VIDEO: Robert Šlachta: Slabinou u tvrdého alkoholu je kolek!

Publikováno: 17.09.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Audio není možné přehrát! Omlouváme se.
Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil o metylalkoholové aféře.

Moderátor (Václav Moravec):
Ve skladech leží po pátečním vyhlášení plošného zákazu prodeje lihovin 20 milionů lahví tvrdého alkoholu. Krizový štáb zatím nestanovil, jak by se mohly začít vracet do regálů obchodů a do restaurací či barů a jak by se případně mohla prohibice uvolnit. Jednat o tom mají prý právníci. V České republice platí kvůli otravám metanolem zákaz prodeje, podávání a nabízení lihovin s obsahem alkoholu 20 a víc procent. Policie mezitím dál pátrá po původci jedovatého alkoholu. Tady jsou slova náměstka policejního prezidenta Václava Kučery:

Záznam Václava Kučery:
My jsme od těch prodejců, kteří občas také i míchali, protože z těch velkých barelů to přelévali do lahví, čímž si to kontaminovali dalším materiálem, nad nimi byli ti dealeři, kteří také míchali, byli výrobci v některých případech a my se dostáváme už k dodavateli surovin. Věřím tomu, že to bude ten jeden zdroj.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova náměstka policejního prezidenta Václava Kučery. Vyšetřování podle něho může trvat i týdny a policie nechce prozrazovat taktické informace a souvislosti vyšetřování kvůli jeho výsledku. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer.

Host (Robert Šlachta):
Hezké odpoledne, hezký podvečer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane řediteli, jak často teď odpovídáte na otázku, jak rozsáhlým organizovaným zločinem je pančování alkoholu v Česku?

Host (Robert Šlachta):
Tak já si myslím, že na tu otázku odpovídají všichni vedoucí funkcionáři policie a že teď je to hlavně hodně časté. Protože ta tragédie zasáhla naprosto každého a z policie nemůže zůstat nikdo, kým by to nějakým způsobem nehýbalo a kdo by se k tomu nějakým způsobem neměl vyjadřovat v tom pozitivním slova…

Moderátor (Václav Moravec):
A možná námitka, že to tak daleko nemuselo dojít, že kdyby se proti tomu bojovalo dřív a v začátku, tak to nemusel být tak velký organizovaný zločin?

Host (Robert Šlachta):
Tak víte, organizovaný zločin můžeme nazývat naprosto od majetkové trestné činnosti až, já nevím, k násilným trestným činům, tak samozřejmě ano. Ale souhlasím s tím, že samozřejmě dá se v každé problematice udělat víc. Navíc na tomto se podílí nejenom policie v té menší míře, ale zejména celní správa nebo Generální ředitelství, které by mělo v tomto vlastně fungovat jakoby prioritně.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď vyšetřovací tým Metyl, jsou jeho součástí i celorepublikové útvary nebo je to na krajích? Protože den co den přicházejí informace o dalších obviněných, kteří měli zprvu prodávat, teď už jsme u lidí, kteří měli distribuovat a čeká se, až uvízne ta největší ryba či ryby.

Host (Robert Šlachta):
Tak jak jsem říkal v té minulé odpovědi, asi není policisty, který by se nepodílel nebo nebyl zainteresován v této tragédii. Takže i náš útvar je součástí tohoto týmu. Ale samozřejmě každý v tomto týmu má nějaké své úkoly a tedy i náš útvar. S tím, že já nechci specifikovat, co konkrétně děláme, protože dle mého názoru by se vyšetřování a vůbec tady to odhalování této trestné činnosti, aspoň z té naší strany, mělo vést v utajení. Takže určitě jsme součástí a jak konkrétně, to si nechám pro sebe.

Moderátor (Václav Moravec):
A jinak řečeno, dá se říci, že proti tomu organizovanému zločinu jste jako celorepublikové útvary bojovali už dřív, podíváme-li se na to, že se sem ve velkém dováží nebo dokonce vyrábí methylalkohol, který se přimíchává do běžného alkoholu a černý trh může čítat a představovat až pětinu veškerého prodeje lihovin?

Host (Robert Šlachta):
Víte, ony všechny celorepublikové útvary mají danou nějakou věcnou příslušnost, co mají zpracovávat. Takže má to jak Národní protidrogová centrála, ÚOZ, my a to stejné Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Takže v tom má každý…

Moderátor (Václav Moravec):
A tím, že to spadá pod všechny tři ty celorepublikové útvary…

Host (Robert Šlachta):
Já jsem neřekl, že to spadá pod všechny tři, samozřejmě. Já jsem říkal, že prioritně to spadá samozřejmě, protože zejména se tady jedná o daňovou trestnou činnost, tak zejména to spadá pod celní ředitelství, Útvar pro odhalování korupce, samozřejmě budou se na tom podílet i územní odbory, samozřejmě částečně to zasahuje i nás.

Moderátor (Václav Moravec):
A zároveň ale celní správa, když jsem mluvil se zástupci celní správy, tak ta jasně říká, my zase máme problém v tom, že je tady ne zcela dobré značení těch lihovin, tedy problematický kolek. A propos je to i jedno ze slabých míst, které vidíte vy jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu? Že kolek na lihovinách není ceninou a že v něm není zahrnuta spotřební daň, tudíž prostor pro manipulaci s kolkem nebo s tou páskou na lihovinách je daleko větší než u cigaret?

Host (Robert Šlachta):
Určitě a je to jedna ze zásadních věcí, která by se měla změnit. Protože samozřejmě na to, aby, my se teď budeme bavit o policii, která by měla být až nějaká třetí, čtvrtá, pátá v řadě, ale v prvé řadě musíme mít nějaké legislativní podmínky k tomu, aby ten stát řekl, že to tady nechce a že tu trestnou činnost tady nechce. A kolky jsou jedna z problematických věcí. Když ty osoby, které alkohol vyrábějí a kolky se zničí, ztratím, tak dostanou nové bez toho, že by byly nějakým způsobem sankcionováni. Je to jedna z věcí, kde k tomu úniku může docházet.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy kolek na lihovinách a jeho úprava nahrává organizovanému zločinu a černému trhu s alkoholem?

Host (Robert Šlachta):
A samozřejmě zacházení s tímto kolkem.

Moderátor (Václav Moravec):
A jaké jsou další slabiny toho boje proti nelegálnímu trhu s alkoholem v Česku?

Host (Robert Šlachta):
Tak samozřejmě nejdůležitější vůbec je zacházení s lihem a vůbec jakým způsobem je ta manipulace a vůbec dovozy do lihovarů a vůbec jakým způsobem se dostanete k tomu množství, které je potom dohledatelné. Takže …

Moderátor (Václav Moravec):
Narážíte tedy na nový trestní zákon a na sazby a kvalifikaci trestného činu?

Host (Robert Šlachta):
Určitě trestného činu a tam samozřejmě mluvíme zejména o daňové trestné činnosti. A potom možnosti samozřejmě dodanit, i když dojde k tomu zásahu celní správy nebo policie, tak možnosti dodanit ty osoby, které to zpracovávají.

Moderátor (Václav Moravec):
Policie podle policejního prezidenta Martina Červíčka rozšířila vyšetřovací tým Metyl. Tady jsou Červíčkova slova pronesená před několika hodinami:

Záznam Martina Červíčka:
V tuto chvíli pracujeme s různými verzemi. Dostali jsme se od dealerů, prodejců do určité fáze, kdy monitorujeme, dokazujeme určitým skupinám lidí možnost napojení na organizování, na dovážení surovin a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova policejního prezidenta Martina Červíčka. Pokud by měl ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, který je hostem dnešních Impulsů, říci, jak složité vlastně bude prokázat a potrestat těm, kteří už dnes jsou obviněni, tedy zhruba těm 23 lidem, ale i těm, kteří mohou skončit v policejních spárech, jestliže narážíte na to, že trestní zákon vlastně zmírnil či dokonce vyřadil z trestů věci týkající se manipulace s lihem?

Host (Robert Šlachta):
Bude to velmi složité a teď nastává ta doba nebo bude nastávat jakoby ta druhá fáze toho trestního řízení a to je vyšetřování. Kdy samozřejmě po těch, co kolegové zajistili důkazní materiály a to bylo buď prohlídkami nebytových prostor nebo domovních prohlídek a výslechy těch osob, ke kterým se dostali, tak samozřejmě na tom bude záležet, jak a co za tu trestnou činnost a v jakých odstavcích, v jakých paragrafech budeme schopni udržet.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste ve výroční zprávě jako Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a vaši lidé konstatovali, že vysoce postavení úředníci státní a veřejné správy korupci nejen podléhají, ale překvapivě často ji také sami iniciují. Je ta lihová mafie, pokud si ji můžeme takhle novinářsky a zkratkovitě nazvat, napojena i na státní správu, tudíž je ten stát slabý i proto, že lihová mafie ho může spoluovládat?

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím nebo byl bych blázen, kdybych si nemyslel, že to bylo jinak nebo že by to mělo být jinak. A samozřejmě s těmi informacemi pracujeme a jsou to informace, že tyto osoby jsou velmi dobře informovány o tom, jakým způsobem funguje jak policie, jak celní správa a samozřejmě i ty osoby mají určitý způsob kontaktu.

Moderátor (Václav Moravec):
Podíváte se na organizovaný zločin, lihovou mafii, je napojena na další komodity, jako je právě problematika cigaret, obchodování s drogami a nebo ty mafie působí paralelně vedle sebe a každá se zaměřuje na nějakou komoditu?

Host (Robert Šlachta):
Ona byla doba, kdy kolem toho roku 2000, po roce 2000 byly dané specifické zájmy různým osobám. Věděli jsme, osoby balkánské národnosti dělaly drogy, vietnamští občané, spoluobčané, dělali to nebo to. V současné době je to tak, že samozřejmě čím ubývá finančních prostředků nebo čím těch finančních prostředků je méně, tak vždycky k tomu, k čemu se dostanou, tak ta skupina na tom pracuje a jsou schopni i kooperovat také skupiny, které bychom nikdy dohromady nedávali. Viz ruskojazyčné s vietnamskými a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Martin Červíček dnes ohlásil, že se rozšiřuje vyšetřovací tým Metyl. Můžete říci, kolik lidí je součástí toho týmu za váš Útvar pro odhalování organizovaného zločinu?

Host (Robert Šlachta):
To je zrovna věc, o které bych moc nemluvil. Samozřejmě my jsme součástí, ale nebudu ani kolik, ani počty, ani jaké máme úkoly v tomto týmu.

Moderátor (Václav Moravec):
Stínový ministr vnitra Jeroným Tejc prohlašuje, že se nevyplácí státu i úspory na nepravých místech, jako například u policie a u celníků. A Jeroným Tejc jako stínový ministr vnitra a předseda poslaneckého klubu ČSSD ještě poznamenává:

Záznam Jeronýma Tejce:
Já jsem přesvědčen, že je to spíše ministr financí, který rozhoduje o tom, kolik prostředků bude k dispozici a myslím, že tady se ukazuje, že snižování počtu policistů i hasičů není dobrý krok.

Moderátor (Václav Moravec):
Dodal na margo nejnovější aféry kolem metanolu stínový ministr vnitra Jeroným Tejc. Podívám-li se na činnost vašeho útvaru, tak šetříte například manipulace s evropskými penězi v Ústeckém kraji, jste protiteroristickým bodem v rámci České republiky jako Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, zároveň teď máte vyšetřovat původce té metanolové aféry. Dá se to vůbec zvládnout v těch lidech, abyste nehonili mnoho zajíců po jednom lese a neudělali nějakou chybu zas v jiné oblasti?

Host (Robert Šlachta):
Je to jedna z otázek samozřejmě, kterou se zabýváme hodně, jakoby vedení útvarů a s vedením Policejního prezídia, kam až jsme schopni v tom počtu lidí, který nám bude nastaven nebo který v současné době se nám nastavuje, jaké problematiky jsme schopni zpracovávat. Protože samozřejmě těch problematik jakoby náš útvar má od násilí, přes obchodování s vozidly, zbraně, CBI materiály, jak říkáte terorismus, extremizmus, padělání peněz, platebních karet, takže samozřejmě těch problematik…

Moderátor (Václav Moravec):
Jak říkám, není to mnoho zajíců, které honíte po lese a může se vám to svým způsobem i vymstít?

Host (Robert Šlachta):
Těch zajíců může být samozřejmě hodně, ale já na druhou stranu jsem přítelem spíš toho s méně lidmi, ale kvalitními a dobře zaplacenými. Protože já a to bych chtěl samozřejmě, apeluji na vedení Policejního prezídia Ministerstva vnitra, že lidi už nemůžou vůbec na těchto útvarech finančně jít už ani o korunu dolů, protože tou kvalitou těch lidí naženeme mnohem víc než tu kvantitu. Když tam budete mít o sto lidí víc, tak samozřejmě ti lidé nebudou fungovat nebo nebudou pracovat tak, jak by měli, tak je mnohem lepší s méně lidmi a víc práce uděláte. Ale s tím, že teda musíte vybírat opravdu věcnou příslušnost těchto útvarů a dělat spisy a jakoby ty případy, které jsou příslušné těmto útvarům.

Moderátor (Václav Moravec):
A jak to vlastně v současnosti je, jestliže vaši lidé řeší i metanolovou aféru, tak nestojí pak ty jiné případy, viz ROP Severozápad a problematika…

Host (Robert Šlachta):
Vy jste mě do té metanolové aféry trošku jakoby natlačil a dostal. Samozřejmě podílíme se na tom nějakým způsobem, ale já, po dohodě samozřejmě s vedením Policejního prezídia jsme schopni pracovat tak, že to nebude na úbytě žádné z těch kauz. A za to já dávám a to je moje odpovědnost.

Moderátor (Václav Moravec):
Ta kauza, kterou už jsem dvakrát zmínil, tedy rozplétání machinací kolem peněz z evropských fondů v Ústeckém kraji, je to kauza, která teď vás vlastně zaměstnává nejvíc a máte na ni nejvíc nasazených lidí? Protože jste už, připomínám, čtyřikrát vstoupili a dělali prohlídky v úřadu Regionálního operačního programu Severozápad, zároveň tam došlo k několikerým zatýkáním, ve vazbě je i současný šéf tohoto úřadu, Pavel Markvart?

Host (Robert Šlachta):
Tak je to jedna z věcí, která nás hodně zaměstnává v současné době, pracoviště, které máme etablované v severních Čechách. Ale já si myslím, že my jsme se nějakou dobu učili a učili jsme se vůbec ten způsob toho páchání nebo vůbec ten způsob toho dokazování v této trestné činnosti společně se státním zastupitelstvím, které nás v tom vedlo. A můžu v současné době říct, že jsme přišli nějakým způsobem na ten systém a samozřejmě proto jsme tam třeba, jak říkáte, čtyřikrát vstoupili a ti naši policisté tam pracovali. Ono je to hodně těžko pochopitelné zejména v tom, že nikdo nevidí tu práci, která je za tím schovaná. Analýza tisíce dokumentů, analýza datových souborů, naprosto všeho, než jsme vůbec schopni vstoupit do toho a provést tady ty zákroky. Takže je to náročné.

Moderátor (Václav Moravec):
Jenom že vstoupím do vaší řeči, vy už máte sice jeden nepravomocný rozsudek a to u někdejšího šéfa toho úřadu, Petra Kušníře, který dostal 7,5 roku natvrdo, ale říkám, je to prvoinstanční rozsudek. Nemůže to nakonec skončit jako jiné vyšetřování, které sice nevedl váš útvar, ale vyšetřování ROPu Jihozápad, kde byli ti lidé osvobozeni? Že to vlastně bude blamáž, že vy jste čtyřikrát vstoupili do ROPu Severozápad a nakonec soudy mohou říci, je to špatně odvedená policejní práce?

Host (Robert Šlachta):
Samozřejmě soudy můžou říct svůj právní názor, můžou ho mít naprosto rozdílný. Ale zrovna v tomto třeba případě fungovala naprosto, asi tak, jak by měla fungovat, spolupráce se státním zastupitelstvím ve společném týmu. A k tomu poslednímu zatýkání a k té poslední realizaci přišlo po hodně důkladném zvážení naší důkazní situace a po důkladném zvážení toho, jestli udržíme tu důkazní situaci takovou, jakou máme.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak daleko vlastně v té věci jste? Když už jste čtyřikrát vstoupili do ROPu Severozápad, vy říkáte, že máte popsaný a zmapovaný celý systém. Novináři velmi často píší o tom, že hlavou toho systému mohl být Patrik Oulický, hlava kmotrů v Ústeckém kraji, ale k němu jste zatím nedosáhli. Přitom ROP Severozápad sídlí v jeho budově, byť právě vedení toho Regionálního operačního programu dalo výpověď a chce se z té budovy vystěhovat?

Host (Robert Šlachta):
Já samozřejmě, my pracujeme dál, samozřejmě snažíme se informace zpracovávat, které nám z toho trestního řízení padají a vlastně v současné době z vyšetřování. A řekl bych, že určitě se budeme snažit rozmotat to úplně do konce a snažit se prokázat tu trestnou činnost všech osob, které se na tom podílely. Teď nebudu samozřejmě specifikovat, o kterých osobách mluvíme nebo nechtěl bych, aby to někam ukazovalo.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, zatčením a vazbou ředitele Pavla Markvarta, současného ředitele, to nekončí?

Host (Robert Šlachta):
Tak já si myslím, že pokud ve vyšetřování nastanou další zvraty a budou tam další důkazní prostředky na další osoby těmi našimi prohlídkami, vyhodnocením materiálů, tak samozřejmě neskončíme a tak by to mělo být.

Moderátor (Václav Moravec):
A ukazuje se z toho vyhodnocení, že zatím nejste na konci?

Host (Robert Šlachta):
To bych zatím nekomentoval.

Moderátor (Václav Moravec):
A můžete nám tedy říci, jaká je třeba ochota těch lidí, kteří jsou zatčeni a kteří sedí ve vazbě, spolupracovat a popisovat ten systém?

Host (Robert Šlachta):
Tak já si myslím, že některé věci už probleskly na veřejnost, tak některé osoby s námi spolupracují a já si myslím, že si dají dvě a dvě dohromady a samy vědí, co se tam dělo a jakým způsobem a jsou informovány o tom, když s nimi mluvíme, že naši policisté jsou v tom prostředí, znají ty vazby, znají ten způsob. Takže myslím si, že i odtud můžou plynout informace pro nás důležité.

Moderátor (Václav Moravec):
Ten Regionální operační program rozděluje v Ústeckém a Karlovarském kraji 19 miliard korun a poslední rok a půl okolo něj přibývá problémů. Proč tam není pravděpodobné, že byste například i těm lidem, pokud jim prokážete tu trestnou činnost, že byste jim zabavovali majetky? Protože oni asi způsobili nějakou škodu, dodnes se vlastně neví, jak vysoká ta škoda může být, jestli půjde do několika miliard, dejme tomu do dvou nebo možná ta škoda bude ještě větší. A propos vaše vyčíslení té škody je jaké?

Host (Robert Šlachta):
No to si ani nepřeji, já mám svůj názor jakoby, který k tomu mám, svůj osobní, ale ten bych nechtěl samozřejmě pouštět. My v současné době o vyčíslení škody mluvíme se státním zastupitelstvím a já si myslím, že k tomu přijde ještě. I k tomu zajišťování nebo k nějakým těm institutům.

Moderátor (Václav Moravec):
Chystáte se tedy zajišťovat těm lidem, kteří jsou obviněni a zatčeni, tak i…

Host (Robert Šlachta):
To bych neřekl, že chystáme se zajišťovat, ale po vyhodnocení materiálů budeme zkoumat možnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Může se tedy stát, že jim bude zabavován majetek, protože způsobili škodu?

Host (Robert Šlachta):
Samozřejmě může se stát.

Moderátor (Václav Moravec):
A podíváme-li se, kde ty peníze končily, protože to je také klíčové, jestli to šlo na jejich osobní účty a šlo o osobní obohacování se nebo jestli ty penízy končily u dalších lidí a podobně?

Host (Robert Šlachta):
Je to jedna z věcí, kterou se vyšetřování samozřejmě zabýváme, protože ono prověřování některé věci nemůžeme dělat úplně otevřeně a viditelně tak, aby se o nás vědělo. Takže je to jedna z věcí, kterou teď ve vyšetřování provádíme.

Moderátor (Václav Moravec):
A zároveň podíváme-li se na další operační programy, je to jen to, že jste si zasedli na ROP Severozápad, jak tvrdí politická reprezentace Ústeckého kraje, a nebo je pravděpodobné, že tato trestná činnost funguje u jiných regionálních operačních programů a půjdete po nich?

Host (Robert Šlachta):
Já bych se naprosto chtěl ohradit vůči tomu, že jsme si na něco zasedli, protože vždycky je to o nějakých poznatcích. Je to o zjištění poznatků k nějaké trestné činnosti, která se páchá. A samozřejmě my nevedeme prověřování v přímém přenosu, takže nebudu říkat, kde další poznatky máme nebo kde co zpracováváme. Ale v žádném případě jsme si nezasedli.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale promiňte, ale nikde tak důslední nejste jako v ROPu Severozápad. Tam jste vběhli čtyřikrát…

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že můžeme být důslední a že to se může ukázat samozřejmě v nejbližší době. Třeba.

Moderátor (Václav Moravec):
Už jsem zmiňoval, že vysoce postavení úředníci státní a veřejné správy korupci nejen podléhají, ale překvapivě často ji také sami iniciují. To je část z vaší výroční zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zároveň jak jsem se pročítal tou zprávou, tak v mnoha ohledech koliduje i se zprávou Bezpečnostní informační služby. Nakolik koordinujete svoji činnost s BIS a dostáváte konkrétní poznatky? Protože BIS je kritizována za to, že nedává informace vám a že mnoho těch věcí vlastně není odhaleno a ten organizovaný zločin a klientelismus tady bují i kvůli tomu, že nefungujete dobře v součinnosti?

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že zrovna s Bezpečnostní informační službou v těch problematikách, které my spravujeme a za které neseme odpovědnost, tak ta spolupráce je tam na takové standardní úrovni. V terorismu je velmi dobrá, kde si vyměňujeme poznatky a kde fungujeme i na společném centru NKBT a ve společné zpravodajské skupině. Samozřejmě partnerem spíš pro Bezpečnostní informační službu jakoby v korupci a této trestné činnosti je spíše ÚOKFK, vlastně protikorupční útvar. Takže spíš ta komunikace, asi ta spolupráce jde s nimi. Ale u nás je to v těch problematikách, kde my spolupracujeme, ať je ve zbraních, ať je to v terorismu, tak ta spolupráce je, nebo ve zločineckých strukturách, kde společně spolupracujeme na ruskojazyčných a dalších, tak tam je na standardní úrovni.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak významnou zločineckou strukturou je organizovaný zločin kolem krádeží vozidel? Protože vy konstatujete, že kvůli otevření hranic v rámci evropské sedmadvacítky, jejíž součástí je Česká republika, se stále víc zlodějů zaměřuje na krádeže aut v zahraničí. V některých, zejména příhraničních oblastech, pak loni došlo k poměrně významnému nárůstu počtu případu.

Host (Robert Šlachta):
Tak samozřejmě u nás dochází k nějakému úbytku jakoby páchání této trestné činnosti, úbytku, jakoby padá odcizení motorového vozidla, ale na druhou stranu a to je ta akce, kterou my jsme spustili, akce Čistka společně s krajskými ředitelstvími a s Ministerstvem vnitra, kdy zjišťujeme, na jakých dokladech se přihlašovala motorová vozidla a samozřejmě ta čísla jsou naprosto alarmující. Protože někdy je pro nás těžko pochopitelné, na jaký doklad je možné tady přihlásit motorové vozidlo a je to přesně pro nás ten materiál, který my tady tvrdíme už nějakou dobu, že v České republice je umožněno legalizovat motorové vozidlo. A k tomu se váže ta vaše otázka, že samozřejmě pokud z Německa, z Rakouska k tomu odcizení dochází, tak samozřejmě poté tady se zlegalizuje a to vozidlo může fungovat dál.

Moderátor (Václav Moravec):
A v té akci Čistka pokračujete?

Host (Robert Šlachta):
V té akci Čistka, v současné době jsme to vyhodnotili, teď jsme to trošku pozastavili, protože ten nárůst byl takový, že jsme museli utřídit, musíme do trestního řízení převést některé ty materiály, jednotlivé skutky. Měli jsme společné sezení s krajským ředitelstvím, s policisty a myslím si, že v nejbližší době budeme pokračovat v této kauze dál.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik tam může padnout obvinění, jestliže jste se rozhodli, že v rámci akce Čistka ukážete, jak se tady legalizují kradená auta v Česku a že ta trestná činnost kolem legalizace kradených aut v České republice je víc než alarmující?

Host (Robert Šlachta):
Já bych tady nemluvil o obvinění, protože samozřejmě tím B a hrozně důležitým v této akci je důkladná analýza, protože sbíráme všechny materiály, které na jednotlivých místech jsou a ty analyzujeme a hledáme ty, když třeba jedna osoba má na sebe přihlášeno 60 vozidel, že to asi nebude osoba, která je užívá, tato vozidla. Takže to jsou pro nás ty zájmové body a těmto osobám se samozřejmě budeme tu trestnou činnost snažit dokazovat. Ale pro nás je to samozřejmě i to, protože snažíme se nastartovat legislativní proces společně s Ministerstvem vnitra, aby došlo k některým změnám v legislativě.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zároveň je nutné, aby ti, co páchali tu trestnou činnost, byli potrestáni. Proto se ptám, kolik lidí může v rámci akce Čistka uvíznout ve vašich sítích?

Host (Robert Šlachta):
To zatím neumím říct. Ty počty lidí zatím neumím odpovědět. Pro nás je samozřejmě velmi důležité, aby tam padly ty osoby, které legalizují vozidla, ale zejména ty osoby, které ta vozidla kradou. Takže proto náš odbor V7 motorových vozidel je národním kontaktním bodem za Českou republiku a společně spolupracujeme jak s rakouskými, i německými orgány a myslím si, že zrovna tato spolupráce je brána velmi pozitivně.

Moderátor (Václav Moravec):
S tím, že výsledkem té akce Čistka, jejího dalšího pokračování, bude právě i obvinění těch lidí?

Host (Robert Šlachta):
Samozřejmě.

Moderátor (Václav Moravec):
A tu další část tedy spustíte kdy?

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že v otázce měsíce.

Moderátor (Václav Moravec):
V otázce měsíce. Zároveň podle mých informací máte i u vás jistou čistku, protože Ministerstvo vnitra kontroluje právě ekonomické fungování vašeho útvaru, když si vlastně policisté stěžují, že mají nedostatek prostředků na svoji činnost a u vás se ta věc týká právě problematiky používání služebních automobilů. Může se ukázat, že to bude slabá stránka Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, protože když odcházel Jan Kubice, tak právě také čelil té kritice?

Host (Robert Šlachta):
Není to jediná kontrola. Samozřejmě během roku je to třetí kontrola, ale naprosto legitimní a já s tím samozřejmě naprosto souhlasím, aby tyto kontroly byly prováděny a musí být prováděny. Byla podrobná velice, protože během necelých tří měsíc u nás kontrolovali motorová vozidla, používání našimi lidmi, tři roky pozpátku. Trošku je pro mě zarážející a trochu nad tím zůstává rozum stát, když je zpracována nějaká zpráva o takové kontrole a ta zpráva se dostane do novinářské obce nebo mezi novináře…

Moderátor (Václav Moravec):
To zase byste nás měl pochválit, že máme dobré informace.

Host (Robert Šlachta):
No, to je sice pravda, ale teď bych vás moc nechválil teda, protože …

Moderátor (Václav Moravec):
No děláme dobře svoji práci.

Host (Robert Šlachta):
Ano, jedna strana se dostane, ale samozřejmě potom je to B. Protože my to námitkujeme potom, závěr nějaké kontroly a my ho námitkujeme s tím tedy, že se vyjadřujeme k jednotlivým bodům a potom pan ministr nebo odvolací orgány budou mít k tomu, aby došly k tomu, jestli teda ta kontrola byla taková nebo taková. A zrovna třeba v motorových vozidlech, samozřejmě musím se přiznat, že byly zjištěny nedostatky u nás, protože za tři roky bych se divil, kdyby nějaká kontrola něco nenašla samozřejmě, nějakého administrativního charakteru. Ale zejména tedy v tom, že a to je právě to, co je zarážející, už jsem se kolikrát doslechl o tom, zatímco jde, že moji detektivové nebo zejména tedy vedoucí odborů a moji náměstci, že jezdili s auty, skoro byli u moře, že jezdili o dovolených motorovými vozidly, a teď je to B v těch námitkách, co já říkám. Ti lidé jezdili o dovolených služebními motorovými vozidly, ale byli v práci.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže vy už jste odpřipomínkoval ty námitky z kontroly Ministerstva vnitra?

Host (Robert Šlachta):
Ano, já to připomínkuji a dokládám, že nikde nebyla žádná černá jízda. A místo lidem, kteří tady dávají něco navíc, kteří nevyčerpávají dovolenou, kteří chodí do zaměstnání o své dovolené, samozřejmě beru na sebe a to je moje plná odpovědnost za to, že nedošlo k nějakému administrativnímu přerušení nějaké dovolené nebo něčeho podobného, ale nikdo nezneužil motorové vozidlo služební.

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, pokud teď vaši lidé i v rámci dovolené pracují třeba na případu Methyl, tak asi budou muset lépe vyplňovat papíry.

Host (Robert Šlachta):
Musím říct, že zrovna v tomto víkendu jsem přerušoval teď už administrativně správně, jsem přerušoval asi 11 lidem dovolenou a měl jsem asi 60 aut venku z útvaru, protože ti lidé fungovali soboty, neděle bez toho, že se jim platí přesčasy, že fungují něco navíc. Takže já těm lidem bych spíš, měl je nosit na rukou a nechtít je naštvat, aby se na tu práci ještě vykašlali. Mě to připadá něco navíc.

Moderátor (Václav Moravec):
No ono by to možná, pane řediteli, také bylo levnější, pokud byste je nosil na rukou až třeba k tomu moři.

Host (Robert Šlachta):
Levnější by to bylo, ale možná se dostaneme k tomu, že ti lidé budou tak znechuceni, že už se na tu práci vykašlou. Protože na druhou stranu možná, jestli mě jenom minutu necháte, aby vůbec občané věděli, ti lidé nemají placené hodiny, které by měli nějak navíc, odvádí hodiny, hodiny, hodiny, co jsou v práci navíc a ono o dovolené, když bychom to brali takto doslovně, tak nejenom to, že motorové vozidlo by neměli používat, neměli by používat ani služební mobil. A jsou případy, kdy já nevím, v lednu jsme dělali vraždu podnikatele docela zásadní a stahovali jsme skoro půl útvaru na to, aby deset dní ti lidé fungovali. Takže ti lidé mají můj obdiv a bohužel…

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, ale to je hezké, že mají váš obdiv, ale zároveň to musíte administrativně zúřadovat lépe, protože co když další kontrola z Ministerstva vnitra přijde a bude vám kontrolovat mobily?

Host (Robert Šlachta):
To je pravda a já to beru plně na sebe a já si myslím, že pokud toto bude to hlavní provinění mých lidí, o tom, že služebním autem jeli do zaměstnání, aby pomohli ostatním nebo aby fungovali ostatní nebo že si vzali auto a jeli domů, protože skončili o půlnoci nebo skončili a byli v dosahu, tak si myslím, že to unesu.

Moderátor (Václav Moravec):
No, musíte roztrhávat ty dovolenky.

Host (Robert Šlachta):
A budu roztrhávat dovolenky a budu na nich fungovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Host (Robert Šlachta):
Já taky děkuji, na shledanou.
 

19.09.2012

Martin Červíček: Odmítám selhání policie v metylalkoholové kauze!

Policejní prezident Martin Červíček mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vyšetřování metylalkoholové otravy.
18.09.2012

VIDEO: Jan Davídek: Přípravu pokrmů ovlivňuje i klima

Šéfkuchař Jan Davídek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o soutěži v Thajsku, na které získal náš tým zlatou medaili.
13.09.2012

VIDEO: Ivana Kurcová: Proti metylalkoholu pomůže lék z Norska!

Lékařka Ivana Kurcová z Toxikologické laboratoře při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o otravách metylalkoholem.
12.09.2012

VIDEO: Petr Bendl: Nebezpečný alkohol pochází z jednoho zdroje!

Ministr zemědělství ODS Petr Bendl mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o otravách metylalkoholem v Česku.
11.09.2012

VIDEO: Petr Čech: Splnil se mi můj plán B - fotbal!

Brankář Petr Čech mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o fotbale i o svém soukromí.
Impuls on-line
Český Impuls on-line
archiv
button reset sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 sector 8 button reset sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 sector 8 button reset sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 sector 8
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.