Uvázlý traktor odhalil v lese skládky jedů, likvidace vyjde na 101 milionů

  9:04
Krajský úřad přispěje na likvidaci jedné z největších ekologických zátěží v regionu. Skládky jsou v lese na katastrech sousedících obcí Olešník a Zahájí nedaleko Hluboké nad Vltavou. Náklady na jejich odstranění budou 101 milionů.

Ekologická zátěž se ukrývá v lese poblíž Blanského rybníka mezi Municemi a Zahájím. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Traktor svážející dříví uvázl v černé mazlavé hmotě. Takovou náhodou se přišlo před dvanácti lety na to, že les Řídká Blana jen pár kilometrů od Hluboké nad Vltavou skrývá ekologickou zátěž pocházející ještě z dob komunismu. Už první vzorek potvrdil přítomnost jedovatých dehtů a zbytků asfaltu.

Paradoxem je, že o tři roky později, v roce 2011, byla v lese, který se rozkládá mezi Blanským rybníkem a opuštěným povrchovým lomem na těžbu jílů, vyhlášena kvůli vzácným rostlinám a živočichům Přírodní památka Blana. Přitom v její blízkosti je skládka komunálního odpadu a několik dalších míst se starou skládkou dehtů.

Po letech se oblast konečně dočká vyčištění. Město Hluboká nad Vltavou nechalo zpracovat projekt Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana, který řeší odstranění skládek v katastru sousedících obcí Olešník a Zahájí.

Celkové náklady přesahují 101 milionů korun. Z toho přes 86 milionů, tedy 85 procent, pokryje dotace od Státního fondu životního prostředí a dalších 15 milionů nejspíš doplatí ze svého rozpočtu kraj.

„Jsou to dvě skládky. Jedna je na území obce Olešník a druhá na území obce Zahájí. Jenže nejblíž od obydlených domů je má naše místní část Munice, a to zhruba dva kilometry,“ popisuje hlubocký starosta Tomáš Jirsa.

A protože Hlubočtí mají z minulosti zkušenosti se získáním dotace administrované ministerstvem životního prostředí při rekultivaci skládky za 30 milionů na vlastním území, zastupitelé odsouhlasili, aby se vedení radnice pustilo i do této mnohem rozsáhlejší ekologické zátěže.

„Když se objevila možnost dotace, oslovili jsme s tím naše zastupitele. A ti řekli, že pokud to vyřídíme bez našich dotací, můžeme se do toho vrhnout. Probrali jsme to s krajem a dali se do práce,“ vysvětluje Jirsa.

Hejtmanství iniciativu hlubockých radních uvítalo. „Jedná se o poměrně významnou zátěž. Je jedna z největších na území našeho kraje. Byla tam skládka a myslím si, že se jednalo o podnik Barvy laky, které to opustily, zmizely a už neexistují,“ popisuje náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Hotovo má být v roce 2021

Současnou situaci u Hluboké přirovnává například k ekologické zátěži ve Lhenicích na Prachaticku. Kraj se tam podílel na likvidaci několika tisíc tun kontaminované zeminy obsahující vysoce jedovaté látky, jež dlouhodobě zůstávají v prostředí.

„Pokud bych čerpal z usnesení Ústavního soudu, co udělal ve Lhenicích, stálo tam, že pokud firma neexistuje, odpad je ničí,“ připomíná Hroch. A příjemcem dotace může být podle něj kdokoliv: „Že se lokalita nachází v jiném katastru, nikoho nezajímá.“

Olešnický starosta Milan Kotýnek starší přibližuje, že pozemky s ekologickou zátěží jsou od jeho obce i Zahájí vzdálené zhruba pět kilometrů a navíc nejsou obecním majetkem, ale jejich vlastníkem jsou Lesy České republiky.

„Dřív to bylo každému jedno, kde odpad vyveze, hlavně že se ho rychle zbaví. A nám to teď zůstalo na krku. Hlubocká radnice se sanace těchto nebezpečných skládek ujala proto, že my na to nemáme lidské ani materiální kapacity,“ říká Kotýnek.

Město Hluboká musí teď vybrat ve veřejné soutěži dodavatelskou firmu, která práce provede. Podle smlouvy o poskytnutí podpory od Státního fondu životního prostředí má sanace skládek v lokalitě Řídká Blana skončit do 1. prosince 2021.

„Město Hluboká však chce mít logicky zajištěné financování celé částky předem. Kraj se aktivně podílí na likvidaci ekologických zátěží, proto jsme už v první fázi odsouhlasili pro Hlubokou individuální dotaci ve výši 9,3 milionu a nyní jsme v radě schválili a doporučili zastupitelstvu, aby se tato částka ještě navýšila o 6,1 milionu,“ dodává náměstek hejtmanky.

Otevřená zůstává ještě možnost, že kraji sníží jeho patnáctimilionový dotační podíl ministerstvo zemědělství. Hejtmanka Ivana Stráská totiž oslovila dopisem ministra Miroslava Tomana, aby se stát jako vlastník pozemků na sanaci podílel právě částkou 6,1 milionu korun.

Skládky jsou v lese mezi Municemi a Zahájím.

Skládky jsou v lese mezi Municemi a Zahájím.