V nové tůni se žábám daří, stavba obchvatu Břeclavi je zase o krok blíž

  11:08
Ještě před nedávnem to bylo suché místo zarostlé trávou. Dnes je tůň Štoglovka v lužním lese mezi Břeclaví a Poštornou plná vody a objevili se v ní i chránění skokani štíhlí a čolci. Díky tomu se přiblížila plánovaná stavba břeclavského obchvatu.

Za přírodní prostředí, které zabere obchvat Břeclavi, vzniká náhrada. Například nově vybudovanou tůň Štoglovka u Poštorné už obsazují vzácní čolci a skokani. | foto: Jiří Holobrádek

Právě obnovení tůně je jedním z 25 kompenzačních opatření, která musí splnit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby mohlo začít stavět obchvat Břeclavi.

Jeho část totiž povede přes území zařazené do soustavy Natura 2000. Přírodní bohatství zabrané stavbou je tak potřeba znovu vytvořit na jiném místě. Podle výsledků první kontroly investora a ochránců přírody se to daří.

„Dlouho jsme v souvislosti s obchvatem dostávali zprávy, že se něco komplikuje, že něco nejde. Proto jsem opravdu rád, že nyní na vlastní oči vidíme posun dopředu a hmatatelné výsledky,“ neskrýval spokojenost s pondělním jednáním břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Spektrum kompenzačních opatření, která musí ŘSD splnit, je široké – jde o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy. V současnosti zbývají tři opatření, která přijdou na řadu na podzim.

ŘSD už do úprav investovalo přes 20 milionů korun. „Celkové náklady na kompenzační opatření a následnou pětiletou péči odhadujeme na 41 milionů,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Rozsah opatření dlouhodobě považovaly za nedostatečný ekologické organizace Děti Země a Voda z Tetčic a také jej napadaly u soudu. Před pár měsíci však soudní pře vzdaly.

„Dohodli jsme se, že se nebudou účastnit správních řízení, která doposud poměrně úspěšně blokovali. Za to jsme jim nabídli, že je budeme brát na tato setkání a budeme se soustředit na konkrétní fakta, která souvisejí s ochranou přírody,“ uvedl Fiala na pondělním kontrolním dni, který opět o kousek přiblížil stavbu Břeclavany dychtivě očekávaného obchvatu.

Teď je míč na straně Jihomoravského kraje. Odborníci z odboru životního prostředí musí potvrdit, že opatření fungují a plní svůj účel. Pak může ŘSD začít stavět.

Nyní se aktualizuje projektová dokumentace obchvatu. „Předpokládáme, že v roce 2020 požádáme o stavební povolení a s výstavbou začneme hned, jakmile krajský úřad potvrdí, že realizovaná kompenzační opatření jsou účinná,“ uvedl Fiala.