VIDEO: Martin Klanica: Budeme udělovat pokuty v řádech milionů korun

Publikováno: 02.12.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o metylalkoholu nebo kvalitě potravin.

Moderátor (Václav Moravec):
Úřad pro potraviny, to je vize. Stane se ale skutečností? Nový silný úřad by měl mít sídlo v Brně. Jeho součástí by pak měla být současná Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Takovou představu má dosluhující ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že vytvoření nového úřadu vidí jako úkol pro svého nástupce. Úřad pro potraviny je v současné době jen jednou ze sekcí Ministerstva zemědělství. Jak hodnotíte vy, naši posluchači, kvalitu potravin? Ptali jsme se v ulicích.

Anketa:
Nic moc.

Nejsou kvalitní sýry, masa, nemají dostatečný obsah vlákniny v sobě a často se člověk nedozví vůbec, co v té potravině je.

Já si myslím, že ten, kdo potřebuje, tak si vybere.

My jsme žili s rodinou chvilku v Americe a tam je jakoby mnohem víc na těch etiketách a je to i, myslím, povinné, aby tam psali víc informací ohledně složení a nutričních hodnot. A to tady úplně až tak není nebo mi to tam chybí.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls názory v pražských ulicích. Především o kvalitě potravin bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica. Vítejte po čase v Impulsech, hezký dobrý den.

Host (Martin Klanica):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak si zvykáte na to oslovení pane ústřední řediteli? Protože vždy jste byl v tomto pořadu v úplně jiné pozici, v pozici pod ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce a teď už jste několik týdnů šéfem.

Host (Martin Klanica):
Zvykám si.

Moderátor (Václav Moravec):
Říkáte to tak…

Host (Martin Klanica):
Zvykám si. Je to samozřejmě změna, to oslovení, ale podstata práce a zejména náběh té zodpovědnosti tady je, takže já si myslím, že se s tím postupně vyrovnávám.

Moderátor (Václav Moravec):
Kde je hranice mezi kontinuitou a diskontinuitou, podíváme-li se na práci Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako nejvyšší kontrolní autority, co se týče kvality potravin v této zemi?

Host (Martin Klanica):
Jestli myslíte případnou kontinuitu nebo diskontinuitu ve vazbě na toho vrchového představitele, tak myslím si, že ti, kteří očekávají nějakou zásadní výraznou změnu, ty zklamu, protože já jsem několik let byl samozřejmě nedílnou součástí toho managementu a toho týmu, který po boku ústředního ředitele Jakuba Šebesty v podstatě dával směr tomu úřadu. A nějaké zásadní změny v přístupech vůči kontrolovaným osobám, v přístupech vůči spotřebitelům, v naší praxi kontrolní já nehodlám nic zásadního změnit. Samozřejmě čas ukáže, vývoj ukáže, že možné změny jsou určitě, ale nebude to v nejbližších týdnech, měsících nic zásadního.

Moderátor (Václav Moravec):
Zkusím to jinak. Co nebo kdo podle vás brání efektivnější kontrole potravinářského trhu v České republice? Jestli něco takového existuje.

Host (Martin Klanica):
Těch důvodů bychom našli celou řadu. Někdy to je ne úplně optimální nastavení právních předpisů, to bezesporu. Jak těch evropských, to zejména, protože s těmi se dělá často něco velmi těžko. Jsou to ale i předpisy národní, které je třeba dolaďovat, zpřesňovat, přizpůsobovat jejich text té aktuelní situaci na trhu. V neposlední řadě jsou to samy kontrolované osoby v některých případech, které zcela fatálním způsobem některé z nich porušují zcela záměrně požadavky potravinového práva.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptám se proto, že vy jste měli být ještě za dob ministrování Petra Bendla z Občanské demokratické strany sloučeni jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce se Státní veterinární správou. Tu věc ale odložil ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman s tím, že teď přišel s novým úřadem pro potraviny, ve kterém by se sloučila právě Státní zemědělská a potravinářská inspekce s úřadem pro potraviny jako odborem Ministerstva zemědělství. Bude to lepší?

Host (Martin Klanica):
Já jsem přesvědčen o tom, že pokud má být nějaká změna a to platí obecně, tak by to měla být změna, která ten stav někam posune. Posune ho pozitivním směrem. Já skutečně nejsem přesvědčen o tom, že ten záměr původního vedení ministerstva byl správný. My jsme opakovaně upozorňovali na řadu problémů, které by to přineslo, objektivních problémů, týkajících se logičnosti, efektivity a tak dále. Zkrátka nebyli jsme vyslyšeni a náš názor nebyl akceptován.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď mluvíte o tom předchozím návrhu sloučení Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce?

Host (Martin Klanica):
Samozřejmě. Já si logicky pokládám otázku proč, když je něco funkční a je to funkční na velmi dobré úrovni a důkazem toho jsou výsledky misí z Evropské komise, které sem pravidelně jezdí a posuzují kvalitu a výkonnost dozorových orgánů, nikdy nebyl vznesen žádný problém. Ta nová koncepce nebo ten nový myšlenkový proud, s kterým přišel současný pan ministr, já považuji za do jisté míry čest. Protože pokud by ta instituce, ať už ji budeme nazývat jakkoliv, vznikla na základě SZPI nebo tedy byla SZPI nositelkou toho pokračování, tak je to do jisté míry ocenění naší práce. A my jsme připraveni udělat maximum pro to, abychom to tím pozitivním směrem posunuli dál.

Moderátor (Václav Moravec):
V jaké fázi úvah i z pohledu vás jako orgánu, který bezesporu ministrovi zemědělství v demisi Miroslavu Tomanu buď tu věc oponuje nebo dává podklady, tak v jaké fázi úvah vznik úřadu pro potraviny vlastně je?

Host (Martin Klanica):
Já myslím, že tu myšlenku pan ministr vyřkl poprvé na pondělním Žofínském fóru. Je bezesporu s realizací té myšlenky spojeno spoustu legislativních kroků, bude potřeba to rozpracovat, namyslet, udělat analýzy. Je tam velký balík problémů, které jsou spojeny s restrukturalizací laboratorní činnosti a tak dále. Takže je to skutečně myšlenka, která pokud se bude v ní pokračovat, tak to bude obnášet značné penzum práce a úsilí. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. My jsme připraveni.

Moderátor (Václav Moravec):
Mohlo by to vést i k personálnímu posílení toho superúřadu pro potraviny, jestliže by na vás byla převedena část míst, která vlastně jsou dnes na úřadu pro potraviny v rámci Ministerstva zemědělství a byly vám ponechány tabulky, kapacity, které máte dnes jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce k dispozici?

Host (Martin Klanica):
Ta otázka personálního posílení, ta se nabízí. Nabízí se logická odpověď ano, patrně by to tak bylo. Ale skutečně byla to zatím myšlenka a to zhmotnění té myšlenky, o tom budeme muset ještě velmi pečlivě a intenzivně debatovat jak s Ministerstvem zemědělství, tak samozřejmě s ostatními kolegy z ostatních dozorových orgánů.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velkým problémem, pane ústřední řediteli, je právě personální situace Státní zemědělské a potravinářské inspekce s ohledem na ta rostoucí data počtu kontrol, které učiníte jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce a zároveň i na narůstající počet podání od nás jako spotřebitelů? Protože rok od roku překonáváte rekordy právě v počtu podání.

Host (Martin Klanica):
Bylo by dobré, abychom si uvědomili, jakých výkonů jsme s těmi lidskými kapacitami, kterými my disponujeme, schopni. Myslím si, že ty výsledky jsou velmi dobré. Vždycky je to o tom, jak se stát rozhodne tuto oblast posílit nebo naopak snížit ty personální zdroje pro tu oblast. My dnes disponujeme cirka 400, máme něco málo přes 400 lidí a z toho více než polovina jsou inspektoři. To jsou ti, kteří dnes a denně provádějí kontrolu v terénu. Ten zbytek lidí, to je ten servis, to zázemí. To znamená jak pracovníci v laboratořích, právníci, nějaký technicko-hospodářský personál, nějaký management. Samozřejmě metodici, referenti. Zkrátka ti, kteří by měli poskytovat těm výkonným inspektorům servis a měli by jim do jisté míry i partnersky organizovat práci, tak, aby mohli efektivně přinášet ty výsledky, které se pak analyzují a zase na základě těch analýz se zaměřuje kontrola do budoucna. A ročně s tímto počtem jsme schopni v dlouhodobém průměru zrealizovat cirka 35-38 tisíc kontrol. Což je číslo úctyhodné, myslím si ve velmi dobré kvalitě.

Moderátor (Václav Moravec):
To je totiž ta otázka, která se nabízí, zda to není na úkor kvality, necháme-li stranou i loňský rok, který pro vás byl výjimečný a začátek letošního roku v souvislosti s tou takzvanou metanolovou kauzou, kde jste udělali těch kontrol daleko víc právě kvůli…

Host (Martin Klanica):
Ještě jedno číslo, které je důležité pro ten celkový obrázek a to je číslo o počtu provozoven, které jsou předmětem naší kontroly. A to číslo je v podstatě, ono je plovoucí, protože některé kontrolované osoby zanikají, některé vznikají a tak, ale bavíme se o číslu někde těsně pod 50 tisíci provozoven. To znamená, prostým matematickým přepočtem to nevychází ani na jednu kontrolu ročně. Musí si stát říct, co chce. Jestli tohle je OK nebo jestli by ten počet těch kontrol měl být vyšší, ale samozřejmě za předpokladu vyššího počtu těch terénních pracovníků. Protože to zkrátka nejde nafukovat donekonečna. My jsme udělali řadu kroků, které výrazným způsobem zefektivnily tu kontrolu, máme systém mobilních kanceláří, máme bydliště těch inspektorů rovnoměrně rozmístěno po území celé České republiky tak, aby nemuseli přejíždět do pracoviště a strávili iks hodin na cestách. Naopak aby mohli zasáhnout kdekoliv na území ČR velmi rychle v řádech minut, možná v řádech hodin. Takže udělali jsme pro to maximum, mají vybavena ta služební vozidla nebo soukromá vozidla, která používají ke služebním účelům, odběrními pomůckami, mají laptopy s připojením na internet do našeho systému, mají mobily, přenosné tiskárny, takže kontrolovaná osoba přímo na místě dostane ten protokol čitelný v kultivované formě. Takže těch aktivit, které k tomu zefektivnění jsme za poslední dobu udělali, je celá řada. Ale to nejde donekonečna.

Moderátor (Václav Moravec):
A proto se nabízí ta otázka, vy byste dal státu doporučení, aby na 50 tisíc provozoven, které podle zákonů a pravomocí může kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce, aby počet těch kontrol, které připadají ročně na jednu provozovnu, byl vyšší?

Host (Martin Klanica):
Víte, to není o doporučení nebo nedoporučení. Tady je potřeba si uvědomit, že úřední kontrola nebo státní dozor nemůže garantovat bezpečnost potravin a nemůže garantovat kvalitu potravin. Kvalitu je nutné vyrobit a neznehodnocenou prodat. Ta se nedá vykontrolovat. To znamená, my pouze…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale kontroly mohou být tlakem.

Host (Martin Klanica):
Bezesporu a o tom, to je právě ta primární role úředního dozoru, že vyvíjí tlak a napomáhá tomu, abychom se přiblížili tomu absolutnímu stavu, který nikdy bohužel nenastane, a to je absolutní bezpečnost potravin a absolutní kvalita.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy vnímáte ten tlak jako dostatečný? Dáte-li tady to jedno číslo, že nevychází ani průměrně jedna kontrola na jednu provozovnu ročně při počtu vašich dvou stovek inspektorů?

Host (Martin Klanica):
My jsme pragmatici, jsme státní úředníci, ať se to komu líbí nebo ne a my jsme nuceni pracovat a pracujeme v maximálním úsilí se zdroji, kterými disponujeme. Jsou to zdroje finanční, jsou to zdroje personální. Pokud samozřejmě se stát rozhodne, že tuto oblast posílí a budeme mít k dispozici větší počet zaměstnanců, tak logicky ten počet kontrol bude vyšší.

Moderátor (Václav Moravec):
Když to srovnáte s evropskými kolegy, je Česko průměrné nebo podprůměrné v počtu kontrol na jednu provozovnu?

Host (Martin Klanica):
Je to většinou na nějakou jednotku, jako je například 100 tisíc obyvatel a tak dál. Já bych řekl, že jsme v nějaké té průměrné šedi, co se týká počtu. Osobně se domnívám a říkají to i zástupci potravinářského průmyslu, že co se týká té kvality, důslednosti a tvrdosti vůči jim samotným, takže dozorové orgány v České republice v oblasti food safety nebo v oblasti potravin patří k evropské špičce. Což na jednu stranu nás těší, na druhou stranu do jisté míry i zavazuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady začněme statistikou. 35 milionů korun, to je výše pravomocně udělených pokut Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v roce loňském. V roce letošním tato hranice nejen bude překonána, ale bude dvojnásobná. Dá se to říci?

Host (Martin Klanica):
Možná i trochu vyšší, bude skutečně jednou taková. Takže ta naše rozhodovací praxe z hlediska výše ukládaných pokut se posouvá, protože počet těch pokut zásadním způsobem nevzrostl, těch pravomocně uložených, ale jejich výše rapidně stoupla. A já se obávám, že vzhledem k přístupu některých provozovatelů potravinářských podniků budeme muset jít s tou rozhodovací praxí ještě výš. Protože zejména u těch ekonomicky silných subjektů nemá ta ukládaná výše nebo ty pokuty v té ukládané výši nemají ten efekt, který by mít měly a to je samozřejmě efekt výchovný.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy přitvrdíte ve výši pokut vůči těm silným hráčům?

Host (Martin Klanica):
Vůči těm, kteří si mohou dovolit tu pokutu zaplatit. Protože judikatura soudu opakovaně nás poučila o tom, že pokuta nesmí být likvidační, ale musí být adekvátní, musí být výchovná a musí odpovídat majetkovým poměrům účastníka řízení. Takže pokud nějaké paní, která má koloniál na Šumavě a prodává lahvové pivo a chleba turistům dáte pokutu sto tisíc, tak ji to zlikviduje. A samozřejmě je to zcela neadekvátní zpravidla tomu nebezpečí, které tedy při porušení těch právních předpisů u ní bylo zjištěno. Ovšem pokud nějaký významný obchodní řetězec opakovaně systematicky vyškrabává šarže, prodlužuje doby použitelnosti, uvádí do oběhu ať už z důvodu nějakého lidského pochybení, jak bývá velmi často konstatováno, nebo z důvodů jiných, tak takový ekonomický subjekt má dostatek zdrojů na to, aby si zajistil preventivní systémy, které by tomu měly zabránit. A pokud je opakovaně ukládaná pokuta v řádech statisíců korun a nefunguje to, tak pak se ptám, jestli není na místě přistoupit k ukládání pokut v řádu milionů.

Moderátor (Václav Moravec):
A k tomu jste přistoupili v roce letošním, jestliže výše udělených pokut při srovnání s rokem 2012 překročí hranici 70 milionů korun?

Host (Martin Klanica):
Ano. Ta rozhodovací praxe má nějaký postupný náběh, ale já jsem opakovaně deklaroval nebo my jsme opakovaně deklarovali, že tímto směrem půjdeme, protože někdy úvahy některých subjektů mě skutečně velmi zarážejí.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete být konkrétní, u jakého subjektu a opakovaných jakých pochybení?

Host (Martin Klanica):
Co se týká subjektu konkrétní nebudu, ale ten příběh tady řeknu. Jestliže jeden nejmenovaný obchodní řetězec měl oddělení pracovníků v počtu cirka 20, které se zabývalo právě kvalitou a bezpečností a vytvářelo ty systémy a tak dále a nový manažer, který přišel a řekl, kolik jsme dostali od SZPI pokut za letošní rok? Byla to nějaká částka, porovnal to s náklady na těch 20 lidí a řekl, vy se mě nevyplatíte, já tady chci jenom čtyři lidi. Takže tohle je filosofie, která je pro nás naprosto neakceptovatelná a svědčí to o tom, že jediné kritérium a jediný parametr, který některé obchodníky, neříkám všechny, ale některé obchodníky bohužel i dnes zajímá, je zisk. Hlava nehlava.

Moderátor (Václav Moravec):
Přečetl jsem si správně mezi řádky, že u velkých subjektů, které porušují české právo týkající se kvality prodávaných potravin, tak není ta současná výše pokut ani výchovná, ani likvidační?

Host (Martin Klanica):
Rozhodně není likvidační a patrně není výchovná. Protože my zjišťujeme nedostatky opakovaně. Ano, pokuta není cíl, pokuta je prostředek k dosažení cíle a to je uvádění do oběhu kvalitních a bezpečných potravin a na tom se asi všichni shodneme. Takže pokud výše sankcí, které jsou ukládány, nejsou výchovné, tak tu funkci neplní a je potřeba jít výš.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak tam se projevuje, pokud byste měl uvést průměrnou výši pokut u takových velkých hráčů, u obchodních řetězců, které jsou v České republice, tak nejvyšší výše pokuty, která vlastně ani nebyla výchovná?

Host (Martin Klanica):
Na to není korektní odpověď, protože vždy každé správní řízení má svoji právní kvalifikaci, je to individuelní akt vůči subjektu, s kterým je to správní řízení zahajováno. Ta výše pokut se sestavuje podle řady kritérií a žádné správní řízení není identické. Ale obecně abych vám odpověděl, tak v podstatě dnes jsou pokuty významným hráčům na trhu v řádech statisíců korun zpravidla, protože ta zjištění jsou většinou opakované, závažné a je jich mnoho.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy říkáte, že jako nový šéf Státní zemědělské a potravinářské inspekce budete chtít zvýšit výši pokut u těch významných hráčů na trhu. Váš předchůdce Jakub Šebesta tady několikrát v Impulsech mluvil o tom, že existuje medializace a vámi před několika lety spuštěný web potraviny na pranýři, která je vlastně daleko lepší výchovnou lekcí pro všechny prodejce a výrobce potravin než samotná výše pokut.

Host (Martin Klanica):
Já bych na to šel systematicky. Těch prostředků a zdrojů, které máme k tomu, aby se ten stav posunul, těch prostředků k dosažení nápravy máme zhruba tři zásadní kategorie. Zaprvé je to opatření nebo zásah toho inspektora na místě. Inspektor SZPI disponuje relativně velkými a vysokými pravomocemi, které může uplatnit přímo během kontroly. To znamená, on je schopen tu předmětnou šarži, která je defektní, zakázat, on je schopen nařídit stažení, on je schopen uložit opatření, aby bylo zajištěno to či ono. Čili to jsou kroky, které se realizují hned při provedení kontroly na místě. Druhá taková skupina je právě uložení pokuty ve správním řízení, protože my jiný druh pokut zatím neukládáme, blokové pokuty, ten institut jsme eliminovali. To znamená pouze ve správním řízení. S tím, že výše pokut je taková, jak jsme se o tom před chvilkou bavili. To je druhý směr, druhá cesta. A ta třetí je v podstatě medializace. Protože řada subjektů má mnohem větší obavu z toho, že bude ta negativní reklama, že budou někde pranýřovány nebo že bude uvedeno jejich konkrétní jméno, konkrétní dodavatel, konkrétní název potraviny s konkrétním zjištěním a tím výsledkem. Takže ta obava tady je oprávněná, protože jak je vidět, spotřebitele ty informace stále více zajímají. A jednak vydávání tiskových zpráv, což je zcela běžný nástroj, který využíváme, jsme v těch tiskových zprávách naprosto konkrétní, takže spotřebitel se dozví kdy, kde, o co šlo. A potom je ta aplikace, o které jste hovořil, potraviny na pranýři, která má úspěch zjevně, protože v podstatě v letošním roce se nám podařilo právě v anketě Křišťálová lupa, to znamená cena českého internetu právě v kategorii veřejně prospěšná služba, obhájit loňské vítězství a opět jsme vítězi a máme cenu Křišťálová lupa. Což mě těší.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale přesto chcete zvyšovat výši pokut, takže ta medializace má své omezené účinky, pokud to chápu správně?

Host (Martin Klanica):
Ano, tak někdo na tu medializaci slyší více, někdo méně v tom pozitivním slova smyslu, někdo více a někdo méně a někdo vůbec neslyší na ukládané pokuty. Je to logické. Významní hráči mají obrat v řádech stamilionů nebo miliard korun, takže vysoká pokuta má význam a je pro ně citelná. Jinak je to pro ně náklad, který si zkrátka odepíší a s kterým při tvorbě rozpočtu na začátku roku počítají a to je špatně.

Moderátor (Václav Moravec):
A to máte takovou informaci, že do rozpočtu se dávají i výše pokut, protože s tím počítají, že to je nízké a že se jim to vyplatí?

Host (Martin Klanica):
To vám určitě odpoví některý z dalších hostů, až si tady pozvete nějakého významného provozovatele potravinářského podniku. Ale logicky i s tím, že bude uložena v průběhu roku některým z orgánů dozoru pokuta, s tím se, si myslím, počítá.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, nový ústřední ředitel, Martin Klanica, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další setkání.

Host (Martin Klanica):
Také, těšilo mě a na shledanou.

04.12.2013

VIDEO: Petr Bříza: V Česku chybí haly pro běžné trénování mládeže

Bývalý hokejista a současný šéf hokejové Sparty Petr Bříza byl hostem u Václava Moravce na Impulsu.
03.12.2013

VIDEO: Svatopluk Jedlička: Finanční gramotnost se učí lidé celý život

Ředitel neziskové organizace společnosti Finanční gramotnost Svatopluk Jedlička mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o půjčování si peněz před Vánocemi.
28.11.2013

VIDEO: David Ondráčka: ČR potřebuje reformu státní správy!

Ředitel Transparency International ČR David Ondráčka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém možném působení v politice.
27.11.2013

VIDEO: Jaroslav Sapík: Lidé jedí dnes příliš rychle!

Šéfkuchař Jaroslav Sapík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o úrovni české gastronomie.
26.11.2013

VIDEO: Boris Hybner: Češi jsou národem vtipálků!

Mim Boris Hybner mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o filmu Klauni, ke kterému napsal scénář.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.