iDNES.cz

Věznici na táborském letišti nikdo nechce, v plánech přesto zůstává

  15:28
Lidé v Táboře už si mysleli, že vybudování nové věznice na bývalém vojenském letišti ve Všechově u Tábora není aktuální. Teď je však tato hrozba zpátky. Jihočeský kraj a jeho zásady územního rozvoje s tímto plánem stále počítají.

Nikdo věznici nechce. Proti jsou samotní obyvatelé města a jeho blízkého okolí, zastupitelé i ministerstvo životního prostředí. Přesto je její stavba stále možná. I když město v dubnu 2018 vyjádřilo svůj nesouhlas, projekt je po čtyřech letech znovu aktuální. 

Objevil se totiž v podobě návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje (ZUR) Jihočeského kraje. Ty nadále vymezují plochu u Všechova pro výstavbu nové věznice.

O celé věci se dozvěděli členové petičního výboru proti výstavbě věznice a rozhodli se věc nebrat na lehkou váhu. Proto přišli požádat táborské zastupitele, aby znovu potvrdili svůj nesouhlas se změnou územního plánu.

Proti výstavbě věznice vznikla petice, kterou podepsalo několik tisíc lidí. „Považovali jsme za nutné sdělit celou věc našemu zastupitelstvu. To s námi plně souhlasilo, a dokonce přijalo usnesení ‚z ruky‘, jak se říká, tedy bez podkladového materiálu. Potvrdilo to na svém zasedání 25. dubna,“ uvádí členka petičního výboru Alice Švehlová.

„Zastupitelé svůj nesouhlas se záměrem vybudování věznice vyjádřili už na jaře roku 2018, tedy v minulém volebním období. Současní volení zástupci města na to samozřejmě navázali,“ doplňuje mluvčí města Tábora Luboš Dvořák.

Místo by ztratilo charakter

Zastupitelstvo také odmítá případnou změnu územního plánu města pro tento účel a bude zpracovávat námitky. 

„To, že se věznice objevila v ZUR, které pořizuje kraj, není žádný rozmar úředníka na kraji ani jeho vedení. Jeden z účastníků řízení, tedy Ministerstvo spravedlnosti ČR, popisuje vůli někde v jižních Čechách trestní věznici postavit,“ objasňuje táborský starosta Štěpán Pavlík.

Zároveň dodává, že situaci určitě nebude město podceňovat. V pondělí rada schválila nesouhlasnou námitku. Odmítavé stanovisko pak pojede přednést i 10. května na veřejné projednání návrhu 4. aktualizace ZUR, které se uskuteční na krajském úřadě Jihočeského kraje.

Nejvíce projekt trápí obyvatele nedalekých Klokot a Pražského sídliště. Místní lidé se bojí mimo jiné i toho, že by stavba poškodila krajinný ráz.

„Letiště je vyvýšené a krásně z něj vidíte na celý Tábor. To by se ale změnilo. Oblast sloužila jako bývalé vojenské letiště. Místní jsou tam zvyklí jezdit na kolech i bruslích. Scházejí se tam také modeláři. To vše by muselo pryč,“ uvažuje Švehlová.

Ve skutečnosti už ale ani Vězeňská služba ČR o tuto lokalitu údajně příliš neusiluje. V plánu měla projednání záměru s veřejností. Na to už ale nedošlo. 

„Konkrétní kroky, které by vedly k výstavbě nové věznice na tomto pozemku, nepodnikáme. Proto ani případná jednání s veřejností v tuto chvíli pro nás nejsou prioritní,“ vysvětluje mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

Také poukázala na skutečnost, že i kvůli současné ekonomické situaci nejsou v plánu žádné debaty o získání nových pozemků pro stavbu věznice v jiné lokalitě. V Jihočeském kraji je však momentálně pouze vazební věznice v Českých Budějovicích. 

„Z kapacitních důvodů, kdy stále atakujeme hranici stoprocentní naplněnosti, by byla výstavba velmi žádoucí. Situaci v tuto chvíli však řešíme rozšiřováním kapacit ve stávajících objektech,“ objasňuje Prunerová.

„Plocha pro věznici v krajské územně plánovací dokumentaci byla vymezená na základě požadavku státu, respektive Vězeňské služby ČR. Nebylo to s ohledem na požadavky kraje, kterému toto ani nepřísluší,“ odmítá mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková.

Také doplňuje, že o vydání 4. aktualizace ZUR rozhodne po veřejné konzultaci a vypořádání připomínek zastupitelstvo kraje. To má mimo jiné možnost návrh neschválit a vrátit ho pořizovateli s požadavky na úpravu k přepracování.

Pozemek sice není v majetku města, ale spousta místních ho vnímá jako volný rekreační prostor. V minulosti o areál projevila zájem společnost, která tam chtěla vybudovat testovací polygon pro automobily. Obyvatelé pak navrhovali na Fóru zdravého města sportovní areál či odpočinkovou zónu. Co s místem však nakonec v budoucnu bude, zatím není jasné.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

zpět na článek