VIDEO: Miroslav Veverka: Současná doba je přechodná. Nabídne východisko z krize civilizace

Publikováno: 24.04.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Bývalý soudce Vrchního soudu v Praze Miroslav Veverka napsal knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem. Právě o ní mluvil.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolaps civilizací, téma, kterému se už delší dobu věnuje přední český egyptolog Miroslav Bárta. Podle něj se západní společnost ocitá na prahu kolapsu.

Záznam Miroslava Bárty:
Ty kolapsy nejsou předvídatelné ve své podstatě, to znamená, že se velmi těžko na ně dá připravit. Druhý fenomén typický pro kolapsy je, že to není jakási obnova stávajícího systému, ale je to proces, ve kterém ten stávající systém zcela zanikne a postupně se buduje nový.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil před rokem v Impulsech přední český egyptolog Miroslav Bárta. Evoluce svým vlastním tvůrcem, takový název zvolil pro svou prvotinu soudce Vrchního soudu v Praze Miroslav Veverka. Podle něj by nás neměla šokovat morální a hodnotová rozkolísanost dnešní přechodní postmoderní doby. Nejen o ní bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je právě autor knihy Evoluce svým vlastním tvůrcem, bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, Miroslav Veverka. Děkuji, že jste hostem Rádia Impuls, vítejte, hezký dobrý večer.

Host (Miroslav Veverka):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Knížka evoluce svým vlastním tvůrcem je vaší knižní prvotinou a pracoval jste na ní plných sedm let, jak stojí v knížce, a to po svém odchodu do důchodu právě z pozice vrchního soudce. Pokud bych měl říci, že vám to nevěřím, protože ta kniha je tak rozsáhlá. Neříkejte si, že jste si poznámky a rešerše nedělal daleko déle?

Host (Miroslav Veverka):
No dělal, dělal, už jsem je dělal takových nějakých 20 let. Ale nesystematicky a nesoustavně. Ale až teprve když jsem přišel do důchodu, tak jsem se tomu věnoval na plný úvazek.

Moderátor (Václav Moravec):
Dodám, že jde o rozsah opravdu úctyhodný, protože podtitul knížky navíc zní – Od velkého třesku ke globální civilizaci. Nakolik je na místě označení té vaší první knížky jako celožitovní dílo?

Host (Miroslav Veverka):
To asi ne, protože jen ten můj život je trochu delší než ta doba, kdy jsem sháněl materiál a kdy jsem tu knížku psal. Ale taková závěrečná kapitola, to se může říct.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké byly ty kapitoly předchozí? Je to psaní rozsudků u Vrchního soudu?

Host (Miroslav Veverka):
To je psaní rozsudků jednak, ale já jsem nepůsobil vždycky v justici, protože v době normalizace jsem musel odejít, živil jsem se jako sociální kurátor. A v 60. letech jsem pracoval v kriminologickém výzkumu. To jsem publikoval, publikoval jsem i v zahraničí, v Itálii, v Anglii, v Americe. Ale jenom statě časopisecké. Když jsem odešel od důchodu, ne, když jsem musel odejít v té normalizace z justice, tak jsem se věnoval studiu biologie, botaniky, působil jsem v kaktusářském hnutí, kde pracuji ještě dodnes a napsal jsem okolo sta statí z oboru kaktusů jak ve spolkovém časopise, tak v atlase kaktusů, který už vychází 26 let.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy jste měl už, řekněme, od školních let v sobě to, že chcete propojovat, což v té velké knize je zřetelné a byl to, předpokládám, i váš hlavní cíl, propojovat poznatky z přírodních i společenských věd, abychom lépe rozuměli tomu fragmentarizovanému světu, který nás dnes obklopuje?

Host (Miroslav Veverka):
Asi ano, ale neuvědomoval jsem si to. Já jsem byl hodně zaměřen technicky, matematika, fyzika, chemie na gymnázium, mám reálné gymnázium. A moji profesoři byli velmi zklamaní tím, když se dozvěděli, že jdu na práva. Na něco tak jako od těch mých oborů vzdáleného. Ale mě to právě lákalo, že je to obor, o kterém nic nevím.

Moderátor (Václav Moravec):
A zjistil jste postupem času, že ta práva jsou vlastně oborem, ve kterém se spojují i mnohé oblasti života?

Host (Miroslav Veverka):
Ano, to jsem zjistil, že ta filosofie těch práv a filosofie dějin a filosofie humanitních věd z určitého pohledu hodně blízko k filosofii exaktních věd.

Moderátor (Václav Moravec):
Vypůjčím si slova profesora Miroslava Petříčka, který napsal k té vaší knížce, nazvané Evoluce svým vlastním tvůrcem, doslov, a cituji: Je téměř neuvěřitelné, že autor dokáže vyložit kvantovou mechaniku stejně přesvědčivě jako genetiku a na ni navazující obory. Konec citátu. Vy se pouštíte do vzniku vesmíru, pravidel, která jsou ve vesmíru, stejně tak do medicíny, do společenských věd. Která z těch oblastí, do kterých jste pronikal, abyste vytvořil tuto knihu, byla pro vás nejobtížnější?

Host (Miroslav Veverka):
No nejobtížnější jednak ta celková filosofie, protože s tím jsem se vlastně seznámil tak v posledních 10 letech snad. To znamená teorie chaosu, teorie emergence, teorie obecných systémů, informace, autopoiéze, synergetiky a prostě tyto obory, to je něco, s čím jsem se v dřívějším životě nesetkal. A to mi právě ale umožnilo to, co mi chybělo, totiž ten celkový pohled, takový ten globální a syntetizující pohled na ty přírodní disciplíny a na ty disciplíny humanitní.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to i těžké proniknout, řekněme, do medicíny? Protože v té knížce se právě zabýváte i některými poznatky z medicíny, z genetiky. Protože ve vší úctě k soudci, tak jsou obory, které pro lidi, kteří se zabývají vědami společenskými, filosofií, právem, tak jsou obory, do nichž se proniká hůře.

Host (Miroslav Veverka):
Proniká se hůře, ale jste k tomu nucen. Protože psychiatři a lékařští znalci jsou stálými hosty u soudů. A já třeba jsem musel studovat i radioaktivitu, když jsem soudil pašeráky radioaktivních látek, nebo chemii, když jsem soudil lidi, kteří vyráběli LSD tady kousek za Prahou. Takže ono to soudcovské povolání je velmi rozsáhlé a když ho berete vážně, tak jste nucen pytlačit i v cizích revírech.

Moderátor (Václav Moravec):
Ta knížka je právě o pytlačení nebo o výsledku pytlačení v cizích revírech?

Host (Miroslav Veverka):
No je to možno tak brát. Ale myslím, že na rozdíl od pytláků k tomu mám licenci a dodržuji určitá pravidla.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik vlastně přečtených knih a studií za tou prvotinou je?

Host (Miroslav Veverka):
Já to mám doma asi na 8-10 stránkách linkovaného papíru A4, začátek těch knih, které jsem prostudoval a z kterých jsem si vybral příspěvky a tak dále. Pak mě to přestalo bavit, protože to byl tak nepřehledný konglomerát, který mě odváděl od vlastní tvůrčí práce. Tak já nevím.

Moderátor (Václav Moravec):
Před námi je zatím signální výtisk, protože knížka sama, Evoluce svým vlastním tvůrcem, vychází v pátek, kdy opustí tiskárnu. A když se dívám a přeskakuji tady slovníček pojmů, tak ta knížka má celkem, nemýlím-li se, 540 stran. Tedy proto dílo rozsáhlé a zmiňoval jsem, že úvod k vaší knížce napsal popularizátor vědy, astrofyzik Jiří Grygar, doslov pak filosof Miroslav Petříček. Oba mají pro to dílo jen slova uznání. Kolik lidí a z jakých oborů, když se pustíte do tak rozsáhlého díla, se pročítalo rukopisem a korigovalo možné nepřesnosti nebo chyby v té knížce?

Host (Miroslav Veverka):
Pane redaktore, já jsem se bál toho, aby to dostal nějaký odborník do rukou. Protože podle mých zkušeností každý odborník má svou odbornost a za jejími hranicemi už je to pro něj španělská vesnice často. A mě zajímal ten globální pohled. Takže já jsem se bál, kdyby to nějaký odborník dostal do ruky, že mi srazí sebevědomí a já toho nechám. Takže prakticky až když byla knížka hotová, tak pak jsem s tím šel tedy na veřejnost.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolikrát jste vlastně přepisoval jednotlivé kapitoly, protože když jsem pročítal část z nich, tak je vidět, že ta slova jsou velmi podrobně zásadně vážena a že to není kniha, kterou byste opravdu napsal během jednoho roku?

Host (Miroslav Veverka):
To záleželo na obtížnosti kapitoly. Některou kapitolu, asi nejvíc jsem přepisoval tak sedmkrát, nejméně tak čtyřikrát. Ale stále jsem na tom pracoval, protože kdy jsem chtěl propojit ty myšlenky a ty trendy, které se mi promítaly do celého toho tématu, tak jsem musel mnohdy měnit to, co se objevilo v dalších kapitolách a musel jsem to měnit v těch kapitolách prvních.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy když jste před sedmi lety začal psát, abychom si udělali jasnější představu, ta knížka má celkem čtyři hlavní části, když nechám tedy stranou doslov a slovníček pojmů, tak čtyři hlavní části. A třeba v části první se věnujete vrstvám, mikrosvětu, vesmíru, makrosvětu, životu, evoluci, člověku, civilizaci. Tak to už před těmi sedmi lety jste věděl, že ta struktura bude taková…

Host (Miroslav Veverka):
To jsem věděl dávno. To už jsem věděl, když jsem sbíral materiál. Protože já jsem ten materiál třídil a postupně mi z toho tříděného materiálu vznikaly ty kapitoly samy. Protože když jsem dával podobné k podobnému, tak mi vznikaly takové zárodečné kapitoly, na které se nabalovaly další výpisky a další myšlenky, až ta osnova té knížky, ta vlastně vznikla samotříděním nashromážděného materiálu.

Moderátor (Václav Moravec):
Ve kterých okamžicích vás samotného překvapilo to propojení a ta symbióza světa přírodních věd a světa věd humanitních, společenských?

Host (Miroslav Veverka):
Asi před těmi sedmi lety, osmi lety, když jsem to začal psát a když jsem dokončil studium těch současných trendů myšlení, jako je obecná teorie systémů, teorie informace, teorie chaosu, jak jsem o nich mluvil. Tak ty právě mi dávaly ten celkový pohled a řekly, no zatraceně, vždyť ono je to všechno vlastně jenom aplikace nějakého vyššího principu. A taky ta knížka měla pracovní název Svět a informace. Takže to bylo vlastně jediné téma, které jsem rozvedl v této knížce, protože jsem chápal v souladu s tím, co jsem si přečetl samozřejmě, informace jako pořádající a hnací princip veškerého dění ve vesmíru i ve společnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč nakonec došlo ke změně toho názvu? Evoluce svým vlastním tvůrcem?

Host (Miroslav Veverka):
Protože v nakladatelství mě přesvědčili, že ten titul tak, jak já jsem ho zamýšlel, je příliš abstraktní, odtažitý, normálnímu člověku těžko přístupný, že si pod tím může představit, co chce. A chtěli na mě, abych vymyslel nějaké alternativní názvy. Já jsem jich vymyslel asi deset a oni z toho udělali titul a podtitul.

Moderátor (Václav Moravec):
Od velkého třesku ke globální civilizaci. V závěru té své knížky píšete a znovu cituji: Přirozený vývoj a procesy spontánní organizace nás učí trpělivosti. Claritas philia temporis. Vyjasnění je dcerou času. Faust nového tisíciletí je v úzkých, od Boha odstoupil a ďábel ho zranil. Konec citátu. V jaké době tedy žijeme a je možné tu dobu označit slovem krize?

Host (Miroslav Veverka):
Já myslím, že to je doba postmoderní. A teď jde o to, co chápeme pod slovem postmoderní. Tam to moc vysvětlované není, protože to je doba podle mého názoru přechodná, která nabízí východisko z krize. Ta krize už tady, taky jedna z kapitol má název Moderní doba churaví nebo je v úzkých. Už přesně, myslím, že Moderní doba churaví. Je to v poslední části.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, Moderní doba churaví, stránka 507.

Host (Miroslav Veverka):
Ano. A práva ta churavost, ta nemoc moderní doby, ta se projevuje ekologickou krizí, projevuje se globalizací, projevuje se v řadě těch politických a globalizačních tendencí, projevuje se v tom, co nazýváme modernismus a co je často chápáno jako rozklad morálky, rozklad hodnot, nepřehlednost světa a tak dále. A to je krize. Ale ten vlastní postmodernismus, ten se domnívám, že hledá východisko z této krize, tak bych to chápal.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké máte vysvětlení pro to, protože v té závěrečné části píšete, že vědecká veřejnost opakovaně předkládá výčet hlavních nebezpečí, která ohrožují současnou civilizaci. Je to globální změna klimatu, skleníkový efekt, ozónová díra, zamořování ovzduší, destrukce zemědělské půdy, mýcení lesů, plýtvání vodou, otrávení oceánů a nekontrolovatelný přírůstek obyvatelstva, konec citátu, že přes ta všechna varování a vědecká poznání nejsme schopni ten svůj život v době, kterou označujete jako přechodovou, korigovat?

Host (Miroslav Veverka):
Jedna z těch hlavních myšlenek té knížky je, že ten život se ubírá vlastní dynamikou, kterou nazývají někde autopoiéze, já ji nazývám spontánní organizace. Takže ta základní dynamika je spontánní. Svět se, jak kdosi napsal, že nikdo není u kormidla a svět se řítí samospádem. A člověk může ve vhodnou chvíli vhodným zásahem a při znalosti procesů, které kolem něho probíhají, trochu ten směr upravovat a trochu se snažit celý ten samospád nasměrovat tak, aby nebyl ještě víc destruktivní. Protože pokud něco takového člověk neudělá, tak teorie chaosu říká, že když se ty bifurkace, takové ty různé alternativy stále narůstají, narůstají, tak se potom ten vývoj vymkne z ruky a úplně náhodně a nečekaně a překvapivě si najde sám cestu, která všechny šokuje. A tomu by se mělo zabránit nejen tedy ve vývoji naší civilizace, ale konec konců to je jeden ze základních principů, jak se vypořádat s těmi spontánními jevy v přírodě i ve společnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu správně vaše slova, že jsme vlastně jako lidé, kteří žijí na této planetě, žijí v současnosti, že jsme destruktivní, protože nemáme dostatek informací, respektive znalostí, vědění o světě kolem nás a neumíme si ty fragmentarizované informace spojit v jeden celek?

Host (Miroslav Veverka):
Částečně ano, ale tomu tak bude vždycky, protože člověk nemůže obsáhnout to obrovské kvantum informací, kterými se příroda i společnost řídí právě tím samospádem. My do toho můžeme zasahovat tam, kde to společenské napětí vyvolává nutnost nějaké akce. Tedy tam, kde je napětí, tak tam se lidé organizují a snaží se to napětí zmírnit nějakými opatřeními. Tak do určité míry ano, ale že bychom mohli ten proces zcela zvládnout, to by bylo jenom sociální inženýrství, které už jsme tady měli.

Moderátor (Václav Moravec):
Dovedete odhadnout, jaký bude vlastně další osud té západní civilizace při utřídění a informacích, které jste načetl a které jste se snažil dát do vzájemných souvislostí?

Host (Miroslav Veverka):
To já si absolutně netroufám a myslím, že by si to neměl troufat nikdo jiný. Protože věštit z křišťálové koule, to může jenom prognostik. Ale já prognostik nejsem.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje autor knihy Evoluce svým vlastním tvůrcem, emeritní soudce Vrchního soudu v Praze, Miroslav Veverka, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se na další rozhovor.

Host (Miroslav Veverka):
Já také děkuji.

29.04.2013

VIDEO: František Vavera: K epicentru výbuchu v centru Prahy se dostaneme nejdříve zítra!

Plukovník František Vavera z vedení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o pondělních výbuchu plynu v pražské Divadelní ulici.
25.04.2013

VIDEO: Jiří Zíka: Strach mám z prozrazení zadání maturit. I proto jsou přísná bezpečnostní opatření

Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání mluvil v rozhovoru o státních maturitách.
23.04.2013

VIDEO: Jeroným Tejc: Pád vlády kvůli velvyslancům? Proč ne!

Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o odchodu Tomáše Martince z čela protikorupční policie.
22.04.2013

VIDEO: Robert Šlachta: Soudce Havlín si vyslechl další obvinění!

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil o terorismu nebo o případu obviněného soudce Ondřeje Havlína.
18.04.2013

Leoš Heger: Za amalgamové plomby se bude platit

Ministr zdravotnictví Leoš Heger na Impulsu mluvil o zákazu kouření v českých restauracích nebo poplatcích za plomby.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.