VIDEO: Svatopluk Jedlička: Finanční gramotnost se učí lidé celý život

Publikováno: 03.12.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Ředitel neziskové organizace společnosti Finanční gramotnost Svatopluk Jedlička mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o půjčování si peněz před Vánocemi.

Moderátor (Václav Moravec):
Mexičané a Slováci, v této společnosti jsou podle mezinárodního srovnání v úrovni finanční gramotnosti Češi, Moravané a Slezané. Podle světového srovnání má plných 80 procent obyvatel České republiky základní a nebo špatné finanční znalosti. Úroveň finanční gramotnosti na základních školách pak zkoumá například společnost SCIO. Tady jsou slova jejího mluvčího Bohumila Kartouze:

Záznam Bohumila Kartouze:
Daleko lépe se ve finanční oblasti orientují děti, které nedostávají peníze jako dárky, to znamená jsou obdarováváni něčím jiným. Jednou z hypotéz je, že pravděpodobně rodiče těchto dětí s těmi dětmi o těchto věcech daleko více mluví a víc jim to vysvětlují. Naopak nejhůře ve finanční gramotnosti dopadly děti, které dostávají peníze jako dárek vždy.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před časem Rádio Impuls slova mluvčího společnosti SCIO Bohumila Kartouze. Není bez zajímavosti, že podle dalšího sociologického výzkumu z letošního září pro společnost Partners se 94 procenta tuzemců považují, cituji: za finančně zodpovědné. Toto poměrně vysoké číslo je překvapivé, protože 41 procent Čechů a Moravanů podle průzkumu s penězi vychází jen tak tak nebo dokonce žijí na dluh. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ředitel neziskové organizace Finanční gramotnost Svatopluk Jedlička. Děkuji, že jste hostem Rádia Impuls, vítejte, hezký dobrý den.

Host (Svatopluk Jedlička):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak často se šéfovi neziskové organizace, která se věnuje finanční gramotnosti, stane, že se vlastně sám přistihnete při své vlastní finanční negramotnosti?

Host (Svatopluk Jedlička):
Je to hodně otázka třeba slev, kdy reaguji na nějaké nabídky v regálech, kde je zboží označeno za slevové, tak podlehnu třeba takovému nátlaku. Říkám si, to je výborná sleva.

Moderátor (Václav Moravec):
Necháte se tedy nachytat?

Host (Svatopluk Jedlička):
Nechám, ale přece jenom tím, že se tomu věnuji dneska už profesionálně, tak přece jenom o tom víc přemýšlím. Taková sleva když je 5-10 procent, to není pro mě sleva, to je jenom takový špek prostě. A ta správná sleva je třeba 25-30 procent. Ale zase to musím vyhodnotit, pakliže teda jsem třeba v nějaké finanční tísni nebo krizi, tak si musím zhodnotit, jestli ta sleva je pro mě teda výhodná nebo ne. Protože mě se může stát, že tady si pořídím nějakou drahou věc se slevou, ale nebudu mít finanční prostředky třeba na zaplacení nějakých složenek nebo věcí pravidelných. A najednou se dostanu, na jedné straně mám slevu, ale na druhé straně budu mít nějaké penále nebo nějaký úrok. Takže to všechno si musím propočítat.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste, jak jsem zmiňoval, šéfem neziskové organizace s názvem Finanční gramotnost, tak ale předpokládám, že vy jste nedostal do nějaké výrazné finanční tísně?

Host (Svatopluk Jedlička):
Moje životní zkušenost byla pochopitelně ta negativní, tak jako spousty lidí v našich rodinách a tak dále. Takže to mě přivedlo k tomu, že jsem se začal hlouběji o finanční gramotnost zajímat a zprofesionalizoval jsem se.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste se dostal do nějaké výrazné finanční tísně, situace?

Host (Svatopluk Jedlička):
Já jsem byl jeden z prvních, který v roce 2008 vlastně na sebe podali inslovenční návrh, protože z podnikatelské činnosti jsem si udělal nějakou tu dluhovou spirálu, jak se říká a už nebylo jak jinak to řešit. Takže jsem šel tou cestou insolvence, protože to je takové, dá se říct, přehledné, zákonné řešení, které i pro ty věřitele nabízí takový seriozní přístup.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste sám na sebe vyhlásil insolvenční řízení, dohledal jste pak, kde vlastně začal ten příběh dluhové spirály a jak tenká je ta hranice, kdy se člověk právě do dluhů a zadlužení dostane?

Host (Svatopluk Jedlička):
Ono je to jako v podstatě s gamblerstvím nebo když podnikáte, jste samostatně výdělečně činná osoba, tak nějaké zakázky máte. Já jsem zakázky měl, ale jejich výkonnost začala v tom roce 2005-2006 klesat. Náklady nebyly úměrné příjmům a tak dále. Pochopitelně máte jednu zakázku, druhou zakázku, třetí zakázku a když vám některé přestanou vycházet nebo se začínáte potácet v nějakém rozpočtovém deficitu, tak začnete volit cestu nějakých úvěrů, nějakých půjček. A to je právě to nebezpečí, protože si vezmete první půjčku, tak jste jak ten gambler, říkáte si, tahle zakázka mi nevyšla, vyjde další zakázka, dostanu další věci k realizaci. A když to přestane vycházet, tak najednou se roztočí ten kolotoč těch dluhů.

Moderátor (Václav Moravec):
A s dnešní vaší znalostí pojmů z finanční gramotnosti, tak myslíte, i když je to hypotetická otázka, že byste v té insolvenci neskončil, pokud byste byl více finančně gramotný?

Host (Svatopluk Jedlička):
Když bych byl finančně gramotný, tak bych byl taky zodpovědnější, byl bych střízlivější, dokázal bych daleko s větším rozumem nebo odstupem věci posuzovat a tím pádem bych asi do té insolvence nemusel jít.

Moderátor (Václav Moravec):
O nevalné finanční gramotnosti nebo o nevalné úrovni finanční gramotnosti obyvatel České republiky vypovídá značné množství sociologických dat, která máme k dispozici. Například světový žebříček, ve kterém jsme na jeho chvostu se Slováky a Mexičany, insolvence, exekuce. To jsou ta hlavní hlediska, která podle vás vypovídají o naší ne zcela valné úrovni finanční gramotnosti nebo existují ještě hlediska a data další?

Host (Svatopluk Jedlička):
Já bych jako u každé statistiky, tak bych byl opatrný, protože ne všechna čísla a ne všechny pojmy můžou mít absolutní vypovídací hodnotu. Vždycky to budou nějaké orientační záležitosti, vždycky je to nějaká špička ledovce a za ní se skrývá spousta detailů. Jak v tom individuálním přístupu, tak pochopitelně i v tom množství, v těch počtech. Takže pochopitelně, že exekuce, insolvence jsou nějaké pojmy nebo ukazatele, ale zase na druhou stranu bychom si měli spočítat někde, kde jsou dobře realizované třeba spotřebitelské úvěry. Museli bychom si vzít počet spotřebitelských úvěrů a kolik jich je řádně splacených a kolik těch lidí se dostane do problémů. Čili těch ukazatelů bych viděl víc než jenom tu exekuci a insolvenci.

Moderátor (Václav Moravec):
A mluvil byste také o ne zcela dobré úrovni finanční gramotnosti v České republice, když zmíním jedno jediné číslo, které je i pro mnoho rodin strašákem – 800 tisíc exekucí uskutečňovaných v České republice?

Host (Svatopluk Jedlička):
Já vždycky říkám, že ta situace, že to je vztah, který je dvoustranný, to znamená věřitele a dlužníka. Žádný dlužník se nedostal do svých problémů jenom proto, že by on sám na tom měl vinu. Vždycky je i ta vina na druhé straně, že mi někdo půjčí nezodpovědně, že mě do toho problému, třeba i nějaký nebankovní ústav, prostě přivede. Třeba v dnešní době záměrně. Takže nemůžu to hodnotit tak, že by to číslo exekucí mělo tuhle vypovídací hodnotu.

Moderátor (Václav Moravec):
Sousloví finanční gramotnost se dostalo i do programového prohlášení kabinetu Jiřího Rusnoka. Teď z něj cituji: Vláda bude podporovat kroky ke kontinuálnímu zvyšování finanční gramotnosti obyvatel. Především se zaměří na daleko důslednější kontrolu takzvaných finančních služeb nabízených veřejnosti nejrůznějšími nebankovními subjekty. Půjčky na telefon a podobně, které často zneužívají tíživé sociální situace občanů. Konec citátu. Pokud by Rusnokova vláda a nejen ona, protože sousloví finanční gramotnost se objevuje i v programech politických stran, které se ucházely o hlasy voličů v těch letošních předčasných volbách, pokud by všechny ty vlády a politické strany myslely svá slova o finanční gramotnosti vážně a jejím posilování, kde by měly začít?

Host (Svatopluk Jedlička):
Je to takový trošku oříšek, protože finanční gramotnost je jako gramotnost jiná, by měla být předávána z generace na generaci. Prostě číst, psát, počítat, právní gramotnost, to jsou všechno pojmy, které vlastně se dědí z rodiče na děti a tímhle způsobem v podstatě člověk to má v nějakém svém povědomí, ani se to nemusí učit. Bohužel teda 90. léta přinesla velkou ekonomickou změnu i v domácnostech, nejenom v tom makroekonomickém světě, a trošku se to v té době zanedbalo. Prostě všichni se věnovali jiným problémům, každý sháněl zaměstnání, aby si zabezpečil zaměstnání, spousta lidí nalítlo právě na ty všelijaké dealerské služby, nezodpovědné takzvané finanční poradce. A i bankovní a finanční ústavy začaly zjišťovat, že to obyvatelstvo není třeba schopné, není připravené na to ty závazky plnit. Takže ten problém je dlouhodobější už v tom období těch 20 let. A vlastně už od roku 2005, kdy vyšlo vládní usnesení o pěstování finanční gramotnosti nebo rozvoji finanční gramotnosti, tak od té doby se na tom pracuje. Už byla finanční gramotnost i jako nepovinný předmět ve školách, dneska je začleněna jako povinná záležitost, čili už v té výuce je na ni pamatováno.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, v letošním školním roce poprvé povinně, takže letošní rok je…

Host (Svatopluk Jedlička):
Od 1. září už je to součást výuky. Takže pochopitelně i na to politické strany nějakým způsobem nebo politická reprezentace reaguje. A v podstatě je to dneska už obsažené v programech většiny politických subjektů a stran. A ta snaha je mimořádně velká. Taky si vezměte, že v roce 2011 třeba byl ustanovený institut finančního arbitra, což je otázka ochrany spotřebitele. Finanční arbitr má právě pomoct občanům vyrovnávat ty spory nebo ty nejasné případy u těch finančních závazků.

Moderátor (Václav Moravec):
V čem ty kroky podle vás jako předsedy nebo ředitele neziskové organizace Finanční gramotnost v rámci finanční gramotnosti jsou ještě ne zcela dostatečné? Když se z těch dalších měkčích dat ze sociologických výzkumů dozvídáme například, že jako obyvatelé České republiky máme velké mezery ve znalostech pojištění, že se špatně stále ještě orientujeme v těch základních pojmech, jako jsou pojistná hodnota, progresivní plnění nebo pojistný limit. Těmto základním pojmům například z pojištění rozumí jen třetina lidí.

Moderátor (Václav Moravec):
On je ten problém širší, protože finanční gramotnost je otázka celoživotního vzdělávání. V podstatě finančně gramotný začne být právě to dítě, když dostane to kapesné, až v podstatě do nejvyššího věku, kdy začnete uvažovat o své závěti a o dědictví. A tím životem vás provází spousta životních situací i v tom finančním sektoru, na které musíte reagovat. A jak jsem říkal, že to předávání zkušenosti je generační, tak u nás je ten problém, že tu finanční gramotnost získáváme průběžně, trnitou cestou jdeme z vlastních zkušeností, ať už dobrých nebo špatných. A to nás přivádí k tomu, že tu finanční gramotnost nejsme schopni třeba akceptovat nebo naučit se tak rychle, jako kdybychom měli nějaký základ a nějakou přípravu.

Moderátor (Václav Moravec):
Už jsme to zmínili, pane řediteli, že finanční gramotnost je na tuzemských základních školách povinná a to od letošního 1. září. Ale mnoho škol ji zařadilo do rozvrhu už dřív. Ale ona se nevyučuje jako samostatný předmět, ale prolíná se výukou jiných předmětů, například matematiky nebo občanské výchovy. Když se podíváme, jak nás obklopují všechny ty produkty a jak světem hýbou peníze, i na tu metaforu, že peníze jsou na prvním místě, je to dostatečné?

Host (Svatopluk Jedlička):
Říkám, buďme rádi, že v těch učebních osnovách je to zakotvené alespoň v té minimální podobě, v jaké to je. Je trošku nešikovné, že ta finanční gramotnost nemá svůj ucelený balíček informací nebo toho předmětu jako takového. Právě jak jste zmiňoval, je to roztroušené do …

Moderátor (Václav Moravec):
Matematiky, občanské výuky.

Host (Svatopluk Jedlička):
Tak. Prostě souvisí to s některými jinými obory, které se ty děti učí. A to je trošku nešikovné, protože ta finanční gramotnost není to, jak jste říkal, znát ty produkty bankovní. Ona je to širší schopnost vůbec hospodařit se svým majetkem, hospodařit se svými financemi. Je to něco, jak se kdysi říkalo, prostě zdravý selský rozum, umět si spočítat nějaký poměr cena – výkon. To, co chci, musím to mít, nemusím to mít, můžu si to koupit později, mám si na to vzít půjčku. Čili nejde mnohdy ani o ty jednotlivé detaily toho finančního produktu, jestli se mám rozhodnout pro leasing nebo pro spotřebitelský úvěr, jestli se mám rozhodnout pro takovou úrokovou sazbu nebo pro jinou úrokovou sazbu, je to takový daleko širší komplex, ta finanční gramotnost, než jenom ty produkty.

Moderátor (Václav Moravec):
Úroveň finanční gramotnosti na základních školách zkoumá mnoho společností, například i společnost SCIO. Tady jsou slova jejího mluvčího Bohumila Kartouze:

Záznam Bohumila Kartouze:
Daleko lépe se ve finanční oblasti orientují děti, které nedostávají peníze jako dárky, to znamená jsou obdarováváni něčím jiným. Jednou z hypotéz je, že pravděpodobně rodiče těchto dětí s těmi dětmi o těchto věcech daleko více mluví a víc jim to vysvětlují. Naopak nejhůře ve finanční gramotnosti dopadly děti, které dostávají peníze jako dárek vždy.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před časem Rádio Impuls slova mluvčího společnosti SCIO Bohumila Kartouze. Z letošní ankety organizace Generation Europe mezi necelou tisícovkou žáků ze 46 základních škol z celé České republiky pak vyplynulo, že deváťáci ve finanční gramotnosti pokulhávají, protože test složili na 57 procent. Je to možné považovat jen za důsledek do letošního roku nepovinné výuky finanční gramotnosti nebo může být ten problém hlubší, pane řediteli?

Host (Svatopluk Jedlička):
My v podstatě na to máme takový nástroj, protože už pátý ročník pořádáme školní soutěže finanční gramotnost společně s Ministerstvem školství celorepublikově pro všechny školy. Máme každý rok kolem 500-600 škol, které se zúčastní této soutěže. A za těch pět let odsoutěžilo už 156 tisíc dětí. A nám to slouží i pro určitý výzkum nebo právě analýzu toho, jak ty děti jsou schopné se ve finanční gramotnosti orientovat. A taky to slouží pochopitelně těm učitelům, kteří podle této soutěže, výsledku těch testů připravují výuku, ty detaily toho, kde ty děti zaostávají nebo kde by měly přidat a tak podobně. A v podstatě to procento se za těch pět let z nějaké úspěšnosti testů kolem 43 procent, tak za těch pět let nám to vyrostlo až doopravdy k těm plus mínus 60 procentům úspěšnosti dětí v těch testech.

Moderátor (Václav Moravec):
Což vnímáte jako jednoznačně pozitivní?

Host (Svatopluk Jedlička):
Jako pozitivní. Jednak nárůst těch soutěžících nás těší, protože tím pádem je vidět, že o to začínají mít ať už učitelé nebo samotní žáci, zájem. I bez toho, že teda je to povinná záležitost. Jednak je to v počtu soutěžících a v kvalitě toho testu. Že daleko víc je jich úspěšnějších a že to procento úspěšných testů narůstá každý rok. Ne dramaticky, ale je to vidět, je to srovnatelné, je tam ten postup měřitelný.

Moderátor (Václav Moravec):
Nakolik problémem vlastně posilování finanční gramotnosti může být i to, že máme jako občané České republiky negativní vztah i k matematice? Protože z mnoha těch výsledků také vyplývá, protože vy jste říkal, že ta výuka finanční gramotnosti není o produktech pojišťovnictví, bankovnictví, nebankovního sektoru, ale že je i o spočítání si, co je efektivnější. A to jednoduché, trojčlenka nebo procenta, to se ukazuje jako slabina dnešní mladé generace, že si neumějí ani studenti, žáci spočítat.

Host (Svatopluk Jedlička):
Bohužel se to projevuje nejenom v matematice, ale i třeba ve slohových cvičeních, v tom, jak se mladá generace dokáže nebo nedokáže vyjadřovat. A pochopitelně se to odrazí i v těchto vědách, v tom počítání. Ale říkám, ta finanční gramotnost potřebuje doopravdy trojčlenku, počítá s procenty, sčítat, odčítat a ty základní úkony. A právě není to jenom o té matematice, ale je to třeba i o etice, o zodpovědnosti, o takových kategoriích, které nejsou měřitelné, které nás ovlivňují jiným způsobem, takovým tím intelektuálským bych řekl.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ředitel neziskové organizace Finanční gramotnost Svatopluk Jedlička, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Host (Svatopluk Jedlička):
Děkuji za pozvání a doufám, že všichni budou za chvíli gramotní.

04.12.2013

VIDEO: Petr Bříza: V Česku chybí haly pro běžné trénování mládeže

Bývalý hokejista a současný šéf hokejové Sparty Petr Bříza byl hostem u Václava Moravce na Impulsu.
02.12.2013

VIDEO: Martin Klanica: Budeme udělovat pokuty v řádech milionů korun

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o metylalkoholu nebo kvalitě potravin.
28.11.2013

VIDEO: David Ondráčka: ČR potřebuje reformu státní správy!

Ředitel Transparency International ČR David Ondráčka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém možném působení v politice.
27.11.2013

VIDEO: Jaroslav Sapík: Lidé jedí dnes příliš rychle!

Šéfkuchař Jaroslav Sapík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o úrovni české gastronomie.
26.11.2013

VIDEO: Boris Hybner: Češi jsou národem vtipálků!

Mim Boris Hybner mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o filmu Klauni, ke kterému napsal scénář.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.