Robert Šlachta: Do 14 dnů padnou obžaloby v kauze Opencard!

Publikováno: 24.02.2014 18:20
Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nových případech.

Moderátor (Václav Moravec):
První rozsudek v kauze Opencard je na světě. Městský soud v Praze právě dnes uložil pětici bývalých úředníků pražského magistrátu podmíněné tresty odnětí svobody od jednoho roku do tří let za znevýhodnění firmy Haguess v projektu Opencard. Podle nepravomocného rozsudku muži porušili závazná pravidla hospodářského styku, obsažená v zákoně o veřejných zakázkách. Tady jsou slova jednoho z odsouzených, někdejšího šéfa odboru informatiky pražského magistrátu Ivana Sejčka.

Záznam Ivana Sejčka:
Soudce v podstatě jenom přečetl obžalobu, která vznikla někdy před půl rokem. A máme dojem, že vůbec nezohlednil všechny důkazy, které jsme do dokazování přinesli. Takže proto se rozhodně odvoláme.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova odsouzeného šéfa odboru informatiky pražského magistrátu Ivana Sejčka. Obžaloba tvrdí, že městu způsobili všichni úředníci škodu 67 milionů korun. Soudní senát však Prahu s většinou nároku na náhradu škody odkázal na občansko právní řízení. Nejen o tomto dnešním rozsudku bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Vítejte po čase v Impulsech, dobrý večer přeji.

Host (Robert Šlachta):
Hezký večer vám i posluchačům.

Moderátor (Václav Moravec):
Váš útvar v minulém týdnu našel v budově, která patří Březinům, tedy Radku Březinovi jako údajné hlavě lihové mafie, zbraně a výbušniny. Můžete už upřesnit, o jak velké množství zbraní a výbušnin šlo?

Host (Robert Šlachta):
Já bych se možná u tohoto nebo nechtěl bych konkretizovat, co jsme našli a v jakém to bylo množství. Můžu jenom potvrdit to, co jste říkal, našli jsme zbraně, výbušniny, ale zatím komu to bude patřit a dál je předmětem dalšího šetření. A s tím samozřejmě i dalšího znaleckého zkoumání, protože samozřejmě ty věci, které jsme nalezli, tak musíme dál s nimi pracovat.

Moderátor (Václav Moravec):
On Radek Březina stál svého času před soudem právě kvůli možným únosům a násilné trestné činnosti, ale byl soudem osvobozen. Může tento nález toho zbrojního arzenálu vést k tomu, že se otevřou i ty starší případy únosů a ty případy, které už byly před soudem a kde Radek Březina byl osvobozen?

Host (Robert Šlachta):
Víte, my když už jsme dvakrát nebo třikrát referovali nebo dávali veřejnosti informace o tom, jak probíhá šetření a vlastně i výsledky našeho šetření po jednotlivých raziích a po jednotlivých částech toho řízení, tak jsme říkali, že se vracíme pozpátku a snažíme se mapovat celou činnost této skupiny kolem Radka Březiny. A každý ten nález a každá součást toho spisu je vyhodnocována a snažíme se ji zasadit do toho příběhu, který tam v tom Zlínském kraji fungoval celou dobu.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno začínáte se vracet k těm starším případům, kvůli kterým stál Březina už před soudem a kde byl osvobozen?

Host (Robert Šlachta):
Já bych neřekl takto konkrétně, od čeho byl osvobozen nebo kde stál u soudu, ale snažíme se mapovat celou činnost této skupiny. A samozřejmě tam, kde se dostaneme k nějakým výsledkům, tam, kde to budeme schopni propojit, tak se potom budeme bavit o tom, jestli je to to, co bylo u soudu nebo jsou to nové věci.

Moderátor (Václav Moravec):
Zkusím to ještě jinak. Je možné na základě toho nálezu zbraní a výbušnin říci, že celá ta skupina, jejíž hlavou byl, možná i je Radek Březina, tak měla blízko právě k té násilné trestné činnosti a bude možné tu násilnou trestnou činnost prokázat? Protože zatím je Březina obviněn z těch daňových úniků a z hospodářské trestné činnosti.

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že nejenom tímto nálezem, ale už jsme o tom taky informovali, že tak, jak popisujeme tu skupinu a mluvíme s lidmi a provádíme úkony trestního řízení, tak můžeme jasně říct, že jakoby to upevňování té pozice v tom kraji a v nějaké té skupině, tak, jak pan Březina se snažil, tak samozřejmě k tomu bylo i to násilí a to k tomu patřilo.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy už jste v souvislosti s působením Radka Březiny a jeho skupiny svého času ohlásili, že daňový únik, který právě tato lihová mafie na Zlínsku a na severu Moravy způsobila, tak jste vyčíslili na půl miliardy korun. Změnilo se nějak v poslední době výrazně to číslo, protože se snažíte dokazovat další majetky a prokazovat další majetky, které patřily Březinům?

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že i po té poslední, té větší realizaci, kdy jsme propojovali ty velké nálezy těch jednotlivých lihů, to jsou ty milionové objemy, které byly nalezeny v těch podzemních cisternách, ať byl Duchcov, ať to byly ty další sklady, tak vlastně teď už můžeme mluvit už ne o půl miliardě, ale můžeme se bavit, že to půjde do miliard korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Miliard korun?

Host (Robert Šlachta):
Miliard korun.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že už dnes ta škoda způsobená státu překročí miliardu korun?

Host (Robert Šlachta):
Tam jsme se bavili i na posledním tiskovém brífinku, kdy i z Vrchního státního zastupitelství pan náměstek referoval o tom, že se bavíme někde okolo 2-3 miliard korun.

Moderátor (Václav Moravec):
A to číslo už to překračuje v současnosti?

Host (Robert Šlachta):
To uvidíme, zatím je to v šetření, zatím bychom se drželi tohoto čísla.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, máte tam podezření na další majetky, které můžete zabavit této skupině? Protože se vám daří prokazovat, že Moraviachem, likérka Drak a další menší likérky byly těmi, za kterými stál Březina a jeho skupina?

Host (Robert Šlachta):
Nám se podařilo prokázat, že ty firmy, které jste jmenoval, tak že byly ovládány panem Březinou, což bylo důležité na to, abychom byli schopni se posunout v tom našem případě dál. A o těch majetcích já bych zatím nechtěl veřejnost informovat. Myslím si, že dojde čas, abychom se o tom bavili dál.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se ale tedy říci, že jestliže škoda už přesahuje tři miliardy korun, kterou způsobila tato skupina státu, že se vám podaří zabavit majetky, hotovost, zkrátka všechno, co by se mohlo k těm třem miliardám přiblížit?

Host (Robert Šlachta):
Je to zase z jiné strany, mě zkoušíte, ale já bych to fakt nechal na tu další část. A myslím, že nadejde čas, kdy budeme referovat.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy počítáte s tím, že právě na základě nálezu těch zbraní a výbušnin se bude prodlužovat vazba Radku Březinovi? Protože on v současnosti je ve vazbě, měl skrze advokáty uplácet i vaše lidi, tedy vaše muže z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, budete tedy žádat o prodlužování vazby?

Host (Robert Šlachta):
Samozřejmě teď se čeká na rozhodnutí Vrchního soudu v té první kauze, která byla před soudem a kdy nám to vlastně bylo vráceno s nějakým názorem, takže čekáme, jak dopadne toto rozhodnutí a poté se budeme k tomu stavět dál. To je spíš otázka pro Vrchní státní zastupitelství.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale to znamená, že není možné žádat o prodloužení vazby v jiné věci, když se ukazuje, že se tam našly výbušniny a zbraně?

Host (Robert Šlachta):
Já jsem říkal na začátku, že samozřejmě s tím nálezem a s těmi věcmi jsme teprve na začátku, takže dál k tomu nebudeme v současné době, nejsme schopni ani informovat dál a nejsme schopni zatím spojovat další informace.

Moderátor (Václav Moravec):
A jak dlouho to trvá, než se podaří prokázat, zda opravdu ty výbušniny a ten zkrátka zbrojní arzenál, který Březinovi měli nebo Radek Březina s největší pravděpodobností, tak že patří jemu a že by právě to byl důvod k prodloužení jeho vazby?

Host (Robert Šlachta):
To je individuální a to je hodně hledisek, co k tomu může být. Od výpovědi svědků až po další nálezy stop. Takže to bych nechal zatím bez komentáře.

Moderátor (Václav Moravec):
My se stále ještě dnes setkáváme s dalšími důsledky té takzvané metanolové kauzy. Je už možné, pane řediteli, dnes říci, že to právě byla skupina kolem Radka Březiny, která byla tou největší v České republice nebo je možné, že přijdete v dohledné době s odhalením dalších takových skupin? Protože lidé, kteří se pohybují v podsvětí, říkají, že Březinovi byli jenom jednou z několika skupin, která se právě točila kolem těch nelegálních obchodů s lihem.

Host (Robert Šlachta):
Já bych podle našeho zjištění našich detektivů ty informace, které máme kolem této skupiny, nejsem schopen říct, nedovolil bych si říct, jestli tady byl někdo největší, nejmenší nebo kolik takových skupin tady funguje. Ale samozřejmě pracujeme dál a snažíme se pracovat s informacemi i na dalších skupinách. Ale skupina kolem Radka Březiny podle nás, jakým způsobem byla organizovaná, jakým způsobem byla rozdělena dělba jednotlivých úkonů a jakým způsobem, i ta dlouhodobost, tak to řadíme a i na té tiskové konferenci jsme to informovali Vrchní státní zastupitelství, jakoby je jednou z největších kauz vůbec s daňovým únikem v České republice.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale přesto, proto tu otázku kladu, jestli se neukazuje, že jednu skupinu a její trh může obsadit velmi rychle jiná skupina, tudíž že sice rozbijete skupinu kolem Březinů, ale ten nelegální trh s lihem vesele kvete dál?

Host (Robert Šlachta):
Já si to úplně nemyslím, protože ty objemy a samozřejmě my v tom nějak pracujeme, v tom prostředí. To asi víte, informoval i ÚOKFK ředitel, o tom, že na střední Moravě začalo fungovat speciální pracoviště jak Útvaru pro odhalování korupce, tak i moji podřízení ÚOOZ. A myslím si, že je to jedna z věcí, kterou budeme určitě monitorovat a nespustíme ji z očí. Takže myslím si, že tak, jak fungovala tato skupina, ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy ti, co by chtěli obsadit nelegální trh s lihem a vyrábět jednu láhev legálně a mezitím vyrábět dvě láhve nelegálně, tak mají podle vás smůlu, protože tím, že ve Zlínském kraji je nová pobočka nebo expozitura všeho útvaru a protikorupční policie, tak…

Host (Robert Šlachta):
Zní to tak jednoduše, když to tak říkáte, ale samozřejmě…

Moderátor (Václav Moravec):
No jestli to tak je. Vy to buď můžete potvrdit nebo vyvrátit.

Host (Robert Šlachta):
Ono v těchto kauzách je samozřejmě prvotní, ta policie by měla být až jakoby nějaký následek něčeho, ale v první řadě jsou tam další orgány, od kontroly a vlastně tak, jak by mělo fungovat, a policie je až represivní, která nastupuje poté. Ale musím říct, že tato kauza nám dala hodně, jaksi touto problematikou jsme se nezabývali, tak nám dala hodně, dala nám hodně poznatků a i to, že v této problematice budeme působit dál.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak složité to ale bude Radku Březinovi prokázat? Protože to je pro vás ta klíčová věc, respektive i pro státního zástupce, aby ten případ byl úspěšně dotažen do konce, aby vám ho soud neshodil. Máte tam například institut spolupracujícího obviněného a tak jasné a prokázané důkazy, že Radek Březina bude pravomocně odsouzen?

Host (Robert Šlachta):
Ono kdybychom dopředu věděli o tom, že někdo bude pravomocně odsouzen, tak bychom ani nepotřebovali soudy a stačilo by, kdybychom tady byli pouze my policisté a státní zástupce. Takže to samozřejmě dopředu nemůžete vědět. Ale my přistupujeme k tomu tak, že ty informace, které máme a ty zajištěné materiály jsou dostatečné k tomu a já tomu věřím, abychom byli schopni přivést pana Březinu před soud.

Moderátor (Václav Moravec):
Předpokládám, že dnes jste sledoval jednání Městského soudu v Praze, který vynesl první rozsudek v kauze Opencard. Připomínám, že Městský soud v Praze uložil pětici bývalých úředníků pražského magistrátu podmíněné tresty odnětí svobody od jednoho roku do tří let za zvýhodnění firmy Haguess v projektu Opencard. Je to pro vás rozsudek důležitý proto, že bude mít vliv na druhou kauzu, Opencard 2 si ji pracovně nazvěme, kterou vyšetřuje váš útvar?

Host (Robert Šlachta):
Zaprvé jsem to nesledoval, protože mám přes den docela jinou práci, než abych sledoval, ale potom na internetu jsem viděl ten rozsudek. Já si nemyslím, že by to mělo nějaký vliv na naše kauzy, protože my se neopíráme o tu kauzu Opencard 1, když bych to řekl takovým způsobem, důkazně nebo jakýmkoliv způsobem, že bychom využívali důkazní materiál. Opencard 2 děláme naprosto odlišně, děláme jakoby zvlášť.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že vůbec není provázaná Opencard 1 a Opencard 2? Dodám, že Opencard 2 je právě ta část Karty Pražana, kde vy jste obvinili Radu hlavního města Prahy, tedy nástupce rady předchozí, která spustila Opencard, protože tito úředníci magistrátu, kteří dnes byli byť nepravomocně odsouzeni, tak jsou právě viněni ze zahájení projektu Opencard a vy vyšetřujete to pokračování. Vůbec nejsou provázané?

Host (Robert Šlachta):
Není provázané. My jsme i vysvětlovali už kolikrát v i médiích, že proč to děláme my, proč tuto kauzu zpracováváme, když Opencard 1 zpracovávají kolegové z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. My jsme i na začátku této kauzy konzultovali veškeré tyt poznatky s kolegy z ÚOKFK i s dozorovou státní zástupkyní. A po dohodě to bylo uděláno tímto způsobem, že jsme to, jakoby naši příslušníci tu kauzu dostali zpracovávat. Takže není tam o tom, že bychom se opírali důkazně 1 nebo 2. My sledujeme naši kauzu a snažíme se v této kauze pracovat maximálně.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle předsedy soudního senátu Alexandra Sotoláře ta nabídka společnosti Haguess na Kartu Pražana Opencard nesplňovala zadávací podmínky a firma tak neměla veřejnou zakázku získat. Tady jsou slova předsedy soudního senátu.

Záznam Alexandra Sotoláře:
V probíhajícím řízení nebylo možné na základě uvedeného vyvodit případnou trestní odpovědnost vůči nikomu jinému než vůči obžalovaným. Ale současně má tedy soud za to, že ty shrnuté skutkové okolnosti případu byly významné pro posouzení podílu obžalovaných na stíhané trestné činnosti. A soud při tom dospěl k závěru, že obžalovaní rozhodně nebyli hlavními aktéry událostí, které byly předmětem trestního stíhání, ani jejich hlavními hybateli.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova předsedy soudního senátu Městského soudu v Praze Alexandra Sotoláře. Pokud by měl šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta tedy říci, zda ani ten rozsudek nepodporuje vaše detektivy v tom, že budou méně zpochybňovány ony posudky, expertízy, protože i tato kauza byla, a práce státního zástupce či policie zpochybňována, že měli jít zaprvé po politicích, tedy po Pavlu Bémovi a někdejší Radě hlavního města Prahy a že to lidově řečeno neměli odskákat jen řadoví úředníci, kdy dokonce jeden z nich byl spolupracující obvinění a přesto je odsouzen?

Host (Robert Šlachta):
Já si to myslím, ta kauza opravdu Opencard 1 je odlišná v tomto oproti té naší kauze. To, že jsme zpochybňováni a budeme zpochybňováni, na to já už si pomalu zvykám nebo už jsem si na to zvyknul, takže to už beru jako naprostý folklor. S tím asi neuděláme naprosto nic. A my děláme všechno pro to, abychom tu kauzu byli schopni ukončit s návrhem na podání obžaloby státní zástupkyní. A tam potom uvidíme u soudu.

Moderátor (Václav Moravec):
Co tomu ještě brání? Protože řekněme průtahy a délka od obvinění, které jste sdělili před víc než rokem a zároveň tím, že ta věc dodnes nebyla obžalována, tak je právě předmětem kritiky, že záměrně ten případ protahujete?

Host (Robert Šlachta):
My ho v žádném případě záměrně neprotahujeme. Ta kauza je u konce, teď se čekalo na vydání nebo nevydání pana bývalého primátora. Takže teď čekáme, až přijde vyhotovení nebo jakým způsobem bude, aby se mohla kauza dokončit a mohl se dát návrh na podání obžaloby státnímu zástupci. Takže bych, myslím, že kauza je ve finále.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, to znamená, že vy jste tady připomněl jeden z důležitých okamžiků, tedy rozhodnutí Poslanecké sněmovny z 5. února, která vydala svým rozhodnutím právě bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu k trestnímu stíhání v kauze Opencard. Připomeňme, že právě Útvar pro odhalování organizovaného zločinu stejně jako další radní viní Svobodu z toho, že měl poškodit daňové poplatníky hlavního města Prahy. Bohuslav Svoboda i tady v Impulsech před časem označil stíhání za nesmyslné a cituji: politické, ale s vydáním souhlasil.

Záznam Bohuslava Svobody:
Z toho jednání, kdy jsme hlasovali, existuje hlasový záznam. Kde já kladu všechny otázky na všechno to, co je dneska považováno za sporné, já se na to ptám a dostávám odpověď příslušného ředitele odboru, příslušných znalců, kteří tam byli, příslušných odborných poradců, právního oddělení, že to řešení tak, jak je navržené, je jediné správné.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova bývalého pražského primátora, dnes poslance ODS Bohuslava Svobody, která pronesl 5. února. Vy jste tedy nemohli zatím dát státnímu zástupci návrh na obžalobu v kauze Opencard 2, protože tu věc vám zbrzdilo vydávání nevydávání Bohuslava Svobody, je to tak?

Host (Robert Šlachta):
Ano, tak to je. A já se jenom možná vyjádřím k tomu, že kauza je politická. Já teda nevím, jakým způsobem by byla politická. Já můžu za sebe a za naše detektivy říct, že v žádném případě politická není a že se pouze snažíme rozkrývat trestnou činnost, nic víc, nic míň.

Moderátor (Václav Moravec):
No Bohuslav Svoboda říká, že politická je proto, že se zaměřujete na politiky, byť ti měli k dispozici řadu posudků, které jasně říkaly, že svým rozhodnutím prodloužit kauzu Opencard nebo pokračování Karty Pražana, tak nepoškodí daňové poplatníky.

Host (Robert Šlachta):
Já bych to asi nechal k tomu, pokud se ta kauza dostane k soudu, pokud bude akceptován náš návrh státním zástupcem a nechal bych to potom k soudu, jakým způsobem. Samozřejmě někdo se nějakým způsobem hájí, my nevedeme trestní řízení v přímém přenosu, takže já tady nemůžu a nebudu tady v žádném případě reagovat na konkrétní věci pana exprimátora. A uvidíme u soudu potom.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak dlouho to tedy potrvá, když už máte zhruba měsíc vydaného Bohuslava Svobodu, když říkáte, že Opencard 2 jde do finále? To znamená, že během…

Host (Robert Šlachta):
Čekám v řádově 14 dnů.

Moderátor (Václav Moravec):
Během 14 dnů…

Host (Robert Šlachta):
Tří týdnů maximálně.

Moderátor (Václav Moravec):
Už padnou obžaloby?

Host (Robert Šlachta):
Dáme nějaký návrh státnímu zástupci a potom bude na státním zástupci.

Moderátor (Václav Moravec):
A bude to návrh na podání obžaloby?

Host (Robert Šlachta):
Obžaloby.

Moderátor (Václav Moravec):
Vůči všem…

Host (Robert Šlachta):
Tak, jak jsme tu kauzu zpracovávali.

Moderátor (Václav Moravec):
Radním, tak, jak jste je obvinili…

Host (Robert Šlachta):
Tak budeme …

Moderátor (Václav Moravec):
Tak do 14 dnů jim…

Host (Robert Šlachta):
Bychom měli ten spis končit s návrhem na podání obžaloby.

Moderátor (Václav Moravec):
A důkazů je dostatečně? Není to zase jenom o posudcích, na kterých je to postaveno?

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že toto bych nechtěl komentovat a to bych nechal samozřejmě k soudu.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolika trestním oznámením čelíte?

Host (Robert Šlachta):
No, já se to spíš dočítám z médi a já chytám stížnosti, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, jak to chytáte? To jsem myslel, že když na vás někdo podá trestní oznámení, že vám to dojde poštou a ne, že to chytáte?

Host (Robert Šlachta):
Já jsem si to taky myslel. Ale já teď vím, že například z posledního, ze 24. ledna na mě bylo podáno trestní oznámení panem expremiérem a zatím mě ještě nikdo nevyslýchal a nikdo mě nenechal k tomu zatím vyjádřit. Takže vůbec nevím, jestli je podáno nebo není. Takže takových informací jakoby kolem dokola, stížností a všeho mám a pohybuje se to někde kolem dvou desítek.

Moderátor (Václav Moravec):
Dvacet?

Host (Robert Šlachta):
Kolem dvaceti až třiceti možná. Ale to jsou takové informace, které chytáme zvenku, co kde kdo si stěžuje na nás.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale vy přímo, že by když na vás někdo podá trestní oznámení, takže by vás kontaktovali, předpokládám asi GIBS, protože…

Host (Robert Šlachta):
Protože asi jediný GIBS, no. Ale může samozřejmě konat a já zatím v současné době o tom nevím. Nebo vím to z médií, že je na mě podáno trestní oznámení, ale zatím mě ještě nikdo nekontaktoval a nenechal mě vyjadřovat k ničemu.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy máte nějakého podnikového právníka?

Host (Robert Šlachta):
Já mám právníka nebo mám připravenou advokátku, která bude mě nějakým způsobem nebo mě nějakým způsobem zastupuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptám se proto, že Petr Nečas dává do souvislosti právě trestní stíhání, které podal na vás kvůli tomu, že jste zveřejnil záznam ze zatýkání jeho dnešní manželky, někdejší šéfky jeho kabinetu Jany Nagyové, dnes Nečasové. Takže na vás právě dal trestní oznámení a že se mu mstíte společně se státními zástupci tím, že došlo k obvinění Petra Nečase.

Host (Robert Šlachta):
Já si myslím, že to naprosto odmítám, tato slova, protože zaprvé já jsem o tom ani nevěděl do té doby, než se to objevilo v médiích, že na mě bylo podáno trestní oznámení. To se objevilo vlastně až po, pan expremiér když to zveřejnil v médiích, že na mě podal. Takže zaprvé jsem to nevěděl a za další nevím ani, jakým způsobem bych byl schopen já ovlivnit na to, že by jako msta byla z mé strany něco, že bych něco podával vůči panu expremiérovi. Takže naprosto to odmítám.

Moderátor (Václav Moravec):
No přes vaše detektivy, to je jednoduché, že řeknete vašim detektivům, tak skřípněte Nečase.

Host (Robert Šlachta):
A moji detektivové řeknou státním zástupcům a státní zástupce udělá to, co policista řekne? Ono je to opačně. Ten státní zástupce je pán trestního řízení a ten si nenechá říkat od policistů, co má dělat.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste ale tedy dodnes nebyl v tom údajném trestním oznámení Petra Nečase vyslýchán, kontaktován Generální inspekcí bezpečnostních složek?

Host (Robert Šlachta):
Zatím jsem nebyl, i když v médiích říkám, že samozřejmě ta odpovědnost je moje. Zrovna tak vím, že mě má šetřit Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že čekají, až budu asi policejní prezident nebo něco a že samozřejmě se mnou chtějí taky. Ale čekám na to, až se mnou začne nějaké řízení a tam mě hrozí pokuta asi sto tisíc korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Ono otázkou je, že zatím před zveřejněním zatýkání Jany Nagyové nevadilo nikomu ani z politiků, ani z novinářů, že policie pravidelně uvolňuje záběry z jakéhokoliv zatýkání, protože vy si ty záběry pořizujete, ať to je při drogách, při zločineckých skupinách a podobně. Přijde vám správné, abyste si tyto záběry pořizovali, abyste je uvolňovali novinářům?

Host (Robert Šlachta):
Zaprvé přijde nám to správné, jakoby to rozhodnutí bylo moje. Ono třeba z minulého týdne nebo z předminulého týdne, kdy jsme měli realizaci, tak to byla další věc, kdy jsme uvolňovali záznamy po pečlivém zvážení, abychom nenarušovali jakoukoliv čest těch osob, které jsou zatýkány. A snažíme se, aby to bylo maximálně anonymní všechno. A samozřejmě pokračujeme v tom a pokračovat v tom budeme, protože, a já jsem to říkal při tom, když jsme k tomu přistoupili, k tomu zveřejnění. Znovu říkám, byla to moje odpovědnost, nebyla to nikoho jiného odpovědnost, a přistoupili jsme proto, protože půl roku jsem se tady snažil vysvětlovat tím, že moji detektivové, že nejsme gestapo, že se snažíme pracovat a pracujeme podle zákonů této země. A pořád nám bylo vsouváno něco, co pravda není. Takže proto jsme k tomu přistoupili.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zároveň čtete argumenty, že policie si to holt musí nechat líbit a že je to právě návrh na obžalobu a pak úspěšný soud, který rehabilituje policii a její konání. Že vy byste neměl…

Host (Robert Šlachta):
Já to poslouchám, já vidím rozhodnutí o tom, že policie je někde nebo policie by měla stát někde v koutě a měla by policie samozřejmě kývat hlavou jenom a nechat do sebe kopat a já nevím co. Ale ono to potom přeroste nějakou mez a poté, když jsme nazýváni gestapem a něčím podobným, tak si myslím, že pak už ti politici a kdokoliv, kdo měl k tomu přístup, tak mohl úplně stejně se té policie zastat. Nezastal se té policie naprosto nikdo a mohl ten záznam zveřejnit. Já jsem ho zveřejnil s plnými důsledky, které mi z toho můžou plynout, provedl jsem to, beru plnou odpovědnost na sebe a ta odpovědnost moje je. Ale já nejsem přítelem toho, vy říkáte, že policie si musí všechno nechat líbit. Docela si necháváme líbit hodně, ať je to od těch oznámení. Já jsem v posledním půl roce, tři čtvrtě roku od mailových nadávek a vyhrožování a já nevím čeho všeho nám chodí a jsme znevěrohodňováni, co se o sobě dočtu, co bych ani netušil, jaký jsem člověk a že by ode mě nevzal nikdo. To už to přejde někde, kde už se pak můžeme bavit, má to sloužit k tomu, aby se ovlivňovalo i to okolí, o tom, aby ta kauza nebyla dovedena tam, kam by dovedena být měla?

Moderátor (Václav Moravec):
Ale pokud děláte dobře svoji práci, tak byste měli do konce tu kauzu dovést. Například kauza Jany Nagyové. Vy jste společně s Ivo Ištvánem říkali, že Jana Nagyová je jen lidově řečeno vedlejší produkt, zároveň při tom velké zátahu se našly kilogramy zlata. Máte už jasně prokázané, komu to zlato patří, zda patří Romanu Janouškovi, o čemž se spekulovalo, nebo jestli to zlato budete vracet, protože není výsledkem nelegální trestné činnosti?

Host (Robert Šlachta):
Víte, my v té kauze postupujeme dál a dál. Já vím, že pro veřejnost a pro všechny to může připadat, že je to pomalé a že…

Moderátor (Václav Moravec):
No je to tři čtvrtě roku například s tím zlatem.

Host (Robert Šlachta):
No tři čtvrtě roku, ale samozřejmě zajištěných věcí a materiálu tam bylo. Já můžu za svoje detektivy říct, že tam trávíme tolik hodin a tolik nocí a nebudu říkat, jak dřou mí lidé, jak dřeme na tom, abychom…

Moderátor (Václav Moravec):
No abyste nedopadli jako Petr Nečas, protože teď vám došlo to sousloví, že dřete jako koně, že to už tady bylo.

Host (Robert Šlachta):
To já neříkám samozřejmě, ale pracujeme a snažíme se, abychom tu kauzu dotáhli a souhlasím s vámi, že kauza se hodnotí podle toho, kdy je dotažena k soudu a po odsuzujícím rozsudku, s tím plně souhlasím. A my pro to děláme první poslední.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte už tedy prokázaný původ toho zlata, které se před tři čtvrtě rokem našlo?

Host (Robert Šlachta):
Já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, protože věci z vyšetřování nebo z toho prověřování zatím nechci vůbec zveřejňovat. A hlavně informační embargo Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vůči nám stále trvá. Takže myslím si, že nadejde čas, kdy budeme informovat dostatečně o dalších našich krocích.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy ten čas nadejde?

Host (Robert Šlachta):
To bych zatím nechal otevřeno.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje Robert Šlachta, host dnešních Impulsů, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Děkuji vám za tento rozhovor a těším se na další.

Host (Robert Šlachta):
Já vám děkuji a hezký večer.

 

27.02.2014

VIDEO: Helena Bezděk Fraňková: Sledování filmů se mění

Šéfka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o investičních pobídkách pro filmaře.
26.02.2014

Ivo Bystřičan: Dokument o dálnici D8 je pro lidi aktivizující!

Dokumentarista Ivo Bystřičan mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém časosběrném filmu Dál nic o stavbě dálnice D8.
20.02.2014

VIDEO: Pavel Telička: Sankce vůči Ukrajině přišly pozdě

Bývalý eurokomisař Pavel Telička mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci na Ukrajině.
20.02.2014

Bohuslav Sobotka: Argumentů proti návštěvě Janukovyče v Česku přibývá!

Premiér ČR Bohuslav Sobotka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci na Ukrajině.
18.02.2014

Jiří Rusnok: Nekonkrétnosti v programovém prohlášení vlády jsou pochopitelné

Bývalý premiér a dnes člen bankovní rady ČNB Jiří Rusnok mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o programovém prohlášení vlády Bohuslava Sobotky.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.