Nevědí, zda Ivermektin skutečně pomáhá, přesto ho chtějí v Brně podávat dál

  10:45
Antiparazitikum Ivermektin, které dostalo výjimku jako experimentální lék proti covidu, budou dále využívat ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Právě tamní lékaři jsou od začátku velkými zastánci tohoto léku. Teď chtějí provést velkou studii, která by dala odpověď, jestli přípravek skutečně pomáhá.

U svaté Anny v Brně doposud podali Ivermektin 150 pacientům s průměrným věkem 63 let. Nejmladšímu bylo 32, nejstaršímu 93 let. 

„U pacientů jsme nezaznamenali žádný klinicky významný nežádoucí účinek léku. Jednalo se v naprosté většině o pacienty JIP a jednoho ze standardního oddělení. V léčbě jsme používali další běžně doporučené léky bez omezení dle jejich běžných indikací v závislosti na stavu pacientů,“ uvedl primář I. interní kardioangiologické kliniky Michal Rezek, který právě díky působení v Bulharsku pomohl do Česka Ivermektin dostat. Z uvedeného počtu zemřela desetina pacientů.

Sedmnáct pacientů kromě Ivermektinu dostalo v nemocnici také Remdesivir. „Z těchto pacientů zemřel pouze jeden člověk na druhotnou komplikaci v době, kdy se zlepšoval z covidového zápalu plic. To je zajímavý výsledek, který stojí za případné další zkoumání a zhodnocení na větším počtu pacientů. Kombinovaná antivirotická léčba by pravděpodobně mohla mít větší účinnost u hospitalizovaných pacientů než léčba jedním preparátem,“ sdělil Rezek.

Zda ale v léčbě covidu skutečně pomáhá Ivermektin, to lékaři nevědí, i když jeho podávání v Brně zkoušeli už loni na podzim. K tomu by potřebovali větší studii, jejíž součástí bude i kontrolní skupina.

„Výsledky naší léčené skupiny potvrdily již opakovaně publikovanou dobrou toleranci léčby a zároveň naznačují možný pozitivní efekt. Ten však nelze kvantifikovat vzhledem k absenci kontrolní skupiny. Nemůžeme ho tedy na základě této retrospektivní analýzy považovat za potvrzený, nicméně se nám jeví jako smysluplné v léčbě pokračovat,“ dodal lékař.

Větší studii ale teď i ve spolupráci s dalšími partnery chtějí provést. Podklady už poslali ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který jim plán musí schválit. Realizaci studie ale nakonec může zmařit to, že se epidemii podaří do té doby zkrotit a nebude tolik pacientů, na kterých by bylo možné tento přípravek vyzkoušet.

Riziko těžkého průběhu covidu může snížit acyplyrin, říká Balík: 

Autor: