Jiří Dienstbier: Novelu vysokoškolského zákona zřejmě z Poslanecké sněmovny stáhneme!

Publikováno: 30.01.2014 18:20
Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svých prioritách v nové funkci.

Moderátor (Václav Moravec):
Prosazení rovných šancí mužů a žen nebo problém sociálního vyloučení, to jsou jen dvě položky z dlouhého seznamu úkolů ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera. Člen nové vlády má na starosti i legislativní radu.

Záznam Jiřího Dienstbiera:
Myslím si, že je docela šťastné spojení právě lidských práv a legislativy, protože se jedná o průřezové agendy. Ta lidskoprávní byla takovou nechtěnou Popelkou u některých minulých vlád. A myslím si, že to propojení může být velmi dobré, protože legislativní rada má v zadání sledovat dodržování ústavního pořádku a mezinárodních smluv při navrhování zákonů. A ty jsou také základem té lidskoprávní agendy.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo ve středu Rádio Impuls slova nového ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera. Nový ministr chce například prosadit uzákonění nároků dětí na místo ve školce, aby do práce mohli chodit oba rodiče. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je právě ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, který je však hostem po telefonních linkách. Hezký dobrý večer, pane ministře.

Host (Jiří Dienstbier):
Hezký večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Mrzí nás, že vás tady nemáme osobně. Pane ministře, do pondělního jednání nového kabinetu máte připravit seznam zákonů, které schválila Rusnokova vláda v demisi, ale které si váš kabinet neosvojí. Jinak řečeno stáhne je z poslanecké sněmovny. Máte už svoji představu o zákonech, které stáhnete?

Host (Jiří Dienstbier):
Já zatím nemohu mít svoji představu, protože nejde o moji představu, ale o představu jednotlivých resortních šéfů, kteří by měli do zítra sdělit, jaké návrhy, které se týkají jejich resortů, chtějí ze sněmovny stáhnout. Na základě těchto podkladů pak bude sestaven celkový návrh, který vláda v pondělí projedná a rozhodne, co stáhne a co ve sněmovně ponechá.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych trval na tom, že byste nějakou představu jako šéf legislativní rady vlády měl míti, protože můžete mít pochybnosti o právní kvalitě těch zákonů? Například o tom, že se novelizuje vysokoškolský zákon jen kvůli tomu, že prezident republiky nechce jmenovat profesory. Ani tento názor nemáte?

Host (Jiří Dienstbier):
Já mohu mít svůj osobní názor a to ještě neznamená, že to bude názor celé vlády a příslušného resortního ministra. A můj osobní názor je, že tento zákon by měl být stažen, protože tady není souhlas vysokých škol. Samozřejmě je to i nesystémové řešení z hlediska dělby moci. A myslím si, že ani není úplně šťastné, že jenom proto, že zrovna současná hlava státu se rozhodla profesory nejmenovat, aby se tato pravomoc přenášela jenom z tohoto důvodu na někoho jiného. Protože to nemusí být řešení. Pokud by se například v budoucnu předseda Senátu Milan Štěch nebo kdokoliv jiný rozhodl, že ze stejného důvodu nebude profesory jmenovat, tak by parlament zase znovu stejným způsobem řešil, že vymyslí nějakého jiného ústavního činitele. To nedává příliš smysl.

Moderátor (Václav Moravec):
Tím jsem z vás dostal přece jen jeden zákon, který podle vašeho názoru by měl být stažen.

Host (Jiří Dienstbier):
Ale já jsem vám řekl, že to je můj osobní názor, není to názor vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale máte, když budete například o novele vysokoškolského zákona přesvědčovat Sobotkovu vládu, aby tento návrh zákona z dílny Rusnokova kabinetu z poslanecké sněmovny stáhla, vidíte jako právník a jako šéf legislativní rady ještě nějaké další zákony, které jsou podobně nesystémové a mohli bychom je označit za zmetky?

Host (Jiří Dienstbier):
Já vidím například problém v zákonu, kterého se ovšem tato věc netýká, protože ještě nebyl předložen poslanecké sněmovně, vláda ho pouze schválila, ale neodeslala do sněmovny. A to je novela zákona o hmotné nouzi, která by velmi zvýšila riziko bezdomovectví, sociálního vyloučení a to díky časovému zastropování doby, po kterou lze pobírat doplatek na bydlení.

Moderátor (Václav Moravec):
Premiér Bohuslav Sobotka ve středu po jmenování kabinetu prohlásil, že jeho vláda požádá poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěru v polovině února. Připomeňme si Sobotkova slova:

Záznam Bohuslava Sobotky:
Rádi bychom připravili programové prohlášení vlády tak, aby se hlasování o důvěře nové vládě na půdě poslanecké sněmovny mohlo odehrát někdy kolem 18. února, tedy v ideálním případě. Samozřejmě stanovení toho termínu bude záležet na přesném rozhodnutí předsedy poslanecké sněmovny, ale vláda by ráda požádala o to hlasování tak, aby bylo možné ho 18. února uskutečnit.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo ve středu Rádio Impuls slova premiéra Bohuslava Sobotky. Pokud by měl ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, host dnešních Impulsů, říci, zda má i svoji představu o plánu legislativních prací Sobotkovy vlády? Protože Bohuslav Sobotka říká, že s tím programovým prohlášením by měl být hotov i další dokument a to časový harmonogram těch klíčových zákonů, které jsou a budou v programovém prohlášení.

Host (Jiří Dienstbier):
Harmonogram pro sestavení legislativního plánu vlády je o něco delší než harmonogram pro přípravu vládního prohlášení. Je to opět tak, že já nemohu říct, jaký bude přesně legislativní plán vlády, protože opět je tady ten postup, že je stanoven termín pro jednotlivé resorty, aby předložily svoji představu. Pak bude mým úkolem z těchto předložených dílčích představ sestavit celkový návrh a ten se vlastně musí předložit k jakémusi připomínkovému řízení. A nepochybně bude probíhat řada jednání s jednotlivými resortními ministry, protože jistě narazíme na některé neshody. Takže potom to projednání, pak to teprve bude předloženo vládě. Takže já vám zatím nemohu doopravdy říct, jak ten legislativní plán bude vypadat. To, co je zřejmé, že jsou některé priority, které vláda musí urychleně projednat, bude se to týkat zejména věcí, které potřebujeme, aby byly v účinnosti k 1. lednu příštího roku, a to je celá řada předpisů, které se týkají resortu Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete být konkrétnější, které z těch zákonů budou…

Host (Jiří Dienstbier):
Musí to být zcela jistě vše, co se týká daní, například jednotného inkasního místa. Musí to být valorizace důchodů, která musí být účinná nejpozději k 1. lednu příštího roku, protože to je jedna z priorit. A mělo by to být také zrušení druhého důchodového pilíře.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se ještě zaměřím na to časování, vy ten kompletní plán legislativních prací vlády budete chtít mít hotový kdy, když říkáte, že logicky tedy bude vycházet i z toho programového prohlášení vlády?

Host (Jiří Dienstbier):
Podle harmonogramu, na kterém se vláda shodla na svém prvním zasedání, by to mělo být zhruba v polovině března.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste, pane ministře, také včera řekl, že jedním z vašich úkolů je, aby Česká republika stáhla onu výjimku z Lisabonské reformní smlouvy. Máte představu, kdy Česká republika stáhne tu výjimku, kterou si dojednala, protože ji požadoval Václav Klaus jako prezident republiky?

Host (Jiří Dienstbier):
Zatím vám ještě přesné datum neřeknu, protože to je závislé na tom, jak to vyjednáme v rámci příslušných resortů. Nejde tedy o výjimku z Lisabonské smlouvy, ale z Listiny základních práv Evropské unie, kde na základě požadavku prezidenta republiky, který podle mého názoru byl neústavní, vláda souhlasila s vyjednáním výjimky z hlavy IV. této listiny, která je nadepsaná Solidarita a upravuje taková práva, jako například zákaz dětské práce, pomoc lidem, kteří přijdou o práci, právo na lékařskou péči nebo životní prostředí. A myslím si, že v těchto oblastech by doopravdy občané České republiky neměli mít vyšší ochranu lidských práv než občané jiných zemí Evropské unie.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale on Václav Klaus tu výjimku odůvodňoval tím, že mluvil o možném prolomení Benešových dekretů. Stačí si připomenout slova Václava Klause z 9. října roku 2009. Tady jsou.

Záznam Václava Klause:
Umožní obcházet české soudy a uplatňovat například majetkové požadavky osob vysídlených po druhé světové válce přímo u soudního dvora Evropské unie. Listina dokonce umožňuje přezkoumávat již platná rozhodnutí českých soudů.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo 9. října roku 2009 Rádio Impuls slova tehdejšího prezidenta Václava Klause. Připomínám, že Václav Klaus svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu, respektive onu Listinu základních práv, která je součástí Lisabonské smlouvy, tak podmínil právě tím, že Česko bude mít tu výjimku. Dovedete alespoň, pane ministře, odhadnout, jak dlouho potrvá těm jednotlivým resortům, protože předpokládám, že se to bude týkat Ministerstva zahraničí, vašeho resortu, jak dlouho vám potrvá, než se dohodnete na proceduře, jak se bude stahovat něco, co jsme si předtím prosadili?

Host (Jiří Dienstbier):
Já myslím, že to není otázka příliš dlouhé doby. My si prostě musíme zanalyzovat kroky, které jsou procedurálně nezbytné k tomu, abychom tento krok mohli učinit. Nicméně abych se vyjádřil k tomu riziku, o kterém tehdy mluvil tehdejší prezident Václav Klaus, to byl naprosto nesmyslný a účelově nepravdivý výrok. Protože já jak jsem uvedl, tak ta výjimka se týká hlavy IV. nadepsané Solidarita. Ta vůbec neupravuje majetková práva, ale především práva sociální. Z toho je, myslím, zřejmé, že taková hrozba tady nikdy nemohla existovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy zatím tu analýzu nemáte, byť říkáte, že chcete tu výjimku stáhnout. Může se stát, že by se ukázalo, že to je tak procedurálně složité, že to bude na lokte?

Host (Jiří Dienstbier):
Ne, ne, to si myslím, že vůbec není problém. My jenom musíme znát, jaký je ten správný postup, to je vše.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč je pro vás tato věc tak zásadní?

Host (Jiří Dienstbier):
Je pro mě zásadní, protože si myslím, že máme usilovat o ten nejvyšší možný standard ochrany lidských práv. A nevidím žádný důvod, proč by zrovna v tomto případě občané České republiky měli být občany druhé kategorie.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaký byl první den v úřadu, pane ministře?

Host (Jiří Dienstbier):
První den v úřadu byl především seznamovací. Obešel jsem několik odborů, které pode mě spadají, seznamoval jsem se s lidmi, přebíral jsem i první úkoly a podklady pro rozhodnutí.

Moderátor (Václav Moravec):
Týkají se ty první úkoly i toho, jak bude vypadat nová legislativní rada vlády? Respektive jestli chystáte nějaké zásadnější změny ve složení legislativní rady vlády nebo jste spokojen s tou, kterou vedl muž, který vlastně nepokračuje a to Petr Mlsna?

Host (Jiří Dienstbier):
Má to dvě roviny. Jednak jsou to změny, ptáte-li se na legislativní část v příslušné sekci Úřadu vlády. A kromě té zmíněné týkající se pana Mlsny, kterého by měla nahradit Kateřina Valachová, tak žádné změny nechystám, protože sekce podle mého názoru funguje dobře. Což samozřejmě nevylučuje, že v budoucnu k nějaké změně může dojít, ale zatím ji rozhodně neplánuji. A co se týče legislativní rady vlády, tam vlastně by měla proběhnout stejná personální změna na postu místopředsedy vlády, tedy Kateřina Valachová místa pana Mlsny. A zatím žádné další změny také bezprostředně neplánuji, protože chci si nechat předložit vyhodnocení dosavadní činnosti, to, jak se jednotliví členové legislativní rady vlády práce účastnili a jak se podíleli na zpracování zpráv k jednotlivým návrhům zákonů. A teprve poté se rozhodnu, jestli a jaké změny bych případně navrhnul.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale že byste teď měl názor na to, zda legislativní rada vlády byla, řekněme, málo profesionální, respektive málo odborná a bylo by ji možné posílit ještě o další významné profesory či docenty, tak tento názor v tuto chvíli nemáte?

Host (Jiří Dienstbier):
Já si myslím, že naprostá většina stávajících členů legislativní rady jsou špičkoví právníci a nemám jakýkoliv důvod zpochybňovat jejich erudici. A na druhou stranu vždy je možné činnosti legislativní rady zlepšovat a jistě je i řada vynikajících právníků, kteří zatím v legislativní radě nebyli.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak dlouho jste se bavili s premiérem Bohuslavem Sobotkou v těch předchozích dnech a týdnech, když vám nabídl post ministra pro lidská práva, rovné příležitosti, který zároveň řídí legislativní radu vlády, o kvalitě zákonů a množství zákonů? Máme se připravit na to, že Sobotkova vláda bude pokračovat v tradici chrlení právních norem, kdy během roku je přijato až sto zákonů včetně těch, které vyprodukují jednotliví poslanci?

Host (Jiří Dienstbier):
Už z mé předchozí odpovědi k tomu, co by mělo být součástí legislativního plánu vlády, vyplývá, že na začátku to tempo bude muset být o něco rychlejší. Protože potřebujeme provést celou řadu změn, především tedy v té finanční, daňové a sociální oblasti. Takže že bychom zastavili legislativní činnost jenom proto, aby těch nových zákonů bylo co nejméně, to zcela jistě ne, protože pak bychom nebyli schopni realizovat náš program, vládní prohlášení, které chystáme na základě koaliční smlouvy. A je také iluze, že by se nějak zásadně zmenšil počet právních předpisů. Přece jen naše společnost je mnohem komplikovanější, mnohem komplexnější než před několika sty lety a právo upravuje mnohem více lidských činností, které tehdy ani neexistovaly. Takže nějaké zásadní zmenšení rozsahu právního řádu si myslím, že není možné očekávat.

Moderátor (Václav Moravec):
Jako právníkovi vám tedy nevadí to, co říkají soudci, právníci, advokáti, že novela stíhá novelu a že těch novel, které navíc nejsou zcela kvalitní a proto novela stíhá novelu…

Host (Jiří Dienstbier):
To mluvíte o něčem jiném. Já jsem mluvil o rozsahu společenských vztahů, které jsou právem upraveny. Vy mluvíte o tom, nakolik přehledné, srozumitelné, jednoduché právo je a nakolik je stabilní. Souhlasím s tím, že ty nejdůležitější právní předpisy se nemají novelizovat osmkrát do roka, protože stabilita práva má svoji hodnotu i pro právní jistotu obyvatel.

Moderátor (Václav Moravec):
Proto jsem se ale ptal na kvalitu legislativní rady vlády a na to, zda těch novel a zda ten počet zákonů, novel bude menší, protože to právě byla nekvalita přípravy těch zákonů, která vedla k tomu, že těch norem bylo přijímáno tolik každoročně, což jsem zmínil?

Host (Jiří Dienstbier):
My samozřejmě budeme usilovat, aby ty předpisy, které budeme předkládat my, tak aby těmito vadami netrpěly. Ale na druhou stranu nás čeká i odstraňování poměrně zásadních vad už přijatých předpisů. Například je zcela zřejmé, že bude potřeba upravit celou řadu předpisů, které tvořily součást rekodifikace občanského práva, počínaje občanským zákoníkem až po řadu doprovodných předpisů. Protože ty chyby už se objevují, pokud se neobjevily dokonce ještě před účinností těchto norem. Takže bohužel se tomu zcela nevyhneme a i nový občanský zákoník a další související předpisy budeme muset novelizovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Prezident Miloš Zeman vyplísnil ve středu premiéra Bohuslava Sobotku za chyby, které se objevily v tom návrhu na jmenování jednotlivých členů vlády, což je dokument, který Bohuslav Sobotka odeslala na Pražský hrad před jmenováním vlády. Připomeňme si prezidentova slova:

Záznam Miloše Zemana:
Milý pane premiére, šest chyb v 1,5 stránkovém dokumentu je poměrně dost a ne zcela svědčí o profesionalitě, kterou bychom si všichni od této vlády přáli.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls středeční slova prezidenta republiky Miloše Zemana. Nakolik ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier bere to středeční Zemanovo vystoupení jako svým způsobem hned úvodní vykopání válečné sekyry, protože to bude prezident, který vlastně bude poukazovat a možná i zvětšovat všechny chyby, jichž se Sobotkova vláda dopustí?

Host (Jiří Dienstbier):
Víte, já si myslím, že takto slavnostní příležitosti by slušel větší nadhled a noblesa. Já samozřejmě si uvědomuji, že u tak důležitého návrhu, jako je návrh na jmenování členů vlády, by se takové chyby neměly objevit. Na druhou stranu pan prezident vlastně přiznal, že mu vůbec nefunguje kancelář, protože kdyby fungovala, tak samozřejmě pokud by přišla na chyby, tak by se dopisem obrátila na předsedu vlády a požádala by o jejich odstranění. Což se nestalo. Takže ty chyby byly na obou stranách. Nemělo by se to stávat, je pravda, že to není zcela profesionální ani z hlediska návrhu, ani z hlediska postupu Kanceláře prezidenta republiky, ale myslím si, že tam měl být doopravdy větší nadhled a neslušelo se to takto komentovat při takové příležitosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Berete to jako vykopání válečné sekyry hned na začátku?

Host (Jiří Dienstbier):
Nevím, jestli to mohu brát jako vykopání válečné sekyry, do jaké míry byla či nebyla předtím vykopána, ale myslím si, že to bylo nedůstojné okamžiku.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy také jako šéf legislativní rady vlády jste zmínil i v souvislosti právě s rovnými příležitostmi a lidskými právy, že byste si přál novelizovat Ústavu, aby například ombudsman měl v Ústavě garantovánu možnost, že i on se může obracet na Ústavní soud s rušením zákonů. Kdy podle vás by taková novela Ústavy měla na vládní stůl přijít?

Host (Jiří Dienstbier):
Tady vás opravím, tady nejde o novelu Ústavy, ale novelu běžných zákonů, tedy zákona o Ústavním soudu, případně zákona o veřejném ochránci práv.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslel jsem ale, že to souvisí i s tím, že by měl být nejen změněn ten zákon, ale že by se měl ombudsman objevit v Ústavě České republiky, což není. Protože právě možnost obracet se na Ústavní soud a zakotvit ombudsmana do Ústavy byl jeden z požadavků dnes už bývalého veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského.

Host (Jiří Dienstbier):
Ale to jsou dvě různé věci, to spolu nesouvisí. Jedna věc je, zda-li má být veřejný ochránce práv zakotven v Ústavě, to já si představit samozřejmě musím a to jistě bude předmětem širší debaty o změnách Ústavy. Protože zatím jsem zaznamenal převažující pohled na změnu Ústavy takový, že by se mělo postupovat komplexně, to znamená ne celá řada dílčích novel, ale pořádně projednat potřebné změny a pak předložit návrh, který bude reagovat na všechny ty palčivé ústavní problémy. A druhá otázka je to, jestli bude nebo nebude mít ombudsman právo obracet se na Ústavní soud s návrhem na rušení zákonů, které odporují ústavnímu pořádku.

Moderátor (Václav Moravec):
Nebudete to chtít tedy tak, aby to šlo ruku v ruce? Protože Pavel Varvařovský tyto dvě věci spojoval, že ombudsman by měl být v Ústavě jako ústavní instituce a zároveň by právě měl mít možnost obracet se na Ústavní soud, nikoliv být připomínkovým místem, což je v současnosti.

Host (Jiří Dienstbier):
Já mohu jenom znovu zopakovat, že jsou to dvě různé věci.

Moderátor (Václav Moravec):
Tudíž vy je nutně nespojujete, protože znovu…

Host (Jiří Dienstbier):
Je možné navrhnout změnu zákona o Ústavním soudu a o veřejném ochránci práv bez ohledu na změnu Ústavy.

Moderátor (Václav Moravec):
A šel byste touto cestou zatím, nespojoval tyto dvě věci?

Host (Jiří Dienstbier):
To zcela samozřejmě, protože pokud by se tato změna prosadila, to nijak nebrání té úvaze o změně Ústavy, pokud k ní bude vůle.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste před jmenováním a uváděním do úřadu ministra pro lidská práva a rovné příležitosti mluvil o mnoha úkolech, které máte na svém seznamu. Například uzákonění nároku každého dítěte na místo ve školce, větší pravomoci ombudsmana, určitá možnost adopcí pro gay a lesbické páry dětí. Dále pak nejkritičtější situace je problém šířících se ghett, tedy zmenšení počtu sociálně vyloučených lokalit. Co z toho bude nejtěžší, co je na tom seznamu, splnit?

Host (Jiří Dienstbier):
Já myslím, že samozřejmě nejtěžší bude řešit sociální vyloučení. Protože to nelze vyřešit přijetím jednoho právního předpisu, ale je potřeba komplexní strategie, která bude řešit všechny dílčí prvky, které dohromady vedou k sociálnímu vyloučení. A není to otázka na měsíce ani několik málo let, ale je to otázka na generaci.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier z ČSSD, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji vám, že jste byl s námi alespoň po telefonu a těším se někdy osobně zase na shledanou.

Host (Jiří Dienstbier):
Děkuji za pozvání a také se těším na viděnou.

10.02.2014

Svatopluk Němeček: Státní ústav pro kontrolu léčiv čeká kontrola!

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o poplatcích.
06.02.2014

Alexandr Kliment: Začátky každé olympiády vždy provázejí zmatky!

Šéf komunikace Českého olympijského výboru Alexandr Kliment mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls přímo o situaci v dějišti olympijských her v Soči.
05.02.2014

VIDEO: Pavel Bělobrádek: Zrušení lustračního zákona by mohlo znamenat krach koalice!

Pavel Bělobrádek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o začátcích vládní koalice i o církevních restitucích.
04.02.2014

Miloslav Kala: Na daňových nedoplatcích přichází stát až o čtvrt bilionu korun!

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výběru daní a hospodaření českých ministerstev.
04.02.2014

VIDEO: Věra Jourová: Za zpožděné čerpání peněz z Evropské unie může špatné plánování

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o čerpání peněz z Evropské unie.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.