VIDEO: Věra Jourová: Za zpožděné čerpání peněz z Evropské unie může špatné plánování

Publikováno: 04.02.2014 12:15
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o čerpání peněz z Evropské unie.
Moderátor (Václav Moravec):
Rychlý audit čerpání peněz z evropských fondů, do týdne ho má předložit vládě ministry pro místní rozvoj Věra Jourová. Podle premiéra Bohuslava Sobotky má být zmíněný audit podkladem pro zlepšení čerpání peněz z evropských fondů.
 
Záznam Bohuslava Sobotky:
Cílem je, aby se vláda soustředila v příštích týdnech a měsících na nejužší místa nejvíce problematické oblasti čerpání prostředků z Evropské unie, tak, abychom minimalizovali škody a pokusili se v rámci toho stávajícího programového období co nejvíce finančních prostředků a co nejefektivněji prostředků z Evropské unie dočerpat. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo právě dnes Rádio Impuls slova premiéra Bohuslava Sobotky. Podle zprávy Ministerstvo pro místní rozvoj ze začátku ledna je Česko v čerpání evropských peněz ve výrazném skluzu. Na začátku loňského prosince zbývalo poslat do Bruselu k proplacení projekty za bezmála tři miliardy eur, to je v přepočtu skoro 80 miliard korun. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je ministryně pro místní rozvoj a první místopředsedkyně hnutí ANO Věra Jourová. Vítejte po čase v Impulsech, dobrý večer přeji.  
 
Host (Věra Jourová):
Děkuji za pozvání, dobrý večer.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Paní ministryně, máte představu, jak velký objem peněz je v současnosti, který zbývá poslat do Bruselu k proplacení? Tedy peněz z evropských fondů?
 
Host (Věra Jourová):
Momentálně máme na Ministerstvu financí připraveno ke kontrole 59 miliard korun, což je taková další tranše peněz, které by měl Brusel proplatit. Zatím bylo vyčerpáno 385 miliard, což je nějakých 48 procent z celkové částky, kterou máme k dispozici pro období, které uplynulo v prosinci loňského roku. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vyčerpali jsme menší polovinu?
 
Host (Věra Jourová):
Ano. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Dá se to ještě zvládnout během té přechodné lhůty? A to se musíme modlit, zda nám Brusel tu lhůtu prodlouží.
 
Host (Věra Jourová):
Brusel nám tu lhůtu pravděpodobně neprodlouží, protože to programové období už je za námi. Já se pokusím ještě otevřít to jednání při mé nejbližší cestě do Bruselu, ale je to víc než nepravděpodobné, že by to ještě šlo. Tady jsme promeškali bohužel čas, kdy to bylo k jednání. Samozřejmě, že ztratíme peníze. Už za loňský rok máme deset miliard nevyčerpaných peněz, které měly být vyčerpány do konce roku. Máme před sebou ještě dva roky, kdy musíme vyčerpat maximum. A já k tomu vždycky dodávám…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Z těch zhruba 57 procent?
 
Host (Věra Jourová):
Ano, přesně tak. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Dva roky máme na to, abychom vyčerpali ten zbytek, který jsme nebyli schopni vyčerpat od roku 2007?
 
Host (Věra Jourová):
Já musím bohužel říct, že to není reálné, abychom to vyčerpali všechno. To víme dnes už jednoznačně. Musíme minimalizovat tu ztrátu. Ale ráda bych dodala, že nechci rozpoutat nějakou honbu za čerpáním za každou cenu a proplácet prostě nesmyslné projekty, projekty rizikové, projekty, které nepřinesou veřejnosti žádný účinek nebo pozitivum. Pojďme si říct, že to jsou veřejné peníze nás všech, i když jsou to evropské fondy, a že bychom prostě neměli platit nesmysly. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Neházíte zbytečně flintu do žita, když říkáte, že už dnes je jasné, že všechny peníze, které jsme měli k dispozici pro období let 2007-2013, tak že ty peníze nevyčerpáme?
 
Host (Věra Jourová):
Už jsme jednoznačně přišli o deset miliard, to je ztráta, kterou víme zcela jistě. A já nechci určitě házet flintu do žita, to není ani můj styl. My máme už teď v pátek krizovou poradu s náměstky resortů, kde mají tyto peníze téct do projektů. Budeme se bavit o poměrně konkrétních opatřeních a rychlých opatřeních, která jsou technická, účetní, velmi nudná, nechci s tím teď tady zdržovat diváky nebo posluchače takovýmito detaily. Ale je tam série možných opatření, aby to čerpání se zrychlilo. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste zmínila těch deset miliard, o které Česká republika přišla za loňský rok v souvislosti s čerpáním peněz z evropských fondů. Před 14 dny na to upozornil první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. 
 
Záznam Daniela Brauna:
Ten roční limit byl splněn na víc než 97 procent a v tuto chvíli to vypadá, že to bude nejvýše 12 miliard korun. S tím, že ještě se s Evropskou komisí jedná o dalších výjimkách ve vazbě na povodně a na projekty, které leží na ÚHOSu. Takže tam je velmi pravděpodobné, že ta částka bude ještě nižší. Není to něco, s čím bychom měli být úplně spokojeni, ale je určitě pozitivní, že se podařilo od nějakého června, kdy se to zlomilo, opravdu mobilizovat všechny síly a minimalizovat tu částku nedočerpání. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna, která pronesl v rozhovoru pro Českou tiskovou kancelář. Původně Ministerstvo pro místní rozvoj odhadovalo ztrátu za loňský rok až na 30 miliard, to znamená, že vlastně se podařilo tu částku snížit. Pokud byste měla říci, za ty dva roky, které jsou ještě před námi a zbývá nám 53 procent nevyčerpaných peněz, které mohlo mít Česko k dispozici v letech 2007-2013 a nebylo je schopno vyčerpat, jak velkou částku už nedočerpáme ještě nad rámec těch deseti miliard, které propadly za loňský rok?
 
Host (Věra Jourová):
Já říkám opakovaně smutné číslo sto miliard. Ale může to být méně. Já doufám, že to bude méně a budu se o to maximálně snažit. A to, jestli se to podaří, je závislé na obrovském množství lidí v této republice. Jenom abych si udělali představu. Moje ministerstvo a moji kolegové včetně mě, my můžeme udělat to, že budeme do toho systému hodně foukat, aby se rozjel a aby byla přijímána správná opatření. Hodně mohou udělat ta ministerstva a regiony, které řídí ty peníze. Ale pojďme si uvědomit, že je to už dnes z valné části i starostí těch příjemců peněz, kteří dnes realizují projekty. Vezměme si to, že například v oblasti vědy a výzkumu máme několik příjemců opravdu miliardových dotací a na nich jsme závislí jako Česká republika, jestli se jim podaří realizovat ty stavební zakázky, nakupovat technologie, nemít chyby v tendrech, nemít skluzy. Takže to jsou skutečně, já si troufnu tvrdit, tisíce lidí, na kterých je to závislé. To je armáda těch, kteří teď musí zabrat. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
My jsme v tom období 2007-2013, pokud bychom byli schopni čerpat dobře evropské dotace, tak jsme mohli za ta léta získat částku 800 miliard. Váš realistický odhad je, že sto miliard nestihneme vyčerpat, tedy bavíme se o nějakých 300 miliardách, počítám-li správně…
 
Host (Věra Jourová):
Ano. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Které je zapotřebí vyčerpat v následujících dvou letech. 
 
Host (Věra Jourová):
Přesně tak. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ve kterých oblastech, protože k těm operačním programům, které dopadají špatně, tak je to například operační program Životní prostředí, ve kterých operačních programech teď dojde k tomu krizovému řízení, což předpokládám, po vás bude chtít příští týden vláda, protože máte předložit ten rychlý audit?
 
Host (Věra Jourová):
My už bohužel nemůžeme přesunout peníze z pomalu čerpajících programů do rychle čerpajících, takže tento mechanismus nemůžeme. To znamená, musíme skutečně přidat tam, kde je to riziko. Je to teda především Ministerstvo životního prostředí, pak je to Ministerstvo školství a program Věda a výzkum. Dále potom bohužel můj resort a to program integrovaný operační program, který dává peníze například Ministerstvu vnitra na bezpečnostní věci, do zdravotnictví, do kultury. To je takový program, který je křižovatkou pro peníze na další resorty. Poměrně složitě se to řídí, ale tím nikoho neomlouvám. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno tři resorty to jsou, které mají největší černý puntík? Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj?
 
Host (Věra Jourová):
Ano. Já tady listuji v materiálu a bohužel tady nemám přesná čísla. Ale velmi kritická situace může být i v programu Doprava, kde máme zase ty projekty zastavené kvůli stížnostem vůči tendrům, to znamená na Úřadu pro hospodářskou soutěž jsou zablokovány projekty, které nemohou pokračovat až do vydání rozhodnutí tohoto úřadu. Pak samozřejmě máme takové lahůdky, jako je operační program Průmysl a inovace nebo Podnikání a inovace, kde máme problém se zmražením peněz kvůli chybám a kvůli chybným postupům. Lahůdku typu ROP Střední Čechy, kde je taky teď zmraženo. Máme problémy v ROPu Severozápad. Já jsem tradičně odpůrcem toho poměrně laciného tvrzení, že máme problémy, protože máme příliš mnoho operačních programů. To teda jsem nikdy nesdílela a dokonce se teď zastanu regionálních operačních programů, takzvaných ROPů. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Proč tedy máme problémy?
 
Host (Věra Jourová):
Máme problémy proto, že neumíme plánovat, neumíme být odvážní a velkorysejší. Já tvrdím, že jsme měli do těch výzev dávat daleko větší balíky peněz a neposílat tolik projektů domů s nepořízenou. Když to teď poslouchají starostové, já je tímto zdravím, protože jsem dnes v čele resortu, který by měl za starosty kopat a starat se o to, aby se rozvíjeli, tak ti můžou být poměrně dost naštvaní, protože předložili určitě řadu relativně kvalitních projektů, které by byly bezpečně čerpány, protože obce umí čerpat bezpečně, jsou pod veřejnou kontrolou. Byly poslány domů, protože v té výzvě nebylo dost peněz. A takto se prostě kupičkovalo, já se omlouvám za ty slangové výrazy, ale myslím, že to je trefné slovo, a kupičkovalo se to tak, že se vlastně neplánovalo to čerpání v čase. A najednou jsme na konci programového období a nestihli jsme uplatnit peníze. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Můžete prozradit, jaké kroky navrhnete příští týden na jednání vlády, když vláda od vás očekává ten rychlý audit a vy před sebou vlastně svým způsobem ten rychlý audit máte? Protože k dispozici je teď za 56 miliard korun projektů, které se mohou odeslat teď hned do Bruselu.
 
Host (Věra Jourová):
Ta opatření jsou různá a myslím, že jsou i různé recepty na různé operační programy. Ale obecně moje doporučení a budu se na tom chtít dohodnout s náměstky z ostatních resortů, je podívat se, kde máme problémy s čerpáním v konkrétních projektech a pomoct těm příjemcům, aby nedělali třeba chyby ve zprávách a v tendrech. Prostě jim pomoct expertní pomocí, podporou. A druhý takový krok je podívat do zásobníku projektů, jestli ty projekty jsou ještě k realizaci nebo jestli třeba už někdo nezačal stavět a nedalo by se to proplatit zpětně, pakliže bylo vytendrováno podle zákona. Je tam ještě několik dalších možných opatření, ale myslím si, že tato dvě jsou zásadní. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Už máte sepsanou svoji část programového prohlášení vlády?
 
Host (Věra Jourová):
Mám ji sepsanou už asi tři týdny. Na nás jako budoucí ministry za ANO byl vyvíjen velký tlak od našich analytiků, abychom připravili ten podklad. Má to stránku a půl. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
To je nějaké krátké na to, že je poměrně obsáhlá vaše pasáž v té programové části koaliční smlouvy?
 
Host (Věra Jourová):
Dostala jsem tento limit a věřte, že kdybych dostala pět stran, tak bych je taky zaplnila, ale myslím, že je větší umění to napsat stručně. Vypsala jsem tam priority, kde jsem se teda opravdu hodně zaměřovala na ty fondy, ale i na další věci. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Z té stránky a půl kolik zabírá pasáž, o níž jsme se bavili, tedy čerpání peněz z evropských fondů?
 
Host (Věra Jourová):
Tak zhruba tři čtvrtě strany. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
A co je na prvním místě?
 
Host (Věra Jourová):
Právě dočerpání peněz za to období 2007-2013, protože to je černá můra. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Teď myslím oproti evropským fondům, co je na prvním místě, když dáme stranou evropské fondy. 
 
Host (Věra Jourová):
Zákon o zadávání zakázek, kde si myslím, že musíme přijít s úplně novým zákonem, který bude představovat zapracování evropské směrnice do českého právního řádu. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy nepůjdete cestou novely zákona o veřejných zakázkách, protože ten současný zákon je kritizován kvůli množství odvolání, průtahům ve vztahu k veřejným zakázkám? Protikorupční organizace zase říkají, že ten zákon je dobrý a že ty tlaky ho teď novelizovat jdou od toho, aby se lidově řečeno znovu začalo krást?
 
Host (Věra Jourová):
Já jsem o tom mluvila s experty z MMR na zadávání zakázek a ti se shodli na tom, že by asi bylo lepší připravit úplně nový zákon a nenovelizovat ten starý. Že, já se zase omlouvám za to slovo, ale že nějaké flikování, pokud my chceme přijít se zásadním zjednodušením toho procesu, že by asi nemělo ten efekt. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Proti tomu je ale argument, že úplně nový zákon v českém právním prostředí, jeho přijetí trvá dva roky. Jestli je možné ještě dva roky čekat a neflikovat to?
 
Host (Věra Jourová):
Budeme si muset zaflikovat, protože přece jenom asi budeme muset ještě přijmout technickou novelu, která bude reagovat na zákon o registru smluv. Ale zase tam nechci teď jít do detailů. My jsme tu situaci probírali zevrubně s experty na zakázky a zdá se nám jako reálné předložit ten zákon do procesu v lednu 2015. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Předložíte úplně nový a už v paragrafovaném znění?
 
Host (Věra Jourová):
Budeme se o to snažit. Já si nechávám teď ještě dva měsíce na to, abychom posoudili, jestli bude lepší teda předložit úplně nový zákon a nebo jestli budeme novelizovat starý. Ale i ta směrnice, která přichází z Evropy, je poměrně zásadní změnou a myslím si, že bychom na to měli reagovat nově. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Omlouvám se za možné zmatení, původně jsem myslel, že ta novela přijde určitě, i ve vztahu k platnosti smluv a jejich zveřejňování. Jde o ten protikorupční zákon, který je v Poslanecké sněmovně navrhovaný poslanci hnutí ANO, ale i zároveň poslanci za TOP 09.
 
Host (Věra Jourová):
On nám vlastně ten zákon o zadávání zakázek novelizuje ten zákon o registru smluv. Protože my musíme sjednotit ta zveřejňování. Něco požaduje zákon o zadávání zakázek, jsou tady teď nové požadavky v dikci toho zákona o registru smluv a nemůžeme to nechávat takto roztříštěno. Už jenom proto, abychom neotravovali zadavatele a uchazeče o zakázky a nemátli je.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak vy byste ještě využila toho zákona o zveřejňování smluv a registru smluv k tomu, že by ta novela zákona o veřejných zakázkách mohla být širší? Pochopil jsem to správně?
 
Host (Věra Jourová):
My musíme teď reagovat na zákon o registru smluv nějakou drobnou novelou, ale jak říkám, nám ten zákon vlastně novelizuje už ten zákon o registru smluv. Ale skutečně se chceme zaměřit na novou koncepci zadávání ve smyslu té nové směrnice, které se říká v tom žargonu minimalistická. Myslím si, že musíme to zadávání zjednodušit, protože už nám to způsobuje poměrně velké národohospodářské škody. A ti, kteří říkají, že ten zákon je nějakým velkým a samospasitelným receptem proti korupci, tak já tvrdím, že úplně nejlepší recept je tedy nezadávat vůbec. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Nebudete ale pod tlakem právě protikorupčních organizací od Transparency International počínaje, po hnutí Oživení konče? Protože těm vadila předchozí právní úprava. 
 
Host (Věra Jourová):
My budeme na zákonech pracovat v poměrně úzké spolupráci s těmito organizacemi. Já se netajím ani tím, že bych je chtěla vtáhnout do procesu zadávání na MMR, že bych zvala pozorovatele do komisí. Bavíme se o tom, myslím si, že jsme na jedné vlně a že i kolegové z těchto organizací, to nejsou kolegové, abych je neurazila, jsme každý v jiném sektoru, ale že lidé, kteří jsou akční a aktivní v těchto iniciativách, tak chápou, že ten zákon je třeba minimalizovat nebo respektive zjednodušit, aby se dalo zadávat, aniž by to bylo na úkor transparentnosti a nediskriminace a tak dále. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ve vaší části budoucího programového prohlášení vlády, které budete projednávat, máte tedy pracovní termín k 1. lednu nebo k lednu roku 2015 předložit paragrafované znění úplně nového zákona o veřejných zakázkách?
 
Host (Věra Jourová):
Ano, tento termín tam zatím je a kolegové mě ujistili, že je to reálné. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Premiér Bohuslav Sobotka v polovině února požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry kabinetu. Dnes to znovu řekl po jednání vlády. 
 
Záznam Bohuslava Sobotky:
Tato naše ambice trvá, pokud možno dosáhnout toho, aby se 18. února začalo jednat o programovém prohlášení vlády a o vyjádření důvěry na půdě Poslanecké sněmovny. Ministři dostali termín, tuším, do 5. února, aby poslali své náměty a podklady. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo právě dnes Rádio Impuls slova premiéra Bohuslava Sobotky po jednání vlády. Ministryně pro místní rozvoj, první místopředsedkyně hnutí ANO, Věra Jourová, která je hostem dnešních Impulsů, už prozradila, že krom čerpání peněz z evropských fondů na prvním místě je tedy úplně nový zákon o veřejných zakázkách. A na jakém místě, paní ministryně, je klíčová norma pro oblast cestovního ruchu? Protože pod vás práva spadá problematika cestovního ruchu a český cestovní ruch čeká na samostatný zákon už také víc než 15 let.
 
Host (Věra Jourová):
Ano. Zadala jsem příslušné sekci a panu náměstku Houdkovi, který dnes přišel poprvé do práce, aby ta základní koncepce normy mi přišla na stůl do června tohoto roku. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Také paragrafované znění? Protože váš předchůdce si dával do programového prohlášení kabinetu v demisi, že už byste měli mít zpracovaný věcný záměr toho zákona o cestovním ruchu. 
 
Host (Věra Jourová):
Já si myslím, že ten už tam byl a že nebyl dobrý, byl podroben velké kritice. Musíme to otevřít znovu a znovu pozvat ke stolu i lidi z profesních institucí, z byznysu cestovního ruchu, lidi z krajů, prostě všechny, kteří se snaží o to, aby Česká republika měla větší příliv turistů a více peněz z turismu, bych tak shrnula lapidárně ty cíle, které máme. Do toho zákona samozřejmě musíme dostat rozumný a ekonomicky vhodný systém financování, protože je zcela zřejmé, že v cestovním ruchu se točí hodně velké peníze a nevím, ještě jsem neviděla dobrou analýzu, a určitě takové existují, kde se ty zdroje tvoří, kým jsou konzumovány, jak se to vrací do státního rozpočtu. Ráda bych viděla především analýzu, která nám napoví, jak vlastně reflektovat v zákoně tyto penězotoky, tak, aby například bylo spravedlivě ze státního rozpočtu financováno a efektivně právě vše, co se týče propagace. To je právě velmi zajímavá věc, že máme regiony, kde když vložíte korunu, tak vám ten cestovní ruch přinese do tří měsíců dvě koruny. A máme jiné regiony, které když vložíte deset korun, tak zjistíte, že vám to nepřineslo vůbec nic. Takže máme tady různý potenciál regionů, různé kapacity, musíme se s tím vyrovnat i z hlediska té určité diferenciace. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Se zákonem budete chtít přijít v červnu letošního roku?
 
Host (Věra Jourová):
Ano. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Se zákonem o cestovním ruchu. 
 
Host (Věra Jourová):
Proto jsem to zadala svým kolegům. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jedna věc…
 
Host (Věra Jourová):
Ale neříkám, že to v tom termínu budeme předkládat vládě. Myslím si, že to bude vyžadovat delší diskusi. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jedna věc, na kterou se ptalo poměrně velké množství posluchačů, je problematika stavebního řízení. Někdejší ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přišel s nápadem centrálního stavebního úřadu, tedy stavebního úřadu, jehož úředníci by byli méně závislí na obcích a vedení obcí. Sklidil s tím poměrně velkou míru kritiky. Oprášíte to?
 
Host (Věra Jourová):
Neopráším. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Takže kritika byla zasloužená?
 
Host (Věra Jourová):
Já si jsem vědoma toho, čemu se říká systémová podjatost, to je právě ten moment, kdy na tom úřadě sedí ten úředník, který má být nestranný, nezávislý úředník, který řeší stavební řízení a je jaksi impregnován vůči tlakům samosprávy. To znamená starosty a radních a tak dále. A já si myslím, že i když někde ten úředník třeba až tak impregnován není, že jsou na to nástroje, aby se ten člověk buďto vyměnil a nebo jaksi postavil do těch správných mezí, aby to správní řízení dělal tak, jak má. A že kvůli tomu nemusíme narušit fungování stavebních úřadů pod obcemi. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Bude se tedy nějak měnit systém fungování stavebních úřadů nebo nebude a bude se nějak měnit procedura stavebních povolení nebo nebude?
 
Host (Věra Jourová):
Nemáme to v plánu, co se týče institucí, máme v plánu nebo měli jsme v plánu určité zjednodušení stavebního řízení, tak, aby tam nemohlo docházet k paralyzujícím zásahům a k prodlužování toho řízení. Je pravda, že toto jsme měli v programu, takto je to i v koaliční smlouvě, tuším. Ale teď zrovna budeme dělat novelu stavebního zákona, který naopak bude pouštět veřejnost do toho režimu stavebního řízení právě kvůli vazbě na posuzování vlivů na životní prostředí. Takže uvidíme, jak nám to to stavební řízení zkomplikuje. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ještě stručné otázky další od posluchačů, například posluchač i posluchačka D.L. z Karlových Varů: Na co všechno se dají použít evropské peníze, tedy dotace z evropských fondů? Sportovní areály lze, nelze?
 
Host (Věra Jourová):
Tam je to občanská vybavenost. Myslím si, že je po tom velká poptávka, ale to nikdy nebylo pro evropské fondy tak úplně důležité kritérium. Takže pro to budoucí období pokud si obce vyargumentují, že takováto zařízení potřebují pro zkvalitnění života v obci, třeba za účelem toho, aby se jim nestěhovali lidi pryč, tak to možné bude. Ale budou to skutečně asi menší částky, protože ty fondy se mají zaměřovat na jiné oblasti. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Posluchač Petr se vás ptá, proč se tak štědře dotují pochybné projekty bohatých politiků a podnikatelů? Například golfová hřiště a jiné sporty. Další sporty živoří a nadále budou živořit, protože pro vás politiky to není kšeft. 
 
Host (Věra Jourová):
Tohle mě mrzí, tady ten názor, ale musím říct, že mě zároveň mrzí ty, já bych to nazvala excesy, kdy se skutečně takovéto věci profinancovaly. My se budeme snažit a teď to máme v ruce, zamezit těmto možnostem, to znamená pokud budou dotace do cestovního ruchu, tak budou malým a středním firmám na nějaké drobné služby. Určitě to nebudou megalomanské projekty typu aquaparků a už vůbec ne golfových hřišť. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Slibuje ministryně pro místní rozvoj, první místopředsedkyně hnutí ANO, Věra Jourová, která byla hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další. 
 
Host (Věra Jourová):
Děkuji za pozvání, hezký večer.
 
10.02.2014

Svatopluk Němeček: Státní ústav pro kontrolu léčiv čeká kontrola!

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o poplatcích.
06.02.2014

Alexandr Kliment: Začátky každé olympiády vždy provázejí zmatky!

Šéf komunikace Českého olympijského výboru Alexandr Kliment mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls přímo o situaci v dějišti olympijských her v Soči.
05.02.2014

VIDEO: Pavel Bělobrádek: Zrušení lustračního zákona by mohlo znamenat krach koalice!

Pavel Bělobrádek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o začátcích vládní koalice i o církevních restitucích.
04.02.2014

Miloslav Kala: Na daňových nedoplatcích přichází stát až o čtvrt bilionu korun!

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výběru daní a hospodaření českých ministerstev.
30.01.2014

Jiří Dienstbier: Novelu vysokoškolského zákona zřejmě z Poslanecké sněmovny stáhneme!

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svých prioritách v nové funkci.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.