VIDEO: Radim Bureš: Zrušit post vicepremiéra pro boj s korupcí by byla chyba!

Publikováno: 01.07.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Programový ředitel Transparency International Radim Bureš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o současné politické situaci.

Moderátor (Václav Moravec):
Pozice vicepremiéra pro korupci zaniká. Nový premiér Jiří Rusnok nehodlá totiž obsadit žádným členem vlády post vicepremiérky pro boj s korupcí Karolíny Peake. Rusnokův kabinet by tak měl mít místo současných 17 jen 15 členů.

Záznam Jiřího Rusnoka:
Jako ministerská místa určitě zaniknou. Samozřejmě, že legislativní rada vlády musí zůstat, předpokládám, že ji povede náměstek. Na ten úřad boje proti korupci, to se musíme podívat, jak to vlastně ta organizační struktura vypadá.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v neděli Rádio Impuls slova nového premiéra Jiřího Rusnoka. Nejen o oprávněnosti existence pozice vicepremiéra pro boj s korupcí bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je totiž programový ředitel Transparency International Radim Bureš. Vítejte v Impulsech, hezký dobrý den přeji.

Host (Radim Bureš):
Děkuji, dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaký největší dluh za sebou nechává vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake?

Host (Radim Bureš):
Ten klíčový problém je, že řada věcí byla nastartována a velmi málo věcí bylo dotaženo. To, co bylo dotaženo, je snad možné zmínit skutečně jenom novelu zákona o veřejných zakázkách. A řada dalších klíčových norem zůstává v Parlamentu. Ať už je to financování politických stran, zákon o úřednících, zveřejňování smluv na internetu, rozšíření…

Moderátor (Václav Moravec):
Že vstoupím do vaší řeči, označil byste tedy výsledek Nečasovy vlády, která se přesně před třemi lety označila za vládu práva a boje proti korupci, jako výsledek žalostný po třech letech?

Host (Radim Bureš):
Podle toho, jak to vezmete. Já se domnívám, že, a možná kouzlem nechtěného, výsledkem různých procesů je, že se skutečně výrazně zvýšila činnost orgánů činných v trestním řízení. Ať už se jedná o policii nebo o státní zastupitelství. Obě dvě ty složky začaly pracovat tak, jak mají a nejsou brzděny ať už sebecenzurou nebo nějakým politickým nátlakem. To znamená, jsou ochotné jít do kauz, do kterých v předcházejících letech by nikdo nešel. Toto si myslím, že je pozitivní. A to, že se řada těch zákonů rozpracovala a je v Parlamentu, řada z nich jakoby v dobré formě. Například ten nový zákon o státním zastupitelství nastavuje nějaký parametr, se kterým se každá nová vláda bude muset vyrovnat. Takže ono to vypadá, že ten výsledek je tragický, ale řada těch procesů a říkám, co bylo záměrem a co šlo nějakým samopohybem, těžko říct, ale řada těch procesů je nastartována poměrně pozitivně. A říkám, každá nová vláda kdyby chtěla toto zastavit, tak bude čelit daleko většímu odporu a tlaku veřejnosti, médií, nás.

Moderátor (Václav Moravec):
Kde berete ten optimismus? Podíváte-li se na novelu zákona, respektive úplně nový zákon o státním zastupitelství, tak politici o něm mluvili zhruba sedm let, teď je v Poslanecké sněmovně nový zákon o státním zastupitelství, ale po zásahu na Úřadu vlády po aféře Nagyová a spol se jasně ukazuje, že politické strany zastoupené ve Sněmovně, včetně sociálních demokratů, kteří mluví o boji proti korupci, tak budou chtít ten zákon změnit?

Host (Radim Bureš):
Budeme strašně sledovat, jak to budou chtít změnit a výrazné ústupy od těch principů, které posilují nezávislost státního zastupitelství, budou daleko hůře vysvětlovat. To není o tom, že prostě řeknou, tohle se nám nelíbí. Myslím si, že to zdůvodňování, proč od některých věcí ustupují, bude muset být výrazné.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale když oni umí odůvodnit i nezdůvodnitelné.

Host (Radim Bureš):
Umí všechno.

Moderátor (Václav Moravec):
To moc dobře znáte.

Host (Radim Bureš):
O tom nepochybuji, známe to dobře. Tak jednak člověk musí být optimista, protože jinak by tu práci nemohl dělat. Ale skutečně si myslím, že to, že je nějaká dobrá norma na stole a je možné říct, proč se vzdalujete od tohoto, co bylo prodiskutováno, co podporuje celá řada odborníků? Že těch nástrojů toho argumentačního tlaku je víc. Ale samozřejmě že to může skončit pod stolem, o tom není pochyb. A samozřejmě je otázka, který Parlament se tím ještě bude zabývat.

Moderátor (Václav Moravec):
Jedním ze zákonů, o němž jste jako Transparency International dlouhá léta mluvili a který jste považovali za důležitý kvůli změně systému a systematickému boji proti korupci v České republice, byl zákon o úřednících. Ten je v Poslanecké sněmovně. Vládě těsně před svým pádem ho stihla přijmout, byť v upravené formě. Politoložka Vladimíra Dvořáková před časem v Impulsech řekla, že právě zákon o úřednících je klíčový.

Záznam Vladimíry Dvořákové:
Třeba zákon o úřednících, který zase je taky kritizován z různých hledisek, ale měl by být do konce roku přijat, protože ten fakt, že tady nefunguje. Ale Sociální demokracie předložila jiný návrh tohoto zákona. Takže tam je otázka, které zákony vlastně má na mysli a jak chce dosáhnout té většiny, aby ty zákony byly doprojednány a přijaty.

Moderátor (Václav Moravec):
Řekla před týdnem v Impulsech politoložka Vladimíra Dvořáková. Pokud by měl programový ředitel nevládní organizace Transparency International Radim Bureš, host dnešních Impulsů, říci, je lepší, aby ten zákon o úřednících, který teď je v Poslanecké sněmovně, úplně nová norma, aby spadl pod stůl?

Host (Radim Bureš):
To není jednoduchá otázka. Ta poslední verze, která vznikla teda dva dny před jednáním vlády, se relativně blíží něčemu přijatelnému. Problém je v tom, že skutečně na nějaké projednání, promyšlení, prodiskutování byly dva dny. A na jedné straně tady máme ten služební zákon z roku 2002, který skutečně je promyšlený, komplexní, a na druhou stranu tady máme něco, co se tomu nějakým způsobem blíží, byť třeba chybí to generální ředitelství státní služby, které považujeme za důležité. Ale prostě chybí tady ten čas na tu diskusi. Takže kdyby vyhrál služební zákon, budeme nejradši, kdyby náhodou se ta politická vůle přesunula k tomu, aby v nějaké podobě byl přijat ten zákon, který je ve Sněmovně, po nějaké trošku slušnější diskusi…

Moderátor (Václav Moravec):
Ten vládní návrh v každém případě podle vás musí být ještě nějak upraven?

Host (Radim Bureš):
Já si myslím, že musí být vyjasněny některé věci, co se tím myslí. Ta situace, kdy tam mám politického náměstka, který řídí ty odborné útvary a zároveň tam mám státního tajemníka, který tyto odborné útvary hodnotí, je jakoby koncepce, která vyžaduje nějaké vysvětlení a nějakou diskusi. Není to nemyslitelné, ale skutečně ten problém je, že se předložila a schválila norma, o které se žádná odborná diskuse nevedla.

Moderátor (Václav Moravec):
Ten systém jak je nastaven, byl by nefunkční? Z toho, jak jste ho pochopil?

Host (Radim Bureš):
On by mohl být funkční. Skutečně je potřeba znovu prodiskutovat a zamyslet se, jaké jsou možnosti zneužívání, jestli to klíčové je otázka jmenování státního tajemníka a jestli ta absence nadrezortního orgánu, toho nějakého generální ředitelství, je skutečně klíčová. Myslím si, že se udělal poměrně velký krok k něčemu smysluplnějšímu, ale takhle závažnou normu přijímat dva dny poté, co se objeví v eKLEPu, je samozřejmě problém a uvidíme, jak se diskuse ve Sněmovně bude vyvíjet.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké máte vysvětlení pro to, že tady politické strany v těch uplynulých třech letech, především strany vládní, občanští demokraté, TOP 09, Věci veřejné, potažmo LIDEM, nebyly s to přijmout zákony, které by měnily systém a které by mohly vrátit i samotným politickým stranám důvěru veřejnosti? Mám na mysli právě zákon o financování politických stran, zákon o státní službě nebo zákon o úřednících. Je to podle vás záměr, že nechtějí, aby ten systém fungoval transparentně a nejsou si vědomi těch rizik?

Host (Radim Bureš):
Částečně skutečně nechtějí systém, který by omezoval jejich možnosti, jejich moc. A částečně se domnívám, že jsou pod vlivem ideologie, která zdůrazňuje omezování těch státních zásahů, která zdůrazňuje tu roli politických stran. Jakoby v té ODS ta teze, ti úředníci nám jenom házejí klacky pod nohy a prostě není možné přistoupit na to, aby měli víc moci a fungovali jako relativně samostatná entita. Prostě to tam je zakořeněné, to zaznívá na těch jejich sjezdech. Konec konců i ta hluboká nevíra, že tady může existovat něco nezávislého. Vzpomeňte si na otázku policejního prezidenta, kde žádnou z těch klíčových stran nenapadlo, že by mohl být nějaký nezávislý policejní prezident, který prošel nějakou hierarchií, prošel nějakou kariérou…

Moderátor (Václav Moravec):
Nebo rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Host (Radim Bureš):
A nebo rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže jakoby to vnitřní přesvědčení o tom, že tady stejně není nic nezávislého, ani té justici oni nevěří. To znamená, oni nějakým způsobem formulují tu realitu a pak jakoby jsou jí sami ovlivněni. Takže se dostávají do situace, kdy toto jádro, které tvoří fungující stát, vlastně ti, kteří by ho měli tvořit, mu nevěří. A to je samozřejmě prostě obrovský problém. Takže problém jsou jak ty, řekněme, špatné úmysly, to znamená snaha něco ovlivňovat, snaha mít přístup k penězům a tak dále, ale pak je tady ten skleníkový efekt, kdy oni žijí v uzavřeném ideologickém myšlenkovém prostředí, že je vůbec nenapadne se na ten problém dívat jinak.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se premiér Jiří Rusnok před týdnem ujímal pozice předsedy vlády, pronášel i tato slova:

Záznam Jiřího Rusnoka:
Země potřebuje velmi rychle obnovit zásadní struktury řízení, mám na mysli vládnutí. To znamená všechny veřejné instituce, které spravují tuto zemi. Je potřeba, aby tam byli lidé, kteří budou schopni v podstatě okamžitě převzít tyto odpovědnosti a plnit z toho vyplývající role. Bylo už řečeno, jsme v období přípravy státního rozpočtu. Ve Sněmovně je několik desítek a z nich několik poměrně klíčových ekonomických a neekonomických zákonů, které je potřeba dotáhnout a uvést do praxe.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls před týdnem slova nového premiéra Jiřího Rusnoka. V neděli jsme se pak dozvěděli, že Jiří Rusnok pozici vicepremiéra pro boj s korupcí ve své vládě zruší. Pokud by měl programový ředitel Transparency International Radim Bureš, host dnešních Impulsů, dát této zprávě znaménko plus nebo mínus, jaké znaménko byste dal?

Host (Radim Bureš):
Tady jsou dvě věci. Jednak je ta politická odpovědnost za celou tu oblast a to je ta role vicepremiéra. A druhá věc je existence nějakého úřednického orgánu. Nenazval bych to úřad, tak jako to zmínil pan prezident Rusnok, ale odbor, pracoviště, které se tou otázkou korupce profesionálně zabývá. Kdyby chtěl zrušit toto pracoviště, hodnotil bych to jednoznačně negativně, protože korupce jako jakýkoliv jiný společenský jev, který vyžaduje nějaký odborný pohled, vyžaduje nějakou znalost věci…

Moderátor (Václav Moravec):
A to, že jste svého času jako Transparency International volali i po nějakém koordinátorovi, což byla právě pozice vicepremiéra? Protože ta korupce byla mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.

Host (Radim Bureš):
Kdyby zrušil toto pracoviště, bylo by to jednoznačně negativní. Jestli ta koordinační funkce připadne prostě někomu jinému, to, že by se to vrátilo pod ministra vnitra nebo pod ministra spravedlnosti, jsou samozřejmě myslitelné modely. Samostatná funkce koordinátora pro boj s korupcí je možná trošku určitý luxus. V minulosti byl na Úřadu vlády ministr bez portfeje, který měl pod sebou celou řadu těch průřezových veřejných politik, drogy, lidská práva, romské otázky. Kdyby vzniklo něco podobného, je to pořád přijatelná verze. Nicméně musí být jasné, kdo za to ve vládě odpovídá a měla by to být role aspoň teda místopředsedy vlády, protože je potřeba koordinovat ostatní rezorty, není to čistě rezortní záležitost.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké kroky si slibujete od Rusnokovy vlády, jestliže i prezident Miloš Zeman jí dává jasné zadání a říká, že by tato vláda měla být garantem toho, že některé ty zásadní politické kauzy, které vedly i k pádu vlády premiéra Petra Nečase, by neměly vyšumět?

Host (Radim Bureš):
Všechny ty teze, ty programové myšlenky, které zazněly v těch posledních dnech, hovoří o tom, že nebude zasahováno do činnosti orgánů činných v trestním řízení. A to, co v tom úryvku, který jste tady před chvilkou pouštěl, říkal premiér Rusnok o tom, že je potřeba posilovat stát a jeho orgány. To zní samozřejmě pozitivně. Řada těch lidí, kteří jsou nominováni do těch ministerských funkcí, má zkušenost a myslím si, že je schopna manažersky řídit ty jednotlivé rezorty. Samozřejmě ta otázka…

Moderátor (Václav Moravec):
Pochybnosti tedy nemáte při pohledu na to personální složení?

Host (Radim Bureš):
Já jsem říkal, že jsou to zkušení lidé, kteří jsou schopni řídit ty rezorty a z toho hlediska ty pochybnosti v podstatě nemám. Ale to, co je tady ten klíčový problém, že posilování některých funkcí státu, cokoliv systémového nutně samozřejmě musí mít tu politickou podporu. A nedovedu si představit, jak by to řešila vláda, která třeba tu důvěru nedostane nebo bude druhý pokus a nebo bude opět vládnout v demisi. Ta pozice té vlády zatím, jak to vypadá, je pořád relativně slabá a to si myslím, že ji zásadním handicapuje. Pokud by to byla vláda, která skutečně překlene to období do předčasných voleb, o kterých se domnívám, že jsou jakoby jediné řešení, které je čisté, které je demokratické a které představuje relativně rozumný únik z této téměř patové situace, tak pokud by pokrývala to období do těch předčasných voleb, neměl bych s ní problémy.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje programový ředitel Transparency International Česká republika Radim Bureš, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Host (Radim Bureš):
Já děkuji, hezký večer.

09.07.2013

VIDEO: Robert Šlachta: Policie rozplétá únosy českých podnikatelů!

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil o žádosti vydat premiéra Nečase trestnímu stíhání.
09.07.2013

VIDEO: Marie Benešová: Státní zástupce Ištvan by bez důkazů o vydání Nečase nežádal!

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém angažmá ve vládě Jiřího Rusnoka.
04.07.2013

VIDEO: Kamil Jankovský: Nová vláda má rychle řešit obnovu po povodních!

Ministr pro místní rozvoj v demisi Kamil Jankovský mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém působení ve vedení resortu.
03.07.2013

VIDEO: Lubomír Chudoba: Opětovný vývoz dovezených léků se musí zarazit!

Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci v českém zdravotnictví.
02.07.2013

VIDEO: Martin Pecina: Vláda Petra Nečase žila z rozporů mezi lidmi!

Budoucí ministr vnitra Martin Pecina mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém dalším angažmá v politice.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.