VIDEO: Bohuslav Sobotka: Chceme s koaličními partnery mluvit o zvyšování daní!

Publikováno: 12.11.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka mluvil o variantách povolební koaliční spolupráce.

Moderátor (Václav Moravec):
Vyjednávání s lidovci a setkání s prezidentem republiky, to jsou dvě klíčové schůzky, které má v následujících hodinách ve svém diáři předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Prezident Miloš Zeman počítá s tím, že Bohuslava Sobotku pověří sestavením vlády už v příštím týdnu. Institut pověření má podle Zemana svoji váhu.

Záznam Miloše Zemana:
Považoval bych za docela rozumné, kdyby to bylo už příští
týden. Z toho prostého důvodu, že prezidentský mandát je přece jenom silnější karta ve hře a myslím si, že tuto silnější kartu bude Bohuslav Sobotka při současném rozložení sil v Parlamentu potřebovat. Nebudu mu dávat žádný termín na ukončení těchto jednání.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil v pondělních Impulsech prezident republiky Miloš Zeman. Po vnitrostranické krizi, která na 14 ochromila sociální demokraty, má svůj vztah prezident Miloš Zeman k Bohuslavu Sobotkovi, cituji: za profesionální. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Vítejte po čase v Impulsech, dobrý večer přeji.

Host (Bohuslav Sobotka):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane předsedo, vaše budoucí politická kariéra stojí a padá s tím, zda se vám podaří sestavit vládu. Za jak významné považujete riziko, že to vyjít nemusí?

Host (Bohuslav Sobotka):
To riziko tady určitě existuje a tady nejde o moji kariéru, tady jde o prosazení programu Sociální demokracie, se kterým Sociální demokracie vyhrála volby. A současně s tím, abychom vyšli vstříc náladám veřejnosti. Lidi, kteří přišli k volbám, tak chtěli změnu a já jsem přesvědčen o tom, že právě ty tři politické strany, které dnes mají k sestavení vlády nejblíže, to je Sociální demokracie, ANO, lidovci, mohou největší míru změny v této Sněmovně garantovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Což nevylučuje ale, že jde i o vaši politickou kariéru.

Host (Bohuslav Sobotka):
Nepochybně, ale ANO je nová strana, lidovci tři roky v Parlamentu nebyli, Sociální demokracie byla tři roky v opozici. Myslím si, že to je dobrá konstelace pro nový začátek a mojí ambicí je, abychom do konce letošního roku byli schopni přijít za prezidentem republiky s návrhem na jmenování nové vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Když teď sestavujete vládu, jak často se vracíte k chybám svých předchůdců, kteří také sestavovali vlády a způsobem sestavení si zadělali na vládní nestability? Vracíte se k tomu?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já popravdě řečeno teď se spíš zabývám otázkou programu a i tam si minulí premiéři zadělali na nestabilitu, pokud byl příliš velký rozdíl mezi tím, co říkali ve volební kampani a mezi tím, co se nakonec objevilo v programu vlády, v koaliční smlouvě. Takže mým úkolem teď je dosáhnout toho, aby se program příští vlády příliš nelišil od toho, co slibovaly politické strany, které tu vládu budou tvořit před volbami. A já jsem rád, že v řadě konkrétních oblastí existují styčné body, kde bychom se mohli reálně dohodnout.

Moderátor (Václav Moravec):
Na jak velkém průniku u všech tří programů těch tří politických stran, které jste vyjmenoval, Sociální demokracie, hnutí ANO a lidovci, teď jste?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já tady vidím dvě oblasti. Vidím body, kde reálně existuje shoda, všichni je vidíme na první pohled. Všechny tři strany se například shodují na tom, že je potřeba vrátit se k valorizaci důchodů plně podle inflace. To znamená umožnit, aby se důchody zvyšovaly vyšším tempem v příštích letech. Všechny tři strany volají po omezení daňových úniků a teď jenom je potřeba domluvit se na konkrétních detailech, jak to uděláme, kdy zavedeme registrační pokladny, jestli tam bude i účtenková loterie, jak budou vypadat celoplošná majetková přiznání. Čili jde o to dohodnout detaily. A pak jsou oblasti, které se samozřejmě týkají ekonomiky, rozpočtu daní, kde vidím velký problém v tom, že řada těch slibů a plánů KDU-ČSL nebo ANO nebyly zasazeny do reálné ekonomické a rozpočtové situace. A my budeme muset jednat velmi konkrétně a dát našim partnerům informace o tom, jak vypadá státní rozpočet, jaká je realita jeho vývoje v příštích letech, jaké reálné problémy tady hrozí.

Moderátor (Václav Moravec):
Na tom bude nejtěžší ta shoda?

Host (Bohuslav Sobotka):
Očekávám určitou míru vyššího realizmu jak od lidovců, tak od ANO, zejména pokud jde o daňovou politiku.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy nutnosti přistoupit ke zvýšení některých daní?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já bych se velmi rád dohodl s našimi partnery na tom, jak se bude vyvíjet deficit veřejných rozpočtů v příštích letech. Všechny tři strany říkaly před volbami, že by neměl překročit tři procenta hrubého domácího produktu a já bych pokládal za rozumné, abychom tento limit drželi. A pokud nemáme z hlediska výše schodku překročit limit tří procent HDP, pak podle mého názoru musíme některé daně zvýšit. A teď se bavme o tom, aby to zvýšení nezasáhlo spotřebu, to znamená nezvyšujme daň z přidané hodnoty, aby to zvýšení neznamenalo nějaký drastický zásah pro střední a nízkopříjmové skupiny občanů. A já vidím jedinou možnou cestu a tou je debata o firemních daních, které jsou v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi velmi nízké.

Moderátor (Václav Moravec):
I když vám to zboří programově vládu? Protože Andrej Babiš jasně říká, předpokládám, že o tom jste se bavili i v neděli, že zvýšení firemních daní nepodpoří.

Host (Bohuslav Sobotka):
My jsme tu diskusi a konec konců i vyjádření Andreje Babiše nebyla učiněna v kontextu konkrétní rozpočtové situace. A pokud si sečteme sliby, které dali lidovci, ANO na výdajové straně, sliby, které dali v oblasti různých daňových úlev, tak by to mohlo znamenat zvýšení schodku státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. A my teď potřebujeme vědět, jestli ANO to skutečně myslí vážně, že chce, aby se schodek takovým způsobem zvýšil.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale ANO říká, že víc vybere na daních. Vezmete-li si úspěch majetkových přiznání, respektive registračních pokladen a účtenkové loterie, kdy Slováci například kvůli registračním pokladnám a účtenkové loterii vybrali víc na dani z přidané hodnoty, nějakých pět miliard korun.

Host (Bohuslav Sobotka):
My navrhujeme a konec konců je to jeden z hlavních bodů, bez kterého vládu nesestavíme, registrační pokladny doplněné účtenkovou loterií. To je programový cíl, který Sociální demokracie má řadu let a já doufám, že teď se nám ho konečně podaří uvést do praxe a že najdeme podporu i hnutí ANO. Lidovci konec konců měli registrační pokladny stejně jako Sociální demokracie ve svém volebním programu. Ale já se obávám, že to nebude stačit. Těch návrhů na vyšší výdaje, se kterými tyto politické strany přichází, je tolik, že to skutečně může znamenat zvýšení deficitu v řádu desítek miliard korun. A je potřeba, aby tyto strany také přišly s návrhy na to, jak zvýšit příjmy státu, abychom nezvýšili deficit přes tři procenta hrubého domácího produktu. My jsme rozhodně jako sociální demokraté proti tomu, abychom opakovali chyby Nečasovy vlády, že by se škrtaly peníze určené na platy zaměstnanců veřejného sektoru. S tím rozhodně nebudeme souhlasit. Není možné škrtat peníze na investice. Naopak veřejné investice státu například v dopravní infrastruktuře je potřeba posílit. Takže očekávám od našich kolegů, pokud nebudou souhlasit se zvýšením firemních daní tak, jak to navrhuje Sociální demokracie, že navrhnou, kde tedy stát konkrétně ty finanční prostředky vezme. A tady už nevystačíme s obecnými hesly jako ve volební kampani. Všichni slibovali, že zlepší výběr daní, ale bavme se, prosím, o tom konkrétně, jak to uděláme, jakými zákony, jakými opatřeními a jak se to dá přesně kvantifikovat. Není možné dělat rozpočtovou politiku naslepo.

Moderátor (Václav Moravec):
Rozpočtová politika a problematika příjmů státního rozpočtu podle vás bude tím nejtěžším programovým bodem, o němž budete jednat?

Host (Bohuslav Sobotka):
Bude to důležitý programový bod a musíme si vyjasnit naše přístupy k vývoji schodku státního rozpočtu dopředu. Česká republika má teď před sebou schvalování rozpočtu na příští rok, ale součástí té diskuse ve Sněmovně bude už i rozpočtový výhled. A pokud chceme společně sestavit vládu, která bude stabilní řadu let, tak bychom se měli shodnout na tom, jak bude vypadat naše rozpočtová politika. Podle mého názoru by měla být prorůstově orientovaná, měla by být zaměřená na modernizaci země, v příštích letech využití evropských prostředků a schodek by se měl pohybovat pod třemi procenty hrubého domácího produktu, abychom si zbytečně nezdražovali obsluhu státního dluhu.

Moderátor (Václav Moravec):
Stále se bavíme o tom hlavním, tedy jakých politických chyb se dopouštěli vaši předchůdci, kteří sestavovali vládu, pak se stali premiéry a vláda se stala nestabilní. Když se vrátím k těm formálním stránkám, například předseda ODS Petr Nečas obětoval v rámci koaličních vyjednávání dva silné rezorty, finance a vnitro. Je to zásadní chyba ve vyjednáváních a jste ochoten ji učinit, že se vzdáte vnitra a financí?

Host (Bohuslav Sobotka):
Z logiky věci a z pohledu standardního fungování vlády je nejlepší variantou, pokud je ministr financí a potažmo i ministr vnitra ze stejné politické strany, jako je předseda vlády. Čili ten základní přístup, který Sociální demokracie uplatňuje a bude uplatňovat, je, abychom dali své kandidáty a prosadili své dominanty jak na pozici ministra financí, tak na pozici ministra vnitra. Ale ta diskuse je teprve před námi. My se nejprve musíme dohodnout na programu nové vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, je to jasné, ale pro vás jako pro premiéra byla by to politická chyba, pokud byste jako premiér neměl k ruce ty dva klíčové rezorty? Když jste voličům programově sliboval nastartování ekonomiky a zdravé veřejné finance, což je Ministerstvo financí, a fungující stát, což je zákon o státní službě, zákon o úřednících, což je Ministerstvo vnitra.

Host (Bohuslav Sobotka):
Já se domnívám, že realizace programu úplně nesouvisí s tím, jak budou obsazeny jednotlivé rezorty. Já předpokládám, že ty hlavní programové cíle, například zavedení majetkových přiznání nebo zrušení poplatků ve zdravotnictví budou přímo obsaženy v koaliční smlouvě a že budou realizovány koaličními ministry na rezortech podle kompetenčního zákona. Spíše jde o pozici premiéra a podle mého názoru k silnější pozici premiéra přispěje, pokud je ministr financí a ministr vnitra ze stejné politické strany. Ale dokáži si představit i jiná řešení na půdě vlády. To, co je ale pro nás teď klíčové, je, abychom prosadili program. Já myslím, že ten problém Petra Nečase byl také v tom, že on ve vládě obětoval příliš z mnoho z programových zásad, které ODS slibovala svým voličům. Stal se nevěrohodným premiérem. Zejména v situaci, kdy ODS získávala hlasy ve volbách, ona volby nevyhrála, ale získávala hlasy ve volbách například slibem, že nebude zvyšovat daně a pak se ztrojnásobila snížená sazba daně z přidané hodnoty na potraviny a léky.

Moderátor (Václav Moravec):
Budete chtít tedy uhájit vnitro a finance pro ČSSD?

Host (Bohuslav Sobotka):
Pro nás to jsou priority z pohledu vyjednávání, ale já teď nechci dávat žádná kategorická vyjádření. Teď ještě nejednáme o složení vlády, jednáme o programu a budeme hledat styčné body. Dnes ještě večer s lidovci a tento týden budou jednat expertní skupiny mezi Sociální demokracií a ANO. Já doufám, že po tomto týdnu budeme přesněji vědět, kde se shodujeme a kde ještě mohou přetrvávat určité rozdíly.

Moderátor (Václav Moravec):
Říkáte, že pro vás je prioritou, aby finance i vnitro zůstaly tedy sociálním demokratům. Babišovo hnutí ANO si dělá ambice na obsazení rezortu financí. Zároveň ale toto hnutí chce obsadit i post předsedy Poslanecké sněmovny. Na něj si klade nároky i ČSSD. K počtu místopředsedů Sněmovny pak první místopředsedkyně hnutí ANO Věra Jourová poznamenává:

Záznam Věry Jourové:
Budeme navrhovat čtyři místopředsedy Sněmovny. Hnutí ANO dále oznámilo partnerům z KDU, že bude požadovat předsedu Sněmovny. Tuto pozici budeme tedy požadovat při jednání s dalšími partnery, budeme to navrhovat při ustavujícím zasedání Sněmovny. S tím, že KDU-ČSL tuto informaci vzalo na vědomí.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo koncem minulého týdne Rádio Impuls slova první místopředsedkyně hnutí ANO 2011 Věry Jourové. Označil by předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který je hostem dnešních Impulsů, za rozumný kompromis, pokud byste právě post ministra financí, když říkáte, že by měl být k ruce premiérovi pro jeho hospodářskou politiku, pro zdravé veřejné finance, takže byste obětovali předsedu Poslanecké sněmovny?

Host (Bohuslav Sobotka):
My se nechystáme nic a nikoho obětovat. Chystáme se vyjednávat tak, abychom zajistili dohodu před ustavující schůzí Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Václav Moravec):
Byl by to dobrý kompromis, finance za předsedu Sněmovny?

Host (Bohuslav Sobotka):
Opravdu teď nebudu hodnotit různé varianty vyjednávání, které jsou teprve před námi. Chceme jednat tak, aby byla připravena ustavující schůze Sněmovny, aby byl zvolen předseda, který předznamená příští vládní většinu na půdě Poslanecké sněmovny. A vzápětí po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny bychom rádi dokončili vyjednávání o příští vládě. A to, co zdůrazňuji, to, co je pro Sociální demokracii nepřekročitelné, je realizovat ty klíčové programové priority, které vidíme v příští vládě jako naprosto nezbytné. Tak, aby to byla vláda, která bude vládou podpory hospodářského růstu a současně také určité rekonstrukce státu.

Moderátor (Václav Moravec):
Hnutí ANO a lidovci během vaší vnitrostranické krize ČSSD se shodli na počtu čtyři místopředsedů Poslanecké sněmovny a logicky jednoho předsedy, tedy model 1+4. Připojí se ČSSD k této dohodě, na níž už se shodli vaši možní koaliční partneři?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já si nemyslím, že tady existují nějaké separátní dohody mezi NO a KDU-ČSL.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, tak je ale prezentují.

Host (Bohuslav Sobotka):
My jednáme samostatně s ANO, jednáme samostatně s KDU-ČSL. Je možné, že v určité fázi si sedneme potom společně za jeden jednací stůl. Model 1+4 je model, který já jsem také zmiňoval. Myslím si, že tady je vhodná analogie se Senátem. Senát má předsedu a čtyři místopředsedy, myslím si, že Poslanecká sněmovna jich nepotřebuje víc, než má Senát. Čili model 1+4 je pro Sociální demokracii přijatelný a byla to jedna z variant, se kterou jsme šli do jednání.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže tady je shoda už všech těch tří politických stran.

Host (Bohuslav Sobotka):
Shoda tady může být. To, co je samozřejmě důležité, je, jak v tomto klíči budou zastoupeny jednotlivé politické strany a my upřednostňujeme zastoupení podle volebního výsledku, to znamená pořadí tak, jak jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně.

Moderátor (Václav Moravec):
No, ale zároveň se znovu ptám, když chcete, a priori to u ČSSD je mít ministra financí a ministra vnitra, kteří by byli k ruce premiérovi, tak musíte něco obětovat. Tomu se říká kompromis.

Host (Bohuslav Sobotka):
Určitě, ale tak daleko ještě nejsme. Ta jednání jsou před námi, my jsme se pouze jednou sešli se zástupci hnutí ANO, náš vyjednávací tým, dnes se poprvé sejdeme s vyjednávacím týmem KDU-ČSL. Chceme zjistit jejich názory a já myslím, že si to určitě nebudeme vzkazovat přes média, možné varianty dohody. Platí ale to, co jsem řekl na začátku. Naše programy mají poměrně rozsáhlé oblasti, kde se shodujeme a je to nadějná cesta, po které jsme se vydali. Já jsem v tomto směru optimista a domnívám se, že bychom stabilní vládu vytvořit mohli.

Moderátor (Václav Moravec):
Už zítra se sejdete s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Ten počítá podle svých slov pronesených v pondělních Impulsech s tím, že už příští týden vás pověří sestavením vlády, protože mandát pověření od prezidenta je silný a je to silná karta, se kterou můžete hrát. Tady jsou Zemanova slova.

Záznam Miloše Zemana:
Považoval bych za docela rozumné, kdyby to bylo už příští
týden. Z toho prostého důvodu, že prezidentský mandát je přece jenom silnější karta ve hře a myslím si, že tuto silnější kartu bude Bohuslav Sobotka při současném rozložení sil v Parlamentu potřebovat. Nebudu mu dávat žádný termín na ukončení těchto jednání.

Moderátor (Václav Moravec):
Vyjevil svůj názor v pondělním rozhovoru pro Rádio Impuls prezident republiky Miloš Zeman, který chce být předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi, jenž je hostem dnešních Impulsů, nápomocen při sestavování vlády. Uvažujete, pane předsedo Sobotko, o tom, že prezidentovy pomoci využijete při vyjednávání o vládě?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já si myslím, že teď není důvod k tomu, aby prezident vstupoval do vyjednávání o sestavení vlády. Vycházíme z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, z toho, jaké strany v jaké síle jsou ve Sněmovně zastoupeny. A teď je to primárně na politických stranách, aby se dohodly, zformovaly většinu, která bude oporou příští vlády, příští vládní koalice. A teprve poté, až ta jednání budou úspěšná, tak chci informovat prezidenta republiky. A já myslím, že má logiku, aby on s tím rozhodnutím o jmenování premiéra vyčkal na okamžik, kdy zde bude jasný signál, že se rodí většina na půdě Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Václav Moravec):
On naznačil, že kvůli jeho zdravotnímu stavu, aby to nebylo příliš nedůstojné jmenovat premiéra na invalidním vozíku, za což si a propos vysloužil i kritiku Národní rady osob se zdravotním postižením. Vnímáte to jako nedůstojnou situaci, pokud by prezident, protože vzhledem ke svému uzdravování říká, že vás nejdříve premiérem může jmenovat na začátku prosince, může to zkomplikovat tu situaci?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já si myslím, že to nezkomplikuje situaci, časově to v zásadě vychází. Ten harmonogram, který nastínil prezident republiky a o kterém určitě spolu budeme zítra také mluvit v Lánech osobně, tak koresponduje s naší představou o tom, jak by se měla vyvíjet jednání na půdě Poslanecké sněmovny a jednání o příští koalici. Přirozeně pověření sestavením vlády je spíše politický symbolický krok. Z ústavního hlediska bude důležité rozhodnutí prezidenta o jmenování premiéra a posléze o jmenování vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Tři strany, které vyjednávají o vládě, tedy ČSSD, hnutí ANO a lidovci, se liší v názoru na budoucí finanční renty církvím, což je součást zákona o majetkovém vypořádání mezi státem a církvemi. A tato část dohody má dopad do státního rozpočtu. hnutí ANO ústy Andreje Babiše se postavilo na stranu ČSSD.

Záznam Andreje Babiše:
Možná by církve mohly jako být vstřícnější k našim občanům a i trošku posečkat, i vyjasnit v podstatě hlavně, že jsou tam nesrovnalosti v tom seznamu toho majetku. Nebylo to v našem programu, my čekáme, s čím přijde ČSSD a budeme se na to dívat.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v neděli Rádio Impuls slova šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Uvažuje předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, host dnešních Impulsů, o tom, že by se obrátil na představitele církví a máte nějaký konkrétní návrh, jak tedy změnit tu finanční rentu, když říkáte, že ta stávající podoba, která je v zákoně schválená, je nevyhovující, měla by se změnit? Máte konkrétní návrh, se kterým oslovíte církve?

Host (Bohuslav Sobotka):
My jsme to říkali jasně před volbami, že budeme chtít revidovat církevní restituce, proto se k tomu také vzápětí po volbách vracíme. Ale podle mého názoru by s církvemi měla jednat příští vláda. Proto by součástí té dohody měl být také závazek, že příští vláda zahájí jednání s církvemi a bude s nimi jednat o té cestě, jak zredukovat finanční dopad zejména toho narovnání pokud jde o finanční kompenzace za nevydaný majetek na státní rozpočet.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy konkrétní návrh nemáte, konkrétní představu?

Host (Bohuslav Sobotka):
Máme konkrétní návrhy, co lze učinit. Tyto návrhy, předpokládám, tento týden zašleme hnutí ANO a znovu se nad těmi návrhy s panem Babišem a vyjednávacím týmem tohoto hnutí sejdeme za několik dnů. A budeme chtít hledat shodu na konkrétních opatřeních jak revidovat církevní restituce. Zejména pokud jde o snížení finančních dopadů na státní rozpočet.

Moderátor (Václav Moravec):
Který ten návrh se vám nejvíc líbí, o němž chcete s hnutím ANO jednat a předpokládám, že asi i s církvemi?

Host (Bohuslav Sobotka):
Já myslím, že nejlepší variantou by byla dohoda s církvemi na snížení těch objemů, které mají být církvím v příštích 30 letech poskytnuty jako náhrada za nevydaný majetek. Ta kompenzace je podle našeho názoru velkorysá vzhledem k reálné situaci státního rozpočtu a takové výdaje si stát nemůže v příštích letech dovolit.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete být konkrétnější?

Host (Bohuslav Sobotka):
Zaprvé tedy jde o dohodu s církvemi. V případě, že by ta dohoda možná nebyla, pak je podle mého názoru možné hledat cesty k legislativním změnám a k úpravě podmínek pro poskytování finančního narovnání tak, aby to pro stát bylo výhodnější a dosáhl určitých úspor.

Moderátor (Václav Moravec):
Chcete z toho vyhodit tedy inflační doložku?

Host (Bohuslav Sobotka):
Například jednou z věcí, o které je možné jednat a která by se dala změnit, je ona inflační doložka, která garantuje, že se během celého období splátek budou tyto splátky valorizovat o celkovou výši inflace.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, které přicházejí od posluchačů Impulsů, budou pokladny povinné, rozumějme registrační pokladny, povinné pro všechny osoby samostatně výdělečně činné, tedy například pro umělce, provozovatele veřejných záchodků, zkrátka pro všechny OSVČ?

Host (Bohuslav Sobotka):
My předpokládáme, že registrační pokladny s fiskální pamětí by měly být v provozovnách, kde dochází k hotovostním platbám. Čili vidím souběh provozovna, hotovostní platba, protože to jsou místa, kde jsou největší rizika z hlediska krácení daně z přidané hodnoty a krácení daně z příjmů. A současně bychom rádi pokladny doplnili účtenkovou loterií. My jsme před volbami říkali, že počkáme, jestli slovenská cesta bude úspěšná, pokud jde o účtenkovou loterii, a že bychom potom se k té loterii chtěli přihlásit. Ukazuje se, že na Slovensku už jsou po prvních měsících velmi pozitivní čísla z hlediska výběru daní. Takže ano, registrační pokladny v provozovnách, tam, kde jsou hotovostní platby. Ten přesný rozsah bude, řekněme, obdobný, jako byl zákon, který tady už jednou platil a byl v roce 2006 zrušen Topolánkovou vládou. A mohou tam být ještě určité odlišnosti, o těch budeme jednat s lidovci i s ANO.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, které přicházely od posluchačů Impulsů, pravděpodobně asi část posluchačů v kraji Plzeňském se vás ptá jako předsedy ČSSD, nakolik vám přidělává starosti problém budoucího hejtmana ČSSD v Plzeňském kraji Václava Šlajse, proti němuž lidé v Plzeňském kraji podepisují petici kvůli jeho minulosti? Považujete to za problém?

Host (Bohuslav Sobotka):
Především zatím v Plzeňském kraji je hejtmanem Milan Chovanec.

Moderátor (Václav Moravec):
Do 9. prosince, pane předsedo.

Host (Bohuslav Sobotka):
Nevím o tom, že by tam měl nějaký problém a také zatím ještě nevím o té dohodě v Plzeňském kraji a nepochybně s kolegy o ní budu mluvit. V těch minulých dnech na to příliš času nebylo, řešili jsme vnitrostranickou krizi ve vedení Sociální demokracie. A teď určitě bude čas na to, abych mluvil nejenom s Milanem Chovancem, ale i s dalšími hejtmany o tom řešení, které chtějí zvolit. My jsme v Sociální demokracii si stanovili interní pravidlo, že by neměla být slučována funkce poslance a hejtmana. Máme čtyři hejtmany, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny a s každým z nich chci řešit situaci v jeho kraji, možné nástupce a to, aby to pro Sociální demokracii mělo pozitivní efekt.

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažujete tedy o tom, že jestliže občané Plzeňského kraje podepisují petici kvůli minulosti Václava Šlajse, takže by bylo dobré, aby sociální demokraté po Milanu Chovancovi, který prozradil, že se vzdá postup hejtmana a bude poslancem a udělá to na začátku prosince, tak abyste neměli problematického hejtmana v Plzeňském kraji?

Host (Bohuslav Sobotka):
Sociální demokracie musí vnímat názory veřejnosti a určitě o tom kolegové v Plzeňském kraji budou přemýšlet. Ale já neznám žádné konkrétní výhrady vůči působení Václava Šlajse v zastupitelstvu Plzeňského kraje. S výjimkou tedy oné minulosti před rokem 89.

Moderátor (Václav Moravec):
A to pro vás není zásadní?

Host (Bohuslav Sobotka):
To je samozřejmě, pro některé občany to může být handicap…

Moderátor (Václav Moravec):
A pro Bohuslava Sobotku?

Host (Bohuslav Sobotka):
V každém případě Šlajs byl zvolen jako náš zastupitel v Plzeňském kraji, Sociální demokracie tam uspěla ve volbách. A pokud byste se mě ptal jako občana, tak já to jako zásadní problém nevidím. Na druhou stranu musíme respektovat názory voličů a Sociální demokracie v Plzeňském kraji se nad tím bude muset zamyslet.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže budete chtít do toho vstoupit?

Host (Bohuslav Sobotka):
Budu do toho vstupovat ve všech regionech a bude mě zajímat, pokud se naši hejtmani rozhodnou odejít z funkce hejtmana, zůstat v Poslanecké sněmovně, kdo budou jejich nástupci a zda-li pro kraj a pro Sociální demokracii to bude vhodné personální řešení.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Host (Bohuslav Sobotka):
Děkuji za pozvání, hezký večer.
 

18.11.2013

VIDEO: Milan Kubek: Trváme na změně úhradové vyhlášky!

Prezident České lékařské komory Milan Kubek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o úhradové vyhlášce.
14.11.2013

VIDEO: Jiří Pehe: Česko potřebuje politickou vládu co nejdříve!

Politolog Jiří Pehe mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o současném stavu české politiky.
13.11.2013

VIDEO: Jan Fischer: Členů dozorčích rad bude méně!

Ministr financí Jan Fischer mluvil v rozhovoru s Václavem Moravcem o rozpočtu na rok 2014.
11.11.2013

Miloš Zeman: Bohuslav Sobotka dostane pověření k sestavení vlády zřejmě až příští týden!

Hostem v Impulsech Václava Moravce byl exkluzivně prezident republiky Miloš Zeman.
07.11.2013

VIDEO: František Lehovec: Výstavbu silnic a dálnic provází v Česku nestabilita!

Profesor František Lehovec ze stavební fakulty ČVUT mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výstavbě infrastruktury v Česku.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.