Spolek bojuje proti stavbě apartmánů u Teplé Vltavy, kde žije perlorodka

  11:42
Několik apartmánových domů, jejichž obyvatelé by měli na dosah přírodu národního parku Šumava, by mohlo vzniknout na pozemcích kousek od tábořiště Soumarský most u Volar na Prachaticku. Záměr vadí spolku, jenž upozorňuje, že apartmány jsou plánované blízko řeky, kde žije chráněná perlorodka.

Z tábořiště Soumarský most vyplouvají vodáci na Teplou Vltavu. Areál, kde firma plánovala apartmány, stojí za železniční tratí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Areál je dnes v bídném stavu, dříve v něm sídlila firma Rašelina Soběslav. Volary nyní jednají o novém územním plánu. Ten tyto plochy zakresluje jako rekreační, což je základ pro novou výstavbu.

Pozemky po závodu patří společnosti Alka Investments. Její majitelé si již dříve nechali zpracovat k záměru na výstavbu apartmánových domů  posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Ten vydal ke stavbě souhlasné stanovisko, ale pouze pro omezenou variantu.

Kromě řady dalších podmínek vyžadoval maximální počet 48 lůžek. Původní projekt přitom počítal s maximem 124 lůžek. MF DNES se ptala lidí ze společnosti, zda jsou plány stále platné. Z osobních důvodů, které redakce zná, nebylo možné reakci získat.

Podle místostarostky Volar Jany Bártové majitelé zařazení pozemků do zóny rekreace nežádali. „Pokud jakkoli prokážou, že chtějí stavět, což v tomto případě znamená souhlasná EIA, musíme tyto pozemky do návrhu územního plánu takto překlopit,“ informuje.

Možná výstavba se však nelíbí například Zkrášlovacímu spolku Zdíkovska. Bojí se především toho, že by měly apartmánové domy negativní vliv na perlorodku říční, která je chráněná a žije v přilehlé Teplé Vltavě. K územnímu plánu podala skupina připomínky. Spolek si také nechal vypracovat posudek, jaký vliv by odpadní vody z objektů na řeku měly.

Stavbu tak odmítají. Chtějí, aby úřad rekreační plochu vyňal z návrhu územního plánu. „Naše připomínky směřují k tomu, aby byla plocha revitalizovaná šetrným přístupem k přírodě a krajině. Pokud naši připomínku nepřijmou a pozemky budou určené k zastavění, požadujeme předem udělat studii proveditelnosti, zda je to možné. Nebo aby záměr znovu posoudila EIA,“ poukazuje za spolek Dagmar Kjučukovová.

Tento posudek vlivu na životní prostředí sice projekt získal, ale již před více než pěti lety. Po takové době už stanovisko neplatí.

Výhrady má podložené. „Výstavba rekreačních zařízení, kde není možnost napojení na městskou čistírnu odpadních vod, významně zvyšuje riziko nevratného ovlivnění kvality povrchových vod v oblasti horního toku Vltavy,“ stojí mimo jiné v posudku, který zpracoval Filip Oulehle z Geologické služby.

Místostarostka Bártová o připomínkách ví. Návrh územního plánu je nyní po veřejném projednání, městský úřad v Prachaticích teď zpracovává námitky. Těch dorazilo k celému plánu zhruba čtyřicet. Poté budou Volary jednat s dotčenými stranami, může přijít na řadu i druhé veřejné projednání.

Na tábořišti chtějí lepší zázemí

Soumarský most a jeho okolí platí za významnou přírodní lokalitu. „V blízkosti plánovaných staveb jsou cenné biotopy. Třeba Soumarské rašeliniště se sice dříve průmyslově těžilo, teď se však rychle ozdravuje. Dalším významným biotopem je právě Teplá Vltava, která je domovem pro přísně chráněnou perlorodku,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

V případě stavby by se areál s apartmány rozprostíral na více než hektaru. Pozemky leží přímo naproti restauraci u železniční tratě.

Spolek však má i další výhrady. Do plochy rekreace totiž v návrhu patří také území, na kterém se rozkládá tábořiště Soumarský most. I tady se bojí dalšího zastavování a požadují, aby do zóny rekreace nepatřilo.

Místostarostka Bártová tvrdí, že si to takto vyžádalo samo město. „Platný územní plán tuto oblast neřeší. Jsou tam stavby, které bychom rádi zkontrolovali a jako majitelé pozemků případně postavili táborníkům další zázemí. Mám však informace od správců národního parku a vodohospodářů, že by se hodilo udělat územní studii, která určí, co kde může stát. Jde totiž o záplavové území,“ uvádí Bártová.

Územní studie by zajistila, aby stavby nezpůsobily škody. K území může vzniknout i regulační plán. Následný postup určí až další fáze schvalování územního plánu.

Soumarský most leží poblíž Lenory.

Soumarský most leží poblíž Lenory.

Autor: