František Alexandr Zach byl jako absolvent elitní vojenské školy s bojovými... Po svém návratu ze Srbska pobýval František Zach na zámečku ve Svobodných... František Alexandr Zach byl jako absolvent elitní vojenské školy s bojovými...