VIDEO: Marie Bílková: Zaměstnance úřadů práce dál čekají pracovní víkendy!

Publikováno: 29.01.2014 18:20
Generální ředitelka Úřadu práce Marie Bílková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o systému vyplácení sociálních dávek.

Moderátor (Václav Moravec):
Sice s komplikacemi, ale včas. Tak Úřad práce v Pardubickém kraji přes všechny komplikace s přechodem na jiný informační systém vyplatil v lednu všechny dávky v hmotné nouzi i podpory v nezaměstnanosti. Umožnilo mu to dočasné zpřístupnění údajů v původní databázi. Generální ředitelka Úřadu práce Marie Bílková na začátku ledna k přechodu úřadů na staronový systém poznamenala:

Záznam Marie Bílkové:
Naši úředníci se připravují na používání nových systémů, zároveň jsou jim otevírána přístupová práva pro to, aby se do těch systémů mohli přihlásit a mohli v nich pracovat. Máme přislíbeno dodání dat. Může se stát, že ti klienti, kteří jsou zvyklí dostávat dávky na začátku měsíce, tak v některých případech je mohou dostat o několik dnů později. Ale ráda bych řekla, že se to vůbec netýká dávek státní sociální podpory a příspěvků pro pěstouny.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo na začátku ledna Rádio Impuls slova generální ředitelky Úřadu práce Marie Bílkové. Ve staronovém programu však ještě zůstávají po celé republice nedostatky. Bude nutné údaje zkontrolovat a chyby ručně odstranit, aby nezpůsobily problémy v roce letošním. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je právě generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková. Děkuji, že jste přijala mé pozvání, vítejte v Impulsech, dobrý večer, paní ředitelko.

Host (Marie Bílková):
Děkuji za pozvání, dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Paní ředitelko, existují pobočky Úřadu práce, které kvůli potížím s těmi informačními systémy a přechod na staronový systém nestihly poslat ještě dávky v hmotné nouzi i podpory v nezaměstnanosti?

Host (Marie Bílková):
Obecně musím říct, že neexistují takové pobočky. K dnešnímu ránu víme, že máme vyplaceno 958 000 dávek státní sociální podpory. To jsou ty, které stále běží na svých systémech. Jenom ten počet je úctyhodný a narost. Výplata pěstounských dávek 24 000, příspěvek na péči 324 000 dávek. Dávky pro osoby se zdravotním postižením 235 000 dávek a dávky hmotné nouze, to jsou ty, které jsou obvykle vypláceny právě až v druhé polovině měsíce nebo respektive v průběhu celého měsíce, tak ze 160 000 dávek, které jsou určeny jako příspěvek na živobytí, tak zbývá doplatit asi 9-9,5 tisíce, to je 5,5 procenta. A co se týče doplatku na bydlení, tak tam zbývá doplatit asi 11,5 tisíce dávek, což je 15 procent. Ten doplatek na bydlení se vždycky koncentruje do druhé části měsíce, protože se tam každý měsíc musí dokládat náklady.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno pět procent u jedné z těch dávek a 15 procent u druhé z těch dávek, to jsou zatím k dnešnímu dni nevyplacené dávky, ale stihnete to do konce měsíce?

Host (Marie Bílková):
To byla data k dnešnímu ránu, to znamená, že už jsme na tom zase o něco lépe.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se říci, že tedy veškeré komplikace s přechodem na staronový informační systém už skončily a letošní rok bude bez potíží?

Host (Marie Bílková):
To by bylo velmi hezké, ale nemohu říct, že by to byla úplně pravda. Zaměstnance Úřadu práce ještě čeká poměrně velká práce s daty. A to sice s daty, která byla namigrována z těch předchozích informačních systémů do informačních systémů, do OK aplikací. Ale protože ta data mají jinou strukturu nebo respektive byla sledována v jiné struktuře v těch starých systémech a v jiné struktuře v těch nových systémech, tak je potřeba vlastně každý spis toho uchazeče před tou příští výplatou porovnat údaje, které se objeví na obrazovce, s údaji, které jsou ve spisu.

Moderátor (Václav Moravec):
To se teď v lednu nedělalo?

Host (Marie Bílková):
To se dělalo v lednu pouze u těch nově zaváděných dávek. Vzhledem k tomu, že většina těch starých dávek byla připravena ještě na těch starých systémech, byla připravena v prosinci, k výplatě v lednu, a nebo dávky, které se vlastně replikovaly stejnou výší z prosince do ledna, tak u těch nebylo třeba ta data doplňovat a měnit. Takže v lednu jsme dělali pouze ta nová data.

Moderátor (Václav Moravec):
Celý únor pro vaše úředníky tedy a úřednice bude měsícem, kdy se budou kontrolovat všechna ta data a budou se dávat do toho staronového systému, budou-li tam chybět?

Host (Marie Bílková):
Ano. Ona tam jsou, ale budou se tam doplňovat a kontrolovat, tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik je to dat celkem?

Host (Marie Bílková):
Tak to vám rozhodně neumím říct, ale jestliže si spočítáte počet těch dávek, které vyplácíme a bude se to týkat zejména dávek v oblasti hmotné nouze a podpory v nezaměstnanosti, tak v každém případě jsme u stotisícových počtů, které je třeba zkontrolovat a doplnit. Doplnit je potřeba i další data, která se týkají například aktivní politiky zaměstnanosti a podobně. Naši lidé jsou připraveni na to, že stejně jako lednové víkendy trávili v práci, tak tam budou trávit i spoustu těch únorových.

Moderátor (Václav Moravec):
Bude se tedy pracovat o víkendech i v únoru?

Host (Marie Bílková):
Bude se pracovat o víkendech i v únoru, dokud se s tím nevyrovnáme a nebudeme si jisti, že máme všechna data v pořádku.

Moderátor (Václav Moravec):
Je jasné, že to stihnete v únoru se s tím vyrovnat nebo se bude o víkendech pracovat i v březnu?

Host (Marie Bílková):
To už bych byla velmi nerada. Chci být optimistou a vzhledem k tomu, že vím, s jakým úžasným nasazením a zodpovědností naši lidé pracují, tak věřím, že to stihnou.

Moderátor (Václav Moravec):
Změna počítačového systému neohrozila výplatu dávek ani v Ostravě. Tady jsou slova ředitelky krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Ivony Jungové:

Záznam Ivony Jungové:
Činnost Úřadu práce je ve zcela standardním režimu. To, že se budou převádět data do jiného systému, naprosto neohrožuje výplatu dávek, ať už jakýchkoliv. Nehledě na to, že část dávek státní sociální podpory vůbec nemění systém vyplácení. Takže absolutně není důvod k žádné panice.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v polovině ledna Rádio Impuls slova ředitelky krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Ivony Jungové. Pokud by generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková, která je hostem dnešních Impulsů, měla říci, když tedy všechny dávky budou odeslány včas, to znamená vaše lednová obava se nenaplnila, bude to odeslání bez chyb, jestliže nejsou zkontrolována ta data?

Host (Marie Bílková):
Odeslání za leden kontrolováno bylo a bylo kontrolováno už v průběhu ledna. I to je důvod, proč vlastně ti lidé měli tolik práce. Protože se vlastně vyplácelo dvěma různými způsoby. Část těch dat odcházela z těch předchozích systémů a byla zpracována velmi rychle, a čekala potom ve frontě před takzvaným jednotným výplatním místem, do kterého postupně ta data natékala. A bylo potřeba kontrolovat, jestli tam všechna prošla, aby nedošlo k duplicitě těch výplat. Ukázalo se, že některá se nám vrátila v době, kdy vlastně už je nebylo možno posílat z těch starých informačních systémů, takže je bylo potřeba znovu přepracovat v těch nových.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno v průběhu času se tedy ukázalo, že některé chyby se tam vyskytly, ale vrátily se zpátky, tudíž co odešlo z Úřadu práce k lidem na dávkách v hmotné nouzi i na podporách v nezaměstnanosti, tak bylo v pořádku a všichni by měli ty peníze dostat?

Host (Marie Bílková):
Všichni by je měli dostat. Pokud měli správně nahlášené všechny doklady a údaje. Já tím reaguji na to, že i v průběhu měsíce ledna se pochopitelně ozývali někteří, že nedostali dávku. Ale kdykoliv jsme prověřovali ten konkrétní případ, tak se ukázalo, že vada byla někde jinde než v informačním systému nebo v tom, že by ta dávka nebyla odeslána.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik jste měli stížností od lidí, kteří dostávají dávky v hmotné nouzi i podpory v nezaměstnanosti?

Host (Marie Bílková):
Během ledna se nám dostavilo na generální ředitelství 30 lidí, kteří si stěžovali.

Moderátor (Václav Moravec):
A to vše je vyřízeno, opraveno?

Host (Marie Bílková):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte obavy z toho, že takový šok budete prožívat i za 12 měsíců, protože tento systém, staronový systém, který vy nazýváte jako OK systém, tak půjde do konce roku, jsme v provizoriu a bude se soutěžit nový systém nebo možná staronový systém? Záleží na tom, kdo se přihlásí a jak dopadne výběrové řízení. Jste připravena na to, že to budete opakovat zase po roce?

Host (Marie Bílková):
Já bych nechtěla, abyste mě takhle strašil, že se něco podobného bude opakovat ještě jednou. Musím říct, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale hrozí to.

Host (Marie Bílková):
Opravdu si velmi vážím našich zaměstnanců, že to podstoupili po dvou letech znovu, protože vlastně obdobný šok je čekal na začátku roku 2012.

Moderátor (Václav Moravec):
Na nich se můžou testovat počítačové technologie, a teď to berte jako ironickou poznámku, na vašich zaměstnancích, jsou zvyklí, vytrénovaní.

Host (Marie Bílková):
Určitě jsou tedy velmi zkušení, velmi vyspělí a velmi počítačově gramotní, to v každém případě. Nicméně k té vaší původní otázce, výběrové řízení, to velké výběrové řízení se připravovalo už během roku 2013. A my jsme tentokrát měli jako Úřadu práce možnost na tom věcném zadání, na těch formulacích i participovat. Takže jsme měli možnost říci, co bychom od nových informačních systémů požadovali, jaké funkcionality bychom si přáli. Nemohu hovořit za to, co se stane, ale i podle toho, co nová paní ministryně říkala v médiích, tak chápe, že tady toto je věc, kterou je potřeba řešit velmi rychle. A skutečně je v zájmu celého resortu, aby to výběrové řízení otevřené bylo vyhlášeno co nejdříve, tak, aby ta případná nejistota v tom, co bude a na jakých systémech se bude pracovat, byla pro nás co nejkratší.

Moderátor (Václav Moravec):
Čtu správně mezi řádky, že je nejvyšší čas vypsat to výběrové řízení, které je připravené a které by mělo být dáno do veřejných zakázek nejpozději do konce února?

Host (Marie Bílková):
Je to tak, je tam velký spěch.

Moderátor (Václav Moravec):
A ty podmínky, které nechal za sebou, toho výběrového řízení rozumějme, odstupující a odcházející ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček, tak tam jste spokojeni se vším? Že ten tendr tak, jak je vypsán, ať vyhraje kdokoli, tak nemůže způsobit nový kolaps systému výplat dávek v hmotné nouzi i v nezaměstnanosti?

Host (Marie Bílková):
Ten tendr není vypsán.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak jak je napsán.

Host (Marie Bílková):
Ten je zatím připraven. Já musím říct, že my jsme se podíleli právě na tom věcném zadání, takže já nevím, jestli je dopracován úplně zcela do všech detailů, tak, aby okamžitě mohl být oznámen a vyvěšen. Vzhledem k tomu, že zadavatelem je tam zase MPSV, nikoliv Úřad práce. Ale tak, jak jsme právě měli možnost si naformulovat ty požadavky na funkcionality, tak by nemělo k žádným dalším kolapsům docházet.

Moderátor (Václav Moravec):
Před těmito mikrofony si poměrně velká část hostů stěžuje na zákon o veřejných zakázkách, možnosti odvolávání a prodlužování výběrových řízení. Jste jako úřady práce připraveny nějak na alternativu, že se to nemusí stihnout do konce letošního roku a že ta odvolávání, prověřování toho velkého výběrového řízení na pořízení počítačových programů pro výplaty dávek v hmotné nouzi i v nezaměstnanosti se nemusí stihnout a že bude nějaké provizorium od 1. ledna příštího roku?

Host (Marie Bílková):
Ta otázka je samozřejmě velmi správná, nicméně mě se špatně formuluje odpověď i z toho důvodu, že tím, kdo spravuje informační systém pro Úřad práce, tak je ministerstvo. A je to tak ze zákona. To znamená, že my ani neuzavíráme smlouvu, nevypisujeme ten tendr a jak říkám, ten vliv, který jsme teď měli na formulaci podmínek, byl pro nás velmi vítaný. Já vím, že to tak nebylo vždycky.

Moderátor (Václav Moravec):
A připravujete ale s Ministerstvem práce a sociálních věcí i plán B v případě, že se to nestihne? Protože předpokládám, že tuto variantu i se zadavatelem té veřejné soutěže musíte mít připravenu, pokud dojde k odvoláváním a k průtahům kolem toho nového výběrového řízení.

Host (Marie Bílková):
Byl by to velmi složitý právní problém, ale protože je to skutečně záležitost fungování kritické infrastruktury státu, tak by se jistě musel vyřešit.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak budete s ministerstvem formulovat případný plán B?

Host (Marie Bílková):
Docela určitě je to potřeba, protože musí existovat i možnost, jak to vyřešit v okamžiku, kdy využijí případní účastníci budoucí všech možností a budou se odvolávat.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik teď máte naplněných tabulkových míst na Úřadu práce?

Host (Marie Bílková):
Na Úřadu práce? Beru si k ruce tabulky, abych vám řekla, že máme 9 407 zaměstnanců.

Moderátor (Václav Moravec):
Už plných, naplněných…

Host (Marie Bílková):
To je systemizovaných míst. Ale volné systemizované místo se u nás dlouho neohřeje, takže předpokládám, že ten počet faktický se tomu velmi blíží.

Moderátor (Václav Moravec):
Vám totiž v uplynulém půlroce vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka navýšila právě počet tabulkových míst, protože tady byla veřejná kritika, že úřady práce jsou poddimenzované personálně a nejsou s to zajistit kvalitně veškerou agendu, která je pod úřady práce. Připomeňme, že na tuto věc poslala ze státního rozpočtu Rusnokova vláda půl miliardy korun. Tady jsou půl roku stará slova ministra práce a sociálních v demisi Františka Koníčka:

Záznam Františka Koníčka:
Souvisí pouze s nástupem celkového počtu 700 pracovníků, jejich mzdy, věcné výdaje a provozní výdaje, které na každého pracovníka tady to rozhodnutí váže. Není možno brát kdekoliv jinde z toho centra, protože ti lidé tam nebyli fakticky nikdy delegováni, ani po aplikaci toho nového zákona.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls srpnová slova tehdejšího ministra práce a sociálních věcí v demisi Františka Koníčka s tím, že došlo k nabrání stovek lidí na úřady práce. K tomu dnešnímu datu 9 400 lidí. Dá se tedy říci, že z vašeho pohledu jako generální ředitelky Úřadu práce zvládáte kvalitně agendu, která je pod vámi, že těch 9 400 lidí je číslo optimální?

Host (Marie Bílková):
Není. Rozhodně není optimální. Chybí nám spousta lidí, začala bych postupně. S tím, že jsme dostali navýšení v loňském roce 700 systemizovaných pracovních míst, byla rozdělena na část, která se obsazovala už vloni, část, která se obsazuje letos. Ale tato místa byla určena výlučně na agendu zaměstnanosti. A ona tam také skutečně chyběla. Nicméně my máme obrovský dluh ještě v té druhé agendě, v tom druhém pilíři Úřadu práce, v oblasti nepojistných sociálních dávek, kde zase řeknu přesná čísla: Když se v lednu 2012 převáděla agenda hmotné nouze z obcí na Úřad práce, tak s ní přišlo 1 953 systemizovaných míst. Přičemž tuto agendu na obcích zpracovávalo 3 642 zaměstnanců.

Moderátor (Václav Moravec):
Když poukazujete na tento nepoměr a jestliže nová vláda, která právě dnes byla jmenována, v programovém prohlášení slibuje, respektive v té programové části koaliční smlouvy, že míní stabilizovat úřady práce, vy budete novou vládu žádat o nová místa?

Host (Marie Bílková):
V každém případě se ministerstvo bude muset zabývat tím, jak tuto situaci vyřešit. Protože kdyby to mělo být saturováno tedy pouze v uvozovkách novými pracovníky, tak ten odhad, který tady máme a není to odhad, je to opravdu výpočet, tak je 1 200 lidí.

Moderátor (Václav Moravec):
Potřebujete 1 200 lidí?

Host (Marie Bílková):
Na agendu nepojistných sociálních dávek, s tím, že ale ti lidé musí někde sedět, musí mít nějaké pracovní pomůcky. Oni chybí hlavně v terénu, na sociálních šetřeních. To znamená, že musí být mobilní a tak dále. Těch nákladů je tam spousta.

Moderátor (Václav Moravec):
Na kolik jste to spočítali, těch 1 200 lidí, které potřebujete?

Host (Marie Bílková):
Nemáme propočítanou tuto částku zcela přesně, protože sice se dají vypočítat ty mzdové náklady, ale nedopočítávali jsme k tomu auta, notebooky.

Moderátor (Václav Moravec):
A budete tedy žádat těch 1 200 lidí nebo sama víte s ohledem na státní rozpočet, že to je nerealistické, aby vám nová vláda přidala 1 200 lidí?

Host (Marie Bílková):
Nepřipadá mi to příliš reálné. Předkládali jsme i na ministerstvu materiál, kde jsme upozorňovali a dokládali tady tuto mezeru mezi počtem a tím stavem, který by byl potřeba. V každém případě je potřeba tu věc nějakým způsobem řešit. A těch řešení, přidat 1 200 lidí se možná jeví nejjednodušší, ale určitě to nejjednodušší není. Takže pak je třeba hledat nějaké jiné cesty, jak racionalizovat výkon těch agend. Jestli není možné…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno jaká cesta je nejpravděpodobnější? Kterou vy při znalosti fungování státní správy, české politiky byste označila za dobrou cestu?

Host (Marie Bílková):
Já si netroufám předjímat, protože ten stav, který je na Úřadu práce, tak je natolik nestandardní a myslím, že nemá obdoby u žádného jiného orgánu, který by tady byl a který by zažil takové turbulence, jako tedy zažil Úřad práce s těmi agendami, které na něj přišly. Takže opravdu si netroufám předjímat. Jisté je, že ta záležitost je neobyčejně citlivá, protože se týká opravdu těch nejpotřebnějších. Když hovořím o sociálních šetřeních, tak to není jenom agenda hmotné nouze, ale jsou to i příspěvky na péči. No a na druhé straně zase právě tím, že nemáme dost lidí, kteří by v praxi skutečně kontrolovali a verifikovali, zda stále trvají podmínky pro výplatu určitých dávek, tak nám narůstá nejenom počet, ale i objem dávek. Specielně těch, které jsou náročné na ta šetření, klasicky doplatek na bydlení, tak nám narůstá raketově. To znamená, že kdybychom tam zase ty lidi přidali, tak bychom pravděpodobně ušetřili na výplatách těch dávek. Takže tady…

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte tedy, že se i plýtvá při výplatách sociálních dávek v této zemi? Například při výplatách dávek na bydlení, protože je nemá kdo kontrolovat?

Host (Marie Bílková):
Musíme připustit, že tomu tak je a že skutečně nemáme kapacitu, abychom ověřovali, zda stále trvají podmínky pro výplatu například dávek na bydlení.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte nějaký odhad na základě menšího vzorku, kolik dávek týkajících se bydlení může být vyplaceno neoprávněně, protože to nemá kdo kontrolovat, protože vám chybí 1 200 lidí?

Host (Marie Bílková):
Já bych k tomu řekla například takové číslo. Počet dávek hmotné nouze, specielně doplatku na bydlení, porovnáme-li počet dávek, které byly přiznány za první tři čtvrtletí roku 2013 a vztáhneme to k dávkám za stejnou dobu roku 2012, tak se dostaneme k indexu 165,4. To znamená…

Moderátor (Václav Moravec):
Index máte v procentech?

Host (Marie Bílková):
To je v procentech, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
165…

Host (Marie Bílková):
165,4. To znamená…

Moderátor (Václav Moravec):
Meziroční srovnání těch tří čtvrtletí?

Host (Marie Bílková):
Ano. Za tři čtvrtletí…

Moderátor (Václav Moravec):
Roku 2012 a 2013.

Host (Marie Bílková):
Jistěže nárůst těch doplatků na bydlení nesouvisí jenom s tím, že bychom nebyli schopni je kontrolovat, ale nicméně to číslo je tak obrovské, že je velmi pravděpodobné, že bychom ho při té terénní práci byli schopni srazit.

Moderátor (Václav Moravec):
Že část z nich je zneužívání té sociální dávky jako takové. Existuje tedy počet lidí, které byste mohli alespoň přijmout v té nějaké první fázi, považujete-li sama okamžité navýšení počtu úředníků Úřadu práce na ty sociální dávky v počtu 1 200 lidí za nerealistické, protože loni jste dostali 700 lidí navíc na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti?

Host (Marie Bílková):
Pak bychom tedy potřebovali minimálně těch 600 na úplně základní věci, které v tom terénu by bylo potřeba řešit.

Moderátor (Václav Moravec):
A s tímto číslem se obrátíte na novou ministryni práce a sociálních věcí?

Host (Marie Bílková):
Nové ministryni zůstalo ve složce, kterou jí připravil odcházející pan ministr, zůstal ten náš podnět k řešení této záležitosti. S tím, že je na ministerstvu navrhnout nějaké varianty. Protože jak říkám, jenom navýšit počet lidí není řešení. K těm lidem toho budeme potřebovat ještě víc. Takže je třeba zvážit a navrhnout koncepční řešení, provázené řešení, tak, aby to mohlo fungovat déle než nějakou krátkou provizorní dobu.

Moderátor (Václav Moravec):
Poměrně velké množství posluchačů dnešních Impulsů se taky ptalo a stále ještě ptá i na kontroly těch dalších dávek. Jeden dotaz za všechny: Paní ředitelko, proč úřady práce nejsou důslednější v kontrolách u zaměstnavatelů? Stává se, že zaměstnavatel strhává ze mzdy zaměstnanců různé pokuty, například 2,5 tisíce a vymlouvá se na interní předpisy firmy. Co se proti tomu dá dělat a připustila byste, že není ani důsledná kontrola právě Úřadu práce ve vztahu k zaměstnavatelům?

Host (Marie Bílková):
Musím říct, že tohle se netýká Úřadu práce, protože dodržování povinností, které vyplývají zaměstnavatelům z pracovně právních předpisů, už není agendou Úřadu práce, ale patří Státnímu úřadu inspekce práce. To znamená, že tomu tazateli bych doporučila, aby se obrátil na inspektorát s podnětem.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka se týká toho, proč je i v běžném roce využívána jen maximální lhůta pro výplatu dávek, i když by je bylo možné vyplatit dříve? Tedy že se využívá maximální doba pro výplatu?

Host (Marie Bílková):
Tak tomu určitě není. Specielně u těch dávek hmotné nouze, kde lidé jsou na tom nejhůř a peníze potřebují, tak tam ty termíny jsou průběžné k výplatě. A jde zejména o to, aby ta výplata byla v rámci celé republiky nastavena rovnoměrně, aby se nám všechny ty technické kanály nezahlcovaly v nějaký konkrétní den.

Moderátor (Václav Moravec):
Když má někdo konkrétní dotaz, může se na vás tedy přímo jako na generální ředitelku Úřadu práce případně z posluchačů obrátit?

Host (Marie Bílková):
To samozřejmě může, nicméně přesto bych mu doporučovala, aby začal na tom svém kontaktním pracovišti, protože tam mají jeho spis a ten my na generálním ředitelství nemáme. Takže…

Moderátor (Václav Moravec):
A když se tam nedovolá, protože tady je jedna i z konkrétních otázek, která se týká toho, že matka jednoho z posluchačů čeká 14 měsíců na příspěvek na mobilitu u Úřadu práce České Budějovice. Zda je to vůbec možné, že by někdo čekal 14 měsíců na příspěvek na mobilitu?

Host (Marie Bílková):
Tam bych potom viděla nějaký zádrhel, to je určitě velmi dlouhá doba, to si zasluhuje prověření. Ale viděla bych zádrhel například v nějakém posuzování zdravotního stavu, eventuelně nespokojenosti s tím, jak to je, nedodání podkladů. Ale samozřejmě ať se posluchačka obrátí.

Moderátor (Václav Moravec):
Děkuji mnohokráte za tento rozhovor. Hostem dnešních Impulsů byla generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Host (Marie Bílková):
I já děkuji, na shledanou.

18.02.2014

Jiří Rusnok: Nekonkrétnosti v programovém prohlášení vlády jsou pochopitelné

Bývalý premiér a dnes člen bankovní rady ČNB Jiří Rusnok mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o programovém prohlášení vlády Bohuslava Sobotky.
17.02.2014

Helena Válková: Chování šéfa Vězeňské služby považuji za neadekvátní

Ministryně spravedlnosti Helena Válková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o personálních změnách ve svém resortu.
13.02.2014

VIDEO: Marcel Chládek: Profesoři se dočkají jmenování nejpozději do konce března

Ministr školství Marcel Chládek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o novele vysokoškolského zákona.
12.02.2014

Karel Schwarzenberg: Rušení dohodnutých návštěv státníků by byla chyba

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o zahraniční politice ČR.
11.02.2014

VIDEO: Bohuslav Svoboda: Je nesmysl obvinit celou radu z úmyslného činu

Poslanec ODS Bohuslav Svoboda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Opencard.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.