VIDEO: Jan Matoušek: Bankovní poplatky půjdou časem dolů!

Publikováno: 14.05.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Jan Matoušek z České bankovní asociace mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o bankovních poplatcích.

Moderátor (Václav Moravec):
Chceme vrátit poplatky. Věta, kterou mají v hlavě statisíce tuzemských klientů bank. Víc než 300 tisíc lidí se totiž domáhá vrácení poplatků za vedení hypotéky nebo spotřebitelského úvěru. První žaloby na banky plánuje právník serveru Poplatkyzpět.cz Daniel Palko podat letos v červnu.

Záznam Daniela Palka:
Myslíme, že tady není prostor pro prohru žádný. I ty banky pochopí, že toto se prostě nedělá. Několikrát už u soudu byly, byly zažalované, udělaly to tak, že se tam ani nedostavily a raději to nechaly zprávoplatnit, ten platební rozkaz.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova právníka iniciativy Poplatkyzpět.cz Daniela Palka. Iniciativa se snaží získat pro klienty bank zpátky údajně neoprávněné inkasované poplatky a zároveň usiluje o jejich zrušení do budoucna, a to poplatky úvěrové. V těchto dnech v postupných vlnách doručují jednotlivým bankám výzvy klientů, kteří požadují vrácení údajně nezákonně účtovaných poplatků. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je náměstek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer.

Host (Jan Matoušek):
Hezké odpoledne vám i posluchačům.

Moderátor (Václav Moravec):
Co se vám vybaví jako první, když uslyšíte sousloví bankovní poplatek?

Host (Jan Matoušek):
Bezpochyby se mi vybaví zajímavá právní debata, zajímavá konkurenční debata, určitě věc, která je pro banky a pro naše klienty velmi důležitá, ale zjevně ne jen pro ně, ale i pro jejich právní zástupce, dejme tomu.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč se vám nevybaví to, že je to sousloví, které poškozuje vztah mezi jakoukoliv bankou a mezi jejím klientem, zvlášť v České republice?

Host (Jan Matoušek):
Pokud bychom a v tom máte pravdu, používali raději výraz cena za služby než bankovní poplatek, tak by ta debata možná mohla vypadat nebo znít trochu jinak. Přece to, že klient platí nějaký poplatek je, že si kupuje nějaké služby, banka mu něco poskytuje, především řadu operací a činností a služeb v oblasti platebního styku. Tedy prodává mu službu jako kdokoliv jiný, kdo prodává služby a chce za ně nějaké peníze.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že by toto sousloví cena za službu vylepšila? Protože ta cena v českém prostředí je vnímána dlouhodobě jako vysoká a tudíž ten velmi negativní vztah klientů k bankám jako takovým?

Host (Jan Matoušek):
Já nevím, jestli můžu souhlasit s tím velmi negativním vztahem klientů k bankám. Ano, klienti a mnohé iniciativy, právníci kritizují třeba výši poplatků, je otázka, jestli je to vůbec oprávněné v tom evropském srovnání. Protože třeba když se budeme dívat na to, jaké jsou výnosy v českém bankovním sektoru, tak přece uvidíme, že zhruba jednu čtvrtinu výnosů čistých realizujeme z poplatků, tedy z ceny za služby a ten zbytek, to znamená tři čtvrtiny, realizujeme z výnosů z úvěrových operací. To je pokud se týká Evropy a pokud se podíváme na takový hezký graf, který vedle sebe řadí všechny země v Evropě a podíl výnosů poplatků v bankovním sektoru na ostatních, tak my jsme přesně uprostřed. Mnohé ty země, které jsou nám často kladeny za vzor, mají ty výnosy z poplatků podílem ještě vyšší.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale namítl, že je tady jiné číslo a to čisté výnosy z poplatků tuzemských bank, které klesly o pět procent, tudíž i samy banky si pod tím veřejným tlakem nás jako spotřebitelů, různých internetových serverů uvědomují, že ta cenová politika, která se týká poplatků, nebyla dobrá a právě může klienty výrazně odrazovat?

Host (Jan Matoušek):
Já bych řekl, že to není zdaleka jenom nějakou veřejnou debatou, ale především vysokou mírou konkurence na bankovním trhu. Tady je v České republice zhruba 40 bank, které poskytují služby, z toho určitě víc než 20 poskytuje služby fyzickým osobám, tedy chcete-li ritailové klientele. Ty banky mezi sebou velmi soutěží a to vidíme nejen na různých analýzách trhu a konkurence na něm, to vám řekne každý odborník a akademik, ale to vám konec konců řeknou ti zaměstnanci bank, kteří každý den se pokoušejí získat nové klienty nebo udržet ty stávající klienty v tom ostrém konkurenčním boji. A to je něco, co samozřejmě vede nejen k tlaku na cenu za poskytovanou službu, ale například i ke zvyšování kvality těch služeb, inovativní produkty, moderní přístup ke klientům, uživatelsky vstřícné prostředí.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste mluvil o procentu, které tvoří zisk bank, tak vezmu-li nominální čísla, tak čisté výnosy z poplatků bank v tuzemsku činily v roce 2012 37 miliard korun. Poklesly meziročně o pět procent, jsou nižší než v roce 2010. Myslíte si, že tento pětiprocentní pokles bude pokračovat i v těch letech následujících, pokud to přičítáte konkurenci?

Host (Jan Matoušek):
Ano, pokud bychom se dívali na to zostřující se konkurenční prostředí, ten trh je atraktivní, mohou sem konec konců přijít další hráči do bankovního sektoru, tak by to mohlo znamenat, že v čase budou ty ceny ještě nadále klesat.

Moderátor (Václav Moravec):
Počítáte tedy s tím, že letos zaznamenáme další pokles vybírané výše bankovních poplatků?

Host (Jan Matoušek):
Já bych nechtěl být falešným prorokem a dělat nějaké predikce, ale pravda je, že to ostré konkurenční prostředí má samozřejmě na tohle vliv. Ale dovolím si ještě upozornit, když jste řekl tu částku těch čistých výnosů, to ale samozřejmě neznamená zisk z těchto příjmů. Pak proti tomu musíte započíst všechny výdaje banky, které banka má, s tím, že má pobočky, že má bankomaty, že má bezpečnost, spoustu výdajů, které prostě souvisejí s tím, že banky dnes nejsou jenom přece bankami, které by dělaly to, že berou vklady a dávají úvěry. Což je teda hlavní činnost bank, ale ty moderní banky se stále více stávají dennodenní součástí našeho života v tom smyslu, že přes ně naši klienti realizují celou řadu platebních operací v podstatě každý den. A to přirozeně nějaké svoje náklady nese.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale pak tam jsou právě ty peníze, které zase banky investují a mohou s těmi penězi nakládat, vydělávat právě…

Host (Jan Matoušek):
A to jsou ty tři čtvrtiny těch výnosů, které máme právě z těchto operací.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měl, pane náměstku, říci číslo, o kolik se ještě může snížit podíl výnosů bank na poplatcích v těch následujících letech? Protože bezesporu ten trend je jasný, že banky si uvědomují, že ty poplatky nejen, že jsou problematické, tudíž ta konkurenční výhoda, že jiné nově vstupující banky na trh jasně se profilují tím, že mají co nejnižší nebo vůbec žádné poplatky a tím ty banky etablované…

Host (Jan Matoušek):
Já myslím, že pro naše posluchače nebo pro klienty daleko důležitější než to, jestli výnosy z bankovních poplatků v bankovním sektoru poklesnou o jedno nebo dvě procenta, je, že mají díky té konkurenci širokou možnost výběru. Můžou si vybrat banku nejen podle ceny, ale i podle toho, jaká jim vyhovuje svým portfoliem produktů, komplexností nabídky nebo způsobem, jakým komunikuje nebo na jakou klientelu se zaměřuje. A už dnes přece klienti, kteří chtějí platit téměř žádné poplatky, mají na trhu řadu možností a to nejen mezi těmi menšími, ale i mezi středními a velkými bankami, jak to udělat. Důležitá pro klienty je ta možnost výběru. A klienti upřímně řečeno by taky měli nepodceňovat tu možnost vybrat a průběžně se dívat na trhu tak, jak když si kupujete auto, tak si nepůjdete koupit jenom to jedno, co se vám líbí, ale přece jenom se podíváte i na jiné a ty ceny srovnáte. Tak tohle platí přece i u bankovního sektoru taky a platí to obzvlášť, protože se zajímáte přece o své vlastní peníze.

Moderátor (Václav Moravec):
Žijeme tedy v době, kdy se trendem podle vás stává snižování celkového výnosu bank, který jde z poplatků? Ta éra začala loni a bude pokračovat?

Host (Jan Matoušek):
Já myslím, že my vidíme dokonce už přece nejen loni, ale za mnoho posledních let tu vzrůstající konkurenci na trhu. To, že v průběhu posledních mnoha let velké banky ztratily část tržního podílu oproti středním bankám a malým bankám.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale pokud se bavíme, jenom že vstupuji do vaší řeči, pokud se bavíme o poplatcích, tak je to vůbec poprvé, co jsme zaznamenali pokles. Říkám pětiprocentní, dívám-li se na data z roku 2006, 2007, tak zisk z poplatků a provizí bank byl 32 miliardy korun v roce 2006, v roce 2007 35 miliard, v roce 2008 36 miliard a právě rok loňský byl zlomový.

Host (Jan Matoušek):
Nikoliv zisk, ale výnos, to pořád není zisk. Ale taky to musíme přece brát tak, že sami klienti ovlivňují, jaký budou mít výnos banky z poplatků nejen tím, jakou banku si vyberou, ale i jaké platební operace používají, jak často, jak si nastaví svůj účet u banky. Zvyky klientů velmi ovlivňují to, co přirozeně zaplatí. Protože chcete-li velmi často chodit na pobočku a podávat platební příkazy přímo tam, tak to pravděpodobně budete mít nákladnější, než když to budete dělat z domova prostřednictvím elektronického bankovnictví, jako příklad.

Moderátor (Václav Moravec):
Rádio Impuls se zeptalo několika náhodně oslovených respondentů, jaký z bankovních poplatků jim vadí nejvíc a proč. Tady jsou odpovědi.

Anketa:
Poplatek za vedení účtu bych zrušila.

Ono jich je tam tolik, že si teďka z hlavy nevzpomenu. Spoustu už jich taky zrušili, že jo. Řekněme ten poplatek za vedení účtu.

To určitě, za úvěr.

Mě to připadá celé absurdní. Že když už tam mám peníze a manipulují s nimi.

Už jenom že se podívám někam jinam, kolik mám peněz na účtu.

Jsem měla nějaký, myslím si, že snad za příchozí částku na účet.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova několika náhodně oslovených lidí v pražských ulicích. Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je námětek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. Je to už osmý rok, co server Bankovníplatky.com vyhlašuje nejabsurdnější bankovní poplatek. Letos vyhrál bankovní poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat. Nakolik podle vás i tato anketa kultivuje vlastně vás jako banky a bankovní prostředí, protože takový absurdní poplatek, jako je poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat, vyhrál právě osmý ročník této ankety?

Host (Jan Matoušek):
Pro banky je přece přirozeně velmi důležité vědět, co si klienti myslí o bankách celkově, o službách, o kvalitě poskytování služeb i o tom, jaká je cena za služby.

Moderátor (Václav Moravec):
Slouží to ke kultivaci tedy?

Host (Jan Matoušek):
Zcela určitě. Protože přece pokud chcete s někým obchodovat, pokud chcete s někým mít dlouhodobý vztah založený na důvěře a vzájemné výhodnosti, tak přece musíte zkoušet zjistit všemi možnými způsoby, co ten klient si o těch službách myslí. A v tomto smyslu je zajímavá bezpochyby i ta anketa Absurdní poplatek, ale krom toho banky samozřejmě samy dělají si řadu průzkumu mezi svými klienty, aby měly nějakou zpětnou vazbu a věděly, co klienty trápí. Konec konců jsme to dělali i my v Bankovní asociaci třeba před rokem, když jsme dělali průzkum spokojenosti mezi klienty a tam bylo velmi zajímavé, že klienti z řady kritérií, co je pro ně důležité na bance, tak většinou uváděli, že pro ně nejdůležitější je vstřícnost zaměstnanců na pobočce, důvěryhodnost té banky, plnění slibů ze strany banky. Jinými slovy těch kritérií, která je potřeba zvažovat a hledat, jestli jsou klienti s nimi spokojení, je celá řada.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak jsem říkal, první místo letos obsadil poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat, ale na místě druhém skončil poplatek za vedení účtu k hypotečnímu nebo spotřebitelskému úvěru. Tedy poplatek, který teď čelí sérii žalob. Česká bankovní asociace, jejímž jste náměstkem, tak pokud jsem dobře pročítal internetové stránky, tak k tomuto poplatku, který teď čelí sérii žalob statisíců lidí, tak jste nepřijali žádné stanovisko. Proč, když zastřešujete bankovní domy v této zemi?

Host (Jan Matoušek):
My jsme nikdy nepřijali žádné jiné stanovisko k žádnému jinému poplatku, taky je potřeba říct.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale vy jste zatím nikdy nečelili takové vlně a takové sérii žalob, která teď přichází.

Host (Jan Matoušek):
Dovolte mi to uvést tím, že my si především myslíme, že my nemáme za trh říkat jednotlivým bankám, co mají dělat. Od toho je tady konkurenční prostředí, které jsme už popisovali a je to na jednotlivých bankách, jak se rozhodnou, jaké poplatky mít v jaké výši, jestli je například klientům odpustí, jestli je vůbec nebudou vyžadovat. V tom je smysl fungování tržního prostředí a nepřísluší to určitě Bankovní asociaci. Pokud se týká ovšem tohoto sporu o vrácení poplatku za vedení toho hypotečního úvěru, tak je potřeba říct, že nějaké základní právní názory asi jako sektor mít můžeme. To ale rozhodně neznamená, že bychom měli bankám říkat, co mají dělat a konec konců banky ani po tom netouží, protože zase je to otázka přece jejich konkurenčního nastavení vůči jiným bankám, jak se zařídí podle té věci.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, vaši členové ale nebudou volit společný postup při sérii žalob, které teď přicházejí?

Host (Jan Matoušek):
Já si myslím, že zcela určitě nebudou. Je to konec konců vidět i v těch posledních měsících, kdy vidíte, že banky se v průběhu už té veřejné debaty chovají různě. Některé banky zcela například zrušily účtování takového poplatku, některé banky například zavedly dvě hypotéky, klient si může vybrat, jestli si vezme hypotéku s tím poplatkem nebo bez něho. A je mimochodem zajímavé, že podle nějakých zpráv, které máme, si klienti berou vlastně docela dost, vyberou tu s tím poplatkem, nikoliv tu bez poplatku.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte čísla?

Host (Jan Matoušek):
Ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Procentuální vyjádření.

Host (Jan Matoušek):
My určitě nechceme sbírat žádná čísla o trhu, protože jak říkám, to je prostě věc jednotlivých bank a do toho by Bankovní asociace neměla zasahovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Přesto ale se logicky ta otázka nabízí, ani podle vás vám vaši členové neřeknou, že zpětně vracet poplatky považují všechny ty banky, které budou čelit sérii těch hromadných žalob, že to považují za absurdní? Ani toho se nedočkáme?

Host (Jan Matoušek):
Já myslím, že momentálně jsme ve fázi, která je v rukou právníků. Tady se připravuje nějaká série, v podstatě hromadná žaloba, banky budou muset samozřejmě nějak reagovat, ale velmi předpokládám, že tomu bude jednotlivě. Prozatím ale je přece ta situace taková, že banky žily po mnoho let ve stabilním právním prostředí, kdy soudy vydaly tisíce rozhodnutí, které bankám v této věci dávaly nepřímo za pravdu. Protože banky v minulosti, jak říkám, v tisících případech žalovaly svoje klienty v případě, že klienti neplatili tu hypotéku. Soud jim přiznal tu částku dlužnou a částka se skládala jak z té jistiny, tedy toho, co ten klient si vypůjčil, tak z úroků, tak i z těch poplatků. A v tisících případech to soud nekonstatoval, nezabýval se otázkou, zda-li ten poplatek klient vlastně neměl platit, ačkoliv soud ze své úřední moci tak měl učinit a předpokládáme, že tak učinil v tomto případě. Protože pokud je to ustanovení o tom poplatku neplatné, tak je absolutně neplatné a soudy, které přiznávaly bankám tu dlužnou částku, měly takovou neplatnost konstatovat.

Moderátor (Václav Moravec):
A teď když se to ale změnilo, protože chápu-li to správně, tak máme nálezy soudů, které jasně říkají, že to je protiprávní účtování tohoto poplatku, zároveň jsme se na začátku tohoto měsíce dozvěděli, že i finanční arbitr ve vůbec prvním nálezu ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu rozhodl o právech klient a ten poplatek dostane zpátky. Takže ta situace se změnila.

Host (Jan Matoušek):
To rozhodnutí finančního arbitra já nemůžu komentovat, protože ho neznáme. Ono není veřejné, nevíme, jak finanční arbitr argumentoval a jednalo se taky o něco trochu jiného, protože se jednalo o spotřebitelský úvěr. Pak je tady ale rozhodnutí toho Obvodního soudu na Praze 5, který dal klientovi za pravdu a hypotéční bance přikázal vrátit mu zpětně za to období, které klient žaloval, ty poplatky za vedení účtu. Ale je potřeba říct, že to je první ojedinělé rozhodnutí, které rozhodně není možné vnímat jako precedenční a které ještě ke všemu…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ani podle vás není precedenční rozhodnutí finančního arbitra, protože se právě mluví o vracení poplatků za hypotéky i za spotřebitelské úvěry?

Host (Jan Matoušek):
Jednak v České republice nežijeme v precedenčním právu, každý soud má tu věc posoudit jednotlivě, nikoliv tak, jak to posoudil předchozí soud. Čili nic takového jako precedenční rozhodnutí neexistuje. Zadruhé to rozhodnutí finančního arbitra ani není pravomocné. Proti němu se banka může odvolat, předpokládejme, že tak učiní a v případě, že jí finanční arbitr nevyhoví, tak se proti němu může bránit u soudu a proti tomu rozhodnutí soudu předpokládejme, že se bude moci odvolat. U toho rozhodnutí Obvodního soudu Prahy 5, který se týká hypotéky, je ta situace jiná, protože to rozhodnutí je pravomocné proto, že se jedná takzvaně o bagatelní částku do deseti tisíc korun. Tedy částku a spor, u kterého není přípustné odvolání u soudu vyšší instance nebo dovolání k Nejvyššímu soudu. Což je přirozeně trochu na závadu věci, protože by bylo určitě zajímavé a dobré, kdybychom to rozhodnutí toho Obvodního soudu pro Prahu 5, které je vlastně zcela jiné než ta dosavadní judikaturní akce, mohli podrobit nějakému testu a přehodnocení nebo zhodnocení, lépe řečeno, u odvolacího soudu a případně u soudu dovolacího.

Moderátor (Václav Moravec):
Ono se nakonec víc než 300 tisíc klientů právě na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 společně tedy s právníky různých serverů, v čele se serverem Poplatkyzpět.cz Daniela Palka, obrací právě v prvních žalobách, které přijdou na jednotlivé bankovní domy v České republice a domáhá se vrácení poplatků za vedení hypotéky nebo spotřebitelského úvěru. Tady jsou slova právníka Daniela Palka:

Záznam Daniela Palka:
Myslíme, že tady není prostor pro prohru žádný. I ty banky pochopí, že toto se prostě nedělá. Několikrát už u soudu byly, byly zažalované, udělaly to tak, že se tam ani nedostavily a raději to nechaly zprávoplatnit, ten platební rozkaz.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova právníka iniciativy Poplatkyzpět.cz Daniela Palka. Připomínám, že tato iniciativa se snaží získat pro klienty bank zpátky údajně neoprávněně inkasované úvěrové poplatky a zároveň usiluje o jejich zrušení do budoucna. Připomínám, hostem dnešních Impulsů náměstek České bankovní asociace Jan Matoušek. Překvapilo vás, protože byla lhůta do konce dubna, aby se ozvali klienti, nakonec jich je zhruba 350 tisíc, překvapilo vás to číslo?

Host (Jan Matoušek):
To číslo je vysoké. Ale já na druhé straně chápu klienty. Dneska nejsme v růžové ekonomické situaci, řada rodin na to není dobře a částka pár tisíc korun, které hypoteticky můžou od banky získat, může pro ně být zajímavá, atraktivní a není možné se na ně kvůli tomu jakkoliv zlobit. Ale na druhé straně přece také je potřeba vidět, že to byly ty právní kanceláře, které aktivně rozesílaly klientům, kteří mají hypotéky, výzvy, aby se přidali. To znamená, přišel vám pravděpodobně domů nějaký dopis, kde vám někdo sliboval, že pro vás něco vymůže. To může vypadat samozřejmě atraktivně.

Moderátor (Václav Moravec):
Zároveň tady v čase, kdy začnou být podávány první žaloby na banky, tak přichází i iniciativa na evropské úrovni, která se týká regulace bank a fungování bank ve vztahu ke klientům právě u poplatků. Evropská komise chce, aby majitelé účtu mohli snadněji změnit banku, chce porovnávat poplatky v jednotlivých finančních ústavech, zároveň počítá s tím, že by v každém členském státě měla být alespoň jedna nezávislá internetová stránka, která má uvádět informace o poplatcích a umožňovat jejich srovnání. Neukazuje i tato iniciativa Evropské komise, ohlášená minulý týden, že se banky nechovají spotřebitelsky vhodně?

Host (Jan Matoušek):
Jestli si můžu dovolit, ještě než odpovím na vaši otázku, tak zajímavé je, že zároveň se také ale na evropské úrovni projednává návrh směrnice o hypotečních úvěrech. Ta se možná víc týká toho našeho tématu. A ta zajímavost je, že v tom textu návrhu se výslovně definuje například RPSN u hypotečních úvěrů, to doteďka nebylo. Bude to bezpochyby pro klienty dobré. Nicméně taky ta směrnice říká, že součástí toho RPSN má být náklad na vedení úvěrového účtu spojeného s tou hypotékou, pokud je veden. Tedy ta směrnice výslovně bude připouštět možnost, že takový účet je veden a je zpoplatněn, což je ta debata, o které dneska u těch soudů jde a ta protistrana tvrdí, že to možné nebylo. Pokud se týká té vaší otázky k té nové směrnici, ona obsahuje celou řadu opatření. Například o tom, že klienti by měli snáz přecházet od jedné banky k druhé…

Moderátor (Václav Moravec):
Že si mohou otevřít účet v jiné zemi, kde nemusejí mít trvalé bydliště, to je také jedna ze změn.

Host (Jan Matoušek):
Přesně tak. Otázka je, jestli to neřeší trochu problém, který neexistuje, protože tady když do banky přijde klient, tak samozřejmě ho banka neodmítne, aby mu otevřela účet. Pouze by ho odmítla v případě, že by to otevření odporovalo jiným pravidlům, které například zase evropská legislativa například v oblasti praní špinavých peněz nám dává. To nemůže jít úplně proti sobě.

Moderátor (Václav Moravec):
Připouštíte, že ta iniciativa Evropské komise, o které se teď bavíme, ukazuje, že selhala samoregulace bankovního sektoru a vhodné chování bankovního sektoru v rámci celé evropské sedmadvacítky vůči klientům? Protože Evropská komise ještě před dvěma roky říkala, vyřešte si to vy banky samoregulací. Ale teď přichází s touto iniciativou, která nařídí všem bankám v Evropské unii, aby klientům předkládaly jednou měsíčně výpisy o výši bankovních poplatků, zároveň…

Host (Jan Matoušek):
Rozumím. To musíme hodnotit jednotlivě podle těch jednotlivých opatření. Pokud se například týká toho kodexu mobility klientů, tedy možnost klientů snáz přecházet od jedné banky k druhé, tak s tím naprosto nesouhlasím, že by to nefungovalo. Naopak my jsme dokonce ve shodě tady se spotřebitelskými organizacemi v České republice, které chválí to, jak to v České republice funguje. Jinými slovy tady komise jde regulovat něco, co je naprosto zbytečné regulovat. Stejně tak je to v případě toho přístupu k základnímu účtu. Tady je přece naprosto volný přístup k základním účtům. Kdokoliv, kdo přijde, si může otevřít účet, pokud je známo aspoň jeho bydliště a splní ty základní předpoklady, že se identifikuje a budeme vědět, o koho se jedná. A má dokonce možnost si vybrat i účet, který je zadarmo. To znamená, není tam žádná bariéra toho, aby si mohl to otevřít. Pokud se týká přehlednosti poplatků, tak my jsme v posledních letech přes Evropskou bankovní federaci například s Evropskou komisí o tom skutečně diskutovali, nabízeli jsme po dohodě nějakou variantu sjednocení poplatků nějakého základního sazebníku, ale komise tu naši nabídku nepřijala. Tudíž uvidíme prostě, s čím komise v téhle oblasti přijde.

Moderátor (Václav Moravec):
Z toho, jak vás poslouchám, tak budete hodně bojovat proti té směrnici, se kterou teď Evropská komise chce přijít a kterou ohlásila před týdnem?

Host (Jan Matoušek):
To se nedá takhle říct. Pokud ta směrnice…

Moderátor (Václav Moravec):
Z toho, jak čtu mezi řádky, tak…

Host (Jan Matoušek):
Ta směrnice bude diskutována bezpochyby, budeme se pokoušet nejen náš bankovní sektor, ale všechny bankovní sektory v Evropě s komisí vyjasnit, co ještě dává smysl a co podle našeho názoru ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zjevně vám z toho, co zatím bylo představeno, většina z toho přijde neoprávněná?

Host (Jan Matoušek):
Ano, my si myslíme, že ty věci ve skutečnosti v těchto konkrétních věcech, o kterých komise mluví, fungují skutečně dobře. Když například komise říká, že v každém státě má být jeden nějaký nezávislý server, který bude porovnávat, tak ho tady přece máme díky serveru Bankovnípoplatky.com, kterému tady tím pádem dělám trochu reklamu. Ale obávám se, že je to trochu v našem případě vlamování do otevřených dveří.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje náměstek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Host (Jan Matoušek):
Já děkuji za pozvání, hezký večer.

20.05.2013

VIDEO: Andrej Babiš: Změnil bych systém kontrol potravin!

Podnikatel Andrej Babiš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své politické iniciativě i o kvalitě potravin v Česku.
16.05.2013

VIDEO: Milan Malena: Výrobci budou uvádět koninu ve složení potravin!

Ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o dalším objevu koniny v potravinách.
15.05.2013

VIDEO: Vavřinec Hradilek: Závody mě vždy nabudí!

Kanoista Vavřinec Hradilek mluvil v rozhovoru o olympiádě i o své zálibě ke kanoistice.
13.05.2013

VIDEO: Petr Pavlík: Černý trh s alkoholem se zmenšil. I tak tvoří desetinu produkce!

Prezident Unie výrobců a dovozců lihovin Petr Pavlík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o metylalkoholové aféře osm měsíců od jejího vypuknutí.
09.05.2013

VIDEO: Pavel Mertlík: České ekonomice pomůže zvyšování daní a velké investice!

Ekonom Pavel Mertlík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o stavu české ekonomiky.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.