VIDEO: Helena Bezděk Fraňková: Sledování filmů se mění

Publikováno: 27.02.2014 18:20
Šéfka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o investičních pobídkách pro filmaře.
Moderátor (Václav Moravec):
Sto třicet dva milionů korun, takový balík peněz rozděloval v loňském, tedy v prvním roce existence Státní fond kinematografie. Zmiňovaný fond je součástí nového zákona o audiovizi. Právní norma mimo jiné umožňuje udělovat takzvané pobídky zahraničním filmovým štábům i podporovat novou domácí filmovou tvorbu. Podporu filmařům považuje za důležitou nový ministr kultury Daniel Herman, což prozradil před časem v Impulsech.
 
Záznam Daniela Hermana:
Česká kinematografie a Česká republika jako destinace pro špičkové filmové tvůrce ze světa prostě patří k sobě. A že by byla velká škoda, abychom potenciálu, který naše země má, nevyužili. A to samozřejmě souvisí třeba s tím obrovsky bohatým památkovým fondem. Prostě myslím si, že je třeba tomu věnovat adekvátní péči, protože ono to není jenom o těch částkách, které my na ty pobídky věnujeme, ale také to, co nám sem přichází díky těm pobídkám. A to si myslím, že pak výrazně převyšuje i to, co my do toho investujeme. Takže každá koruna investovaná do těch filmových pobídek generuje několik korun, několikanásobně víc, které k nám přicházejí zvenku. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil před časem v Impulsech nový ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Nový audiovizuální zákon definuje zdroje financování jen od soukromých subjektů. Zmiňuje i příspěvek ze státního rozpočtu, ale neuvádí jeho přesnou výši. Nejen o financování filmového průmyslu v Česku bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Vítejte v Impulsech, dobrý večer přeji.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Dobrý večer. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jaké slovo či věta vystihuje první rok existence Státního fondu kinematografie?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Procesy. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
To je poněkud zprofanované slovo, používané někdejší ministryní kultury Alenou Hanákovou. Máte nějaké jiné?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ono to bohužel je o tom, že my jsme se vlastně zrodili ze dne na den. Zákon o audiovizi prošel Sněmovnou, bylo přehlasováno veto bývalého pana prezidenta 19. prosince. Pak nastaly oslavy vánoční a silvestrovské a 2.1. my jsme museli začít úplně fungovat se vším všudy. Takže my jsme vlastně prakticky vytvářeli procesy, zároveň jsme je tři sekundy poté ihned aplikovali, následně jsme řešili notifikaci, řešili jsme nový statut, řešili jsme asi tři tisíce různých formulářů a jejich příloh. A opravdu to bylo o tom, že my jsme minimálně do doby vydání statutu a schválení vládou opravdu nastavovali a ihned aplikovali procesy toho, aby ihned okamžitě po schválení statutu byly vyvěšené žádosti, výzvy a mohly být podávány žádosti o podporu v novém režimu, zcela nově, na nových formulářích, s aplikací, novými rozpočty a v deseti okruzích.
 
Moderátor (Václav Moravec):
A to se stalo v létě. Teď už za sebou máte tedy půl roku ostrého fungování Státního fondu kinematografie, s tím, že jste rozdělili těch zmiňovaných 132 milionů korun. Jen ten půlrok možné označit za stabilizovaný a zkrátka že už fond jede na sto procent?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Fond jel na sto procent od toho 2.1.2013. My jsme nemohli polevit ani o procento, protože ten tlak na to, že musíme mít hotovou notifikaci, musíme mít definované nedefinovatelné, například co to je kvalitní film. Víme, že jeho podmnožinou je dobrý film. Jak ho poznáme, jaká je míra proporcionality a adekvátnosti podpory filmových festivalů, co to je rurální problematika kin v České republice a další. Takže my jsme jeli na sto procent, stále na sto procent jedeme a myslím si, že jsme to na sto procent ke konci roku ustáli.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Sto třicet dva milionů korun jste rozdělili v roce loňském. Letos je váš rozpočet 200 milionů korun. Považujete tyto dvě částky za částky adekvátní?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
V žádném případě. Jsou to částky udržující, neprohlubuje se propad. V těch minulých letech, můžu říct uplynulé čtyři roky, kdy jsem jako bývalý ředitel odboru médií audiovize zároveň nějakým způsobem hlídala Státní fond, který v té době byl součástí Ministerstva kultury, jsme měli částku podobnou. Která ale v souvislosti s tím, že skončila reklama na české televizi, přestala fungovat a v roce 2012 jsme byli opět na částce 80 milionů korun, tak, jako tomu bylo před pěti lety a tak, jak by tomu bylo, kdyby náhodou Státní fond kinematografie prostřednictvím zákona o audiovizi nebyl vznikl. Takže díky bohu za 200 milionů korun, ale je to udržovací.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Když tedy mluvíte o udržovacím rozpočtu, jestliže letos rozdělíte mezi filmaře 200 milionů korun nebo mezi jednotlivé aspekty filmu, abych byl přesnější, protože nejde jenom o peníze pro filmaře, ale pro filmové festivaly a tak dále a tak dále, tak dostatečnou částku, kterou byste měli rozdělovat v dalších letech, byste taxativně vyjmenovala jak?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Taxativně bych ji vyjmenovala tak, že to je 400 milionů korun, což znamená, 200 dávají soukromé subjekty, 200 dává stát, zrcadlově. Je to v Polsku takto nastaveno, je to na Slovensku takto nastaveno, je to v Dánsku. Myslím si, že to je solidární spolupráce. Nicméně těch 400 milionů není vymyšleno pohledem z okna. Je to na základě toho, že fond ať ve své bývalé podobě s dlouhým jménem nebo nyní ve své podobě s krátkým jménem na základě databáze, na základě dat, která dlouhodobě sbíráme, víme, jaké projekty v oblasti kinematografie jsou ty, které by měly být podporovány dlouhodobě. Ať jsou to stabilně dlouhodobě kvalitní projekty v oblasti festivalů nebo v oblasti publikací nebo v oblasti vzdělávání. Dále to je zprůměrňováno tím, jaké filmy se zhruba vyrábí a předpokládáme, že vyrábět budou. Ale hlavně jaké filmy potřebujeme, aby se vyráběly. V posledních několika letech nebylo vyrobeno příliš velké množství historických filmů. My potřebujeme vyrábět historické filmy. Když si vezmete Lidice, když si vezmete Habrmanův mlýn, je to potřeba. Vůbec neexistují filmy pro středně staré děti, chlapečky 10 let, 12 let, takové ty dobrodružné, jako bylo Páni kluci nebo jako bylo Jak vytrhnout velrybě stoličku. Tyto filmy v české výrobě chybí, nakupujeme je ze zahraničí. Poslední, co by se dalo považovat za podobný film, byl Modrý tygr, který se natočil před dvěma lety v koprodukci s Německem. A je potřeba dále takovéto projekty točit. Není…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Když mluvíte, že vstoupím do vaší řeči, o těchto filmech, pohled do statistik. V loňském roce mělo v Česku premiéru víc než 40 celovečerních snímků a dokumentů. Celková návštěvnost tuzemských kin podle Unie distributorů ale loni klesla. Režisér Jiří Vejdělek nepovažuje za normální, že premiéru mělo loni v tuzemských kinech bezmála 300 snímků.
 
Záznam Jiřího Vejdělka:
Těch filmů je přespříliš. Kdyby všechny ty filmy byly vynikající, asi můžeme být jenom rádi a asi by kina praskala ve všech. Problém samozřejmě je, že při tom množství se ta kvalita neudrží, ta cizina nás válcuje po stránce obchodní. Když ten distributor to kupuje pro český trh, tak on je občas nucen, podobně jako třeba v televizi, nakoupit celý balík filmů kvůli jednomu filmu, který chce. Potom se musí strašně moc cpát peněz do reklamních kampaní.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil 23. ledna v Impulsech úspěšný režisér Jiří Vejdělek. Pokud by šéfka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, která je hostem dnešních Impulsů, měla říci, zda to není i to velké množství premiér, bezmála 300 premiér v loňském roce, které způsobuje ten pokles návštěvnosti, cena vstupenky, zároveň nedostatečná podpora, to, co je možné označit jako krizí filmového průmyslu v Česku?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Tak ano, 300 filmů je opravdu hodně, to nelze popřít. Nicméně je to o tom, že kinematografický trh a filmový průmysl se mění. Je to o tom, jakým způsobem se nyní dá v současné době zpřístupňovat film, je to o tom, že lidi koukají na film v mobilech, když jedou tramvají. Je to o tom, že teď jsem úplně zděšená, protože jsem jela tramvají a nějaké dítě přede mnou se v maličkatém mobilu dívalo na Tobruk. Když si vezmu, jak strašně moc pečlivě to režisér vytvářel a záleželo mu na každém detailu a to dítě vlastně jako ten detail vůbec ani nevidí. Prostě je to o tom, že teď se ten film konzumuje jiným způsobem. Zároveň je to o tom ale, že ty české filmy velmi soupeří v konkurenci v těch multimplexech o toho návštěvníka. Zároveň je to o tom, že Státní fond pochopitelně podporuje i distribuci a zároveň je to samozřejmě o tom, že ne všech těch 40 filmů, které byly v minulém roce vyrobeny, je podporováno fondem. Pokud si soukromý producent sám za svoje peníze vyrobí film, tak já mu do toho samozřejmě, ani rada fondu nemůžeme mluvit. A pokud ten film nelze označit za kvalitní, lze ho označit za nekvalitní, tak to je jeho právo. On může.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste loni podpořili v rámci těch 132 milionů kolik filmů?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Celkem bylo podpořeno deset filmů hraných, sedmnáct dokumentárních, čtyři animované a myslím si, že to je všechno.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme právě na tu částku, tak vy podporujete nejen výrobu filmu, ale například distribuci, audiovizuální vzdělávání a podobně, tak na ty snímky, jejichž počet jste právě řekla, tak kolik z té částky 132 milionů zhruba šlo?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Na to šlo zhruba 80 milionů korun, přičemž samozřejmě při tom málu, co máme, tak to bylo víc než 50 procent celkového rozpočtu na podpory v tom daném roce na výrobu filmů vlastně.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zmiňoval jsem, že letos je před vámi rozpočet ve výši 200 milionů korun. Vy říkáte, že by měl mít Státní fond kinematografie ambici podporovat například historický film, výrobu dobrodružných filmů pro náctileté. Dá se tedy říci, že budete podporovat méně projektů, ale půjdou na ně větší částky? Protože historické filmy, to jsou výpravné filmy.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Toto je dlouhodobá debata fondu jako kanceláře a rady, která určuje tu koncepci co a jak a proč se má rozdělovat. My jako kancelář samozřejmě máme nějaký názor na základě toho, že fungujeme tisíc let, na základě toho, že máme nějaká statistická data a na základě toho všeho, že jsme přežili už mnoho rad. Nicméně ten dialog je o tom, že ano, strategie je méně projektům více peněz. A to takovým způsobem, že vlastně teď ten nový zákon umožňuje prostřednictvím bodového hodnocení vybodovat kvalitu toho filmu tak, že pokud ten projekt proleze 60procentní bodovou hranici, tak se bavíme o tom, kolik dostane peněz. Pokud ne, tak se rada nebaví o tom, že by nějaké peníze měl dostat. Nicméně ty, co přelezly 60 bodů, neznamená, že dostanou všechny. Tam se vyberou ty projekty odshora až dolů podle toho, kolik mají bodů a řekne se tak, a teď jim pojďme rozdělit tak, aby když jim dáme tři miliony, je jim to na nic, takže jim pojďme dát něco smysluplného, aby to bylo opravdu na něco dobře využitelného. A pojďme to dát třem opravdu špičkám. A toto je třeba to, co ta rada teď nějakým způsobem definuje ve své dlouhodobé koncepci, která by měla být do dvou měsíců hotová. Takže doufejme, že tam nám dají všecky taková ta kritéria proč, kde, kdy.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy počítáte s tím jako ředitelka Státního fondu kinematografie, že dojde právě k rozdělování větších částek peněz na významné projekty, nikoliv na drolení té poměrně malé částky?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Doufám a modlím se v to. Nicméně ten zákon jsem takto psala. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy to právě říkáte i z té pozice někdejší ředitelky odboru audiovize na Ministerstvu kultury, ze které jste právě přešla na Státní fond kinematografie. V roce příštím tedy dá se čekat, že by se ten dvousetmilionový rozpočet, který máte letos, zvýšil a že byste se mohli dostat k těm 400 milionů?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
V současné době, konkrétně dneska ráno se odevzdával návrh státního rozpočtu fondu a ostatních orgánů státní správy na Ministerstvo financí v takzvaných střednědobých výhledech 15,- 16, 17. Kde jsem takovou nějakou podobnou částku navrhovala. Samozřejmě bude o to velká bitka s ostatními rezorty. Nicméně myslím si, že právě ten první rok fungování fondu s těmi výsledky, co máme, s těmi všemi analýzami, co jsme udělali, je snad dostatečným podkladem a argumentem pro to, aby se s námi aspoň o té částce někdo bavil. A když ne 200, tak aspoň něco. Upřímně řečeno budeme rádi za jakýkoliv…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ze státního rozpočtu?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ze státního rozpočtu, přesně tak.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Což by znamenalo 200 milionů z těch soukromých zdrojů, které vám jdou…
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ano, a dalších 200 milionů ze státního rozpočtu, popřípadě říkám, jakákoliv částka aspoň nějaká, že jo.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Protože letos ze státního rozpočtu nedostanete ani korunu.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Nula, ano. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Proto hospodaříte jako Státní fond pro podporu kinematografie s těmi 200 miliony korun. Myslíte si ale, protože často před těmito mikrofony jsou hosty režiséři, ať už dokumentárních nebo hraných snímků, a ti, kteří dělají hrané snímky či animované snímky, tak narážejí na problém špatných scénářů. Že se v této zemi podceňuje scenáristika a že nemáme dobré scénáře na kvalitní snímky?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ano, to si uvědomujeme my jako fond, to si uvědomuje i rada fondu a proto máme dva nové okruhy, které v minulosti nebyly. Ten jeden okruh je ten vývoj. Vývoj je okruh, do kterého může producent podat žádost v tom smyslu, že mám první verzi scénáře a potřebuji rok finanční a časovou stabilitu na to, abych já sháněl peníze a můj scénárista rok nerušeně a v klidu, aniž by si odbíhal dělat slogany pro reklamy, mohl v klidu sedět, bádat v knihovně, dávat dohromady puzzle a udělat opravdu perfektní scénář. Tímto okruhem se snažíme zajistit časovou a finanční stabilitu. To je první věc. A druhá věc je, že máme okruh, který se jmenuje vzdělávání a výchova a to je okruhu, který vlastně umožňuje projektům, které víceméně, nechci říct vzdělávají producenty, to ne, oni jsou vzdělaní už sami z FAMU, ale víceméně jako je propojují s ostatními producenty, s ostatními režiséry, s ostatními scénáristy v Evropě a nutí je spolupracovat a developovat ten projekt dohromady napříč několika státy a říkat si, jak se dává dohromady scénář v té zemi, v té zemi, v oné zemi. A víceméně ta spolupráce generuje tu spolupráci tím způsobem, že ty scénáře mají takový jakoby evropský přesah. Že to není ten náš český rybníček, ve kterém se tady všichni plácáme, protože ten fond neměl peníze a my jsme vlastně nic jiného ani dělat nemohli, tak jsme se plácali.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Když jste byla naposledy v Impulsech, tak jsme tady probírali program na podporu filmového průmyslu v České republice, jinak řečeno jsou to ony pobídky především pro zahraniční filmové štáby. Ten program financován po dobu tří let prostřednictvím státního rozpočtu ve výši 300 milionů korun a měli jste v roce 2013 a 14 k dispozici zhruba půl miliardy. V roce letošním počítáte s tím, že Státní fond kinematografie bude rozdělovat i peníze na ty filmové pobídky?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ano, je to v zákoně. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
A to znamená, že z těch 200 milionů část půjde na filmové pobídky?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ne, ten fond jak je nově konstruován na základě zákona, má takzvané dvě kapsy, tomu říkáme pracovně. Jedna kapsa je kulturní a druhá je průmyslová. V kulturní kapse je jasně zákonem definováno, že výběrem parafiskálních poplatků se vybere cca 200-235 milionů korun, které jdou jen a pouze na účely podpory kinematografie nebo-li kultury. Pak máme druhou kapsu a ta se jmenuje filmový průmysl. Tam žádné parafiskální poplatky nemáme a tam se vždycky na konci roku modlíme, abychom tam ze státního rozpočtu něco dostali.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Kolik tedy máte v té kapse?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Na letošní rok máme opět 500 milionů korun, což je bezva, ale zase to nestačí. Bohužel je…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ale je to víc, než jste měli předtím, protože jste měli 300 milionů a stačilo to.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Je to přesně tak, ale v rámci toho, že program je již mrtev a program je nahrazen zákonem, kde jsme si mohli zaprvé vyspecifikovat daleko lépe a podrobněji věci, které jsme věděli už, že nám nefungují, z toho programu. Tak vlastně my jsme kromě jiného ještě přebrali v roce 2013, kdy poprvé ty pobídky fungovaly pod zákonem, nedodělané projekty z roku 2012 a s sebou to vlečeme jako balvan, protože prostě 300 milionů nikdy nestačilo. Vždycky se v uvozovkách dělaly takzvané pokračující projekty, protože film se natáčí napřesrok. Ten se nenatáčí od začátku fiskálního roku do konce fiskálního roku. Ten film se začne točit v listopadu, protože je potřeba prostě listí, takže se točí napřesrok, což ale program neumožňoval, protože to bylo nutno vypořádat se státním rozpočtem na konci roku. A tak sezobl nějaké peníze z následujícího roku, protože se nově alokoval a teď všechny ty, které se vlekly přes ten rok první, druhý, třetí, tak se dovlekly do toho fondu a užraly nám zhruba 300 milionů na nové projekty. Takže zase těm novým projektům berou další a další a je to takový balvan, který stále valíme před sebou. Nicméně doufáme, že jednou ho vyřešíme. Ale co je důležité říct, že těch 500 milionů konečně opravdu mělo ten dopad, že zaznamenalo i to, že začaly jezdit studiové filmy. Letos se nám do pobídek hlásilo 75 projektů, které my teď budeme nějak řešit, kdo jo a kdo ne, protože oni musí doložit finanční krytí, musí doložit rozpočet, musí doložit smlouvy, což nedokáže jen tak někdo.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Takže je tady 75 projektů na tu zhruba půl miliardu korun?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Hrůza.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Kdy budete rozhodovat, které projekty to dostanou?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Komise už zasedla, prošla nadvakrát, protože to muselo být rozdělené na dvě hromady, protože to nešlo, všechny ty projekty, co se ucházely. Pár jich pochopitelně vyhodila, zatím nebudu říkat které, dojde to žadatelům datovou schránkou. Nicméně některé vyřadila a nyní nastává další období, kdy oni dokrývají teda to finanční krytí, zároveň dokrývají smlouvami, dokazují, že mají, dávají rozpočty, propočítává se to, kolik by pravděpodobně činila vratka, kdyby byly a nastává takzvaná alokace. A teprve na základě té alokace my budeme moct říci, výborně, takže my vám teďka alokujeme místo 20 procent dvě, ale třeba taky těch 20. Ono stejně těch 20 vždycky dostanou na konci toho projektu vyplaceno, akorát že to je z následujícího rozpočtu. Nikdy se nestane, že by Ridley Scott odjížděl do Ameriky s tím, že dostal místo dvacetiprocentní pobídky sedmiprocentní. To je taková fáma. Ale je toho hodně. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jaké projekty by se tady mohly těch význačných režisérů a význačných hvězd v České republice točit?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Máme několik význačných hvězd, ale já je fakt nesmím prozrazovat, protože ty projekty, které se teď alokují, se třeba začnou natáčet až v říjnu nebo v listopadu. A producenti by mi opravdu vynadali, kdybych teď, v momentě, kdy se rozhoduje, jestli to má být v Čechách nebo v Německu nebo v Maďarsku, protože ty alokace probíhají současně i v těchto státech a teprve podle toho, kde to bude nejvýhodnější, tak se rozhodne, kde se bude natáčet. Tak já nemůžu prozrazovat. Ale jsou tam fakt hvězdy.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Státní fond kinematografie, jak bylo řečeno, je součástí nového zákona o audiovizi. Ministr kultury Daniel Herman považuje za důležitou věc právě podporu těch zahraničních filmových projektů. Tady jsou slova, která před časem pronášel Herman v rozhovoru pro Rádio Impuls.
 
Záznam Daniela Hermana:
Česká kinematografie a Česká republika jako destinace pro špičkové filmové tvůrce ze světa prostě patří k sobě. A že by byla velká škoda, abychom potenciálu, který naše země má, nevyužili. A to samozřejmě souvisí třeba s tím obrovsky bohatým památkovým fondem. Prostě myslím si, že je třeba tomu věnovat adekvátní péči, protože ono to není jenom o těch částkách, které my na ty pobídky věnujeme, ale také to, co nám sem přichází díky těm pobídkám. A to si myslím, že pak výrazně převyšuje i to, co my do toho investujeme. Takže každá koruna investovaná do těch filmových pobídek generuje několik korun, několikanásobně víc, které k nám přicházejí zvenku. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil před časem v Impulsech nový ministr kultury Daniel Herman. Má Státní fond kinematografie nějaká nová čísla, která by jasně ukázala, jak ty filmové pobídky nastartované v roce 2000, jak se vlastně vrátily do státního rozpočtu?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Samozřejmě, že máme. Je to pochopitelně o tom, že my musíme permanentně při návrhu dalšího rozpočtu deklarovat, že prostě ty pobídky mají smysl. První věc, kterou my deklarujeme zcela okamžitě na konci toho alokačního období, je to, že my víme, kolik investičních prostředků ze zahraničí, teda tím pádem příliv zahraničních investic, je prostřednictvím těchto zahraničních filmů utrácen na území České republiky. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jak velký je to objem za ty tři roky od roku 2010?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Za ty tři roky to převyšuje částku devět miliard korun. Ten minulý rok byl velký v tom, že to bylo tři miliardy pět set, zhruba tak nějak. Protože to je ale jenom příliv zahraničních investic, my z toho ještě teďka nově vypočítáváme, kolik peněz je vyloženě příjem pro veřejné rozpočty. Protože vlastně ne celá ta částka jde rovnou do Ministerstva financí. Je to o tom, že ten to utratí u toho, ten má dodavatele toho, ten má dodavatele toho a tak dále, každý z nich platí spotřební daň, každý z nich platí DPH, každý z nich platí nějaké svoje OSVČ daně, zároveň firemní daně, zároveň sociální, zdravotní a tak dále. Ale má to ohromný dopad na zaměstnanost. Permanentně se setkávám s tím, že vlastně mi nikdo nevěří, jak je možné, že to generuje takové množství peněz zaměstnanosti, když přece, Fraňková, nemáte žádnou továrnu. My to nemáme na té továrně. Ten filmař, ten producent nestaví továrnu. Ten přijede na ty čtyři měsíce, ale zaměstná jako čtyři továrny, odebere tolik služeb, které nemají s filmem nic společného, ať je to elektřina, ať je to nákup dřeva, ať jsou to prostě věci, které jsou kosmetického průmyslu, ať jsou to věci, které souvisejí s oblečením, s látkami a tak dále. Je to ohromný dopad.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jak velké množství pracovních sil vlastně generuje ten filmový průmysl a jeho podpora, jestliže mluvíte o přílivu zahraničních investic ve vztahu k filmovému průmyslu v ročním objemu nějakých čtyř miliard?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Původně studie, která byla na toto zaměřena, byla dělaná v roce 2011, říkala, že to je zhruba 4800 nových pracovních míst ročně. Samozřejmě jsou to jiné druhy zaměstnaneckých poměrů, než je to o tom, že nastoupíte na státní úřad a jste tam až do smrti. Takhle to nefunguje. Je to o tom, že ty práce jsou vždycky na ten daný konkrétní film. Ale v momentě, kdy se zaměstnávají a odebírají, tak se zaměstnají i na další film. Souvisí s tím také to, že tyto odběry služeb jsou v regionech, není to jenom o tom, že to je v Praze. Druhá věc je ta, že my teď jsme teda zadali novou velmi konzervativní studii, protože nám v minulých studiích vyčítali multiplikační efekty a tak dále, a tato velmi, velmi, velmi konzervativní studie říká, že jedna koruna vložená do pobídek generuje jednu korunu a padesát haléřů. Což znamená, kdybych jako byla úplně konzervativní, tak řeknu, že si od Ministerstva financí půjčím 500, 500 jim vrátím a ještě jim vydělám ke každému padesátník. Což si myslím, že kde to najdete?
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste tedy říkala, že teď máte k dispozici 500 milionů korun pro rok letošní v souvislosti s investičními pobídkami pro filmové štáby. Jaká částka by byla, řekněme, odpovídající a zároveň by vás nemohl nikdo obvinit, že chcete miliardy pro filmové pobídky?
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Chci skoro miliardu. Je to o tom, že v roce 2003 neexistovaly v Evropě žádné pobídky. Takže v roce 2003 byla Česká republika, dalo by se říct, opravdu jako nejlepší. Bylo tady nejvíc projektů, ty štáby se prolínaly. Ta kapacita byla nějaká, ale ten rok se generoval obrat ve výši pět miliard. Pokud udělám pět miliard, děleno vlastně jakoby 20 procenty, tak mi z toho ta miliarda vyjde. Samozřejmě ten trh se změnil, takže já teďka neřeknu, že potřebuji tu samou miliardu. Já řeknu, že potřebuji 800, ale za tři rok se na tu miliardu určitě dostanu.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Teď se bavíme o 800 milionech, nikoliv o 800 miliardách.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ano, ano, ano.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Abyste nevyděsila ministra financí.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Ne, ne, ne.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Hostem dnešních Impulsů byla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Děkuji vám za návštěvu v Impulsech a těším se na shledanou.
 
Host (Helena Bezděk Fraňková):
Děkuji taky, na shledanou.
 
26.02.2014

Ivo Bystřičan: Dokument o dálnici D8 je pro lidi aktivizující!

Dokumentarista Ivo Bystřičan mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém časosběrném filmu Dál nic o stavbě dálnice D8.
24.02.2014

Robert Šlachta: Do 14 dnů padnou obžaloby v kauze Opencard!

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nových případech.
20.02.2014

VIDEO: Pavel Telička: Sankce vůči Ukrajině přišly pozdě

Bývalý eurokomisař Pavel Telička mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci na Ukrajině.
20.02.2014

Bohuslav Sobotka: Argumentů proti návštěvě Janukovyče v Česku přibývá!

Premiér ČR Bohuslav Sobotka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci na Ukrajině.
18.02.2014

Jiří Rusnok: Nekonkrétnosti v programovém prohlášení vlády jsou pochopitelné

Bývalý premiér a dnes člen bankovní rady ČNB Jiří Rusnok mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o programovém prohlášení vlády Bohuslava Sobotky.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.