VIDEO: Marcel Chládek: Profesoři se dočkají jmenování nejpozději do konce března

Publikováno: 13.02.2014 18:20
Ministr školství Marcel Chládek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o novele vysokoškolského zákona.

Moderátor (Václav Moravec):
Dokončení novely vysokoškolského zákona, to je jednou z priorit nového ministra školství Marcela Chládka. Ten by jej rád předložil Poslanecké sněmovně ještě letos. Chládek při svém uvedení na Ministerstvo školství na konci ledna pronášel i tato slova:

Záznam Marcela Chládka:
Bez finančních prostředků, bez navýšení finančních prostředků do českého školství s tím neuděláme vůbec nic. A na mě teď je, abych přesvědčil některé členy vlády, že opravdu bez těchto prostředků nebudeme schopni zlepšit české školství a nebudeme konkurenceschopní ostatním zemím.

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil na konci ledna ministr školství Marcel Chládek z ČSSD. Současná vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky nebude dělat rozpočtové škrty ve školství. Právě o penězích pro vědu, vzdělávání a školství bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Vítejte v Impulsech, dobrý večer, pane ministře.

Host (Marcel Chládek):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Považujete za svoji prohru, že v Poslanecké sněmovně neprošla novela vysokoškolského zákona?

Host (Marcel Chládek):
Nepovažuji, já si nemyslím, že to je prohra kohokoliv. Mým cílem bylo vyřešit problém, který ležel na stole. Já jsem ten problém zdědil, sám jsem ho nevyvolal a hledal jsem alternativu, jak tu situaci řešit.

Moderátor (Václav Moravec):
On ten dnešní problém vám zvětšil problém, který je tady od loňského podzimu. Je tady 80 profesorů, kteří čekají na jmenování. Máte alternativu, když se teď bude muset dojednat nějaká nová novela vysokoškolského zákona, která se týká jmenování profesorů, co bude s těmi 80 lidmi, kteří čekají na jmenování?

Host (Marcel Chládek):
Ono jich je asi 85 a bude jich více. Já jsem jednal s panem prezidentem, jestli trvá jeho názor, že nechce jmenovat profesory. Dotkli jsme se samozřejmě i té alternativy, že by to byl předseda Senátu, ministr a nebo vysoké školy samotné. No a toto jsem také řekl ve Sněmovně. Sněmovna měla dvě možnosti, buď propustit ten návrh, který je z dílny vlastně úřednické vlády, propustit do druhého čtení, kde jsem chtěl napravit zjevná pochybení, která v tom návrh byly. A nabízel jsem dvě alternativy. Že by profesory jmenoval předseda Senátu a nebo že by je jmenoval ministr. S tím, že by odborná úroveň byla posuzována na úrovni školy a ten proces administrativní by posoudilo ministerstvo a poté ministr nebo předseda Senátu by pouze měl povinnost jmenovat. A druhá alternativa, že zamítnout tento návrh, co se dnes stalo. No a mým úkolem jako ministra školství je ten problém řešit. Zítra mám jednání s rektory vysokých škol, jedno z témat bude řešení jmenování profesorů. Poté požádám pana prezidenta o další schůzku a chtěl bych se s ním domluvit na následujícím postupu. Pokud to bude možné, aby pan prezident tyto návrhy po prostudování podepsal a když je nebude chtít sám předat, tak bych je předal já jako ministr.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno počítáte s tou variantou, že než bude novelizován vysokoškolský zákon a budete dojednávat nový kompromis, takže prezident republiky podepíše jmenovací dekrety a necháte na Miloši Zemanovi a jeho rozhodnutí, jestli on je předá anebo vy jste ochoten je předat?

Host (Marcel Chládek):
Já jsem ochoten vyjít vstříc a předat tyto jmenovací dekrety. Zároveň bych chtěl ale podotknout, že ten problém nevznikl na Hradě, ale vznikl na Ministerstvu školství, protože můj předchůdce pan exministr Štys otálel s odevzdáním těch profesur. A máme tam některé návrhy, které tam leží více jak půl roku. To odevzdání na Hrad bylo přesně v lednu letošního roku, 22. ledna. Takže já když jsem měl jednání s panem prezidentem, shodou okolností to bylo v den, kdy tyto profesury byly předloženy na Hrad, a pan prezident mě informoval, že si pročte tyto návrhy. A vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jak dopadne návrh zákona, tak také hovořil o tom, že pokud návrh zákona poběží nějakou svou cestou, on nebude brzdit ty návrhy profesorů a podepíše. A jedna z možností je předání z rukou ministra.

Moderátor (Václav Moravec):
Dovedete odhadnout, kdy by se těch 85 profesorů tedy mohlo dočkat jmenování, protože na to čekají už déle než půl roku?

Host (Marcel Chládek):
Já nechci otálet a chci to učinit co nejrychleji. Po jednání s rektory bych byl rád, kdyby pan prezident mě přijal do 14 dnů. A pokud se dohodneme na tomto postupu, tak bychom mohli to vyřešit…

Moderátor (Václav Moravec):
Na konci února.

Host (Marcel Chládek):
Někdy na přelomu února, března, nejpozději bych byl rád, aby to bylo vyřešeno do konce března.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste už zmínil, že se setkáte zítra se zástupci vysokých škol, tedy konkrétně s Konferencí rektorů. Budete s nimi probírat tu novou situaci, která vznikla po dnešním rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která odmítla novelizaci vysokoškolského zákona, měnící způsob jmenování profesorů vysokých škol v této zemi?

Host (Marcel Chládek):
My jsme toto projednávali, není to mé první jednání s rektory, já již jsem jedno měl, s tím, že jsme probrali podrobně problematiku celé oblasti vysokého školství. A již tehdy jsme se dohodli, že problematiku profesorů není možné politizovat. Mě mrzí, že někteří z poslanců to zneužívali k útokům na pana prezidenta, místo abychom řešili tu věcnou stránku, jestli to možné je, aby to byl jiný ústavní činitel nebo není. Ale hlavním tématem toho zítřejšího jednání bude ta velká novela vysokoškolského zákona. Já bych rád navázal na práci, která tam již dnes je udělána od pana exministra Fialy. Zároveň ale jsme se s rektory dohodli, že otevřeme ještě diskusi a debatu, protože byli pod časovým tlakem a jsou tam některé body, které je nutné ještě prodiskutovat. A pokud by to takto dopadlo, tak si myslím, že bychom mohli skončit tu diskusi do poloviny tohoto roku a tím legislativním kolečkem bychom mohli na konci roku mít tento návrh schválen. To znamená, mohl by platit od toho příštího roku.

Moderátor (Václav Moravec):
Přímo od 1. ledna roku 2015 myslíte, že by mohla platit ta novela zákona o vysokých školách, kterou slibujete v programovém prohlášení vlády, se kterým předstoupí vláda premiéra Bohuslava Sobotky v úterý před Poslaneckou sněmovnu?

Host (Marcel Chládek):
Já předpokládám, že to možné bude. Samozřejmě může se stát cokoliv i v Poslanecké sněmovně. Tam když pustíte kočku, tak vám vyběhne pes. Takže může se stát i to, že…

Moderátor (Václav Moravec):
To počítáte ještě s tou horší variantou, protože jsem myslel, že řeknete kočkopes.

Host (Marcel Chládek):
No, já počítám s tou lepší variantou, že vyběhne tedy ten pes.

Moderátor (Václav Moravec):
Což je lepší než kočkopes?

Host (Marcel Chládek):
Určitě, že aspoň víme, co to je. Ale předpokládám, že všichni napříč politickým spektrem budou chtít, aby ta novela byla funkční. Mým cílem je, aby vysokoškolský zákon byl odpolitizován, aby byl podpořen jak celou koalicí, tak opozičními poslanci a musím tam být shoda i v akademické sféře.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď je ale otázkou, po tom dnešním kroku Poslanecké sněmovny jak se zařídíte v té novele vysokoškolského zákona ve vztahu ke jmenování profesorů? Protože po dnešku jste mohl dostat vzkaz, budete-li si zahrávat se změnou jmenování profesorů, tak vám nemusí projít ani ta novela, protože se zkrátka stane politickým sporem znovu jmenování profesorů?

Host (Marcel Chládek):
To si nemyslím. Tam problém leží někde jinde a ten problém je v tom, že není shoda i napříč akademickou sférou, kdo by vlastně měl jmenovat. Většinový názor je, že by bylo ideální, kdyby to zůstalo v rukou pana prezidenta, ale zároveň silně zaznívají hlasy z akademické sféry, pokud pan prezident trvá na svém stanovisku, nechceme ho nutit a hledejme jiné řešení.

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, ale když jsem mluvil s prezidentem republiky v rozhovoru pro Českou televizi v polovině ledna, tak říkal, pokud mi poslanci tuto pravomoc ponechají, pak to půjde tou cestou, kterou vy chcete využít do konce února. Prezident bude podepisovat dekrety, ale formální akt jmenování bude uskutečňovat ministr školství.

Host (Marcel Chládek):
Ano, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
A bude se čekat na jiného prezidenta, který možná se pak bude…

Host (Marcel Chládek):
To je jeden z možných způsobů. To znamená, to bude jedna varianta. Pak ale máme druhou variantu, stále je ve hře druhý nejvyšší ústavní činitel. Takže máme variantu, že prezident bude jmenovat rektory a druhý nejvyšší ústavní činitel bude jmenovat profesory.

Moderátor (Václav Moravec):
I když vlastně dnes poslanci tuto variantu odmítli?

Host (Marcel Chládek):
Ale je to stále varianta ve hře.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy ji nepovažujete za mrtvou po dnešku?

Host (Marcel Chládek):
Nepovažuji z jednoho prostého důvodu, protože připomínky, které byly například z České konference rektorů, tak se týkaly připomínek, že byla tato novela předložena vládou bez důvěry, to znamená tou úřednickou. Že byla předložena bez projednání s vysokými školami, což je pravda. Já jsem musel minulý týden napravovat tuto chybu a posílal jsem dopisem ten návrh České konferenci rektorů a Radě vysokých škol. Takže tady by to bylo napraveno. A že tam byl právě ten problém, že předseda Senátu může odmítnout z nějakých důvodů i věcných. Což by byl problém samozřejmě pro celou akademickou sféru. Já jsem nabízel alternativu, že toto by se vyňalo z toho návrhu zákona. Takže já předpokládám, že i tato alternativa je možná. Pak je alternativa ministra, tu si také připouští část akademické sféry. Na druhou stranu část akademické sféry nechce tuto alternativu. No a pak je čtvrtá a to jsou samotné vysoké školy. Dokonce tady mohu prozradit, že na tom posledním jednání s rektory vznikla varianta, kdy vysoké školy garantují odbornost, Ministerstvo školství věcnou správnost, takže by na tom dekretu byl podepsaný na jedné straně rektor vysoké školy, na druhé straně ministr.

Moderátor (Václav Moravec):
Z toho, jak jsem četl návrh někdejšího ministra školství, vašeho předpředchůdce Petra Fialy, tak on právě počítal s tím, že by to právě byly vysoké školy, které by jmenovaly profesory a že by profesorská hodnost byla svázána právě s tou kterou vysokou školou. Vy tedy uvažujete o takovém kompromisu?

Host (Marcel Chládek):
Toto je jedna z těch čtyř variant, ale je zajímavé, že pan poslanec Fiala dnes hovořil o variantě ministra. Dokonce tam nám odhalil to zákulisní jednání, protože ten vznik této rychlé novely byl historicky ještě před panem ministrem Štysem. Pan ministr Fiala slíbil panu prezidentovi, pokud podepíše ty návrhy, které tam byly, včetně pana Putny, tak on připraví novelu a ta měla být připravena právě na ministra. A to dnes i potvrdil v Poslanecké sněmovně. Takže já si dovedu představit kteroukoliv z těchto variant. Já si osobně myslím, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Kterou preferujete vy jako ministr školství?

Host (Marcel Chládek):
Mě se poměrně líbí ta varianta druhý nejvyšší ústavní činitel, protože jako senátor vím, že Senát má svou vážnost, předseda Senátu by určitě dodal i tomuto procesu ten slavnostní ráz. A zároveň…

Moderátor (Václav Moravec):
A myslíte, že jste schopen pro to většinově získat vysoké školy?

Host (Marcel Chládek):
Já nebudu nikoho získávat, nebudu nikoho přesvědčovat, nabídneme čtyři varianty a bude záležet, která ta varianta bude přijatelná jak pro politickou sféru, tak pro akademickou. Ale chtěl bych tady zcela jednoznačně zdůraznit, že já již nejsem sympatizantem nějaké další rychlé malé novely, ale bude to součástí té velké novely, která bude řešit i kontraktové financování, bude řešit problematiku akreditací a obdobně.

Moderátor (Václav Moravec):
A tím chcete říci, že vás čeká ještě jeden zásadní úkol, požádat prezidenta, že tento provizorní model jmenování profesorů bude trvat zhruba rok, že prezident bude podepisovat a bude záležet na něm, jestli bude i dekrety předávat a jmenovat a nebo jestli to nechá na vás jako na ministru školství?

Host (Marcel Chládek):
Tím chci říci, že si dávám závazek, že udělám maximum pro to, aby se tento problém vyřešil a budu žádat pana prezidenta, aby tento proces, který jsme tady zmínili, běžel do té doby, než bude velká novela.

Moderátor (Václav Moravec):
K čemu ještě mají konkrétně vysoké školy výhrady, které vlastně zítra začnete se zástupci projednávat, pokud si kladete tak ambiciózní cíl, aby vám celým legislativním procesem prošla zásadní novela vysokoškolského zákona a začala platit 1. ledna příštího roku?

Host (Marcel Chládek):
Já si myslím, že tam je poměrně dobrý základ. Jako jeden z bodů mohu uvést kontraktové financování. Tam bude ale problém nastavitelnosti, budeme muset nastavit konktraktové financování tak, aby bylo dlouhodobé, aby bylo více než jeden rok, to znamená na tři, na čtyři roky. Aby opravdu vysoké školy věděly, co si mohou a nebo nemohou dovolit. Co je problematické a zaznívá to i z akademické sféry, tak to je vytváření nového tělesa, nové akreditační komise, s tím, že je velká obava, aby se to nestalo administrativním molochem, který v podstatě bude spíše zavánět formalismem. A tady se budeme muset podívat, jak budou vypadat i ty prováděcí vyhlášky.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle vás je opravdu nutné měnit současný systém akreditací? Protože na tom trval Petr Fiala jako ministr školství a ta jeho novela přinášela právě zásadní reformu způsobu akreditací, tedy přidělování povolení k výuce těch daných programů na vysokých školách.

Host (Marcel Chládek):
Ano. Já souhlasím v tomto s panem poslancem Fialou. Myslím si, že by to mohl být prostředek, jak zlepšit kvalitu vysokých škol. Také je pravdou, že máme mnoho vysokých škol na počet obyvatel, máme 73 vysokých škol a ten akreditační proces by mohl právě oddělit kvalitní od nekvalitních.

Moderátor (Václav Moravec):
No jo, ale ministři školství nikdy nestáli za akreditační komisí, která když omezovala některé programy, tak to často byli ministři školství, zmiňme Josefa Dobeše, kteří se nepozastavili nad tím, kolik je tady akreditovaných oborů, jaká je jejich kvalita, že tady máme v České republice, když zahrneme soukromé i veřejné vysoké školy, že teď jich tady máme víc než 70?

Host (Marcel Chládek):
Upřímně řečeno já vím pouze o jednom ministrovi, který toto udělal. Také jsem s tím nesouhlasil a kritizoval jsem to. Akreditační komise musí být nezávislá na ministrovi a ministr musí respektovat její rozhodnutí. Jinak ten systém nemůže fungovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Ještě poslední otázka právě k vašemu zítřejšímu setkání s rektory. V programovém prohlášení vlády se píše, že vláda garantuje bezplatné vysokoškolské vzdělávání na veřejných a státních vysokých školách, nezavede školné ani zápisné. Konec citátu. Část rektorů se ale přitom netají tím, že by právě pro nějakou formu zápisného či odloženého školného byla. Myslíte si, že o tom povedete zásadní spor s rektory?

Host (Marcel Chládek):
Nepovedeme. Toto je pro nás zásadní věc jako pro Sociální demokracii. Je to nepřekročitelná hranice a znovu tady musím potvrdit…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale znovu říkám, jim se to nelíbí, části z nich.

Host (Marcel Chládek):
Já bych neřekl, části se to líbí. Ale znovu musím zopakovat, my jednoznačně trváme, že jsme proti školnému a zápisnému na veřejných vysokých školách a státních vysokých školách. Pokud někdo chce platit školné, tak ať jde na soukromou vysokou školu, je jich tady celá řada a školné tam platit může. Já dokonce ani nejsem přesvědčen o těch argumentech, že školné spasí svět a spasí české školství. Kdyby bylo tak všespásné, tak dnes tady máme excelentní soukromé vysoké školy a horší veřejné. Já si myslím, že to tak není, možná je to naopak. A zároveň se podívejme do zahraničí. Dnes padl jeden návrh právě od poslance, tuším, z pravicového spektra, který mluvil o tom, že bychom mohli dávat půjčky. Tak ať se podívá, jak to funguje ve Spojených státech, kde se astronomicky studenti zadlužili na několik generací dopředu. Ale nemyslím si, že by toto bylo tématem, které bude pro akademickou sféru problémem. Dokonce při tom prvním jednání jsme se ho vůbec nedotkli a řešili jsme především kontraktové financování, akreditaci. A mimochodem kromě vysokoškolského zákona jsme řešili druhý velký problém a to je čerpání evropských prostředků. Protože VAVPI, které je na výzkum, vědy, inovace se bytostně právě vysokých škol. A řešili jsme ještě třetí problematiku v novém plánovacím období, abychom umožnili vstup pražským vysokým školám do evropských fondů.

Moderátor (Václav Moravec):
A v tom máte i podporu vicepremiéra pro lidské zdroje a vědu, šéfa lidovců Pavla Bělobrádka, se kterým jsem o tom tady v Impulsech nedávno mluvil. Programové prohlášení vlády dostalo zelenou, do dokumentu kabinet zapracoval i připomínky zaměstnavatelů a odborů. Podle zástupců ANO a KDU-ČSL je výsledná podoba kompromisem. Podle premiéra Bohuslava Sobotky chce vláda kvalitní legislativu, dostupné a kvalitní veřejné služby.

Záznam Bohuslava Sobotky:
Jsme se přihlásili k politice hospodářského růstu, k ekonomickému programu, který bude založen na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správy, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu.

Moderátor (Václav Moravec):
Řekl včera po mimořádném jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka. Ministr školství Marcel Chládek, který je hostem dnešních Impulsů, tedy má podporu premiéra a vzdělání je zásadní kapitolou právě v programovém prohlášení vlády. Pane ministře, v tom programovém prohlášení se píše, že ustavíte Národní radu pro vzdělávání jako platformu pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje školství. Kdy počítáte s tím, že přinese ta Národní rada pro vzdělávání konkrétní výsledek nějaké odborné diskuse?

Host (Marcel Chládek):
Ten konkrétní výsledek samozřejmě nebude okamžitě. Velmi důležité je a již dnes to kvitovala široká odborná veřejnost, že tento návrh konečně někdo předložil. Já dokonce ho chci dát i do zákona z jednoho prostého důvodu. Musí skončit doba, kdy se strategie českého školství měnila pokaždé, když se změnila vláda, dokonce pokaždé, když se změnil ministr.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ta Národní rada bude mít vlastní zákon?

Host (Marcel Chládek):
Ještě jenom dokončím, v jednom případě dokonce se to měnilo podle toho, jak se ministr vyspal. Ale ta Národní rada bude poradním orgánem odborníků, který bude v podstatě dohlížet na plnění té strategie. Já otevřeně říkám, že chci navázat na Strategii 2020, kterou nastavili mí předchůdci a chtěl bych, aby v mé práci pokračovali opět mí nástupci. A teď jeden z prvních kroků je právě ta Národní rada, která bude apolitická, bude složena z odborníků a ti budou řešit takové ty strategické věci, jak má vypadat naše školství za pět, za deset, za patnáct, za dvacet let.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete mi tedy říci, kdy budete mít tu Národní radu pro vzdělávání ustavenu a jestli už máte konkrétní přísliby konkrétních lidí, abychom si uměli představit, jaké osobnosti v ní budou?

Host (Marcel Chládek):
Já jsem zatím nikoho oficiálně neoslovoval z jednoho prostého důvodu, protože čekám, až bude mít vláda důvěru. Na druhou stranu jsem rád, že ten dokument vypadá tak, jak vypadá, protože do tohoto programového prohlášení je už výrazně vtisknut můj rukopis v oblasti školství. A co se týče toho obsazení, tak já bych chtěl Národní radu dát i do toho zákona, to bude pravděpodobně až v tom příštím roce, ale už nyní může fungovat. S tím, že dovedu si představit, že tam přizvu odborníky z EDUINu, budou tam odborníci ale i z praxe, chtěl bych přizvat zástupce Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu, zaměstnavatelů, odborů…

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velká bude tedy ta Národní rada?

Host (Marcel Chládek):
Taková ta užší Národní rada bude 15členná. Já bych chtěl ale pokračovat v té práci, kterou jsem nastartoval v Senátu, že by na každou klíčovou oblast byl národní kulatý stůl a na tom národním kulatém stolu by se řešila ta problematika, která už není tak obecná. Například že by byl kulatý stůl na mateřské a základní školy, pak by byl kulatý stůl na změnu financování regionálního školství, na vysoké školy a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváte na kvalitu českého školství, jaký vliv podle vás na tu kvalitu má samotné vzdělávání učitelů a výběr lidí, kteří jdou do učitelských profesí? Protože máme relevantní výzkumy například SCIA, které jasně říkají, že se na pedagogické fakulty vysokých škol hlásí ti, kteří by nenašli uplatnění na jiných fakultách, které jsou náročnější, když hodně zjednoduším závěry SCIA.

Host (Marcel Chládek):
Já bych řekl, že ten vliv je významný, ba co víc, dokonce rozhodující. Proto jeden z prvních kroků, které jsem udělal předtím ještě, než jsem se stal ministrem, tak bylo setkání i s děkany pedagogických fakult. Dohodli jsme se, že společně se podíváme na kariérní řád, který podle mého názoru je také velmi rozhodující, jak bude vypadat kariéra budoucích učitelů. Podíváme se na navýšení finančních prostředků a právě na vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. Měl by to být kontinuální proces. A pokud chceme opravdu změnit české školství, tak tím prvkem, kdo bude měnit, musí být učitel. Musí se změnit i role učitele…

Moderátor (Václav Moravec):
No ale stejně to je o tom vzdělávání učitelů. Myslíte si, že pedagogické fakulty jsou natolik kvalitní, že vychovávají i kvalitní učitele v Česku?

Host (Marcel Chládek):
Já si myslím, že pedagogické fakulty mnohdy jsou otloukánkem, protože učitel se nevzdělává jenom na pedagogických, ale i na jiných fakultách. Zároveň bych chtěl říci, že zdaleka nemáme tak špatné vysoké školy, tak, jak se o tom hovoří na veřejnosti. Ale je co zlepšovat, určitě bych si dovedl představit více praxe, více se zaměřit ještě na didaktiku, psychologii dítěte a podobně. A to bude předmětem právě toho kulatého stolu, který bude zaměřený na změnu role učitele a změnu vzdělávání učitele a kariérní řád.

Moderátor (Václav Moravec):
Chystáte se do Soči?

Host (Marcel Chládek):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptám se proto, že nejdříve jste říkal, že máte tolik práce, že do Soči vy nepojedete, pak jste kritizoval svého náměstka pro sport Petra Hulínského, že on do Soči pojede, zvlášť, když máte na ministerstvu tolik práce a nakonec jedete do Soči vy. Co tento zmatek?

Host (Marcel Chládek):
Tak ono je to v jiné rovině, není to zmatek, je to vývoj. S tím, že nejprve mi byl nabídnut termín před důvěrou. To znamená, to jsem musel odmítnout z jednoho prostého důvodu. I s Andrejem Babišem jsme se o tom bavili, že musíme makat na těch našich úřadech, takže jsme makali.

Moderátor (Václav Moravec):
Abyste nakonec nevstoupil do ANO. Zatím jste stále sociální demokrat.

Host (Marcel Chládek):
No ale i my v Sociální demokracii makáme. Tak to byl ten první krok. Já jsem řekl zcela jednoznačně, ať se na mě nezlobí, ale v tuto chvíli nemohu odejít a odjet do Soči. A co se týče Petra Hulínského, tak já jsem tam spíš kritizoval krok, že by měl zvážit, pokud chce nastoupit jako náměstek, aby ještě předtím odjížděl do Soči, což tedy neudělal. Teď je jmenovaným náměstkem. Já teď jsem byl pověřen vládou, aby reprezentoval celou vládu a na to je i usnesení vlády, ale je to až po důvěře. Takže tam si dovedu představit, dokonce jsem chtěl, aby to byl termín přijatelný i časově, to znamená, jsou to dva pracovní dny a víkend, takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Takže budete na zakončení?

Host (Marcel Chládek):
Pouze pod jednou podmínkou, jestli naši hokejisté postoupí do finále. Pokud ne, tak naštvaně odjedu den předtím a v pondělí už budu makat doma v České republice.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje muž, který přebírá rétoriku Andreje Babiše, stále…

Host (Marcel Chládek):
Ne, to my makáme opravdu všichni, premiérem počínaje a ministrem bez portfeje konče.

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím jste to ale nikdy jako sociální demokraté tak nedávali najevo hlasitě, že makáte. Až teď tedy…

Host (Marcel Chládek):
To byla možná chyba, protože my jsme makali v tichosti, ale teď už o tom budeme muset taky pravděpodobně mluvit.

Moderátor (Václav Moravec):
To je změna české politiky, že se teď o makání bude mluvit nahlas. Ale znáte to, že čím víc se o tom mluví, tím míň se maká.

Host (Marcel Chládek):
My zvládneme obojí.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje host dnešních Impulsů Marcel Chládek, ministr školství České republiky. Děkuji vám za tento rozhovor a těším se na další.

Host (Marcel Chládek):
Děkuji za pozvání, na slyšenou.

18.02.2014

Jiří Rusnok: Nekonkrétnosti v programovém prohlášení vlády jsou pochopitelné

Bývalý premiér a dnes člen bankovní rady ČNB Jiří Rusnok mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o programovém prohlášení vlády Bohuslava Sobotky.
17.02.2014

Helena Válková: Chování šéfa Vězeňské služby považuji za neadekvátní

Ministryně spravedlnosti Helena Válková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o personálních změnách ve svém resortu.
12.02.2014

Karel Schwarzenberg: Rušení dohodnutých návštěv státníků by byla chyba

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o zahraniční politice ČR.
11.02.2014

VIDEO: Bohuslav Svoboda: Je nesmysl obvinit celou radu z úmyslného činu

Poslanec ODS Bohuslav Svoboda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Opencard.
10.02.2014

Svatopluk Němeček: Státní ústav pro kontrolu léčiv čeká kontrola!

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o poplatcích.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.