůči tomu, čeho chtějí docílit protesty proti globálnímu oteplování. Četl jsem reakce lidí na tento protest a velmi mě mrzí. Jde o to, že problémy globálního oteplování jsou tak komplexní a závažné, že je nutné proti nim jednat rychle a důrazně. To, jak se tyto problémy řeší teď, nestačí. Na to chtěli studenti upozornit. Nejsou to extremisté a tvrzení pana Balíka o tom, že okupační stávka za klima má nějak odkazovat k okupaci, mi nepřijde fér. Hodně z protestujících aktivně pomáhá ukrajinským uprchlíkům, určitě si nepřáli tímto termínem někoho zranit,“ okomentoval situaci učitel fakulty Ľ uboš Slovák z katedry environmentálních studií. (dim)

14. listopadu 2022