Dobrovodská stoka už nehrozí vylitím. V okolí se zřejmě začne stavět

  15:14
Názory, že v Českých Budějovicích už skoro nejsou stavební parcely, mohou brzy změnit opatření u Dobrovodské stoky. Na návrh Povodí Vltavy přepisuje krajský úřad v této lokalitě povodňové zóny. Uvolní se tím desítky hektarů ploch, na kterých jsou prozatím jakékoliv stavby zakázané.

U Dobrovodské stoky na severu Českých Budějovic zřejmě už brzy povolí územní plán města zastavět zdejší pozemky. | foto: Jiří Fuka

„Zkapacitněním koryta Dobrovodského potoka na stoletou vodu došlo k výraznému snížení rozsahu záplavového území,“ zdůvodnil mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Úpravy protipovodňového modelu na této části toku ruší nebo výrazně zmenšují některé aktivní povodňové zóny, kde je stavění zakázáno. Změny se týkají městských částí Kněžské Dvory, Nemanice a katastru Hrdějovic v úseku potoka mezi obchodem Uni Hobby a soutokem s Pivovarským potokem.

Podle Roldána jde především o pozemky majitelů nákupních zón, garáží, zahrádek a rodinných domů. Samotný podnik Povodí Vltavy má právo hospodařit pouze s pozemky, na nichž se nachází koryto toku.

Co novinka znamená pro veřejnost? Obyvatelé v přilehlých oblastech mohou očekávat v lokalitě stavební boom. Upravit se však musí nejdříve českobudějovický územní plán. Ten v místě zatím povoluje jen drobné individuální zahradní bydlení nebo vymezuje nezastavitelné území krajinné zeleně.

Dobrovodský potok

Nový povodňový model se týká Dobrovodské stoky v úseku od Pražské třídy až po ústí do Vltavy. Je dlouhý 3,7 kilometru. Protipovodňová opatření podél obchodní zóny na něm vznikala v letech 2009 až 2015 a stála 70 milionů korun. Starý protipovodňový model je z roku 2007. Dobrovodský potok (část od Pražské třídy je oficiálně Dobrovodská stoka) o délce 13,4 kilometru začíná na Lišovském prahu a patří z pohledu vodoprávních úřadů mezi významné toky. K jeho zklidnění chybí ještě přestavba mostu na Pražské třídě, který má malou kapacitu propustky. Stavba je plánována na příští rok.

„Změnu povodňového modelu automaticky zaneseme do dokumentů. Případnou změnu územního plánu musejí schválit zastupitelé,“ říká vedoucí odboru územního plánování města Luboš Lacina.

Kolem dotčeného území dnes stojí objekty hypermarketů. Na jeho okraji prosperuje společnost Robert Bosch, při samotném ústí Dobrovodské stoky leží čistírna odpadních vod. Území protíná cyklostezka.

Úpravy záplavových zón vítají majitelé desítek zahrad a chat v zahrádkářské kolonii. Někteří z nich si přitom už dříve na pozemcích postavili rodinné domy.

„Chybí nám tady pořádná infrastruktura. Třeba se to konečně změní. Příjezdová Suchomelská silnice je rozbitá a další ulice Trägerova zase plná kamionů,“ říká majitelka jedné parcely v kolonii Yvona Kudláčková.

Podle plánů českobudějovické radnice povede touto částí města severní spojka. Silnice spojí mostem oba vltavské břehy i s nákupním centrem Globus. V takovém případě podle realitních makléřů hodnota pozemků při Dobrovodské stoce mnohonásobně vzroste.

Náměstek primátora pro územní rozvoj František Konečný (ANO) upozorňuje na to, že úprava povodňového modelu na stoce ještě neznamená, že se v této lokalitě začne automaticky stavět.

„Musíme se poradit i s architekty. Pokud se shodneme, můžeme novou situaci zakomponovat do územního plánu, na jehož zhotovitele právě probíhá výběrové řízení,“ uvádí Konečný.

Uvolnění pozemků by mohlo změnit pravý břeh Vltavy na další místo atraktivního bydlení u řeky.

Dobrovodská stoka se často vylévala z břehů.

Dobrovodská stoka se často vylévala z břehů.