Kraj láká mladé praktické lékaře příspěvkem na plat, zájem je minimální

  11:42
Praktičtí lékaři mohou od Jihočeského kraje získat 60 tisíc korun jako podporu pro mladé doktory bez atestace, o něž se starají. Letos se však přihlásil jen jeden. Jednotlivá města také nabízejí motivaci pro konkrétní lékařská místa, třeba bezúročné půjčky na vybavení.

Jak do města nalákat novou lékařku, která převezme pacienty po kolegyni v důchodovém věku? Odpověď našlo vedení radnice ve Veselí nad Lužnicí.

Nové posile nabídli bezúročnou půjčku ve výši milion korun na vybavení ordinace.

„Paní doktorka chce mít modernější přístroje, proto měla vyšší nároky na převedení praxe. Půjčka je bezúročná na dobu pěti let. Kdyby chtěla odejít dřív, měla by do 14 dnů vrátit peníze v plné výši,“ vysvětluje starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada.

V minulosti už tímto způsobem ve městě s více než šesti tisíci obyvateli motivovali zubaře a vyplatilo se. 

„Jeho ordinace čítá přes tisíc pacientů. Chceme tak lékaře přesvědčit, aby si u nás praxi zařídili, byť jsou třeba čerstvě po atestaci,“ říká Rada.

Přilákat do jižních Čech nové lékařské posily chce i krajský úřad. Proto vyhlásil dotační program určený na podporu vzdělávání budoucích lékařů v kraji. 

Součástí jsou dvě opatření – v prvním jde o podporu atestace mladých lékařů v nemocnicích, ve druhém o podporu atestace pro budoucí praktické lékaře.

Podle krajského zastupitele, lékaře Lukáše Mareše (Piráti), by bylo dobré, aby se na dotační titul zaměřili hlavně všichni praktičtí lékaři v kraji vzdělávající mladší kolegy, i sami medici, o jejichž budoucnost jde.

„V případě nemocnic není situace tak vážná. Tam lékař v předatestační přípravě bere mzdu. U praktiků je ale situace jiná, ti v našem systému nejsou zaměstnaní a pracovat sami bez dohledu nemohou,“ vysvětluje rozdíl Mareš.

Doplňuje, že velkou úlohu v jejich odměňování hraje stát prostřednictvím takzvaných rezidenčních míst. Ta ale nedosahují výše platů nemocničních lékařů. „Každá koruna navíc může být pro mladé ten pomyslný jazýček na vahách při rozhodování, zda zůstat doma, nebo odejít do zahraničí,“ míní Mareš.

V kraji je 300 praktiků

S tím souhlasí i Ivana Turková z odboru zdravotnictví Jihočeského kraje.

„Co se atestace budoucích praktiků týče, hlavním smyslem projektu je, aby měla akreditovaná zařízení v oboru praktický lékař motivaci vzít někoho pod křídla. Aby nám tímto způsobem pomohla strukturu nastartovat a současně chceme, aby mladí lékaři neodcházeli z jižních Čech,“ popisuje.

Maximální částka, kterou mohl praktický lékař na takzvaného školence získat, činila 60 tisíc korun. 

„Peníze jsou určené na vyplácení mzdy, případně na nákup povinných kurzů, které mají školenci v rámci vzdělávacího programu povinného atestačního školení. Vše musí lékař doložit na konci projektu,“ upozorňuje Turková.

Jenže mezi jihočeskými praktiky nabídka nevzbudila téměř žádný zájem. Do dotačního programu se přihlásil jen jeden. V kraji je přitom řádově 300 praktických lékařů.

Lukáš Mareš vypočítal, že by se ročně mělo obměnit zhruba osm z nich. A protože výcvik trvá tři roky, v ideálním případě by si mělo o dotaci říkat každý rok 24 praktiků. 

„Je velká škoda, že se letos přihlásil jen jediný. Oslovil jsem některé s dotazem, proč se jich do programu nehlásí víc. Odpovědi mě příliš nepřekvapily, o existenci dotačního titulu věděl málokdo. Covidová doba a očkování v ordinacích otevřela komunikační kanály mezi krajským úřadem a praktiky. Proto věřím, že se příští rok informovanost zlepší,“ doufá Mareš.

Výzvu otevřou i příští rok

Program vyhlašuje Jihočeský kraj už tři roky. „Vždy ho propagujeme na webových stránkách kraje, informaci jsme posílali i na oblastní sdružení lékařů. Každý rok se nám přihlásí jeden, dva lékaři z oboru. Jedním z důvodů malého zájmu může být třeba fakt, že pro praktika ve své ordinaci je samozřejmě náročné dohlížet na dalšího kolegu, navíc ho musí uvolňovat na kurzy a podobně. Řada akreditovaných jihočeských ordinací je také úspěšná právě v programu ministerstva zdravotnictví na takzvaná rezidenční místa,“ uvažuje Turková.

Výzva pro letošní rok skončila v březnu. Znovu se otevře příští rok. Mezi lékaře, kteří o možnosti dotaci získat nevěděli, patří například Jan Kovář z Volyně. Sám přitom absolvoval mezinárodní kurz pro vzdělávání školitelů.

„Ani jsem tyto informace nehledal, dosud jsem je nepotřeboval. V budoucnu plánuji mít v ordinaci školence, takže je možné, že této nabídky v příštím roce využiji. Kapacitně se cítím na dostatečné úrovni, abych mohl kolegy vzdělávat,“ plánuje Kovář, jenž už měl ve své ordinaci v minulosti na stáži několik mediků.