VIDEO: Petr Tluchoř: Vládní daňový balíček je mrtvý!

Publikováno: 18.10.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Poslanec ODS Petr Tluchoř mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o politické krizi Nečasovy vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Bude nebo nebude? V jaké podobě bude? A nově – kdy bude? Řeč je o vládním daňovém balíčku. S jeho přijetím má zásadní problém skupina poslanců ODS v čele s někdejším předsedou poslaneckého klubu strany, Petrem Tluchořem. Vedení občanských demokratů se s nespokojenými poslanci zatím nedohodlo na tom, jak balíček upravit, aby byl pro tyto rebely přijatelný. Stále tak není jasné, jaké sazby DPH by měly příští rok platit. Premiér a předseda ODS Petr Nečas přišel v pondělí prý s kompromisem:

Záznam Petra Nečase:
Jsem členy výkonné rady seznámil s kompromisním návrhem, který podle mého názoru je takový, že by byl dojednatelný uvnitř ODS, ale i s koaličními partnery.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v pondělí Rádio Impuls slova premiéra, předsedy ODS Petra Nečase. Nečas se totiž ve vlastní straně po neúspěšných krajských volbách dostal pod větší tlak. I proto navrhl nespokojeným poslancům kompromis. Podle něj by se zvýšila jen snížená sazba daně z přidané hodnoty ze současných 14 na 15 procent. Základní 20procentní sazba DPH by se neměnila. Nespokojeným poslancům v ODS se ale ani tato nabídka nelíbí. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je poslanec ODS Petr Tluchoř. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer.

Host (Petr Tluchoř):
Krásné pozdní odpoledne, pane redaktore.

Moderátor (Václav Moravec):
Pro vás odpoledne, já už mám večer. Dovolíte-li, začnu vaším citátem: Musí proběhnout sebereflexe voleb. Učinil jste vy reflexi voleb pro sebe?


Host (Petr Tluchoř):
Nepochybně jsem učinil reflexi voleb. Já jsem přesvědčen, že každý člen ODS zodpovídá za výsledek voleb.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak za něj zodpovídáte vy a jak jste se na něm podepsal?


Host (Petr Tluchoř):
Tak já si myslím, že na to mohou být dvě různé interpretace. Nepochybně někteří kolegové říkají, že ta nejednota v ODS, kterou jsme údajně měli vyprovokovat nebo způsobit nebo ukázat, možná spíš ukázat, že některé voliče odradila od toho, aby k volbám přišli.

Moderátor (Václav Moravec):
Připouštíte, že to může být jeden z důvodů?


Host (Petr Tluchoř):
Já připouštím, že takový člověk může existovat, který k volbám nepřišel kvůli onomu rozporu uvnitř ODS. Na druhou stranu já více tvrdím a mám to ověřené od řady desítek, stovek lidí na ulici a od stovek a tisíců v elektronické poště či sms zprávách či telefonátech, kteří říkají, že pokud ODS začne prosazovat svůj program tak, jak ho my požadujeme, tak má smysl ještě ODS volit nebo být členem občanských demokratů. V opačném případě, jestli dovolíte…

Moderátor (Václav Moravec):
Jaký je rozdíl mezi vámi a například Vlastimilem Tlustým, protože Vlastimil Tlustý když měl problémy s Občanskou demokratickou stranou, tak také mluvil o tom, že ODS zrazuje svůj program a vy jste tehdy byl loajální k premiéru Mirku Topolánkovi a říkal jste, cituji: Voliči ODS nemají rádi rozhádanost a program plníme. Nejste vy takový Vlastimil Tlustý roku 2012?


Host (Petr Tluchoř):
Já rozhodně nejsem Vlastimil Tlustý roku 2012, já jsem Petr Tluchoř roku 2012.

Moderátor (Václav Moravec):
Který je kopií Vlastimila Tlustého z roku 2009.


Host (Petr Tluchoř):
Já to naprosto odmítám. Já jsem přesvědčen o tom, že volební program dodržovat máme. Já jsem vždycky říkal a říkám to i teď, že kompromis není sprosté slovo. Jako politik musím dělat kompromisy, obzvlášť v situaci, kdy máme poměrný volební systém a není to tak, že jedna vítězná strana bere vše, ale je potřeba se v koalici dohodnout. Nicméně jsem přesvědčen, že tento kompromis nesmí překročit jistou mez. My jsme hlasovali s mými kolegy, označovanými jako rebelové, pro řadu věcí, se kterými jsme ne úplně souhlasili. My jsme měli pocit, že ODS opouští svůj program a vychází vstříc lacinému populismu. Například přímá volba prezidenta, já se k tomu přiznám, že jsem byl od začátku odpůrcem tohoto hlasování. Nicméně podřídili jsme se kompromisu, který byl obsažen v koaliční smlouvě a hlasovali jsme pro.

Moderátor (Václav Moravec):
Není ale už těch nespokojeností…


Host (Petr Tluchoř):
Dost?

Moderátor (Václav Moravec):
No to říkal Vlastimil Tlustý a znovu se k tomu vracím. ODS si už chováním části svých poslanců zakódovala třikrát problémy a použijme to slovo rebelii. Rok 1997, rok 2009 a teď jsme v roce 2012. Neukazuje ta strana, že už je vlastně nevolitelná?


Host (Petr Tluchoř):
Ne, já jsem přesvědčen, že daleko více lidí bylo těch, kteří nás volili právě kvůli tomu, že se ozval hlas, který upozornil na neplnění nejen volebního programu ODS, ale i programového prohlášení celé vlády. A jestli dovolíte, já jsem se dvakrát snažil vám říct příklad, proč to tak je, na čem se to pozná.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale ještě bych zůstal s dovolením u Vlastimila Tlustého. Jak byste označil rozdíl mezi těmi slovy, která říkal Vlastimil Tlustý, že ODS neplní svůj program, Topolánkova vláda dělá příliš velké kompromisy, a teď téměř přes kopírák po třech letech slyšíme stejné argumenty?


Host (Petr Tluchoř):
Ten rozdíl je v tom, že my jsme se snažili naše názory prosazovat více než půl roku, od března letošního roku, uvnitř klubu a uvnitř strany ODS, hlavně uvnitř poslaneckého klubu ODS. V březnu když poprvé pan předseda přišel nebo přesněji média přišla s popisem daňového balíčku připravovaného, tak nás pan předseda odbyl s tím, když jsme vyjadřovali nespokojenost s tím a řekli jsme, že pro takovou věc nebude možné hlasovat, tak nás pan předseda odbyl s tím, že ještě nic není dohodnuto a že není se o čem bavit. Na příštím poslaneckém klubu, který následoval asi po 14 dnech, třech týdnech, opět se to objevilo v médiích a on říkal, že už je vše domluveno, že už se není o čem bavit. Já …

Moderátor (Václav Moravec):
A Vlastimil Tlustý podle vás neprosazoval v ODS, protože on, říkám, používáte téměř stejnou argumentaci, jakou on používal v rámci té nespokojenosti poslanců Tlustého, Schwippela, Ranince.


Host (Petr Tluchoř):
Já vám poněkolikáté říkám, že nepoužívám stejnou argumentaci. On se dobrovolně rozhodl hlasovat pro nedůvěru vládě bez spojení s jakýmikoliv zákonem. My hlasujeme pouze proti jednomu špatnému zákonu a je špatné s tím spojovat důvěru vlády. To není naše role, my jsme to neudělali, udělal to pan předseda. On se rozhodl protlačovat tento velmi špatný zákon vydíráním a tím, že spojoval tento špatný zákon s důvěrou vlády. Nebyli jsme to my. My jsme nehlasovali pro nedůvěru vládě, my jsme hlasovali pouze pro jeden špatný zákon. A půl roku předem jsme to avizovali. Půl roku nebo možná tři čtvrtě roku, půl roku na půdě poslaneckého klubu, pak jsme to začali říkat i veřejně. Protože pokaždé jsme byli odmítnuti, byly zakázány pozměňovací návrhy, čili z tohoto pohledu je to jasné. A dovolte mi říct, prosím, jeden ten příklad v těch dvou…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy si nedáte pokoj.


Host (Petr Tluchoř):
No nedám, protože to vypadá, jakoby byla pravda, že ten rozpor názorů vede nebo, řekněme, svoboda názorů vede k nějakému neúspěchu. Já jsem si jist a ukázalo se to na tom, že nejlépe ve volbách za ODS uspěl pan senátor Kubera, který pro daňový balíček nehlasoval. Čili evidentně jaksi tato svoboda názorů, názor, že se má dodržovat program ODS, platil a voliči ho ocenili. Stejně tak nejlepší úspěch v krajských volbách zaznamenal pan exministr Pospíšil v Plzeňském kraji a to je zase člověk, který byl panem předsedou Nečasem vyhozen z vlády bez jakéhokoliv předběžného varování. Čili ani tam se neukázalo, že jaksi jistý nesoulad názorů nebo nesoulad kroků mezi dvěma lidmi v ODS vede ke ztrátě důvěry. Naopak oba tito lidé…

Moderátor (Václav Moravec):
Uvítal byste, když jste si teda nedal pokoj a zmiňujete tady tyto dva příklady…


Host (Petr Tluchoř):
Je mi líto, že nekandidoval ve středních Čechách Ivan Fuksa, jak jsem navrhoval, to bychom byli vyhráli.

Moderátor (Václav Moravec):
No ve středních Čechách, myslíte?


Host (Petr Tluchoř):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
To byste mluvil o třech lidech. Chápu to správně, když jste si nedal pokoj a zmínil jste dva příklady, Jaroslava Kubery, teplického senátora, který bude obhajovat post teď v pátek a v sobotu ve druhém kole senátních voleb a Jiřího Pospíšila, tedy bývalého ministra spravedlnosti, který vyhrál v Plzeňském kraji. Uvítal byste, pokud by některý z nich kandidoval na předsedu ODS?


Host (Petr Tluchoř):
Jistě, těch jmen může být celá řada. Já bych uvítal, kdyby každý, kdo chce změnit ODS, což je podmínka nutná pro přežití ODS, tak aby kandidoval na pozici.

Moderátor (Václav Moravec):
A uvítal byste kandidaturu těchto dvou na předsedu nebo jednoho z nich?


Host (Petr Tluchoř):
Určitě ano, ale je to jejich svobodné rozhodnutí.

Moderátor (Václav Moravec):
Nepřekvapuje vás, že zatím Petr Nečas nemá vyzyvatele?


Host (Petr Tluchoř):
Tak vzhledem k tomu, že byl ten kongres svolán takto narychlo a teprve se rozbíhají místní a oblastní sněmy, tak mě to příliš nepřekvapuje. Bude to normální standardní konečně volební kongres. Mimochodem ten svobodný demokratický mandát vzešlý z tajného hlasování tomuto vedení uplynul už na jaře, čili jsem rád, že se dostáváme opět k tomu tajnému hlasování a jsem přesvědčen, že ODS udělá pro svou záchranu, co bude moct.

Moderátor (Václav Moravec):
Když mluvíte o teď dvou hrdinech občanských demokratů v souvislosti…


Host (Petr Tluchoř):
Já jsem nemluvil o hrdinech, já jsem uváděl pouze příklad, že tito dva lidé uspěli z občanských demokratů v senátních a krajských volbách nejlépe a v obou případech dali najevo jistý…

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažujete, že byste některého kandidáta požádal o to, že by bylo dobré, aby kandidoval proti Petru Nečasovi na post předsedy? Je někdo takový?


Host (Petr Tluchoř):
Takto věc nestojí. Probíhají místní, oblastní a budou probíhat regionální sněmy a Občanská demokratická strana je stranou demokratickou a …

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, každý člen může navrhnout někoho a seznámit s tím na místní konferenci ostatní členy strany. Proto se ptám, jestli máte takový tip, který byste rád prosazoval?


Host (Petr Tluchoř):
Budu-li mít nějaký tip, tak ho nejprve prozradím svým kolegům v Občanské demokratické straně.

Moderátor (Václav Moravec):
A máte takový tip?


Host (Petr Tluchoř):
Já si dovedu představit několik lidí, kteří by mohli kandidovat na vedoucí pozice v ODS.

Moderátor (Václav Moravec):
A je to Jiří Pospíšil a Jaroslav Kubera, kteří jsou mezi nimi?


Host (Petr Tluchoř):
Pane kolego, nejprve…

Moderátor (Václav Moravec):
Nejsem váš kolega, naštěstí…


Host (Petr Tluchoř):
V tomto studiu jistě ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, ve studiu jsem váš protihráč.


Host (Petr Tluchoř):
Ano, dobře. Já jsem přesvědčen, že je správné říkat ta jména svým kolegům v ODS.

Moderátor (Václav Moravec):
Vedení ODS se s nespokojenými poslanci zatím nedohodlo na tom, jak upravit ten daňový balíček, vládní balíček, aby byl pro vás přijatelný. Stále tak není jasné, jaké sazby daně z přidané hodnoty by měly platit příští rok. Pokud tedy nevstoupí v platnost už platný zákon o DPH s jednotnou sazbou 17,5 procent, což je schválený zákon. Premiér a předseda ODS Petr Nečas přišel v pondělí prý s kompromisem:


Záznam Petra Nečase:
Jsem členy výkonné rady seznámil s kompromisním návrhem, který podle mého názoru je takový, že by byl dojednatelný uvnitř ODS, ale i s koaličními partnery.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v pondělí Rádio Impuls slova premiéra Petra Nečas. Nečas se ve vlastní straně po neúspěšných krajských volbách dostal pod větší tlak, i proto navrhl vám jako nespokojeným poslancům kompromis. Pro něj je kompromisem jen zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty ze současných 14 na 15 procent, základní 20procentní sazba by se neměnila. Vy jste na to v úterý opáčil, že to nepovažujete za kompromis a že očekáváte větší reflexi voleb a sebereflexi premiéra Petra Nečase. Chápu to správně, že pro vás jako nespokojené poslance ODS je tato varianta mrtvou variantou?


Host (Petr Tluchoř):
Já jsem přesvědčen, že tento vládní daňový balíček je mrtvý. Tím neříkám, že ten zákon v nějaké podobě nemůže být přijat, ale vládní daňový balíček je v této podobě mrtvý…

Moderátor (Václav Moravec):
A kompromis který v pondělí navrhl premiér, je mrtvý?


Host (Petr Tluchoř):
Tak já jsem přesvědčen, že to je opravdu zoufale, ale zoufale slabá sebereflexe nebo slabá reflexe těch voleb. A nám opravdu přece v tuto chvíli nejde úplně, jestli budeme nebo jestli se nám podaří nebo nepodaří zvýšit DPH o procento nebo o dvě nebo tedy o jedno v každé sazbě. Nám jde především a o tom bude debata na kongresu, aby se nám povedlo zvýšit procento volebních preferencí a volebních zisků, protože není pro ODS dlouhodobě a já se bojím, že ani krátkodobě přijatelné, aby volební podpora občanských demokratů byla pod hranicí spodní sazby DPH. Občanská demokratická strana není větroň, který doplachtí na louce, když jí vypnou motory, když ztratí rychlost. Občanská demokratická strana je velká strana, takové politické Jambo Jet, a ta prostě pokud se dostane pod kritickou rychlost, tak spadne a už nevzlétne. Já se toho bojím…

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že to Jambo už bylo třikrát pod kritickou rychlostí a znovu jsme u toho, rok 1997, 2009 a teď 2012, jestli už to není téměř mrtvý stroj?


Host (Petr Tluchoř):
Není to mrtvý stroj, já jsem přesvědčen, že pokud ODS si uvědomí a to bude hlavním úkolem tohoto kongresu, najít cestu z tohoto problému, nebude to, jestli máme zvýšit sazbu ze 14 na 15 nebo z 20 na 21 nebo žádnou. Já jsem přesvědčen, že musíme najít takové řešení, abychom daně nezvyšovali vůbec.

Moderátor (Václav Moravec):
Nebylo by dobré tedy ten daňový balíček odložit, nejdřív si ty věci vyříkat ideově včetně toho, že by nové vedení mělo dostat mandát a teprve pak řešit ve Sněmovně daně?


Host (Petr Tluchoř):
Možné je všechno. Já k tomu nevidím žádný zásadní důvod, k odkládání balíčku, protože diskuse…

Moderátor (Václav Moravec):
Označil byste tuto variantu za dobrou, odložit tu diskusi za kongres?


Host (Petr Tluchoř):
Nepovažoval bych ji ani za dobrou, ani za nějak extrémně špatnou. Možné je obojí. Já jenom vím, že jak pan ministr financí, tak pan premiér říkali, že jsme velmi tlačeni termíny z hlediska toho balíčku a proto jsme také podpořili jejich návrh na zkrácení lhůty pro projednávání. Nicméně není to nic, co by mě nějak fatálně ničilo. Já jsem přesvědčen, že ten kongres musí být o něčem úplně jiném. Ten musí být o opravdové reflexi výsledku voleb…

Moderátor (Václav Moravec):
Stále se omlouvám, já nevím, co považujete za reflexi. To znamená, má ODS odhlasovat nový program? Má ODS, nevím, co…


Host (Petr Tluchoř):
ODS doufám žádný nový program odhlasovávat nebude. ODS si musí uvědomit, že pokud ho nebude plnit, pokud ho nebude plnit téměř vůbec a pokud se nebude snažit znovu oživit ve veřejnosti důvěru v pravicovou politiku, tak to letadlo spadne.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane poslanče, to se obnovuje konkrétními kroky. Proto se ptám, co je pro vás, když tady říkáte, co není dostatečná sebereflexe ODS, ptám se, co je dostatečná sebereflexe ODS. Je to například usnesení kongresu o tom, že…


Host (Petr Tluchoř):
Že se nemají zvyšovat daně.

Moderátor (Václav Moravec):
To je jedna podle vás sebereflexe?


Host (Petr Tluchoř):
Třeba.

Moderátor (Václav Moravec):
Přijetí takového usnesení. Je tou reflexí i to, že by bylo řečeno, že se musí změnit program vlády premiéra Petra Nečase?


Host (Petr Tluchoř):
Já jsem přesvědčen, že ani program ve smyslu programového prohlášení té vlády se měnit nemusí. V programovém prohlášení nic o tom, že se budou zvyšovat daně, není. Já se bojím, že jak ODS, tak tato vláda, ale pro mě tedy primárně ODS, v těch posledních 2,5 letech místo toho, aby dodržovala zásady pravicové politiky, aby dělala správné kroky, tak se vydala cestou laciného populismu, který jí měl přinést nějakou popularitu. Čili jsme v tuto chvíli ale v situaci, že neděláme ani správné věci, nemáme pravdu a ta popularita podle výsledků voleb se také jaksi bohužel nedostavila. Čili já si myslím, že si máme uvědomit, že máme dělat věci správné, věci podle zásad pravicové politiky, do toho například patří daně, ale opravdu ty daně jsou jedním z drobných segmentů.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete mi tedy říci, dejte mi příklad tří, čtyř usnesení, která byste považoval po kongresu ODS na začátku listopadu za tak dobrá, že byste řekl, ODS učinila reflexi voleb?


Host (Petr Tluchoř):
Já tady nebudu teď psát návrhy usnesení.

Moderátor (Václav Moravec):
No tak když mluvíte a vymezujete se k tomu, že něco je nedostatečné, tak chci vidět dostatečnou sebereflexi.


Host (Petr Tluchoř):
Ale není to návrh konkrétního usnesení. Já jsem přesvědčen, že z kongresu by měla vyjít jasná zpráva o tom, že ODS nadále se chystá dodržovat svůj program, že ho podpoří lidmi, kterým se dá ten program věřit a tato politika, řekněme nějaká renesance pravicové politiky, se promítne do konkrétních kroků vlády, která bude vládnout do příštích řádných voleb.

Moderátor (Václav Moravec):
Kterým lidem se dá v souvislosti s plněním programu ODS v posledních pěti, šesti letech věřit? Vyjmenujte mi pár jmen.


Host (Petr Tluchoř):
Zatím ODS má lidí velmi mnoho, byť za poslední období…

Moderátor (Václav Moravec):
Takže je to třeba Pavel Drobil, kterému se dá věřit, je to Alexandr Vondra, je to


Host (Petr Tluchoř):
Pane redaktore, tak já vám vyjmenuji celou řadu našich starostů. Tak jen namátkou z okresu, z oblasti Praha východ, kde jsem předsedou, tak nepochybně se dá věřit to, že dodržují program ODS, panu starostovi Přenosilovi z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, panu starostovi Pátkovi z Čelákovic, panu starostovi Šťastnému z Úval.

Moderátor (Václav Moravec):
A ti mají dostatečné zkušenosti, aby se stali předsedy ODS?


Host (Petr Tluchoř):
Vy jste chtěl po mě lidi, kteří dodržují pravicový program ODS?

Moderátor (Václav Moravec):
No do vrcholné politiky, protože předpokládám, že ODS když je nejsilnější vládní stranou, takže mi vyjmenujete jména, která byste mi teď dal do vlády, jestliže i vláda má nejnižší možnou důvěru…


Host (Petr Tluchoř):
To byla vaše ničím nepodložená spekulace. Já jsem vám odpověděl odpovídající na vaši otázku.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak teď jsem tu otázku upřesnil, tak mi, prosím, odpovězte znovu. Vyjmenujte mi pár výrazných jmen, jestliže vláda premiéra Petra Nečase má nejmenší možnou důvěru, voláte po sebereflexi voleb, tak mi vyjmenujte pár výrazných jmen ODS, která by se mohla objevit ve vládě, byla by důvěryhodná, protože v uplynulých 5-6 letech dodržovala a prosazovala program ODS?


Host (Petr Tluchoř):
Dobře víte, pane Moravče, že v dané chvíli jakékoliv mé doporučení na člena vlády by znamenalo alespoň po dobu, co bude Petr Nečas předsedou té vlády, jeho absolutní diskvalifikaci.

Moderátor (Václav Moravec):
No ale snažím se z vás dostat dostatečnou sebereflexi. Takže když vám řeknu, že nevidím taková jména, výrazné tváře, teď jsem vám vyjmenoval, je to Pavel Drobil, který je místopředsedou ODS? Je to Pavel Blažek, který je místopředsedou ODS? Je to Miroslava Němcová nebo je to Alexandr Vondra, který prohrál senátní volby hned v prvním kole?


Host (Petr Tluchoř):
Tak vyjmenoval jste lidi, kteří byli nominováni do ODS Petrem Nečasem. On za ně nepochybně nese odpovědnost. Za těch 2,5 roku evidentně nese zásadní odpovědnost za celou stranu, protože měl poměrně výraznou absolutní moc, absolutně rozhodoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak před chvílí jste říkal, že ODS je demokratická strana, teď říkáte, že Petr Nečas má absolutní moc. Tak já nevím, jakou stranou je ODS?


Host (Petr Tluchoř):
Za těch 2,5 roku jak personální, tak programovou Petr Nečas určitě v té straně měl, také si vybral své lidi do spolupráce, tedy do vedení ODS. Já jsem přesvědčen, že ta míra naplnění těch představ je, ano, různá a o tom, jak bude dále vedena ODS, rozhodne kongres. Ne my dva tady ve studiu a ani já nebudu tady dávat žádné návrhy.

Moderátor (Václav Moravec):
Ne, my se o tom bavíme, no tak jestliže říkáte, že něco není dostatečná sebereflexe, tak chci, abyste mi popsal, jak by vypadala dostatečná personální reflexe.


Host (Petr Tluchoř):
Pokud největší vládní strana, ODS, která vždy hrála primární roli v pravicové politice v České republice, získá 12 procent, tak návrh na zvýšení pouze jedné sazby pouze o jedno procento, tedy opravdu, ale opravdu, jak bych řekl slovy klasika, není možné považovat za dostatečnou. Já bych řekl žádnou sebereflexi.

Moderátor (Václav Moravec):
Z těch tří variant, které se objevují, říkejme té první Nečasův kompromis, což vy nepovažujete za kompromis, druhou variantou zachování současného stavu, tedy kdyby se nezavedlo například dodatečné zdanění lidí s vyššími příjmy, jednotná sazba daně by od příštího roku byla rovná, 17,5 procenta u daně z přidané hodnoty a poslední variantou je ten vládní balíček.

 
Host (Petr Tluchoř):
Nikoliv. Ty varianty, které vyšly z té pracovní skupiny, jak je tedy pojmenoval pan předseda Stanjura, jestli se nepletu, tak jsou to varianty Nečasova, tedy balíček tak, jak je, pouze vrchní sazbu nezvyšovat o jedno procento a všechny věci by tam zůstaly, jak jsou.

Moderátor (Václav Moravec):
Pak je Nečasův kompromis.


Host (Petr Tluchoř):
To je Nečasův kompromis, toto. Všechno zůstane, jak je v balíčku, akorát vrchní sazba se nezvýší z 20 na 21. To je ten avizovaný. Všechno ostatní tam zůstane. Jestli mám správnou informaci.

Moderátor (Václav Moravec):
To je Nečasova varianta.


Host (Petr Tluchoř):
To je Nečasova varianta.

Moderátor (Václav Moravec):
Té říkáte ne.


Host (Petr Tluchoř):
Pak je naše varianta, která říká nezvyšovat DPH, nezavádět milionářskou daň a netrestat aktivní seniory a nezvyšovat paušály živnostníkům s rodinami.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč je toto vaše varianta, když předtím jste hlasoval pro 17,5? Myslel jsem, že vám jde o zachování toho návrhu, co je schválen, tedy 17,5. Takže vám je jedno, jestli …


Host (Petr Tluchoř):
Abych dopověděl, a ta třetí varianta, tedy tu, jestli mám správné informace, nazývejme ji Stanjurova, pan předseda klubu Stanjura ji přednesl na té pracovní skupině, to znamená, že ten balíček bude tak, jak je předložen. Tedy zvýšení všech těch daní. Ano, i vám to přijde úsměvné. Čili varianta setrvání stávajícího stavu, čili 17,5 procenta, to není varianta změny balíčku. To je neschválení balíčku. 17,5 procenta přijde, pokud nebude schválen balíček v žádné podobě.

Moderátor (Václav Moravec):
Která z těch variant by se vám líbila více? Aby vstoupilo v platnost to, co už je schváleno, když se to dál bude oddalovat, tak od 1. ledna nám začne platit jednotná sazba daně z přidané hodnoty ve výši 17,5, a nebo to, aby se daně vůbec neměnily? Z těchto dvou variant si vyberte.


Host (Petr Tluchoř):
Tak já si vybírám ten náš balíček, to znamená, v tuto chvíli daně nezvyšovat, zůstat pro příští rok na úrovni 14 a 20 procent, tedy sazby, které platí v letošním roce. Z dlouhodobého hlediska jsem přesvědčen, že je správné, abychom směřovali k jedné sazbě. Ale pro tu stabilitu toho daňového systému…

Moderátor (Václav Moravec):
Ta tady stejně není, na to se vykašlete, ta tady není, stabilita. Mění se to stále, tak co bychom si to…


Host (Petr Tluchoř):
Já se na to nechci vykašlat, já budu hlasovat pro to, aby příští rok alespoň, vy se na to určitě vykašlat můžete, ale já budu muset hlasovat. A já vám říkám, že chci hlasovat…

Moderátor (Václav Moravec):
Já to budu muset platit. Takže pak mi dáte, kdy mi dáte jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty?


Host (Petr Tluchoř):
To záleží na té vládě, jak se to bude vyvíjet. Já si myslím, že by to mělo být co nejdříve a ta sazba by měla být co nejnižší. Toho lze ale pouze dosáhnout, pokud by vláda a já pevně věřím, že se to stane, pokud vláda přikročí k opravdu razantním systémovým změnám na výdajové stránce rozpočtu tak, abychom nežili neustále na dluh a nemuseli každý rok zvyšovat tu o procento, tu o čtyři, tu o nějakou jinou částku.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy vám, chápu to správně, když říkáte co nejdříve, že by bylo dobré, aby od 1. ledna dejme tomu roku 2014 byla jednotná sazba DPH?


Host (Petr Tluchoř):
To asi není v tuto chvíli reálné. Já rozumím tomu a vidím, že v této chvíli se odhodlání pro zavedení jednotné sazby DPH jaksi ze Sněmovny výrazně vytratilo. Bohužel i z vlády se vytratilo. Já jsem ještě u dojednávání té jedné sazby byl a byl jsem s Miroslavem Kalouskem jedním z hlavních, kteří tu jednu sazbu chtěli. A to, že na to pan ministr zapomněl nebo mu to přestalo vycházet tím, že se mezitím neudělaly ty kroky na výdajové stránce rozpočtu, to mě mrzí, ale vidím z toho, že v tomto volebním období se zřejmě taková věc nepodaří.

Moderátor (Václav Moravec):
Z toho, co říkáte, je jasné, že vy Petra Nečase jako předsedu Občanské demokratické strany volit nebudete. Je podle vás vhodný model, kdy premiér nebude předsedou Občanské demokratické strany? Nebo je to jen oddalování pádu premiéra?


Host (Petr Tluchoř):
Já se přiznám, že si takový model dovedu představit velmi těžko. Nicméně představivost politiků…

Moderátor (Václav Moravec):
Počítáte tedy s tím, že by bylo vhodné, když Petr Nečas neobhájí na nadcházejícím kongresu post předsedy strany, že by logicky měl rezignovat a že by sestavoval vládu nový předseda ODS?


Host (Petr Tluchoř):
Ne, to já takhle neumím říct, kdo bude sestavovat vládu.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale říkáte, že si velmi obtížně dovedete představit fungování vlády, dlouhodobé, když premiér není zároveň předsedou strany. Což je logické, podívá-li se člověk na historii českého parlamentarismu v uplynulých 20 letech.


Host (Petr Tluchoř):
Ale může to být úspěšné. Já jenom říkám, že si to dovedu špatně představit. Ale možná si to někdo dovede představit lépe a ten to naplní. O tom, kdo navíc je předsedou vlády, nerozhoduje ani kongres ODS, ani Petr Tluchoř, ani Václav Moravec, ale pan prezident. Takže tam musíme naprosto počkat a respektovat. Pokud by k takové situaci došlo, jakože já si myslím, že nedojde, přestože…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy myslíte, že Petr Nečas obhájí post předsedy?


Host (Petr Tluchoř):
Nechci spekulovat a nechci…

Moderátor (Václav Moravec):
No tak to naznačujete. Tak vy vždycky něco naznačíte a pak mi řeknete, že nechcete spekulovat. Vy mě trápíte.


Host (Petr Tluchoř):
Ne, tak já nebudu odhadovat výsledky kongresu ani to, co se stane před ním, ani to, co se stane po něm.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje poslanec Občanské demokratické strany Petr Tluchoř, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.


Host (Petr Tluchoř):
Také děkuji a přeji hezký večer, teď již

24.10.2012

VIDEO: Petr Kužel: Ekonomiku poškozuje současná politická nestabilita!

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vládním daňovém balíčku.
23.10.2012

VIDEO: Dominik Hašek: Posledních 31 let jsem vstával díky hokeji!

Hokejový brankář Dominik Hašek mluvil o své kariéře i o tom, proč se ji rozhodl ukončit.
22.10.2012

VIDEO: Miro Žbirka: Nahrávání v Abbey Road byl pro mě nej dárek k narozeninám!

Zpěvák Miro Žbirka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém narozeninovém koncertu.
17.10.2012

VIDEO: Lenka Bradáčová k případu Dalík: Důkazní situace je ztížena!

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o korupci v Česku.
16.10.2012

Dana Drábová: Zlepšení českých jaderných elektráren chceme sami, i bez Bruselu!

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o bezpečnosti jaderných elektráren.
Impuls on-line
Český Impuls on-line
archiv
button reset sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 sector 8 button reset sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 sector 8 button reset sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 sector 8
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.