VIDEO: František Lehovec: Výstavbu silnic a dálnic provází v Česku nestabilita!

Publikováno: 07.11.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Profesor František Lehovec ze stavební fakulty ČVUT mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výstavbě infrastruktury v Česku.
Moderátor (Václav Moravec):
Desítky miliard korun úspor při výstavbě dálnic a rychlostních silnic. Upozorňuje na ně Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj by se českému státu při zadávání veřejných zakázek vyplatilo upřednostňování otevřených výběrových řízení a také zadávání veřejných zakázek u menších částek. Tady jsou slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly. 
Záznam Miloslava Kaly:
Čím otevřenější a menší soutěž, tím více uchazečů a tím je i nižší cena. K zakázkám se dostávají menší firmy, střední firmy, kterých je na trhu přirozeně více než stavebních gigantů. 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo právě dnes Rádio Impuls slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly. Nejnovější šetření NKÚ mělo odpovědět i na to, proč se v České republice často staví dráž než v Německu a to nejen dálniční stavby, ale i stavby jako takové. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je František Lehovec z Katedry silničních staveb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer.
Host (František Lehovec):
Já přeji dobrý večer. 
Moderátor (Václav Moravec):
Pane profesore, dovolte, abych začal citátem vašich slov. Pronášel jste je v rozhovoru pro Českou televizi 5. srpna letošního roku. Cituji: Tempo výstavby dopravních staveb je odsouzeníhodné. Důsledkem tohoto zpožďování je obrovský nárůst ceny. Konec citátu. Proč podle vás tento argument, který zaznívá a vy ho opakujete už několik let, proč tento argument neberou v potaz odpovědní?
Host (František Lehovec):
Já bych si to strašně přál. Kdybych měl ten zázračný proutek nebo moc, abych to změnil, určitě to udělám. Já si myslím, jak už vždycky takovýto problém složitý nastane, není to jenom jedna jediná příčina, ale přece musíme aspoň ty nejdůležitější umět popsat, definovat a podle toho se také rozhodnout a stanovit pořadí, kde vlastně začít rozplétat tu neuvěřitelnou složitost. Že po 75 letech od zahájení stavby dálnice v roce 39, už to bezmála bude 75 let, jsme přibližně krátce za její polovinou. To přece je stav, který nemůže nikoho ani povzbudit, potěšit, a nutně musí k tomu hlubšímu zamyšlení vést.
Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale namítl, že popisovat problém nemusíte. Našel jsem vaše slova stará bratru 14 let, pronášel jste je v roce 1999, konkrétně 2. listopadu. Tehdy jako předseda České silniční společnosti jste řekl, že investice na dostavbu dálnic se odhadují na 170 miliard korun. To by ročně vyžadovalo 17 miliard. A dálniční síť by mohla být dokončena v roce 2010. Jsme v roce 2014, prostavěla se téměř tato částka a dálniční síť dokončenou nemáme
Host (František Lehovec):
No to vypadá teď jako kdyby to, ten předpoklad neodpovídal té době. A já tvrdím, že odpovídá. A že když dneska uděláme ten předpoklad a vložíme tam zase nějakou další částku a další léta, že se obávám, že za pět, za deset let znovu to budeme muset korigovat. Protože bohužel ty základní příčiny toho stavu, kdy se prostě nedaří ten program plnit, ty se vlastně nezměnily. A samozřejmě ten nárůst cen to neustále doprovází. A nejen ta vlastní stavba, ta, která byla v tom programu, ale taky skutečnosti, které to doprovází. Jak se ty stavby zdražují. Vezmeme-li si jenom ten konkrétní případ například dálnice D8, to znamená ten úsek, řekněme, z Lovosic do Ústí, ten bude stát dvoj, trojnásobek toho, co mohl stát, kdyby se postavil v době, kdy se stavěla stavba dálnice z Prahy do Lovosic. 18x přerušeno, neustále zastavováno, znovu obnovování. To přece jsou miliardy, které prostě promrháme jenom proto, že nejsme schopni se vypořádat se stavem, které by v každé slušné společnosti byl normální. 
Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že dovedeme odhadnout, kolik nás teď k roku 2013 může stát dostavba dálničních staveb, respektive dálniční sítě včetně rychlostních silnic?
Host (František Lehovec):
My to musíme stáhnout jenom k nějaké cenové úrovni, to znamená k cenové hladině, například letošního roku. Pak by pravděpodobně některé ty údaje, které uvádíte k tomu, odpovídaly. Ale ta cena těch dálnic se mění s každým rokem. Ale řeknu také, že samozřejmě v minulosti neustále narůstala, ale teď nastala zcela opačná situace. My jsme teď v situaci, nad kterou všichni zůstávají stát a dokonce bych řekl, že zdravý selský rozum tomu přestává rozumět. Takzvané projektové nebo základní ceny, které jsou stanoveny na vypisované veřejné investice na dálnicích, které dřív se přibližně rovnaly nabídkovým cenám, jsou dneska na hranici 42-48 procent. To přece není normální. Ta mimořádnost a zvláštní, abych tak řekl, stav, který v těch stavebních firmách nastal, vede k neuvěřitelným zvratům. A k takovým situacím, pro které budeme následně ještě hledat dlouho vysvětlení. Mluvím teda o dálnici D3, kde jsou ve výběrovém řízení dva úseky a kde ten podíl, to znamená očekávaných nákladů, respektive nabídkové ceny, které skutečně se pohybovaly 42, respektive 48 procent. Ten investor je z toho nešťastný a tuší, že pravděpodobně za tuto cenu nebude moct být odevzdáno kvalitní dílo. 
Moderátor (Václav Moravec):
Není to ale druhý extrém proti předraženým a nekvalitním dálnicím? Nejvyšší kontrolní úřad právě dnes publikoval další část své zprávy, protože už v srpnu poukázal, že se v Česku staví dálnice a rychlostní silnice dráž než v Německu a dnes přišel s další částí: Proč tomu tak je a co by prospělo, aby se tady stavělo levněji? A podle Nejvyššího kontrolního úřadu by českému státu, respektive státní pokladně prospělo při zadávání veřejných zakázek na výstavbu dálniční infrastruktury, pokud by byla upřednostňována otevřená výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek by bylo po menších částech. Je to dobrá analýza?
Host (František Lehovec):
Já si myslím, že nesporně. Tento princip není vůbec nový. Ten je známý desítky let. 
Moderátor (Václav Moravec):
Proč se jím neřídíme?
Host (František Lehovec):
To bych si také přál, tu odpověď. Ale já vám řeknu to klíčové. Přece ten klíčový problém, který doprovází celou tu situaci, je, že liniové stavby takového rozsahu a takového objemu, to přece není záležitost jednoho, dvou let. To je příprava desetiletí. A vlastně v té nestabilitě, kdy za čtyři roky se vymění čtyři ministři dopravy a pět ředitelů Silnic a dálnic, jak chcete očekávat, že v této situaci může nastat kategorický zlom. Všechno vyžaduje klid, přípravu, zbavit se toho chaosu a klidu a nastoupit přesně to, co oni popisují. Ale také mít možnost určitou dobu to sledovat, do jaké míry ty očekávané výhody přinesou ten efekt. To je přece základní klíč. Nic se z první vody nepodaří načisto. Je třeba mít soustředění, kvalitní vybavení, samozřejmě také kvalitního ministra, ale taky kvalitní systém toho investora. Protože ten vůči těm ostatním nese tu odpovědnost, že se staví zaprvé kvalitně a také s přiměřenými náklady. 
Moderátor (Václav Moravec):
On Nejvyšší kontrolní úřad v té dnes zveřejněné zprávě uvádí, že v Německu se daří stavět při veřejných zakázkách levněji, protože Německo při jejich zadávání dává přednost otevřeným zadávacím řízením, která snižují cenu a doplňuje svá slova i prezident NKÚ Miloslav Kala.
Záznam Miloslava Kaly:
V našich výpočtech se ukazuje, že existuje prostor pro snížení nákladů o 12-20 procent, což by jenom na vzorku 74 staveb představovalo úsporu až 43 miliard korun. 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo právě dnes Rádio Impuls slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokud by měl profesor František Lehovec z Katedry silničních staveb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, který je hostem dnešních Impulsů, říci, zda i možné vaše propočty jako ČVUT ukazují, že srovnáváme-li stavby v Německu a v Česku, tak tam takové rozdíly jsou? Možná až o 20 procent se může stavět…
Host (František Lehovec):
Já samozřejmě tu zprávu, která byla zveřejněna, soudím, že to je především ta, která je teď předmětem toho hodnocení, byla zveřejněna ve Věstníku v září letošního roku, že uvádí, že je to zhruba 20 a dokonce myslím, že 27 procent rozdíl ceny v jednom takzvaném průměrném kilometru dálnice u nás v České republice a ve Spolkové republice. Ale já bych prosil a při vší úctě samozřejmě k tomu vysokému úřadu, že tahle informace nemůže být podána tak jako, že tak to je, aniž by k tomu byly ty základní znaky, o jaké komunikace se jedná, jaký je v tom podíl tunelů nebo mostů. To přece je rozhodující. A pokud to k tomu nedám, tak ta informace nevypovídá vůbec o ničem. 
Moderátor (Václav Moravec):
Ale Nejvyšší kontrolní úřad také právě říká, že mnoho těch staveb se staví hlavně kvůli projektantům a stavebním firmám, protože je tam více betonu, než by tam mohlo býti a přitom by ta stavba byla funkční. Že zkrátka naddimenzováváme dopravní stavby, když to řeknu nehezky nečesky. 
Host (František Lehovec):
Musím znovu opakovat, že prostě není jenom jeden problém, který zásadním způsobem tu situaci může změnit. Je třeba systematicky je pojmenovat. A já si myslím, že jeden z těch, který k tomuto směřuje, je skutečně vytvořit institut, který bude na začátku rozhodovat už při vlastním projektu té stavby, jestli to zahrnuje skutečně jenom ty nezbytné prvky, které jsou součástí a plní tu dopravní funkci. A že všechno ostatní, které se na to navěšuje, ať už jsou to stavby z iniciativ městských částí nebo eventuelně obecních nebo městských zastupitelstev, ale také z hlediska životního prostředí, které jsou tam připisovány a samozřejmě zahrnovány, jestli tam musí být. A takový institut neexistuje. Já si myslím, že jeden z těch prvků na léčení toho je prostě státní expertíza, která musí toto určit. Ten investor je bezmocný, poněvadž má-li stavět, tak musí prakticky všem těm požadavkům vyhovět. Když jim nevyhoví, nepostaví ani metr. A to vede k tomu, že se nestaví ty dálnice anebo ty rychlostní silnice, které jsou dopravně prioritní. Abychom nechodili daleko. Nesporně v České republice je na prvním místě stavba pokračování silničního okruhu kolem Prahy, takzvaného Pražského okruhu mezi křižovatkou nad dálnicí a ten úsek, který pokračuje směrem do Štěrbohol kolem Říčan. To je úsek označený 511, nesporně má obrovské důsledky, poněvadž obtěžuje desetitisíce lidí na Jižním Městě, na Spořilově, dělají se tam obrovské stavby. Přece to všichni vědí, že tohle je priorita číslo jedna a čeká se rok, dva a zase se bude čekat deset let, než se ta stavba zahájí. 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste, pane profesore, teď ale zmínil dokončení silničního okruhu kolem Prahy, který nezatěžuje jen obyvatele některých částí hlavního města, ale také řidiče, kteří jedou-li z různých koutů republiky, například z Brna a chtějí se rychleji dostat na dálnici do Hradce Králové či na dálnici směrem na severní Čechy, tak si musí komplikovat cestu tím vnitřním pražským okruhem, který je často ucpaný, tedy Jižní spojkou. A právě Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti se silničním okruhem kolem Prahy, jeho výstavbou popsal dnes tři stavby, kdy kontroloři z NKÚ spočítali, že kdyby se práce zadávaly po částech, menších úsecích například u okruhu Prahy, tak by se ušetřila tři čtvrtě miliardy z celkové ceny 15,5 miliardy korun. Je i to, že ty úseky jsou zadávány po větších částech podle vás jedna z příčin prodražování dálničních staveb?
Host (František Lehovec):
Já si myslím, že ten princip, který je popsaný, ten nesporně může přinést pozitivní výsledky, ale sám o sobě nikoliv, protože ten nejdůležitější prvek nebo respektive v té stavebnici, který tvoří vlastně základ toho, je ten investor. Dokonale připravený, kvalitní investor, který má po všech stránkách možnost sledovat vlastní výběrové řízení, dobu stavby a pak následně také to vyhodnocení. Poněvadž taky jsou tam problémy ještě s těmi vícenáklady. A ten investor může samozřejmě přispět. 
Moderátor (Václav Moravec):
Teď se bavíme o Ředitelství silnic a dálnic, když to personifikujeme. 
Host (František Lehovec):
Ano. 
Moderátor (Václav Moravec):
Kde opět došlo a ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák tam odvolal Davida Čermáka, pátého…
Host (František Lehovec):
Pátého za čtyři roky, ano. Musí někdo pochopit, že prostě pět generálních ředitelů v tak významné instituci, která disponuje desítkami miliard, řekněme 30 miliardami ročně, je možné udržet nějakou koncepci a taky samozřejmě stabilitu pracovníků a odborníků v situaci, kdy jediný zájem v těch cyklech, které procházejí, jestli se zruší oni nebo se převedou na státní organizaci akciovou, jestli se zruší Státní fond dopravní infrastruktury v této nestabilitě. Čili každý z těch prvků je. Ale já musím začít u toho nejdůležitějšího, také vláda nemůže jenom přijímat usnesení. Poněvadž řadu z těch usnesení jsem buď tvořil a nebo dokonce jsem byl pověřen, abych rozhodl u těch sporných otázek, která z těch variant má být přijata. Tak vidím tu bezradnost, tu bezmocnost té exekutivy, kde místo aby ta jednotlivá ministerstva spolu spolupracovala a měla jeden jediný cíl, že ta dopravní infrastruktura je užitečná a že vlastně je jeden z prvků, který může zlepšit hospodářskou situaci a zvýšit konkurenceschopnost České republiky. 
Moderátor (Václav Moravec):
Baví vás to ještě, když vlastně přiznáváte, že ta práce je zbytečná? Protože personální nestabilita Ředitelství silnic a dálnic pokračuje, respektive ta nestabilita se zrychluje v čase…
Host (František Lehovec):
Souhlasím. 
Moderátor (Václav Moravec):
Peníze nejsou…
Host (František Lehovec):
Souhlasím. 
Moderátor (Václav Moravec):
Stále se upozorňuje na tytéž problémy…
Host (František Lehovec):
Ano. 
Moderátor (Václav Moravec):
Malá konkurence stavebních firem, menší počet otevřených výběrových řízení oproti Německu. Nejvyšší kontrolní úřad tvrdí, že to je možná až o 20 procent. Baví vás to ještě, když…
Host (František Lehovec):
Nesporně a je to o dimenzi nebo respektive zaměstnání a moje odbornost, které se věnuji celý svůj život, takže nemůže mě nebavit. Kdyby mě nebavila, tak už samozřejmě jsem mimo ten prostor. 
Moderátor (Václav Moravec):
Ale spíš pracovat pro ty, kteří ty rady neposlouchají?
Host (František Lehovec):
Je mě to nesmírně líto, ale nicméně nedokážu se od toho oddělit. A myslím si, že k té změně dojít musí, protože přece my nestavíme ty komunikace proto, aby sloužily těm, kteří je vyrábějí nebo dodávají. Ale že slouží těm, kdo je užívají, to je přece smysl těch komunikací. A stále je ten problém s tím takzvaným financováním. Nesporně všude jsou ty úspory, ale jenom říkám, tady hovoříme o úsporách 10-15 procent. Teď ta situace na trhu je taková, že nabízí ty ceny poloviční. Čili já si myslím, že…
Moderátor (Václav Moravec):
To je druhý extrém. 
Host (František Lehovec):
Samozřejmě druhý extrém. Čili ta nestabilita vede k takovým situacím, kde musíme vzít na vědomí a musíme někde začít. Já si myslím, že samozřejmě musí začít ta exekutiva, ta vláda, musí se sjednotit na tom a ty priority stanovit. A pak musí tady být stabilní investor, který ví, co chce a za jakých podmínek. A taky personálně vybavený kvalifikovanými odborníky a taky s vědomím, že i ty střety, které musí to samozřejmě doprovázet, že bude mít, abych tak řekl, pokryté stabilitou, tím určitým zabezpečením od toho vrcholného ministerstva, které ústavně za to odpovídá, to znamená Ministerstva dopravy. 
Moderátor (Václav Moravec):
Když tedy ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák odvolal před časem šéfa Ředitelství silnic a dálnic Davida Čermáka společně s dalšími šéfy státních organizací a říká, že je zapotřebí, aby tyto lidi nahradili odborníci, tak to bylo veskrze neodborné rozhodnutí?
Host (František Lehovec):
To si to nemůžu troufnout veřejně prohlásit, protože…
Moderátor (Václav Moravec):
Kdo jiný by to měl prohlásit než vy?
Host (František Lehovec):
Já jenom abych dal příklad. Myslíte si, že by Rádio Impuls mělo takové své postavení, kdyby vystřídalo během pěti let šest nebo sedm generálních ředitelů? Pravděpodobně ne. Tak já myslím, že v tom je ta odpověď. Kdyby byl zlatý ten nový generální ředitel a připravený v té profesi, tak sám už akt, že ho tak často v této frekvenci budu vyměňovat, přece nemůže svědčit o ničem jiném, než že to bude stát další a další peníze. Kdyby tak někdo dokázal vyčíslit, k jakým škodám a ztrátám v této oblasti došlo nástupem jednoho ministra dopravy, kterého samozřejmě nechci jmenovat, ale kolik staveb zastavil, způsobil odklad, přerušení samozřejmě, konzervaci a teď se pracně obnovují. Jak v této době se snížil objem těch prostředků, nemyslím na pozemní komunikace, ale na všechno z 90 miliard zhruba o třetinu na 56 současných. A teď hovoříme o tom, jestli se podaří zvýšit o miliardu nebo o dvě…
Moderátor (Václav Moravec):
O kterém ministru dopravy mluvíte?
Host (František Lehovec):
Z předposlední vlády ministr dopravy, který začal v roce 2010. 
Moderátor (Václav Moravec):
Vít Bárta?
Host (František Lehovec):
Pravděpodobně. 
Moderátor (Václav Moravec):
Proč pravděpodobně, on byl ministrem dopravy. Když se podíváme ale, za co se staví. Když už se staví a peníze jsou, tak jestli se staví kvalitně. Příklad dálnice D47, tak často diskutovaný. Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák koncem října řekl, že mezi sjezdy do Mariánských Hor a centra Ostravy chybí podle něj pod asfaltovým povrchem vozovky štěrková drť, která má stavbu stabilizovat a část zprovozněné dálnice by se tak mohla podle jeho názoru zbourat. Tady jsou Žákova slova:
Záznam Zdeňka Žáka:
V tom nejkatastrofálnějším scénáři pokud celá tato dálnice byla postavena takto, tak by se musel v podstatě celý ten reklamovaný úsek zbourat. Ale obecně můžu říct, že ty prognózy jsou velmi pesimistické, protože likvidace, demolice takovéto stavby mnohdy stojí mnohem více než ta samotná stavba. 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo 24. října Rádio Impuls slova ministra dopravy v demisi Zdeňka Žáka. Pokud by měl profesor František Lehovec z Katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT, který je hostem dnešních Impulsů, říci, zda ta situace z těch informací, které máte, D47 je tak vážná, že to na zbourání některých úseků je?
Host (František Lehovec):
Já se musím přiznat, že jsem tu zprávu nečetl. Tu zprávu, z níž odvozoval pan ministr toto své tvrzení. Byla zpracována pravděpodobně Univerzitou Karlovou, některou jeho složkou. Čili nešlo to přes tu technickou, abych tak řekl, dokumentaci. Ale v tom je samozřejmě nutné vždycky brát všechny ty kategorické a katastrofické scénáře velice střízlivě. Tím, že tam nebyla kamenná drť, mohla tam být teda struska pravděpodobně nebo nějaký jiný materiál, který to nahrazoval, to já si netroufám, poněvadž to neznám. Já bych se vyhnul tomuto komentáři. Ale rozhodně předpoklad, když se po tom pět let zatím bezkonfliktně jezdí, že by se vybourala, se mě zdá být trochu nepřiměřené. 
Moderátor (Václav Moravec):
Bezkonfliktně? Když právě ta struska podle těch dosavadních informací z Ředitelství silnic a dálnic vedla k tomu, že ta dálnice je zvlněná, že tam jsou ty boule?
Host (František Lehovec):
Musíme hovořit o tom, co to je zbourat, že jo. Mluvíme jenom o té konstrukci horní, ale ta struska byla také použita v podkladních vrstvách. Čili kdybychom byli tak důslední, tak by to znamenalo, že bychom museli sáhnout i do vlastního silničního, respektive dálničního tělesa. A to jsou nesmírně nepříjemné a vážné věci, kde bez znalosti také té druhé strany, to znamená ty, kteří si to buď objednali. Ale mě to vede k jedné důležité věci, je to samozřejmě nepříznivý prvek pro toho dodavatele, hrubé porušení, ale přece já na prvním místě se musím ptát, vždyť přece tam byl investor. Ten nesl odpovědnost na to, že ten projekt je kvalitně zpracován…
Moderátor (Václav Moravec):
A zase jsme u Ředitelství silnic a dálnic?
Host (František Lehovec):
Bohužel. 
Moderátor (Václav Moravec):
Tam to vše začíná a končí?
Host (František Lehovec):
Já si myslím, že nejenom, ale tento prvek je nesmírně významný, protože jeho kvalita, odbornost a způsobilost může ovlivnit i ty prvky, které jsou dneska právem kritizovány. Přece není možné, aby soukromý investor, pokud bych to tak přirovnal a to teda v uvozovkách, by si dovolil takovou kontrolu, která by znamenala to hodnocení, které tady slyšíme. Čili zřejmě ten prvek nedostatečného odborného, ale i odpovědnosti a celého toho režimu, který u toho investora pracuje, je nesporně prvek, který podle mého, kdybych já někde začínal, začínal bych určitě u toho investora. 
Moderátor (Václav Moravec):
Jak často jezdíte po dálnici D1?
Host (František Lehovec):
No, řekněme, každý měsíc. 
Moderátor (Václav Moravec):
A myslíte si, že bude kvalitně opravena? Z toho, jak sledujete opravu, generální rekonstrukci D1.
Host (František Lehovec):
Já o tom nepochybuji. A já si myslím jenom, abychom byli spravedliví, vysmívat se dálnici D1, která 30 let uspokojivě plnila a zhruba po 40 letech už je 10 let dávno za svojí životností a v posledních letech žádné opravy neobdržela, při technologiích, které byly v 70. letech k dispozici, to není žádné umění. Umění je teď dokázat to, že vlastně jsme schopni tu dálnici a z cemento-betonu postavit v takové kvalitě. Já si myslím, že ty technologické závady, které to provází, to znamená ty rozdíly ve výškách, ty jsou už technologicky dneska odstraněny. Protože ta vozovka se, cemento-betonový kryt se buduje v jednom pásu. Všechny ty spáry, které umožňovaly ty, ty jsou všechny perfektně vyztuženy trny. Spáry, které tam jsou, jsou dneska tři milimetry, které jsou naprosto jinou technologií, jenom takovou těsnou gumovou uzavírkou uzavřeny. Čili to, co se tam stávalo, že ty zálivky gumoasfaltové, které vytékaly a dělaly ty rázy do toho vozidla, to všechno už patří minulosti. Když si představíme tuto vozovku v moderní podobě, tak je to úsek Solkov, respektive Plzeň – státní hranice. A všechny tyto problémy já si myslím, že tady také budou odstraněny, že to bude kvalitní. 
Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje František Lehovec z Katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT. Děkuji za rozhovor a těším se na další. 
Host (František Lehovec):
Naopak, já děkuji za pozvání. 
18.11.2013

VIDEO: Milan Kubek: Trváme na změně úhradové vyhlášky!

Prezident České lékařské komory Milan Kubek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o úhradové vyhlášce.
14.11.2013

VIDEO: Jiří Pehe: Česko potřebuje politickou vládu co nejdříve!

Politolog Jiří Pehe mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o současném stavu české politiky.
13.11.2013

VIDEO: Jan Fischer: Členů dozorčích rad bude méně!

Ministr financí Jan Fischer mluvil v rozhovoru s Václavem Moravcem o rozpočtu na rok 2014.
12.11.2013

VIDEO: Bohuslav Sobotka: Chceme s koaličními partnery mluvit o zvyšování daní!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka mluvil o variantách povolební koaliční spolupráce.
11.11.2013

Miloš Zeman: Bohuslav Sobotka dostane pověření k sestavení vlády zřejmě až příští týden!

Hostem v Impulsech Václava Moravce byl exkluzivně prezident republiky Miloš Zeman.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.