Oprava novomlýnských nádrží spolkne stamiliony, voda pak zamíří i do sadů

  12:22
Investice ve výši stovek milionů korun se chystají na novomlýnských nádržích. Souvisejí s navýšením jejich hladiny o 35 centimetrů, o které dlouhodobě usiluje Povodí Moravy. První důležitý milník už pokořilo – má souhlas ministerstva životního prostředí.

Nové Mlýny a jejich západní část | foto: Jan Dvořák, iDNES.cz

Souhlasné stanovisko EIA ale zahrnuje 37 podmínek, které musí Povodí Moravy splnit. Během letošního roku, nejpozději pak na jaře toho příštího, musí zajistit, aby se vyšší hladina nijak nedotkla čtyřiadvaceti ostrovů, které jsou významným hnízdištěm pro racky, rybáky a vrubozobé ptáky. 

„Musíme například zabránit abrazi ostrovů písky, rozšířit prostor pro hnízdění rybáka obecného nebo vystavět vlnolamy, které při větrném počasí zabrání erozi ostrovů,“ vyjmenovává ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, který pro tento účel počítá s investicí deseti až patnácti milionů.

Zároveň se chystá žádost ke krajskému úřadu, který musí povolit změnu nakládání s vodami. Jakmile dostanou vodohospodáři potřebné razítko, mohou zvednout hladinu až na kótu 170,35 metru nad mořem. Počítají s tím, že to bude nejpozději do dvou let. Dostanou tak možnost s vodou manipulovat oběma směry – nahoru i dolů.

V okamžiku, kdy se hladina zvedne, vstoupí projekt do třetí fáze, která bude trvat asi pět let. 

„Budeme opravovat některé části novomlýnských nádrží, které už jsou poznamenané věkem. Přece jen střední nádrž vznikla v roce 1983 a některá vodohospodářská zařízení jsou už zastaralá,“ upozorňuje Gargulák s tím, že tato fáze bude investičně velmi náročná. „První odhady jsou, že půjde o stovky milionů,“ informuje.

Zbraň proti suchu i mrazům

Jakmile budou novomlýnské nádrže plnější, mohou se vodohospodáři pustit i do dalšího projektu – rozvodu vody prostřednictvím závlahové soustavy na okolní zemědělské plochy. Současné množství na to nestačí, zvýšení retenčního objemu nádrže je tak nezbytnou podmínkou. 

„Voda by nesloužila jen k zaplavování lužních lesů, ale i k závlahám zemědělské půdy. Bavíme se o pěti až sedmi tisících hektarů,“ přibližuje ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). 

Podle něj by vinaři, sadaři i zelináři dostali do ruky zbraň nejen proti suchu, ale i proti mrazům. „Tím, že budou vodou mlžit, mohou zmírnit škody při jarních mrazech, které tuto oblast postihují,“ podotýká Toman.

Aktuálně se zpracovává projekt, který počítá i s několika nádržemi. Jen do první z nich se vejdou nejméně tři miliony kubíků vody. Ta se bude přečerpávat z Nových Mlýnů a nádrže budou sloužit jako jakási zásobárna, z níž poputuje voda kanály a potrubními rozvody dál k jednotlivým pozemkům.

Od představy k uskutečnění však povede ještě dlouhá cesta. „Reálně se bavíme o horizontu tak deseti patnácti let,“ oznamuje Gargulák.