VIDEO: Václav Matyáš: Peněz na výstavbu silnic je dost. Neumíme je ale utratit!

Publikováno: 28.01.2014 18:20
Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o aktuální situaci v tomto odvětví.
Moderátor (Václav Moravec):
Zlé časy, už několik o nich mluví zástupci stavebních firem. Propad stavební výroby v Česku loni v listopadu opět zrychlil a to o víc než devět procent. Podle ekonomů trpí tuzemské stavebnictví nedostatkem velkých státních zakázek. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách.
 
Záznam Václava Matyáše:
Nic nenasvědčuje tomu, že v té druhé polovině letošního roku se stane zázrak. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo loni v dubnu Rádio Impuls slova prezidenta podnikatelů ve stavebnictví Václava Matyáše. A řeč čísle nekončí. Za 10 měsíců loňského roku narostl meziročně počet výběrových řízení na stavební zakázky, které jsou placeny z veřejných rozpočtů, a to o polovinu. Jejich hodnota ale klesá. I o tom bude řeč v těchto minutách. Hostem dnešních Impulsů je prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš. Vítejte v Impulsech, dobrý večer přeji. 
 
Host (Václav Matyáš):
Dobrý večer.
 
Moderátor (Václav Moravec):
Sousloví zlé časy, zmiňoval jsem ho, pane prezidente, v úvodu. Sousloví, které používají zástupci stavebních firem už pět let. Kdy přestanete mluvit o zlých časech?
 
Host (Václav Matyáš):
Je to žel bohu smutná pravda. Odvětví v tom letošním roce startuje do šestého roku krize, do šestého roku zlých časů. Když se ptáte na to, kdy odstartujeme do těch časů lepších, tak určitou naději nám tady dává koaliční dohoda, změna politiky v přístupu k investičním výdajům státu, zejména v politice investování do dopravní infrastruktury. Ale nejenom do dopravní infrastruktury, ale ty programy, ta témata která vláda přijala. A je to určitě dobře, protože jsme připravovali určitou analýzu stavebnictví, určité náměty řešení problému stavebnictví pro politické strany…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale namítl, že podobné věci měla a má v programu i Rusnokova vláda a Rusnokova vláda v demisi například přidala jen pro Státní fond dopravní infrastruktury šest miliard korun pro rok letošní. A stejně jste i v tom uplynulém půl roce mluvili o zlých časech. 
 
Host (Václav Matyáš):
Zcela určitě. Vy jste zmínil ten propad zakázky v tom finančním vyjádření. Sice počet stavebních povolení vzrostl, ale v tom finančním vyjádření ten propad je 20procentní. Ono ještě když se vrátím k těm pěti letům bídným a ten letošní rok nebude dramaticky lepší, tak je potřeba si uvědomit, že v tom finančním vyjádření stavebnictví ztratilo cirka nebo poklesla stavební výroba o 435 miliard. To je téměř celá jednoroční produkce stavebnictví. Samozřejmě se všemi negativními dopady nejenom na stavební firmy, ale především na státní rozpočet. Takže samozřejmě firmy v červených číslech a ten dramatický propad z pohledu výběru daní, DPH a dalších a dalších titulů na tu příjmovou stranu rozpočtu, tak to není jenom prostě o zlých časech těch firem. Zaměstnanost mínus 40 tisíc lidí, navýšení mandatorních výdajů přes sociální dávky. Takže to zatížení státního rozpočtu tady je naprosto zcela evidentní…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale znovu se vracím k tomu, že Rusnokova vláda v demisi tvrdila, že udělá maximum pro to a můžeme si poslechnout slova premiéra Jiřího Rusnoka, která přečetl v srpnu, když pronášel programové prohlášení. Tady jsou:
 
Záznam Jiřího Rusnoka:
Doprava, investice do dopravní infrastruktury, ale hlavně vůbec změna nastavení celého toho systému od záměru investic, výstavby, provozování silniční a železniční a nejenom, a ty jsou hlavní infrastruktury, tak, aby byl zájem všech těch stupňů tohoto řetězce na tom, že se bude stavět efektivně a rychle. To znamená ne platit za to, jak velká je prostavěnost, ale za to, jak rychle bylo dosaženo cíle. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před víc než půl rokem Rádio Impuls slova premiéra Jiřího Rusnoka pronesená v Poslanecké sněmovně. Pokud by měl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš, host dnešních Impulsů, tedy říci, co stihla udělat Rusnokova vláda z pohledu stavebnictví, když statistika logicky, která má jisté zpoždění za skutečným stavem, říká, že zlé časy pokračují?
 
Host (Václav Matyáš):
Zcela určitě ta slova pana premiéra jsou naprosto namístě. On tady zmínil o těch problémech, které jsou na straně především státu a které jsou na straně investorské přípravy staveb. A Rusnokova vláda nemohla udělat zázraky z toho pohledu, že sice na jedné straně jsme nastavili v loňském roce číslo v rozpočtu do dopravní infrastruktury téměř 65 miliard, čerpání ale v loňském roce bylo pouhých 49, čili mínus 15 miliard, které v tom svém návrhu rozpočtu převádí vláda na letošní rok, čili rok 2014. A je potřeba si uvědomit, že investorská příprava staveb, a to jsou ty problémy s dopady na stavební zákon, legislativu, dotčenou veřejnost, celou řadu předpisů, zákon o veřejné zakázce, je potřeba si uvědomit, že stavby v dopravní infrastruktuře v České republice se standardně připravují mezi 10 až 14 lety. Takže Rusnokova vláda, byť tady byla docela snaha upozornit na ta negativa, tak prostě v těch procesech územních řízení, stavebních řízení, nikdo neudělá zázraky. To je problém, kde samozřejmě jsme se dneska posunuli od té absence peněz ve státním rozpočtu na zejména stavby dopravní infrastruktury do situace, že sklízíme to ovoce toho negování, respektive toho zastavení investorské přípravy staveb mínus tři roky. A mohl bych být dokonce úplně konkrétní a mohl bych je jmenovat, ale nechci. Byl to velký problém, který jsme měli nejenom na jednáních tripartity, ale i na jednáních o státním rozpočtu na úrovni Ministerstva financí. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
No promiňte, ale kdy se tedy pozná, že znovu jde do dopravní infrastruktury, což je číslo pro letošní rok, 71 miliard korun? Což je o těch bezmála sedm miliard víc, než které byly k dispozici loni. 
 
Host (Václav Matyáš):
Bude mít ne české stavebnictví, ale bude mít stát problémy s tím tyto peníze utratit. A my bychom byli velice rádi, kdybychom je mohli vyčerpat. Nikoliv z těch 80-70 procent, jak tomu bylo doposud, ale ze sta procent nebo abychom nemuseli ty nevyčerpané peníze jako v minulých třech letech, předminulý rok sedm miliard, předloňský rok deset miliard, v loňském roce 15 miliard převodu z loňského roku nevyčerpaných do letošního roku. Ale kde je ten fatální problém a na ten upozorňujeme dlouhodobě, to je to zastavení investorské přípravy staveb, to jsou výkupy pozemků, to jsou územní řízení, to je proces EJA, který je velice složitý…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale to souvisí vždy s tím, že chvíli peníze jsou, viz Topolánkova vláda a rychlost stavění a peníze, které šly do dopravní infrastruktury, pak přijdou hubená léta.
 
Host (Václav Matyáš):
Ne. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
No tak to je. Pak přijdou hubená léta, věci se zastaví a teď zas přijdou tučnější. 
 
Host (Václav Matyáš):
Já vám řeknu, kde je ten problém nebo proč říkám ne. Ten problém je v tom, že jenom poslední tři roky nebo necelé čtyři roky my jsme zaznamenali na Ministerstvu dopravy pět ministrů dopravy. Někdo přišel se superkoncepcí, jiní s koncepcí, s koncepcemi. Dopravní politika jako taková poslední schválená, která měla jakousi platnost té vlády, byla z roku 2005-2013 a od té doby se tady experimentuje. Od té doby se tady předvádí politické hrátky z pohledu toho, jestli ty peníze v národních zdrojích, které jsou podstatné zejména pro financování evropských peněz, evropských projektů, jestli je pustit do té přípravy nebo nepustit. My jsme vyčíslili číslo potřeba kolem 4-5 miliard ročně do investorské přípravy staveb. To není jenom projektová příprava, to je jedna z částí té investorské přípravy. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
To je to minimum, které byste chtěli. 
 
Host (Václav Matyáš):
To je to minimum samozřejmě.
 
Moderátor (Václav Moravec):
A kolik loni…
 
Host (Václav Matyáš):
Tak loni to číslo se pohybovalo, a teď nebudu úplně přesný, ale kolem tří miliard přibližně. Ale ten předloňský rok 1,5 miliardy. Čili to podfinancování přípravy, to je přesně to, co jsme říkali mínus ty tři, čtyři, pět let, že tady se nesmí zastavit prostředky, zdroje do přípravy staveb, protože až budou peníze, tak zjistíme, že nám jsou k ničemu, protože je nebudeme mít kde prostavět. Žel bohu v této situaci se nacházíme. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
A to se ukáže i letos? Podle vás se neprostaví těch 70 miliard?
 
Host (Václav Matyáš):
Nejsem optimista, rádi bychom je prostavěli, ale nejsem takový optimista, že se prostaví. Když se podíváte na konkrétní projekty v loňském roce, D8. Problémy na D8 s obstrukcemi vyústily v to, že Česká republika musela s Evropskou komisí dojednat převod těchto peněz na D1. Čili ne na opravu D1, ale modernizaci D1. Když si to takto vezmete projekt po projektu a to teď nemluvím o těch odvoláních a o té činnosti ÚHOSu a jejich lhůtách, termínech. Dneska na ÚHOSu leží za 45 miliard objemu stavebních zakázek. Čili jedna z věcí, kterou jsme hodně s minulou vládou diskutovali a s ministrem průmyslu, vzpomenu pana kolegu Kubu, kde jsme se hodně snažili o to, aby se dokázalo na tyto peníze sáhnout. Správní lhůty, to, že si nastavíme regulativy nebo normy, pravidla Evropské unie po česku, že jsme v řadě případů bruselštější než Brusel, rád tento výraz používám, tak to je žel bohu smutná pravda. A když k tomu přičtete politické ambice až politikaření, střídání ministrů, oslabení řídících, oslabení investorských útvarů, ať je to ŘSD, SŽDC, personální výměny, no tak pak ty katastrofy nebo respektive ty dopady na to odvětví jsou naprosto evidentní. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Budoucí vláda tedy když udělá tři kroky, jako krok číslo jedna 5-6 miliard do přípravy staveb každý rok, nekrácení peněz, první krok. 
 
Host (Václav Matyáš):
Ano. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Opakující se personální zemětřesení na Ředitelství silnic a dálnic…
 
Host (Václav Matyáš):
Musí skončit. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Zastaví. A stejně tak nechá ministra dopravy ve funkci déle než rok, rok a půl. To jsou tři předpoklady toho, aby začalo fungovat normálně stavebnictví ve státním sektoru. 
 
Host (Václav Matyáš):
Abychom se od nenormálností, od absurdit a Absurdistánu posunuli k normální investiční výstavbě, tak, jak je to zvykem v těch ostatních zemích Evropské unie. A my tady vidíme příklady Německa. Proč Česká republika se v posledních 4-5 letech z pohledu výkonnosti stavebnictví může rovnat se Španělskem, Portugalskem nebo Řeckem? Není to ostuda? Když všechny ty destinace kolem nás mají 1-2 nebo tří procentní nárůst? Když ta konkrétní opatření těch vlád, a tady zase hovořím o tom Německu, s kterým máme nadstandardní vztahy hlavně přes německý svaz, může jít stavebnictví nahoru nejenom přes bytovou výstavbu, ale přes ty injekce do dopravní infrastruktury. A kvalita dopravní infrastruktury Německa a Česka, to je velký rozdíl. A jestli chceme hovořit o nějaké konkurenceschopnosti, tak…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, o tom nám vyprávějte jako českým řidičům, k tomu se ještě dostaneme. Když ale jste skeptický k tomu, že kvůli podfinancovanosti, nehezky nečesky řečeno, přípravy dopravních staveb podle vašeho názoru nebude letos vyčerpáno těch 71 miliard, které má k dispozici Státní fond dopravní infrastruktury, kolik peněz si myslíte, že se bude muset převádět nebo možná propadne z těch 71 miliard, protože je tady podfinancovaná ta příprava dopravních staveb?
 
Host (Václav Matyáš):
Jsme v lednu a v lednu říkat, kolik se nevyčerpá…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ne, váš odhad. 
 
Host (Václav Matyáš):
Samozřejmě ani nechci tady spekulovat a odhadovat, protože jsou to ošidné odhady. Naše přání je vyčerpat na sto procent. Nicméně ta…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Ale říkáte, že to je nerealistické. 
 
Host (Václav Matyáš):
Příprava těch projektů a vypsání těch soutěží je, byť se výrazně pro letošní rok z úrovně například ŘSD nebo SŽDC ta situace zlepšila, tak nejsem úplný optimista, že budeme čerpat na sto procent. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Je dobře, že nový ministr dopravy se rozhodl, že odvolá stávajícího šéfa Ředitelství silnic a dálnic, kterého před čtvrt rokem jmenoval ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák?
 
Host (Václav Matyáš):
Já nechci komentovat tady rozhodnutí nového pana ministra, nicméně…
 
Moderátor (Václav Moravec):
No promiňte, mluvíte o tom, že ty personální změny nepřispívají českému stavebnictví.
 
Host (Václav Matyáš):
Ano, zcela určitě ne. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Proto se ptám, je dobře, že Pavel Kočica bude odvolán?
 
Host (Václav Matyáš):
Já nechci teď hodnotit, jestli pan Kočica nebo jestli nějaký nový generální ředitel vstoupí do té nelehké role, protože ona je opravdu nelehká, ona vyžaduje odbornost, ona vyžaduje…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, proč o tom nechcete mluvit, když říkáte, že ta personální zemětřesení neprospívají…
 
Host (Václav Matyáš):
Tak já nebudu mluvit, já jsem se s panem Kočicou nestačil potkat za dobu jeho generálního ředitelování na ŘSD. Ale nicméně trvám na tom, že takováto cykličnost personálních změn na státních firmách, které rozhodují o těch velkých investicích, kde se vytváří předpoklady pro tu konkurenceschopnost toho českého průmyslu, která se skloňuje, kdyby český jazyk měl deset pádů, tak se bude skloňovat v deseti pádech, takže to určitě dobře není. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Když se, pane prezidente, podívám do statistik, zatímco v roce 2008 na českém trhu působilo 667 stavebních firem s víc než 50 zaměstnanci, o čtyři roky později jich bylo 603. To znamená úbytek zhruba 160 firem za pět let. Ubyly i loni firmy podle vás?
 
Host (Václav Matyáš):
Je to přesně naše statistika, jsou to čísla, která máme ověřena, bylo to téměř 170 firem, nepatrně poopravím v té velikosti, nad 50 zaměstnanců. My nemáme přesná čísla loňského roku, nemáme tu statistiku, ale to číslo nebude lepší. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Podle vás dojde k poklesu počtu firem pod 600 hranici?
 
Host (Václav Matyáš):
Zcela jednoznačně pod 600 hranici. Zmínil jsem tu ekonomickou situaci firem dneska ve veřejné zakázce. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že zejména v té rezidenční výstavbě, která je plně v rukou privátních investorů, privátních investic, developerů, tak vidíme na počtu bytů. Samozřejmě to, jakým způsobem vnímají developeři, vnímají privátní investoři tu situaci, která je bezesporu, a přiznejme si to, nebo byla značně nestabilní, je tady určitá opatrnost pochopitelně z pohledu počtu zahajovaných bytů. Jestli si vezmete číslo z roku 2008, kdy jsme měli 40 tisíc dokončených bytů a neříkejme, že máme vyřešenou bytovou výstavbu v této zemi, ani náhodou. A když si vezmete, že se chlubíme nárůsty desetiprocentními na číslo 2000 bytů a říkáme ano, on je to úspěch, že je to 2100 bytů, tak jsme se v řádu někam posunuli dolů. A prosím, zdůrazňuji, neříkejme, že máme vyřešenou bytovou výstavbu. Když se budeme rovnat v rámci Evropské unie se starou patnáctkou, tak jsme z pohledu počtu bytů na tisíc obyvatel, z pohledu vybavenosti bytů, čtverečních metrů až v té poslední třetině. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Když jsem se pročítal těmi statistikami, tak jsem zjistil, že propadl logicky i zisk stavebních firem v těch hubených letech, v letech 2010-2012, o více než třetinu, přesně o 35 procent na 3,6 miliardy korun. Nakolik vlastně ty zlé časy přispívají k tomu, s čím jsou v Česku stavební firmy spojovány, s méně kvalitní prací a možná i s korupcí? Protože jsme svědky toho, že jedna z velkých stavebních firem Metrostav čelí trestnímu stíhání a je vůči ní využíván paragraf o trestně právní odpovědnosti firem v souvislosti s možnými úplatky u stavebních zakázek ve středních Čechách. Jsme svědky sporů o výstavbu tunelu Blanka. Přispívá k tomu ta ekonomická krize a zlé časy?
 
Host (Václav Matyáš):
Rozhodně nepřispívá k tomu, že to odvětví by mělo být konsolidované a mělo by být nějakým způsobem, nechci říct v klidu, v pohodě. Že by se měly firmy umět zaměřit vedle toho boje o přežití také na ten technický, technologický rozvoj, na ty investice, na to samozřejmě dneska ty zdroje a ty prostředky na úrovni firem s přihlédnutím k těmto ekonomickým výsledkům rozhodně nejsou. Ale, prosím, nepodsouvejme, protože jsme si tady v poslední době zvykli, že ty problémy, které tady jsou ve stavebnictví, tak je to jenom o tom klacku na ty stavaře, je to o těch nekvalitách, je to o té korupci. Za každým rohem na nás kouká nějaký korupčník z pohledu stavebnictví. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale nakolik to odvětví poškozuje to, že je tady zvlněná D47 a jsme svědky právě třeba sporů mezi ŘSD a mezi stavební firmou, svědky sporů mezi, když se podíváte na výstavbu tunelu Blanka, která stojí…
 
Host (Václav Matyáš):
Já nebudu komentovat, komentoval jsem to, samozřejmě ty informace mám o D47. Určitě ode mne neuslyšíte to, že na D47 je to jenom problém Eurovie, není. Tady byla nějaká projektová dokumentace, tady byly schvalované laboratorní zkoušky, testy násypových materiálů. Byli jsme v nedávné, v minulém, předminulém týdnu možná nebo měsíc před Vánoci, asi ano, svědky toho, že ta bomba mediální, já jsem v autě poslouchal každý den nebo každou hodinu upoutávku na Radiožurnálu, že teď uslyšíte tu bombu, jak Eurovie položila asfaltový koberec bez podkladních vrstev na upravenou pláň. Nesmysl samozřejmě, prokázalo se to jako naprostý nesmysl. Nebudu používat ostřejší výrazy. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, tak jaké máte vysvětlení pro zvyšující se počet arbitráží mezi státem a stavebními firmami? Jde navíc o ty velké objemy, jako například o výstavbu části dálnice D47, ale spor mezi Metrostavem a hlavním městem Praha, který teď řeší smírčí soud, který rozhodl, že smlouvy jsou platné, ale stále ještě není definitivně rozhodnuto. 
 
Host (Václav Matyáš):
Já na to hned odpovím a odpovím na tu Blanku. Já bych jenom připomněl tady můj rozhovor, který vyšel v Hospodářských novinách 23. prosince, který v tom svém závěru se dotýkal tunelu Blanka a mého hodnocení toho, že tady si magistrát, nebudu říkat parta úředníků, se shodla na tom nebo se sama přesvědčila z pohledu svého alibismu, musím říct alibismu. Protože v České republice jsme se posunuli do situace, že bez trestních oznámení nejsme schopni vyřešit vůbec nic, v těch partnerských vztazích mezi účastníky výstavby. Takže já jsem tam komentoval tu situaci neplatnosti smlouvy od samého začátku jako neuvěřitelný politický alibismus těch, kteří tuto kauzu rozehrávají. A hovořil jsem o tom, že jsme se posunuli do naprostého Absurdistánu. Já jsem velice rád, že ten minulý týden ten rozhodčí soud, že jsem dostal za pravdu. Ne, že bych z toho měl nějakou velkou radost, ale jestliže tady máme investici a prosím, já bych teď tady nechtěl, abychom se pouštěli do nějakého detailního rozboru, jestli je předražení nebo není předražená. Ta je realizovaná podle nějakého projektu, ta je realizovaná podle nějakých požadavků zadavatele, investora. A je potřeba si uvědomit, že to dílo, a tady samozřejmě na ty stavaře rádi pliveme, ale to je dílo, které je inženýrské špičkové dílo. Já jsem byl v létě…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale i když zase vysvětlete to daňovému poplatníkovi, který bude platit o nějakých šest miliard korun víc. No ještě aby to nebylo špičkové dílo, pokud ten tunel se nezvlní. 
 
Host (Václav Matyáš):
Pane kolego, pane redaktore, to není záležitost toho dodavatele, ten nárůst ceny. Jako to, co doprovází tuto investici z pohledu požadavků těch dalších účastníků toho procesu, povolovacího, kde tady je spousta samozřejmě změn, změny v projektovém řešení, v koncepci, v rozsahu stavby, požadavky městských částí. Mimo jiné ta stavba je dokonce…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale není to tak, že to i firmám vyhovuje, protože logicky prostaví větší množství materiálu, mohou mít vyšší zisky a podobně? Není to i svým způsobem zájem stavebních firem, aby ty objemy byly co největší, proto se tady trojský most postaví ne za 500 milionů, ale rovnou za miliardu, protože se zjistí, že tam je ještě zapotřebí …
 
Host (Václav Matyáš):
Ale zase ten trojský most, který je špičkovou mostní stavbou v tom evropském rozměru z pohledu technologie použité…
 
Moderátor (Václav Moravec):
Pane prezidente, to nezpochybňuji, ptám se, jestli to svým způsobem nevyhovuje i těm firmám a to, že nemají firmy oponenturu v dobrém investičním řízení na straně státu, ať je to Ředitelství silnic a dálnic, ať je to Magistrát hlavního města Prahy. Ale že ti, kteří mají být investory a hlídat si veřejné peníze, tak často v tom mohou jet s těmi firmami?
 
Host (Václav Matyáš):
Ne. Já odmítám tady takové ty korupční spekulace. Uvědomme si, že ten samý dodavatel, který tady pracuje pro soukromého investora, ten samý dodavatel, který podobný projekt realizuje pro toho veřejného zadavatele, proč tady u toho soukromého investora nemluvíme o korupci? Proč se tady nepotkáváme s takzvanou korupcí v tom procesu stavění? Takže kde je problém tady? U toho dodavatele, kde na straně jedné tady je korupce absolutně neznámá z pohledu té privátní zakázky a tady mluvíme o korupci? U koho je ten problém? U toho stavebního dodavatele? První dotaz. A pak vy jste klepnul nebo klepl ten hřebík na hlavičku v jednom problému. Víte, je až absurdní, že stavební dodavatelé, svaz, který reprezentuje stavební dodavatele v této zemi, dlouhodobě hovoříme o potřebě státní expertízy investic. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Dokonce říkáte, že by měla být povinná. 
 
Host (Václav Matyáš):
No samozřejmě. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Povinná odborná expertíza. 
 
Host (Václav Matyáš):
Státní expertíza, která nejenom, že bude posuzovat ty náklady, kde se dostanete už do toho procesu výběrového řízení, ale státní expertíza, která musí začínat tím investičním záměrem, která musí posoudit, jestli to řešení je ekonomické, efektivní. Ona se musí umět vyrovnat nejenom s tím startem od toho investičního záměru, přes to projektové řešení, a přes tu vlastní realizaci. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Jak daleko jste s prosazováním toho…
 
Host (Václav Matyáš):
Já si myslím, legislativa na to slyší. Samozřejmě je potřeba si uvědomit to a s tím jsme tady trochu bojovali, když se vrátím k těm pěti ministrům dopravy, že ta státní expertíza nemůže být outsorcovaná. Ta nemůže být v režii najatých objednaných firem, protože dneska při té odborné vyprázdněnosti na některých úřadech je dobrým zvykem všechno outsorcovat. A pak když se podíváme na náklady outsorcingu třeba na tom zmíněném Ředitelství silnic a dálnic v určitém roce, tak se nám, řeknu dva roky třeba zpátky to číslo, které jsem měl jako přesné nebo dostal jako přesné v kontextu projednávání státního rozpočtu, tak jsem se zhrozil. Takže zpátky ale k té státní expertíze. To je o posuzování v komplexu životního cyklu té stavby. Ty náklady… Vy jste něco chtěl říct?
 
Moderátor (Václav Moravec):
No chtěl jsem se zeptat na to, zda když bude zaveden tento krok, tak ho vnímáte jako minimální krok nového ministra dopravy, zavedení státní povinné odborní expertízy?
 
Host (Václav Matyáš):
Určitě. To není jenom zájem toho státu, ale i zájem těch firem. My přece tady a dlouhodobě to říkáme, nechceme stavět nesmysly, doprovodné investice kolem liniových staveb, kde v řadě případů se potkáte, a teď jenom příklad, s protihlukovými stěnami, kde není žádná zástavba a podobně. O technických řešeních, okruhy, mimoúrovňové zbytečné křižovatky, na úseku 10 kilometrů dálnic čtyři mimoúrovňové sjezdy a nájezdy, protože ta obec si to vynutí. Tak prostě to je nesmysl. Tímto směrem se dál nedá jít a my hovoříme o efektivitě investic. A tady bychom se dostali i k těm výběrovým řízením a k zákonu o veřejné zakázce, jestli je to o fenoménu nejnižší ceny, což je triviální záležitost a každá komise alibisticky řekne ano, ale na stačí chlapeček z páté třídy, aby pochopil, co je nenižší cena. Ale ono je to také v té druhé variantě o té nejefektivnější, nejekonomičtější nabídce. A tam je to pak o tom soutěžním dialogu. A tam je to o té kvalifikaci toho zadavatele. A to žel bohu je velký problém. 
 
Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor. 
 
Host (Václav Matyáš):
Já taky děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. Dobrou noc, na shledanou. 
 
30.01.2014

Jiří Dienstbier: Novelu vysokoškolského zákona zřejmě z Poslanecké sněmovny stáhneme!

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svých prioritách v nové funkci.
29.01.2014

VIDEO: Marie Bílková: Zaměstnance úřadů práce dál čekají pracovní víkendy!

Generální ředitelka Úřadu práce Marie Bílková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o systému vyplácení sociálních dávek.
27.01.2014

VIDEO: Jiří Kejval: Sportovci se budou v Soči pohybovat jen na bezpečných místech!

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o české výpravě na zimní olympiádu v Soči.
23.01.2014

VIDEO: Jiří Vejdělek: Dříve byla premiéra českého filmu událost

Režisér Jiří Vejděk mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o českých filmech i o svém posledním snímku Něžné vlny.
22.01.2014

VIDEO: Jan Matoušek: Útoky na internetové bankovnictví jsou dokonalejší!

Náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o bezpečnosti internetového bankovnictví.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.