Ministerstvo odbylo ochránce, kteří se bojí devastace Moravské Amazonie

  9:06
Ostrá výměna názorů se strhla kvůli Moravské Amazonii mezi ochránci přírody, ministerstvy a lesníky, kteří v lužních lesích na Soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku hospodaří.

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Před měsícem šest tisíc odborníků – od ornitologů přes botaniky a entomology až po ekology – sepsalo prohlášení, v němž ostře kritizují způsob, jakým se vzácné území využívá coby zdroj dřeva. 

„Situace v Moravské Amazonii je skutečně tristní. Státní podnik Lesy ČR tu na státní půdě dlouhodobě a systematicky likviduje přírodní hodnoty, které zákony stejného státu výslovně chrání,“ napsal v prohlášení předseda České společnosti entomologické David Král.

A spolu s dalšími kolegy z mnoha organizací požadoval, aby ministerstvo životního prostředí okamžitě zastavilo devastaci cenných lesů a co nejrychleji legislativně zabezpečilo ochranu Soutoku. Odborníci také definovali konkrétní kroky, jak hospodaření v Moravské Amazonii změnit.

Odpověď z ministerstva zemědělství je však zaskočila. „Doslova nám vyrazila dech. Nejenže je text psán velice arogantním způsobem, ale zároveň obsahuje několik zavádějících informací,“ zlobí se Král.

Je to účelově načasované, píše ministerstvo

Ministerstvo označilo současné hospodaření za „každodenní rozumnou a udržitelnou lidskou aktivitu“, která do biosférické rezervace zapadá. Ke konkrétním bodům prohlášení odborných společností se nijak nevyjadřuje, zato signatáře vychovává.

„Přes vaše neobjektivní hodnocení vlivu lesnického hospodaření na vývoj a stav lužních lesů Soutoku, přes až nepřátelskou emotivnost vámi zaslaného prohlášení a přes jeho účelové načasování k vyhlášení záměru na vyhlášení národní přírodní rezervace Soutok, věřím, že signatářům prohlášení jde skutečně o ochranu a zachování lužního lesa na Soutoku. Žádná emotivně vypjatá kampaň dosud nikdy nikde nic dlouhodobě pozitivního nepřinesla,“ napsal Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství. 

A dodal, že u lužních lesů na Soutoku se nadále počítá s trvale udržitelným lesnickým hospodařením a že přírodní hodnotu území bude ministerstvo zachovávat a rozvíjet na základě objektivních odborných argumentů.

Proti plánům resortu zemědělství se ozval i Brabec

S tím, jak se v lesích hospodaří, přitom není spokojeno ani ministerstvo životního prostředí, které se už v minulosti snažilo zřídit na území chráněnou krajinnou oblast. Proti však byly samosprávy. Dnes se pracuje na vyhlášení dvou maloplošných rezervací, Lanžhotské pralesy a Soutok, podle návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ministr Richard Brabec (ANO) v reakci na prohlášení odborníků uvedl, že změny dosavadního způsobu hospodaření jsou nutné s ohledem na aktuální stav území. Vadí mu nevyrovnaná věková struktura lesních porostů, rozdělení území kvůli holosečím, které znemožňuje migraci některým živočichům, vytváření stinných hustých porostů, které vadí druhům vázaným na světlý les a mnoho dalšího.

Jak to změnit, měla vyřešit pracovní skupina složená ze zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny a Lesů ČR.

„Přes poměrně intenzivní jednání se nepodařilo s Lesy ČR naleznout širší shodu. Důvodem je především upřednostňování hospodářské funkce lesa před funkcemi ostatními. Daná situace mimo jiné vyústila k vydání nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody k hospodářským plánům pro lesní hospodářský celek Židlochovice a Soutok,“ napsal Brabec.

Zahladit hrany sporu se teď snaží ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. „Z naší strany je zde natažená ruka k jednání. Budeme se na všechny návrhy, které organizace budou předkládat, snažit reagovat a zdůvodňovat naše stanovisko,“ uvedl pro server Ekolist. 

Podnik podle něj bude také vysvětlovat, proč jsou některé návrhy z pohledu státních lesníků neproveditelné. „Organizace jsme vyzvali, aby konkretizovaly své návrhy, abychom se k nim mohli vyjádřit,“ řekl Vojáček.