Vyvážená vana. Na Baťově kanále vznikne první lodní zdvihadlo v Česku

  13:02
Na řece Moravě a Baťově kanále vznikne okruh pro lodě, které bude přenášet nové zdvihadlo. Dílo za 400 milionů korun fungující na principu vyvážené vany nemá v Česku obdoby.

První lodní zdvihadlo v Česku pomůže plavidlům překonat rozdíl hladin mezi řekou Moravou a Baťovým kanálem. Loď vpluje do ocelové vany a ta se celá i s vodou a plavidlem přesune do potřebné polohy. | foto:  Vizualizace: Kotas & Partners

Nový plavební okruh připravuje Ředitelství vodních cest (ŘVC) mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy na Hodonínsku. Devítikilometrovou okružní plavbu umožní výletníkům chystané technické vychytávky. 

Přímo ve Veselí chce ŘVC nechat prorazit spojovací kanál, který propojí Baťův kanál a řeku Moravu. Výškový rozdíl hladin tady plavidla překonají díky lodnímu zdvihadlu, jež má vzniknout v blízkosti zámeckého parku. Podobné zařízení přitom dosud v Česku není.

„Byl by to tedy v rámci České republiky technický unikát, který je nicméně v Evropě na vodních cestách využíván, a to i v nesrovnatelně větším měřítku,“ popisuje zařízení ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Lodní zdvihadlo podle něj funguje na principu vyvážené vany. Plavidlo vpluje do ocelové vany a ta se celá spolu s vodou i plavidlem svisle pohybuje do potřebné polohy. Proti plavební komoře tak není k proplavení potřeba voda pro její plnění a prázdnění, aby umožnila lodím překonat spád mezi dvěma úrovněmi hladiny v kanále či na řece.

Jakmile bude projekt dokončený, budou moci lodě z Veselí nad Moravou proplout Baťovým kanálem do Vnorov, plavební komorou se dostanou na řeku Moravu a tou poplují zpět do Veselí. Lodní zdvihadlo je opět vrátí na kanálový úsek, respektive až do veselského přístavu. 

Stavět by se mělo v letech 2028 až 2030. Ve Veselí je ale ještě nutné změnit územní plán, protože ten s podobnou stavbou nepočítal. Proces změny už probíhá.

Rozšíření přístavu v maximálním rozsahu

Starosta Veselí projekt vítá. „Řeka Morava mezi Vnorovy a Veselím nad Moravou je už dnes splavná, pouze chybí propojení na plavební kanál,“ popisuje Petr Kolář (TOP 09).

Celkem by investor měl za novou veselskou atrakci utratit téměř 400 milionů korun. Součástí záměru je také rozšíření stávajícího přístavu ve Veselí nad Moravou o 46 lodních stání, celkově tu tedy bude moci zakotvit 81 lodí.

Přístav se přitom už jednou rozšiřoval. Ve zmodernizované podobě se otevřel teprve loni. Rok a půl trvající práce tehdy vyšly Ředitelství vodních cest celkem na 97 milionů korun.

„Další rozšíření přístavu je navrženo v maximálním možném rozsahu, které daná lokalita při zachování komfortu pro uživatele vodní cesty umožňuje. Zároveň je v návrhu dbáno na to, aby součástí veřejných prostranství přístavu byla rovněž atraktivní pobytová místa s cílem vytvořit z přístavu přirozenou součást města Veselí nad Moravou,“ popisuje projekt ŘVC v oznámení pro posuzování vlivu na životní prostředí EIA.

Zbrusu nový přístav vznikne také v Zarazicích – veselské místní části, kde pak budou moci zakotvit čtyři malá plavidla. Tuto část Baťova kanálu si Ředitelství vodních cest nevybralo náhodou. Právě tady spatřuje vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu. Veselí nad Moravou patří k jedněm z nejvíc proplavovaných míst na Baťově kanálu.

Lodí až do Hodonína

A zdaleka to nejsou jediné plány na rozvoj vodní cesty, kterou jen loni navštívilo 75 tisíc lidí. Baťův kanál v současnosti dosahuje délky přibližně 53 kilometrů, nicméně do budoucna se uvažuje o výstavbě plavební komory Bělov a Rohatec, čímž dojde k prodloužení na celkovou délku přibližně 76 kilometrů. 

Plavidla se tak dostanou až do turisticky atraktivního Hodonína, a to po překonání zatím nesplavného jezu Sudoměřice a splavněním osmi set metrů vodního toku Radějovky ústícího do řeky Moravy.

Vedle velkolepých projektů na Baťově kanále každoročně padnou miliony i na udržovací práce. Letos tomu není jinak. 

„Těsně před kolaudací je modernizace horních i dolních rejd plavebních komor Vnorovy I a Vnorovy II, dále pak dolní rejdy plavební komory Kunovský les, která navazuje na nové přístaviště otevřené v loňském roce. Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Modernizace se teď chystá na dalších osmi plavebních komorách Baťova kanálu, celkem na ně Povodí Moravy vyčlenilo 61 milionů korun.

A jen o něco méně nákladnou stavbou, která bude pokračovat i po skončení plavební sezony, je oprava opevnění v části Baťova kanálu od jezu Sudoměřice k Výklopníku. Z koryta se musí odstranit nános a břehy se zpevňují lomovým kamenem. 

„V opravovaném úseku jsme obnovili parametry plavební dráhy, opravili a zajistili stabilizaci břehů. Po konci hlavní plavební sezony budeme v opravách pokračovat opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby,“ říká Gargulák.