VIDEO: Tomáš Večl: Lidé by měli dávat pozor na webové pasti!

Publikováno: 29.12.2011 18:20
Video soubor neexistuje.
Ředitel Evropského spotřebitelského centra Tomáš Večl mluvil pro Rádio Impuls o nákupech přes internet.

Moderátor (Václav Moravec):
Třicet tisíc e-shopů, takový je počet internetových obchodů v České republice. Právník sdružení Spotřebitel.cz Miroslav Huml v rozhovoru pro Rádio Impuls podotýká, že problémy jsou s desítkami e-shopů. Miroslav Huml popisuje tři hlavní rizika nákupu přes internet.

Záznam Miroslava Humla:
První riziko je, že zboží vám nebude dodáno vůbec, zejména u e-shopů, které nemají prokazatelnou minulost a nemají žádné ohlasy v minulosti, bych se doporučoval vyvarovat platbám předem, poněvadž je to jako dát peníze cizímu člověku. Druhé nebezpečí je, že vám nebude doručen výrobek, který jste si objednali, to, že přijde cihla. Setkáváme se s tím na poradenské lince velmi zřídka, ale situace nastala. Daleko častěji se setkáváme s tím, že přijde výrobek poškozený a to se stává i u renomovaných e-shopů.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje v rozhovoru pro Rádio Impuls právník sdružení Spotřebitel.cz Miroslav Huml. Úroveň tuzemského spotřebitelského trhu zůstává stále hluboko pod průměrem Evropské unie. každoroční hodnotící zpráva Evropské komise vychází z odpovědí spotřebitelů i prodejců na otázky, zaměřené například na vymahatelnost práva, řešení stížností, bezpečnost výrobků a důvěru v prodejce a státní orgány. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je ředitel Evropského spotřebitelského centra Tomáš Večl. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý den.

Host (Tomáš Večl):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Do jakých spotřebitelských pastí se z pohledu vaší organizace zákazníci letos chytali nejčastěji?

Host (Tomáš Večl):
Já mohu zmínit, že určitě ten internet je číslo jedna. Tak jak vlastně bylo uvedeno v té reportáži, tak skutečně to nakupování v těch e-shopech i přeshraničně, což je to, čím my se zabýváme, tak jaksi to je číslo jedna, ale bohužel kromě jaksi toho klasického objednávání zboží na internetu s čím my máme nejvíce problémy, tak jsou takzvané webové pasti, kdy lidé nemají snahu nic koupit, ale pod domněnkou, že se registrují na nějaký bezplatný web, například se má jednat o soutěž, je to nějaký bezplatný obsah, kdy oni mají pocit, že když se zaregistrují, tak se dostanou k tomu, co chtějí, ačkoliv to vlastně nemá žádnou hodnotu a skrytě je někde uvedeno nebo třeba ani není uvedeno, že ta služba je zpoplatněna. Následně oni dostávají výzvy k zaplacení a ta situace je poměrně zoufalá. Bohužel ti, troufnu si říci podvodníci, kteří se tímto zabývají, tak bývají stále propracovanější a ty postupy jsou skutečně až dryáčnické.

Moderátor (Václav Moravec):
Není tedy možné, řekněme, dohnat ony kladeče webových pastí, když použiji toto sousloví, dohnat ke zodpovědnosti a k trestu?

Host (Tomáš Večl):
Bohužel musím říct, že to v praxi v podstatě možné není. Tak jak by člověk jaksi laicky uvažoval, že každý ten autor někde musí být dohledatelný, tak v prostředí internetu je to skutečně velký problém. Můžete zakládat prázdné společnosti s ručením omezeným, můžete přejít virtuálně do zahraničí. I pokud se jaksi dohledá, kdo za tím skutečně stojí, tak je to problém na té mezinárodní úrovni řešit. V neposlední řadě pro policii toto jsou jaksi případy nepříliš známé a je problém to skutečně nějakým způsobem dozorovat a trestat.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik stížností spotřebitelů nebo žádostí o radu jste v souvislosti s těmi webovými pastmi letos registrovali?

Host (Tomáš Večl):
Zatím máme čísla za rok 2010, nicméně já mohu říci, že určitě stovky, možná už to jde do tisíců, poškozených spotřebitelů se nás obrátilo jen v tomto problému. A to jsou ještě ti, řekněme, aktivnější, kteří se na nás obrátí. Bohužel…

Moderátor (Václav Moravec):
Je to tedy největší meziroční nárůst, když necháme stranou e-shopy jako rozšiřující se možnost nákupu spotřebitelů přes internetové stránky?

Host (Tomáš Večl):
Ano, pokud vezmu čistě ty žádosti o informaci, co mám dělat, to znamená ne případy, kdy my přímo asistujeme, protože tady jaksi není ta druhá strana, kde bychom vyřizovali s tím prodávajícím, aby jaksi se udobřili, tak tam je určitě nejvyšší nárůst a skutečně ten problém začíná být z našeho pohledu kritický.

Moderátor (Václav Moravec):
Co říkáte těm spotřebitelům, kteří se na vás kvůli webovým pastem, jak to označujete, obrací?

Host (Tomáš Večl):
My říkáme, aby v žádném případě neplatili, z řady důvodů, které jsou podrobněji popsány v našem stanovisku například na našich webových stránkách. Mám-li to shrnout, tak jaksi dokud chodí něco e-mailem, případně i poštou, ale bez nějaké jaksi institucionální báze, tak nemá smysl se tím zabývat. Je to podvod a je to pouze a jen psychologický nátlak.

Moderátor (Václav Moravec):
Platí tedy to, že když to laicky řeknu, pokud zákazník něco nepodepíše, neuzavře nějakou konkrétní smlouvu, tak nemá přistoupit na takové vydírání typu webových pastí?

Host (Tomáš Večl):
Takhle bych to zase nedefinoval. On ten problém z prvního hlediska je složitější, nicméně tady je potřeba zdůraznit, že jaksi ten web nebo celý ten problém, který tam vznikl, tak je jaksi za účelem někoho uvést v omyl, někoho oklamat, podvést ho i třeba v trestní rovině a to, o čem se bavíme, tak to je vlastně ten hlavní důvod, proč ta smlouva nemůže být platná. Protože když někoho se snažíte uvést v omyl svým jednáním, tak se nemůžete potom dovolávat platnosti té smlouvy.

Moderátor (Václav Moravec):
Krom webových pastí v jakém dalším segmentu jste ještě letos zaznamenali nárůst těch stížností?

Host (Tomáš Večl):
Ty skutečně e-shopy, tam bych si netroufl tvrdit, že je to nějakým nárůstem těch problémů, ale zkrátka a dobře ten internet se neustále rozšiřuje, počet transakcí na internetu stoupá, takže tam je určitě nárůst. V těch ostatních oborech, my jsme hodně aktivní v letecké dopravě, v právech cestujících a tak dále, nicméně tam nárůst pravděpodobně nebude, protože loni byl jaksi známý problém s islandskou sopkou a tím, že naštěstí letos nic takového nenastalo, tak ten nárůst tam nebyl.

Moderátor (Václav Moravec):
Zmiňoval jsem v úvodu, že úroveň tuzemského spotřebitelského trhu zůstává stále hluboko pod průměrem evropské sedmadvacítky, každoroční hodnotící zpráva Evropské komise přitom vychází z odpovědí spotřebitelů i prodejců na otázky zaměřené například na vymahatelnost práva, řešení stížností, bezpečnost výrobců a důvěru v prodejce a státní orgány. Setkáváte se s tím také, že, řekněme, spotřebitelé jsou velmi málo informovaní, aktivní, možná i angažovaní, ať už proti prodejcům a vymáhání si svých vlastních práv či vůči státním orgánům?

Host (Tomáš Večl):
Máte nepochybně pravdu, my jaksi s nelibostí sledujeme, že český spotřebitel je na jednu stranu velmi jaksi silný v uvozovkách, což znamená, že nemá problém třikrát reklamovat jedny boty, ačkoliv ví, že nejspíš si ty kopačky opravdu okopal sám. Na druhou stranu když jaksi přijde na věc a skutečně řešení toho problému na nějaké kvalifikované úrovni, případně spotřebitel má v tom svém konkrétním případě něco udělat, tak je to výrazně slabší a skutečně to spotřebitelské povědomí, znalost práva a jaksi nějaká úroveň v této věci bohužel tu moc není.

Moderátor (Václav Moravec):
Co by prospělo, aby spotřebitel byl informovanější a opravdu se v tom spotřebitelském právu vyznal ve svých právech a nechytal se často nejen do těch webových pastí?

Host (Tomáš Večl):
Z mého pohledu je to určitě osvěta a vzdělání a to jaksi když to malinko přeženu, tak od kolébky, určitě nějaká elementární výuka práva i třeba na základní škole by z mého pohledu byla správná věc.

Moderátor (Václav Moravec):
Která země, že vstupuji do vaší řeči, je pro Českou republiku inspirací nebo mohla by býti pro Českou republiku inspirací, když se podíváte nejen do Evropy?

Host (Tomáš Večl):
Tak určitě jaksi v rovině té angažovanosti ve Spojených státech jsou v tomto ohledu nejdále, aspoň pokud já vím, nicméně nemusíme chodit daleko, já myslím, že německý trh je kultivovaný jak z pohledu strany těch obchodníků, ta poměrně i těch spotřebitelů a to si myslím, že by pro nás mohl být jaksi správný příklad.

Moderátor (Václav Moravec):
Souvisí to tedy i s tím vzděláváním a základním právním povědomím už na základních či středních školách?

Host (Tomáš Večl):
Já myslím, že může. Ono je to jaksi dáno i, řekněme, historií, tím, jakým způsobem funguje celá naše společnost. Teď nemluvím jen o spotřebitelském právu, ale třeba i úctu k právu a zákonům obecně. Víme, že jsme jaksi někde jinde.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste v tomto roce také zveřejnili srovnávání, jak se posunuly právě e-shopy, tedy internetové obchody a že v porovnání s předchozími pěti lety se zlepšila situace právě v internetovém prodeji. Co ale dál zůstává nejslabšími stránkami internetového obchodování?

Host (Tomáš Večl):
Z našeho pohledu toho přeshraničního charakteru, kterým se zabýváme, tak je to jaksi pořád ta neúcta k těm pravidlům i z pohledu, musím říct, v tomto ohledu obchodníků. Například podle platné evropské legislativy by měl prodávající vždy respektovat právo nebo rozhodným právem by měl být právní řád spotřebitele v té zemi, kde ten spotřebitel žije. To i z toho našeho průzkumu bylo téměř bezvýhradně ingorováno a to si myslím, byť to, řekněme, není tak do očí bijící, jako když vám přijde domů cihla, tak v tom měřítku jaksi globálním si myslím, že je to problém.

Moderátor (Václav Moravec):
S jakými věcmi, pokud byste měl uvést konkrétní příklady, se vlastně může zákazník setkat, když ten prodávající nerespektuje právo v té zemi, kam je výrobek posílán?

Host (Tomáš Večl):
Je třeba si uvědomit, že evropská legislativa i na poli té spotřebitelské problematiky jaksi dává nějaká základní pravidla, ale ta jsou v jednotlivých členských státech různě aplikována a je tam takzvaná minimální harmonizace pouze. To znamená, že například lhůta na odstoupení od smlouvy při prodeji po internetu tak, jak ji známe v českých zemích 14 dnů, tak je v různých zemích různá a toto může být poměrně podstatné. Když si něco koupíte z Francie, tam můžete odstoupit pouze do sedmi dnů od dodání zboží, nicméně jako český kupující byste stále měl mít právo odstoupit do těch 14 dnů a velmi pravděpodobně to ten francouzský obchodník nebude respektovat, protože to nebude znát.

Moderátor (Václav Moravec):
A je to možné tedy vlastně vymáhat, když to on nezná, nebo není, protože ta harmonizace, tedy sjednocení v rámci evropské sedmadvacítky je minimální?

Host (Tomáš Večl):
Ano, vymáhat to určitě lze, v lepším případě tak, jak funguje Evropské spotřebitelské centrum nebo my pracujeme jako síť, to znamená víceméně v rovině nějaké mediace, spotřebitel se na nás může obrátit, my prostřednictvím v tom našem případě francouzských kolegů jednáme s tím obchodníkem a jaksi smírnou cestou bychom měli být schopni ten případ vyřešit. Další možný postup je samozřejmě soudní, kdy skutečně v tom mém příkladu, který jsem uvedl, by ten spotřebitel měl uspět. Na druhou stranu to předpokládá například znalost evropského práva, daných soudců, což bohužel také vždy nemusí být samozřejmost.

Moderátor (Václav Moravec):
Nakolik veřejnost využívá například vašeho Evropského spotřebitelského centra, pobočky Evropského spotřebitelského centra v České republice a té možnosti mediace v jednotlivých státech evropské sedmadvacítky, kde fungují vaše pobočky?

Host (Tomáš Večl):
My jsme za loňský rok zaznamenali necelých 800 kontaktů od spotřebitelů, z toho více než polovina byly skutečně konkrétní jaksi už spory, kdy ten spotřebitel něco zakoupil, něco si objednal, byla tam poskytnuta nějaká služba, takže to je, řekněme, ten rámec, v jakém fungujeme. Úspěšnost té mediace námi zajišťovaná je někde kolem 70 procent.

Moderátor (Václav Moravec):
Což je poměrně vysoké číslo. Evropské e-shopy budou muset uvádět konečné ceny, do dvou let má v evropské sedmadvacítce platit směrnice, která počítá s uváděním částek včetně dopravy, poštovného nebo bankovního poplatku. Podle europoslankyně Zuzany Roithové z KDU-ČSL kompromisní dohoda sjednotí také některé lhůty:

Záznam Zuzany Roithové:
Doba, během které můžete vrátit zboží bez udání důvodu, bude to 14 dní kdekoliv v rámci Evropské unie. Dnes jsou různé ty doby, někdo má sedm dní, někdo má 14 dní. Stejně tak bude povinnost do 30 dnů nejpozději vrátit peníze.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova europoslankyně Zuzany Roithové. Pokud by měl Tomáš Večl, který je ředitelem Evropského spotřebitelského centra a hostem dnešních Impulsů, říci, předpokládám, že ta směrnice, která má být implementována v rámci evropské sedmadvacítky v těch následujících dvou letech, je výrazná ochrana spotřebitelů, v čem ještě podle vás ale to sjednocení, ta minimální harmonizace je nedostatečná, z těch konkrétních příkladů, se kterými se vašem centrum setkává?

Host (Tomáš Večl):
Já mohu uvést například ohledně reklamací, což je samozřejmě také velmi běžný a častý spotřebitelský problém, jsou jaksi a to ta ani nová směrnice bohužel neřeší, různé lhůty na vyřízení reklamace, skutečně pokud bychom šli do podrobností, tak celá řada těch pravidel je odlišných a toto je takový příklad, zkrátka a dobře ta směrnice je nějaký posun vpřed a určitě je dobře, že ji budeme mít, respektive my už ji máme, pouze bude ještě transponována do jednotlivých národních právních řádů. Nicméně je to jaksi pořád na půli cesty, ty rozdíly v těch jednotlivých právních řádech pořád zůstávají.

Moderátor (Václav Moravec):
Týká se to tedy jenom například oné lhůty pro reklamace nebo i dalších věcí?

Host (Tomáš Večl):
Týká se to i dalších věcí. Tam je třeba především zdůraznit, že ta směrnice není jaksi universálně platná. To bychom asi posluchače unavovali, je to poměrně komplikovaný právní problém, nicméně ta směrnice vznikala samozřejmě jako jakákoliv jiná evropská legislativa, velmi komplikovaný politický proces a pokud bych měl srovnat tu směrnici ve schválené podobě s původním návrhem, tak jak šel od Evropské komise, tak jsou tam poměrně podstatné rozdíly a bohužel musím zmínit, že v podstatě na úkor spotřebitele ten původní návrh Evropské komise byl z mého pohledu výrazně komplexnější a použitelnější.

Moderátor (Václav Moravec):
Spotřebitel tedy vlastně prohrál a ona harmonizace zůstala jen na půli cesty, respektive množství věcí, které budou sjednoceny v rámci Evropské unie?

Host (Tomáš Večl):
Ano, ve zkratce se to tak dá říct.

Moderátor (Václav Moravec):
Což vám zkomplikuje práci v rámci evropských spotřebitelských center a vymáhání právě toho přeshraničního styku a fungování prodejců či obchodníků?

Host (Tomáš Večl):
Já myslím, že nám to tolik práci nezkomplikuje, protože díky tomu, že my fungujeme jako síť a v každé zemi máme jaksi své partnery, tak oni znají ten jejich právní rámec a my jsme schopni takto velmi efektivně postupovat ať už při řešení těch konkrétních případů, tak v případě, že se na nás obrátí spotřebitel s tím, že potřebuje vědět, jak je nějaká záležitost upravená ve švédském právu, tak my jsme schopni to poměrně snadno zjistit. Ale spíše to bude nadále komplikovat život těm běžným spotřebitelům, v neposlední řadě i těm obchodníkům a to je problém.

Moderátor (Václav Moravec):
Ve které zemi z toho pohledu právního jsou právě spotřebitelé nejlépe chráněni a dá se říci, že dané národní právo je ke spotřebitelům nejlepší?

Host (Tomáš Večl):
To je z mého pohledu poměrně těžká otázka, protože je to samozřejmě komplexní problém a v každém tom právním řádu máte něco. Nicméně za příklad bývá dáváno například Norsko, vůbec ty severské země, pokud jsme se bavili o té jaksi úrovni ochrany spotřebitelů i těch obchodníků, tak jsou asi nejdále, ale v Norsku, pokud vím, tak to zachází až do extrémů, kdy na určité dražší zboží a tak podobně bývá poskytována záruka třeba i desetiletá nebo na v podstatě životnost toho výrobku jako takového.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ředitel Evropského spotřebitelského centra v České republice Tomáš Večl. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Tomáš Večl):
Já děkuji za pozvání, na shledanou.

06.12.2011

VIDEO: František Dobšík: Na jaře může být celodenní stávka učitelů!

Šéf školských odborů František Dobšík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o mzdách učitelů i nepadagogických pracovníků.
05.12.2011

VIDEO:Jan Kubice: Snižování rozpočtu vnitra ohrozí fungování policie!

Ministr vnitra Jan Kubice mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém sporu s policejním prezidentem.
01.12.2011

VIDEO: Filip Gaspar: ČSA bez partnera skončí!

Filip Gaspar z Českého sdružení dopravních pilotů CZALPA mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o aktuální situaci u českého národního dopravce.
30.11.2011

VIDEO: Bohumír Dufek: Strategií odborů pro jaro 2012 jsou demonstrace!

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek mluvil pro Rádio Impuls o protestech proti vládním reformám.
29.11.2011

VIDEO: Jan Tříska: Ve své poslední roli jen čumím, čumím a čumím!

Herec Jan Tříska v rozhovoru pro Rádio Impuls povídal například o svých filmových rolích.
Impuls on-line
Český Impuls on-line
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.