VIDEO: Tomáš Hudeček: Povodně ovlivní rozpočet Prahy málo!

Publikováno: 27.06.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Pražský primátor Tomáš Hudeček mluvil v rozhovoru na Rádiu Impuls o situaci na pražském magistrátě.

Moderátor (Václav Moravec):
Už týden vede hlavní město nová Rada. Nová Rada je složená jen ze členů TOP 09. Je desetičlenná. Posledního radního zbývá dovolit. Novou Radu podporují podle dohody 500 dní pro Prahy sociální demokraté. Následující slova pronášel nový primátor Tomáš Hudeček z TOP 09 před sedmi dny.

Záznam Tomáše Hudečka:
To minulé období, které bylo poznamenáno i těmi povodněmi i následně vedrem, které Prahu postihlo, tak si myslím, že už je na čase zase začít pořádnou tu práci u správy města, která měsíc stála a předtím čtyři měsíce moc nefungovala.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova nového primátora Tomáše Hudečka z TOP 09. Koalice občanských demokratů a TOP 09 skončila ve druhé polovině května. Zastupitelstvo totiž odvolalo primátora Bohuslava Svobodu. Skončili i zbylí radní za ODS. Občanská demokratická strana, která vládla v Praze 22 let, tak skončila v opozici. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je pražský primátor Tomáš Hudeček z TOP 09. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý podvečer, pane primátore.

Host (Tomáš Hudeček):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
První velkou zkouškou pro vás jako zastupujícího primátora byly bezesporu letošní povodně. Co zbývá k tomu, aby byl vystaven konečný účet za povodně?

Host (Tomáš Hudeček):
Nám vyšly odhady na škody, které způsobila velká voda, okolo dvou miliard korun, s tím, že dlouhou dobu to vypadalo, že skončíme pod jednou miliardou korun. Pak přišel nicméně účet na jakýchsi škodách způsobených velkou vodou v kanalizační síti hlavního města Prahy, která je velmi stará a která na spoustě míst po roce 2002 nebyla obnovena. A to z pochopitelných důvodů, protože nemáte-li protipovodňové zábrany, nevíte, odkud vám voda teče. Ve chvíli, kdy je máte, zjišťujete, že vám teče kanály. Takže v současné chvíli máme ty škody sečtené jakýmsi ne zevrubným, ale spíše takovým obecným počtem na 1,8 miliardy korun.

Moderátor (Václav Moravec):
1,8 miliardy korun, kolik z toho je v rámci pojištění, to znamená, že to dostanete od pojišťoven zpátky, a kolik z toho je skutečná ztráta nebo škoda hlavního města, kterou budete muset zaplatit ze svého rozpočtu?

Host (Tomáš Hudeček):
Já se obávám, že to bude tak půl na půl. S tím, že další peníze budou podle mých informací a podle jednání, která doposud proběhla, i sanovány z rozpočtu státu, tedy nikoliv z rozpočtu hlavního města Prahy. Například u škod v ZOO, kde je ta škoda odhadována na 160 milionů korun, dokonce ta pojišťovna by mohla hradit okolo 100 milionů korun. To znamená jak v kterých případech. U té kanalizace je to teďka trošku otázka.

Moderátor (Václav Moravec):
Co zbývá tedy, aby ten účet byl konečný, mluvíte-li o zhruba 1,8 miliardy korun?

Host (Tomáš Hudeček):
Jedná se pouze o čas. Městské části vyčíslily své předběžné škody na 320 milionů korun s tím, že prvních 40 milionů korun, které měly i jaksi nafakturované na základě jak prací při povodních, tak i po povodních, jako je uklízení, jako jsou úpravy komunikací, čištění komunikací a tak dále, v oblasti městských částí, popřípadě pozemků, tak tam ta cena je v tuto chvíli, jak říkám, 320 milionů korun. Na 40 milionů dostaly už od hlavního města, které dostalo od státu těchto 40 milionů korun. To znamená, děje se to průběžně, chybí pouze čas.

Moderátor (Václav Moravec):
Zasáhnou ty letošní povodně výrazně do sestavování rozpočtu hlavního města Prahy v roce příštím?

Host (Tomáš Hudeček):
Významně ne, ale určitě zasáhnou.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak tedy, když ne významně?

Host (Tomáš Hudeček):
Rozpočet hlavního města Prahy je 43 miliard korun, s tím, že jak jsem řekl, zhruba okolo té poloviny by nějakým způsobem mohlo být sanováno pojistkou. Věřím, že relativně významná část bude brána z rozpočtu České republiky, respektive na základě pomoci, kterou přislíbila vláda České republiky. To znamená, myslím si, že pokud hlavní město Praha bude nějakým způsobem na povodních zasaženo, tak to bude v řádu nějaké, dejme tomu, miliardy korun nebo pod miliardu korun. A to je sice velmi významná částka v rozpočtu hlavního města Prahy, jsou však řádově významnější investice.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, počítáte s tím, že nějakých 800 nebo 900 milionů korun v rozpočtu pro příští rok bude vyhrazeno na zaplacení těch povodňových škod po letošních záplavách?

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, ale zároveň po, máme v tuto chvíli červen, uvidíme, jakým způsobem se nám podaří doběhnout tento rok, tedy ten fiskální rok 2013. Já věřím tomu, že se nám podaří už i v tomto roce provést takové úspory, že proti současně schválenému rozpočtu na rok 2013 dojdeme k úsporám v takovém řádu, že možná pro příští rok už ty povodně nebudou hrát roli.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, jak velké úspory budou v tom letošním rozpočtu? Nemáme červen, máme už skoro červenec, to znamená polovinu roku máte za sebou účetně.

Host (Tomáš Hudeček):
Úspory v rozpočtu se dají v obecné rovině najít v rámci dvojího druhu. Jedna úspora je v rámci investic, to znamená, vždycky se dá něco jaksi nepostavit. S tím, že někdy to není rozhodnutí, že se něco postaví nebo nepostaví, někdy je to opravdu nutnost, že třeba něco postavit vůbec nejde, protože neproběhlo územní rozhodnutí k dané kanalizaci, k dané silniční infrastruktuře. A druhá věc je ušetřit na mandatorních výdajích. Dám příklad. Před třemi týdny jsme provedli nebo jsme schválili tisk, který vede k reorganizaci magistrátu, který bude v platnosti od 1.7., tedy v příštím týdnu. A v rámci tohoto tisku došlo také ke snížení počtu úředníků o 40, respektive přesně o 39. To jsou také významné úspory, které nám v konečném účtu mohou přinést nějaké peníze.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale rozhodně to nebude těch 800-900 milionů, to neříkejte? To by každý šel rád pracovat na magistrát, kdyby to byly takové úspory.

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, nebude to určitě složeno pouze z této úspory.

Moderátor (Václav Moravec):
Do pozice primátora vás vynesla dohoda se sociálními demokraty. Vy jste přijali jako TOP 09 dokument nazvaný 500 dní pro Prahu a mezi požadavky ČSSD podle zastupitele Karla Březiny patřilo:

Záznam Karla Březiny:
Je to nezvýšit měsíční a další předplatné tarify pražské integrované dopravy a zachovat jízdné zdarma pro vybrané věkové skupiny. Nezvyšovat poplatky za svoz odpadu nad roční inflaci, nesnižovat běžné sociální výdaje města. Dokončit výstavbu trasy metra A na podzim a Blanka do dubna 2014.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova zastupitele za ČSSD Karla Březiny, který pronášel před 14 dny. Dnes už bývalý primátor Bohuslav Svoboda z ODS po zvolení svého nástupce Tomáše Hudečka pak konstatoval:

Záznam Bohuslava Svobody:
Bylo by také dobré, kdyby řada projektů, které jsou vlastně rozpracovány Radou a je jich skutečně hodně včetně získání evropských peněz na stavbu metra do Písnice, tak aby se tyto věci prostě táhly dál. To je nesmírně důležité. Přestože jsem skeptický, tak bych chtěl vyslovit naději, že tyto zásadní a závažné projekty budou pokračovat dál. Potřebujeme to všichni.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody z ODS. Pokud by měl nový primátor Tomáš Hudeček z TOP 09, který je hostem dnešních Impulsů, tedy rozebrat jednotlivé věci, o nichž se zmiňovali ať už Karel Březina i Bohuslav Svoboda. Začněme u tunelu Blanka. Vy jste v tomto týdnu schválili splacení části dluhu firmě Metrostav za výstavbu Blanky. Z toho celkového dluhu, který dosahoval necelých dvou miliard, tak splatíte teď půl miliardy. Kdy zaplatíte i ten zbytek zhruba 1,3 miliardy korun?

Host (Tomáš Hudeček):
My jsme se rozhodli poté, co právě minulá koalice nebyla schopna ta rozhodnutí přijmout, ať už z důvodu toho, že nebyla jakási zřejmá dohoda, kdo vlastně má to v gesci, kdo je za to zodpovědný, kdo tím pádem by měl převzít tu zodpovědnost v rámci předložení materiálu do Rady hlavního města Prahy. Tak jsme zvolili cestu, která v podstatě veškeré stavby, které v rámci toho dluhu, které město dlužilo Metrostavu, jsou postaveny, rozdělili jsme je do tří částí, z nichž první část je v rámci složité kategorizace veškerých víceprací, které se staly v tunelu Blanka, jakási, můžu to nazvat netoxická, tedy jsou to práce, které podle právního hlediska není problém proplatit. A to je právě ta část, která byla zaplacena nebo která tím tiskem v Radě byla či bude v nejbližší době zaplacena. To je ta půl miliarda korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, to znamená, že v té 1,3 miliardy jsou nějaké toxické věci, jak to nazýváte?

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, přesně tak. Jsou to věci, které není úplně jednoduché zařadit mezi stavby vysoutěžené podle původní zadávací dokumentace.

Moderátor (Václav Moravec):
Co to je třeba za stavbu v rámci toho komplexu, pokud byste …

Host (Tomáš Hudeček):
To jsou veškeré stavby, kde došlo v průběhu stavby k nějakým změnám. Některé změny mohou být zcela logické, to znamená, že přišlo se, že podloží je nějakým způsobem jiné a je potřeba použít dražší beton, významnější ostění, provést stavbu trošku jinou technologií. To znamená, to se může stát během stavby. A jde o to, zda tyto práce proběhly a jejich objednání proběhlo řádně, tedy na základě opravdu odsouhlasených víceprací, fakturace a tak dále. To je druhá kategorie, a tam jsme se rozhodli provést ještě další analýzy, právě zda tyto práce je možno zaplatit a nepřekročit při tom zákon o veřejných zakázkách. A já věřím tomu, že to budeme mít v řádu měsíce, maximálně měsíců dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Do měsíce tedy bude rozhodnuto o té druhé kategorii. Ta je jak velká částkou z té 1,3 miliardy?

Host (Tomáš Hudeček):
Nemůžu říct úplně přesně, jestli to bude do měsíce, ale v jednotkách měsíců to rozhodně bude a je to asi 700 milionů korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže to je 700 milionů. A pak nám zbývá, počítám-li správně, také nějakých 700 milionů?

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, a to je problematika Trojského mostu, respektive problematika prodražení Trojského mostu. Protože Trojský most je velmi zvláštní kategorie a tam se přímo rozchází právní názory na to, zda Trojský most je možno počítat takto do celého tunelového komplexu Blanka a do té fakturace či ne. Protože Trojský most proběhl velmi zvláštní procedurou. Napřed byl objednán jeden, potom v rámci stavby se ten Trojský most změnil na významně dražší, ale vypadá to, že ta objednávka nějakým způsobem úplně nesouhlasila se zákonem o veřejných zakázkách, na ten dražší most. To znamená, to je třetí významná část. A ten Trojský most bude posuzován ještě jinak ještě jiným právními podklady. V tuto chvíli to spíše vypadá, že by do té kategorizace zařazen být mohl a tedy by ty peníze proplaceny být mohly.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, to znamená, že proplatíte předražení Trojského mostu o 700 milionů, ani nemrknete?

Host (Tomáš Hudeček):
Předražení Trojského mostu je věc, kterou nelze takhle nazvat. Zdražení Trojského mostu…

Moderátor (Václav Moravec):
To je o těch 700 milionů.

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, ano. Ale nejedná se o předražení stavby, jedná se o změnu projektu už v průběhu stavby Trojského mostu. To znamená, tam došlo podle mého názoru k té chybě, že bez vědomí zadavatele, tedy bez vědomí Rady hlavního města Prahy bylo rozhodnuto o stavbě jiného mostu, než byl původně objednán. To je významné pochybení.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale někdo to podepsat musel. Předpokládám správně, že to podepsal často mnohokrát zmiňovaný Ivo Toman, šéf odboru pražských investic, který je vyšetřován Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu?

Host (Tomáš Hudeček):
O tom vyšetřování já mnoho nevím, nicméně ano, je to tak. Rada hlavního města Prahy udělala velmi chytré operace v minulých letech a to je, že postupně převáděla spoustu kompetencí na úředníky. To znamená ano, o hlasování a zdražení Blanky Rada nevěděla nebo možná věděla, ale nešly tam tisky tak, aby je schvalovali. To znamená ano, všechny tyto podpisy se dělaly na úrovni úředníků.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže Ivo Toman podepsal zdražení toho Trojského mostu o těch 700 milionů?

Host (Tomáš Hudeček):
Pozor o to zdražení, jedná se o změnu vůbec toho typu mostu. Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, pro mě laika je to zdražení, protože předtím ten most by asi byl funkční tak, jak byl původně neprojektován, akorát se zvětšila ta projektová dokumentace a prostavělo se dalších 700 milionů. A znovu se ptám…

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, to bezpochyby.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy bez mrknutí oka podepíšete těch 700 milionů?

Host (Tomáš Hudeček):
Já bych nepodepsal.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy byste nepodepsal?

Host (Tomáš Hudeček):
Samozřejmě.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zároveň říkáte, že to zaplatíte.

Host (Tomáš Hudeček):
V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy ta stavba nějakým způsobem je postavena. To znamená, my v tuto chvíli nejsme schopni říct, že ji zaplatíme, ale zadali jsme právní analýzu na to, zda je vůbec možné podle zákona o veřejných zakázkách tak, jak byl vysoutěžen ten projekt, jej zaplatit. V tuto chvíli to rozhodnutí je nejvzdáleněji toho konce, ale zatím ty analýzy vypadají, že by možná to podle zákona o veřejných zakázkách zaplatit šlo. V tuto chvíli je velmi předčasné mluvit o tom, zda to půjde.

Moderátor (Václav Moravec):
ÚOOZ, tedy Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, byl u vás na magistrátu. Vyžádal si i tyto věci, které se týkají fungování Ivo Tomana jako šéfa odboru investic na pražském magistrátu? Protože on je v tom hlavním vyšetřování, jehož vedlejším produktem bylo zatčení Jany Nagyové, tří bývalých poslanců Občanské demokratické strany, lidí z Vojenského zpravodajství?

Host (Tomáš Hudeček):
Neumím na to úplně odpovědět, protože materiály, které si vyžádala policie při zásahu, který byl ve stejný den jako zásah na Úřadu vlády, si vyžádala materiály, které byly, byly to klasické losovačky. To znamená velmi kritizovaná věc, kterou my jsme, co šlo, tak jsme okamžitě zastavili. Tedy elektronické losování vítězů a tak dále. To znamená, tam nevím, jakou měrou figuroval pan Toman. Nicméně jsou to projekty, které takto probíhaly, respektive soutěžení toho technického vybavení. A následně to bylo ale Radou schváleno v roce 2011 či 12 či 10.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale tunel Blanka tam vůbec nebyl?

Host (Tomáš Hudeček):
Ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Není to divné, když to jsou ty velké investice? A současná Rada dá policii sama nějaké dokumenty, které se týkají předražené Blanky, jestliže tady rozdělujete 15 kategorií na tři části a o té poslední, o Trojském mostu mluvíte jako o toxické?

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, je to tak, policie si vyžádala materiály jiného druhu.

Moderátor (Václav Moravec):
Ne, já se ptám, jestli vy sami jako současné vedení hlavního města dáte policii nějaké další dokumenty?

Host (Tomáš Hudeček):
Veškeré problematické věci, které zjišťujeme a připadnou nám, že jsou tímto způsobem závažné i pro orgány činné v trestním řízení, tak samozřejmě postupujeme policii, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak hodně se bojíte vlastně podepsat tu neuhrazenou částku Metrostavu ve výši 1,8 miliardy korun? Protože možná sám pak budete zase obviněn, už jedno obvinění jste si vyslechl a to kvůli Opencard, tedy Kartě Pražana a společně s vámi další členové bývalé Rady hlavního města Prahy.

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, ta situace v tomto ohledu je velmi zvláštní, protože na základě právních stanovisek, která máme k dispozici, vlastně nějakým způsobem Rada hlavního města hlasuje. Právní stanoviska, která máme k dispozici, jsou poměrně nákladná, jsou od renomovaných právních kanceláří a vlastně na základě i stejného stanoviska jsme hlasovali pro, byť jiné právní kanceláře, jsme hlasovali pro Opencard ve smyslu ano, zachováme současnou kartu. Protože nelze jinak než schválit jednací řízení bez uveřejnění prodloužení funkčnosti karet.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste kvůli Opencard byl navíc na policii?

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, byl jsem a toto jsem přesně vypověděl, že jednal jsem se svým nejlepším vědomím a svědomím, protože jsem respektoval právní stanovisko, které zastupitelům a radním řeklo ano, nemůžete konat jinak. To znamená, my jsme odhlasovali to, co nám v podstatě garantovala právní kancelář. A to stejné je u Blanky a jinak to nejde, protože není možné ten systém veřejné správy dělat jinak než opravdu spolehnout se na právní stanoviska. Takže ano, pokud by i toto mělo být trestně stíhatelné, pak se bohužel nedá nic dělat. Já jsem přesvědčen, že to celé je ovšem absurdní.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď myslíte Blanka nebo Opencard?

Host (Tomáš Hudeček):
V tuto chvíli jsem tím myslel stíhání za hlasování Rady hlavního města Prahy, které se opírá o právní stanovisko.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy také řešíte problematiku Dopravního podniku hlavního města Prahy. Jako TOP 09 společně s občanskými demokraty jste uvažovali o poměrně radikálním řešení, že by se omezil vjezd aut do centra města samotného, respektive že by se platilo mýtné. Neuvažujete o tom, že by v těch 500 dnech, které jsou před vámi, že byste přišli s nějakým radikálním řešením jak efektivně spravovat Dopravní podnik hlavního města Prahy, jak naložit právě s Opencard a jak to propojit s mýtným systémem?

Host (Tomáš Hudeček):
Já jsem přesvědčen, že za těch 500 dnů se projekt takto rozsáhlý nedá zrealizovat a nedá zahájit. Nicméně dá se vypracovat. To znamená, já se rozhodně pokusím a zasadím maximálně o to, aby sekce Rady hlavního města Prahy zodpovědná za rozvoj města, dopravu, územní plán a tak dále, vypracovala koncepci multimodální dopravy v Praze. To znamená dlouhodobé koncepce v tom, kolik má v Praze být jízd vykonáno v rámci cyklistické dopravy, individuální, městské hromadné a tedy i změnu těch vzájemných poměrů. Já osobně si například myslím, že cyklistická doprava v současné době v Praze je podceňována a že zájem o ni je větší, než je Praha schopna utvořit. Druhá věc je individuální doprava. Na spoustě míst, obzvláště v centru Prahy už je na úplném maximu, protože platí stará známá poučka každého dopraváka, že je-li nová ulice, je dobrá, je-li tam nějakou dobu, začíná se plnit auty a je-li plná aut od rána do večera, tak je vlastně zbytečná. To znamená, existují i takovéto jakési poučky.

Moderátor (Václav Moravec):
Neuvažujete tedy, že byste projekt elektronického mýta spustili v hlavním městě do konce funkčního období?

Host (Tomáš Hudeček):
Nedokážu si představit, že takovýto opravdu megaprojekt bychom za 500 dní stihli zrealizovat a začít. Nicméně jsem přesvědčen, že by diskuse o takovýchto úpravách v dopravě v Praze měla rozhodně být zahájena.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velký vliv podle vás bude mít centrální politika na výsledek komunálních voleb v příštím roce?

Host (Tomáš Hudeček):
Jde o to, kdy budou volby.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď myslíte, předpokládám, ty centrální? Protože komunální se měnit nemůžou, ty budou příští rok na podzim.

Host (Tomáš Hudeček):
Ano. Pokud nebudou předčasné.

Moderátor (Václav Moravec):
Přál byste si předčasné volby? Protože je to TOP 09, která jim brání zuby nehty. Alespoň podle sociálních demokratů.

Host (Tomáš Hudeček):
Já osobně si myslím, že dokud v Parlamentu bylo možné mít většinu pro nějakou vládu, tak nebyl třeba zásah prezidenta. Ale je to můj osobní názor.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale ptám se znovu, nemohou ty volby, když nebudou předčasné ale řádné v červnu příštího roku poškodit pak TOP 09 v těch komunálních volbách, protože to bude blízko? A ještě navíc nenáviděná trojkoalice veřejností čeká na druhý pokus, možná třetí pokus sestavit vládu.

Host (Tomáš Hudeček):
Můžou a nemusí. Jedna věc je, častokrát mají občané tendenci vyvažovat. To znamená, je-li zvolena v jedněch volbách významněji jedna část politického spektra, logicky ta část voličů jejich je jaksi mírně ukolébána úspěšnou volbou a v dalších volbách je možno, že se to otočí a naopak zvítězí ta druhá část politického spektra.

Moderátor (Václav Moravec):
Zeptám se jinak, bylo by to strategičtější pro TOP 09, pokud by přistoupila na požadavek sociálních demokratů, aby se konaly předčasné volby?

Host (Tomáš Hudeček):
V současné době spíše než o předčasných volbách mám pocit, že se jedná o ten problém s tou úřednickou vládou. Protože já trošku a je to ale má spekulace, mám pocit že krok pana prezidenta je velmi dobře mířený. Protože pokud jedna část Parlamentu opravdu nechtěla předčasné volby, chtěla se dohodnout, druhá část chtěla vyloženě předčasné volby, tak hodit takovýto kámen mezi tyto dva názory a nechat je na dalších šarvátkách, ať se všichni poperou, vlastně byl od pana prezidenta v tomto ohledu docela chytrý.

Moderátor (Václav Moravec):
A není právě nemoudré od těch politických stran, že nejsou s to se dohodnout a že to je především TOP 09, alespoň podle sociálních demokratů, která zatím se brání volbám předčasným? Protože ty by mohly prezidenta vrátit do správných ústavních mezí, aby tady nevládl delší dobu kabinet a aby prezident ani neměl druhý pokus na sestavení nějaké druhé úřednické vlády nebo nějaké jiné vlády. Zároveň rozštípnutí sociálních demokratů, destrukce pravice, protože té situace na pravici využívají nová politická uskupení jako ANO Andreje Babiše.

Host (Tomáš Hudeček):
Já mám v tuto chvíli pocit, že úřednickou vládu nejvíce nechce Česká strana sociálně demokratická, protože je tam nebezpečí toho, že vznikne vláda, která nebude pravicová, bude dokonce vnímána jako levicová, protože ji sestavil prezident, který bezpochyby do levicové části spektra politického patří. Trošku se může pozapomenout na pravicovou vládu, která se v něčem vydařila, v lecčems ne. A tudíž v dalších volbách vlastně to nejtíže dopadne na Českou stranu sociálně demokratickou. Tolik tedy k té úřednické vládě. Co se týče předčasných voleb, já jsem přesvědčen, že pokud tady pravicová a teď je otázka, jestli to pravicová je, protože stále tam byla třetí velmi zvláštní strana, která se napřed dělila, pak měnila názvy, pak se různě přeskupila. Ale přece jenom já osobně jsem tu pravicovou z ní měl a jsem i členem té strany jedné z těchto tří, tak jsem přesvědčen, že po třech letech intenzivní práce, která někde nemusí být vidět, na druhou stranu finanční situace České republiky se bezpochyby, když se podíváte na schodek rozpočtu, tak se zlepšuje. Takže já si myslím, že ten jeden rok, kdy vlastně…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, to je docela troufalé se stomiliardovým schodkem říci, že se situace rozpočtu zlepšuje. Ano, mohl by ročně být schodek 200 miliard, ano. Viděno těmito očima…

Host (Tomáš Hudeček):
Pozor na to, schodek byl 200 miliard korun, když ta vláda začínala, respektive 190 miliard korun, to znamená, ta situace je bezpochyby lepší. Že není…

Moderátor (Václav Moravec):
Stále ale rok co rok vytváříme dluhy 100 miliard korun.

Host (Tomáš Hudeček):
Ano, je to tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže to není dobrá práce.

Host (Tomáš Hudeček):
Je to rozhodně dobrá práce, protože pokud před dvěma lety je schodek 190 miliard korun a teď je 100 miliard korun a podle mých informací ještě může být tento rok významně nižší, tak si myslím, že ta finanční situace bereme-li to procenty vůči rozpočtu, tak jsme opravdu okolo těch třech procent, což není tak úplně standardní situace v rámci Evropy. Tak si myslím, že toto je potřeba vnímat rozhodně pozitivně.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká pražský primátor z TOP 09 Tomáš Hudeček, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Host (Tomáš Hudeček):
Taky děkuji, na shledanou.

01.07.2013

VIDEO: Radim Bureš: Zrušit post vicepremiéra pro boj s korupcí by byla chyba!

Programový ředitel Transparency International Radim Bureš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o současné politické situaci.
26.06.2013

VIDEO: Lubomír Zaorálek: ČSSD chystá vyhazov pro případné ministry!

Místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o cestě k předčasným volbám.
25.06.2013

VIDEO: Vladimíra Dvořáková: Miloš Zeman pokračuje v politické bramboračce!

Politoložka Vladimíra Dvořáková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o vládě odborníků, kterou chce prezident Miloš Zeman.
24.06.2013

VIDEO: Miroslava Němcová: Prezident možná dostane seznam 101 poslanců pro politickou vládu!

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o aktuální politické situaci.
20.06.2013

Karolína Peake: Česko čeká vládu dotahovací!

Vicepremiérka Karolína Peake mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o současné politické situaci.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.