Místo nemocnice postavíme novou malou čtvrť, říká primátorka Budějovic

  9:46
Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová bude mít za sebou první měsíc ve funkci. S novým vedením města se upíná k přípravě stavby severní spojky, která má krajskému městu zásadně pomoci v dopravě, ale také k vybudování městských bytů či proměně KD Slavie.

Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová | foto: Petr Lundák, MF DNES

V její kanceláři se střídá jedna návštěva za druhou a i při schůzkách s omluvou zvedá naléhavé telefony a řeší urgentní situace jako třeba prasklý vodovod na Pražském sídlišti minulý týden. První českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS) si tak zvyká na svou novou funkci, ve které má za sebou teprve tři týdny. „V klidu si přečíst noviny u dobré kávy je luxus, který si nyní nemohu dovolit,“ říká.

Setkala jste se už s něčím, co vás jako primátorku zaskočilo?
Jedna věc mě tu opravdu překvapila, naštěstí ale příjemně. Je to vstřícnost všech lidí, kteří mě zde obklopují. Dokážou se rychle adaptoval a pomoct mi se vším, co zrovna potřebuji.

Takže si rychle zvykáte?
Práce primátorky je náročná. To znamená, že i začátek ve funkci je dost složitý, jak administrativně, tak časově. Musím se zorientovat ve spustě věcí a seznámit se se spoustou lidí. Voličům jsme navíc slíbili, že město rozhýbeme, soustavně tak plánujeme další kroky, nové projekty a investiční akce.

Pomáhají vám zkušenosti, které jste nabrala na postu děkanky ekonomické fakulty?
Ano, velmi. Jak na radnici, tak na vysoké škole se pracuje s veřejnými penězi. Znám proto dobře problematiku výběrových a správních řízení. V obou profesích je také velice důležitá komunikace s lidmi. Práce s učiteli a studenty má s funkcí primátorky víc společného, než by se řeklo.

Už víte, kdy se postu děkanky vzdáte?
V současné době jsou vypsané volby a navrhují se kandidáti na funkci děkana. Akademický senát mezi nimi bude volit na konci listopadu. Jestli ho ale zvolí, to je otázkou. Může se to tedy trochu protáhnout.

V předvolební kampani jste hodně mluvila o spolupráci města s krajem. Už se to projevilo a jaké jsou priority této spolupráce?
Už se to ukazuje na přípravách dopravních staveb a sociálních službách, které koordinujeme společně. Týká se to třeba i komunikace se školami, využívání dotačních titulů nebo řešení krizových záležitostí.

Minulé vedení města mluvilo o projektech, které se bez součinnosti s krajem nedají vyřešit. Patří mezi ně obnova parku Háječek, využití kasáren Jana Žižky nebo parkoviště na Dlouhé louce. Řešíte spolu tyto záležitosti?
Přestože jsou to projekty, kterým se chceme a budeme muset věnovat, nejsou nyní naší prioritou. Tou je nyní například příprava silnice severní spojky a výstavba nových městských bytů. To se týká především oblasti Čtyř Dvorů.

S nedostatkem parkovacích míst má však město dlouhodobě velký problém.
Nová místa samozřejmě hledáme. Nechceme ale tuto dopravu přivést tak blízko centru. Parkovací domy a záchytná parkoviště podle nás mají vzniknout spíše na okraji města v jeho jižní části a na příjezdu od dálnice a Třeboně.

Zmínila jste byty ve Čtyřech Dvorech, jak to s nimi vypadá? Bývalý primátor Jiří Svoboda (ANO) zmínil, že bude potřeba využít i soukromé peníze, přičemž by pak ovšem všechny byty nebyly městské.
Ano, stále hledáme ideální řešení, které by nejméně zasáhlo do rozpočtu a zároveň by nám zaručilo co nejvyšší počet městských bytů. I zde tak bude důležitá spolupráce s krajem, jehož fondy bychom mohli pro financování využít.

Projekt počítá se třemi sty byty, bude to Budějovicím stačit?
Aktuálně máme 1 800 bytů, což je opravdu málo a těch 300 naši situaci nevyřeší, přesto jsme za ně rádi. Další projekt by se poté zaměřil na dolní areál nemocnice, který budou zdravotníci postupně opouštět. Vznikla by tam další malá čtvrť s přibližně 150 byty.

V tuto chvíli sestavujete rozpočet, jak moc do něho zasáhnou rostoucí ceny energií?
Díky zastropování cen, které se netýká jen obcí, ale i institucí a podniků, které obce zřizují, energie rozpočtu nijak výrazně nepřitíží. Zastropovaná cena energií je teď podstatně nižší než ta, kterou mělo město na příští rok vysoutěženou. Vládní opatření pomohla a my tak můžeme investovat do rozvoje města a služeb. Týká se to našich škol, domovů důchodců a dopravního podniku, který by jinak musel odstavit své elektrobusy.

Dokážete říct, kolik se díky zastropování podaří ušetřit?
Na to v tuhle chvíli nedokážu odpovědět. O rozpočtu navíc stále jednáme. Schvalovat ho budeme 13. prosince.

A je nějaký projekt či oblast, ve které budete přece jen muset udělat škrty?
Ano, jsou to záležitosti, které se týkají například podpory neziskových organizací. Ne všechny záštity a granty můžeme udržet tak, jak to bylo v období ekonomické prosperity. Nicméně se snažíme i toto dělat racionálně, aby již rozdělané projekty měly nějaký význam a úplně se nevytratily. Týká se to zejména programů vzniklých při covidu, které se zaměřují na zdravou výživu a vzdělávání.

Neziskové organizace jsou často spojené s kulturou a nová Kulturní strategie města počítá s nárůstem financí pro tuto oblast ze čtyř procent z rozpočtu na přibližně sedm a půl. Je to reálné?
Ano, souvisí to s naší přípravou na druhé kolo soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Stejně jako u jiných projektů ale nechceme náklady nechat pouze na městském rozpočtu. Budeme žádat o finance na ministerstvu kultury i u Evropské unie. Těch sedm procent tedy nebudou tvořit jen městské peníze, ale i jiné zdroje.

A budete šetřit i tak, že budete na radnici propouštět? Mezi zaměstnanci se o tom mluví, má to být kolem třiceti lidí.
O tom tedy opravdu nemám žádné informace. Zatím jsem si ani nesedla s naším panem tajemníkem, abych se s personálním složením radnice podrobně seznámila a promluvila si s ním o možných změnách. Ale je asi samozřejmé, že každá změna politického vedení znamená jisté obavy pro lidi, kteří tu sedí. Já ale nic podobného neiniciovala a nerada bych něčím takovým strašila. Je možné, že optimalizace nastane, ale postupně a racionálně. Není to tak, že 1. ledna 2023 dostane x lidí výpověď.

Mluvíte o optimalizaci, znamená to, že personální změny souvisejí se zefektivněním úřadu?
V tom máte pravdu. Zefektivnění je něco, co nás určitě čeká. Pro občany zde existuje možnost si spoustu věcí vyřídit přes internet a není už tak nutné, aby seděli někde v čekárně a stáli frontu u přepážky. To je něco, co chceme podpořit, naopak je zde ale také spousta odborů, které jsou poddimenzované a chybějí v nich lidé důležití pro fungování organizací a jejich projektů. Vaše informace o propouštění tak nejspíše bude jen nějaká městská chiméra.

Hovořili o tom i někteří politici.
Možná je to tedy zbožné přání některého ze zastupitelů, ale já to neschvaluji. Tak masivní propouštění by mohlo úřad ochromit, navíc je zde potřeba zajistit určitou kontinuitu. Lidé jsou tu zkušení, svou práci dělají dlouho a dobře tak vědí, co dělají.

Odkládat rekonstrukci Slavie určitě nechceme, ale rádi bychom se na to podívali racionálně a nalezli všechny možné úspory.

Přesuňme se k novému územnímu plánu Budějovic, jeho zpracování provázejí vleklé komplikace, jak to s ním nyní vypadá?
Územní plán budeme řešit intenzivně, v gesci ho má pan náměstek Lubomír Bureš (ODS), který na něm bude spolupracovat i s komisí pro architekturu, která by měla být složená výhradně z odborníků. Zpracovaný by měl být opravdu pečlivě a co nejlépe, aby městu umožnil vyrůst v metropoli 21. století.

Co zásadního pak tento dokument v rozvoji Českých Budějovic umožní?
Priority jsou takové, že chceme stanovit rozvojové území na výstavišti, dopracovat dopravní liniové stavby v našem katastru a využít brownfieldy, které zde máme. Například oblast u Suchého Vrbného za nádražím si rozvoj určitě zaslouží.

Vypadá to, že na investice bude nakonec peněz celkem dost, co však ta aktuálně nejnákladnější, rekonstrukce KD Slavie?
Výběrové řízení jsme prodloužili. Soutěž na stavební práce je stále v návrhovém kole, sbíráme otázky od firem, které mají o projekt zájem. Začátkem prosince bychom měli vědět více, nyní stále čekáme na nabídky. Mezitím se o tom bavíme v radě města a podrobně studujeme podklady, abychom mohli co nejpřesněji odhadnout výslednou cenu. Pokud se nám podaří nalézt možnost, jak výrazně ušetřit, bude nutné termín pro přijímání přihlášek ještě posunout. Pouze za stavební část jsme nyní na nějakých 460 milionech, což je opravdu velký závazek a velký zásah do rozpočtu. Je proto nutné vše dobře promyslet a propočítat.

Je možné, že přestavbu Slavie odložíte?
Odkládat ji určitě nechceme, ale rádi bychom se na to podívali racionálně a nalezli všechny možné úspory.

Proměna Slavie také nepřímo souvisí s českobudějovickou kandidaturou na Evropské hlavní město kultury, jak se do přípravy přihlášky zapojíte přímo na radnici?
Do druhého kola musíme mít detailně připravený harmonogram činností. Bude tam potřeba velká koordinace mezi městem a zapsaným ústavem, který přihlášku zpracovává. Také budeme pracovat na mnoha projektech kulturní infrastruktury, mezi které patří i Slavie. Dělá mi to vrásky na čele, je to opět velký závazek a zásah do rozpočtu, ale kultura je pro dobrý život ve městě důležitá. Lidé musí vidět, že život je víc, než jen chodit do práce a vydělávat peníze.