VIDEO: David Ondráčka: Kolem pražského dopravního podniku se dál hrají politické hry!

Publikováno: 06.03.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Ředitel Transparency International ČR David Ondráčka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o korupci v Česku.

Moderátor (Václav Moravec):
Daňové úniky, podvody a poškozování věřitele, to jsou nejčastější případy, které řeší protikorupční policie. Loni tento útvar obvinil 804 lidi, tedy o dvacítku víc, než v roce 2011. Tady jsou slova šéfa protikorupční policie Tomáše Martince.

Záznam Tomáše Martince:
Pokud se týká daňových úniků v oblasti pohonných hmot, tedy jenom tam, kde náš útvar šetřil tyto komodity, tak tam prověřovaná škoda je 6,9 miliardy a stíhaná škoda 2,5 miliardy. Opět vidíme, že za poslední tři léta je to poměrně výrazná oblast, kde stát přichází o výrazné finanční prostředky.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo na začátku února Radio Impuls slova šéfa protikorupční policie Tomáše Martince. V rozplétání zásadních korupčních kauz policie pokračuje. Obvinila například bývalého ředitele Pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Důvod? Zakázka pro firmu Crosspoint, která údajně prodávala jízdenky ve vestibulech pražského metra dráž, než její předchůdce. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Vítejte po čase v Impulsech, přeji dobrý večer.

Host (David Ondráčka):
Díky za pozvání, dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Na 56 milionů korun vyčíslila policie škodu, kterou utrpěl Pražský dopravní podnik poskytnutím zakázky společnosti Crosspoint. Jakou šanci, pane řediteli, dáváte tomu, že protikorupční policie dotáhne do úspěšného konce, rozumějme do pravomocného rozsudku tento případ?

Host (David Ondráčka):
Já jsem velmi rád, že ten krok, k němu došlo a že policie prostě se rozhodla v tomto konkrétním případě sdělit obvinění, ta zakázka z mého pohledu je jednoznačná, ty okolnosti, které kladl byly,  jednoznačně ukazovaly jako výrazné a z mého pohledu kriminální pochybení managementu dopravního podniku a jsem rád, že to policie prostě řeší. Nicméně. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Námitka, ale že v takových případech je to právní souboj u českých soudů několika posudků a ta věc se velmi těžko dokazuje, pokud tak říkajíc není někdo chycen za ruku.

Host (David Ondráčka):
No, v tomto případě si myslím ale, že těch podkladů, které policie získala je maximum, má v podstatě veškeré zadávací dokumentace z minulosti i z té doby, kdy Crosspoint přišel do dopravního podniku a myslím si, že tam z toho jednoznačně plyne, že to poškození dopravního podniku, že k němu došlo a že to bylo prostě v řádech desítek milionů korun na téhle konkrétní zakázce. Čili na tu vaši otázku, já si myslím, že ta šance je poměrně vysoká, nepochybně to bude dlouhá právní bitva, o tom není sporu a prostě ti obvinění se budou bránit, ale já jsem rád, že k tomuto důležitému kroku došlo. Ale nezapomínejme to, že dopravní podnik a ty zakázky, které se tam kritizovaly, rozplétaly, vyšetřovaly, že jich bylo mnohem více a upřímně řečeno, firma Crosspoint byla vlastně relativně malá zakázka, kde šlo o desítky milionů korun v úhrnu, ale dopravní podnik to samozřejmě byly zakázky, které byly stamilionové, některé dokonce miliardové a já doufám, že policie a státní zastupitelství bude pokračovat i v rozplétání všech těch dalších věcí, včetně případných vazeb na praní peněz, které z dopravního podniku tekly a šly přes nejrůznější daňové ráje.

Moderátor (Václav Moravec):
Na dopravní podnik se vás ptám proto, že nevládní organizace Transparency International sehrála zásadní roli právě v rozplétání té chobotnice kolem Pražského dopravního podniku. Kolik času jste vy strávil na policii kvůli dopravnímu podniku?

Host (David Ondráčka):
Tak, já jsem byl zejména na podání vysvětlení na státním zastupitelství a jako nedá se to říct asi časově, ale prostě je pravda, že jsem musel vysvětlovat okolnosti našeho angažmá a informace, které si policie nebo státní zastupitelství ověřovalo, ale předpokládám, že zejména ti aktéři, o které primárně v těch kauzách šlo, tak že stráví na policii při výsleších jako nepoměrně více času a já upřímně doufám, že nejenom na policii, ale pokud se dostane k soudu, tak i ve vězení.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik práce jste na té kauze odvedli, respektive pokračuje nebo tím, že jste primátoru Bohuslavu Svobodovi udělali ten audit, že vás pustil i do dopravních podniků a spolupracovali jste s někdejším ředitelem Ličem na rozkrývání fungování dopravního podniku, tak ta práce vlastně pro vás skončila.

Host (David Ondráčka):
Skončila svým způsobem, protože to aranžmá bylo, že skutečně ta právní nebo prověrka těch právních smluv šla pod advokátem Václavem Láskou a někteří kolegové z Transparency byli členy tohoto sufitního týmu, ale je pravda, že tím odevzdáním závěrečné zprávy o tom, co jsme našli a jakoby sepsáním trestního oznámení na konkrétní zakázky skončila jedna fáze, ale já musím říci, že od té doby se na nás obrací celá řada lidí s dalšími podněty na jiné tendry, na jiné obchody, které dopravní podnik v posledních letech uzavíral a my se jim dále věnujeme, čili v tomto směru to pro nás neskončilo, je to opravdu z mého pohledu neuvěřitelná chobotnice, která v dopravním podniku a kolem něj fungovala a. . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Fungovala, používáte minulý čas, protože byl jste vy první, který řekl, že se Pražskému dopravnímu podniku říká krmelec, ke kterému si chodí vyhladovělá zvěř nejen v zimě. Je jím stále?

Host (David Ondráčka):
Myslím si, že některé dílčí věci a dílčí změny nastaly. To bych nebyl úplně objektivní. Je pravda, že se postupně pracuje na vypovězení některých smluv, ale faktem je, že ty smlouvy byly dlouhodobé, že v nich jako pokračují další plnění, které byly špatně nastaveny pro dopravní podnik, takže jako rozhodně se nedá říct, že dopravní podnik už krmelcem není. Navíc, a to myslím, že všichni vidí, že se hraje kolem dopravního podniku velké politické hry kolem na pražském magistrátu a zdaleka není jisté, jestli ten nový management bude mít zájem rozkrýt to, co se dělo v minulosti. Myslím si, že k tomu jednoznačně potřebuje podporu politickou, a to znamená v tom dnešním modelu i podporu dozorčí rady, což se zatím neděje.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy nadační fond, a to Fond proti korupci, ten podpořil sdružení Naši politici za podpory právě tohoto nadačního fondu, tak prověřování veřejných zakázek na elektronické jízdenky v osmi z devíti krajských měst, kde lze za hromadnou dopravu platit pomocí SMS jízdenek, protože i to je jeden z tendrů, který jste kritizovali jako Transparency International, respektive fungování této části dopravního podniku a znovu se jasně ukazuje na provázanost s Pražským dopravním podnikem v těch dalších dopravních podnicích.

Host (David Ondráčka):
Já k tomu můžu říct to, že v podstatě tu hlavní analýzu udělali kolegové ze sdružení Naši politici, na jejich stránkách jde nalézt celou tu analýzu podrobně, ale podstata je v tom, že podobný model, jaký se využíval tady v Pražském dopravním podniku SMS jízdenek se využíval i u jiných krajských měst, v podstatě za tím byli velmi podobní lidé a stejné subjekty a u většiny z nich se ukazuje, že to pro ty dopravní podniky nebyl příliš výhodný obchod a že to mohlo být uděláno jinak a levněji a předpokládám, že to je tedy jako poměrně důležitý díl do té mozaiky, který celou tu kauzu obkresluje.

Moderátor (Václav Moravec):
Není to ale tak, že ten systém funguje dál, akorát v jiných podnicích, v jiných resortech a že ti, o nichž mluvíte, tak jsou dávno před vámi, protože už Pražský dopravní podnik opustili?

Host (David Ondráčka):
Může to tak být, že prostě si hledají jakoby jiná útočiště a jiné krmelce, ale samozřejmě když to člověk vezme jenom tak, že dopravní podnik je skutečně největší městská pražská firma, tak pokud by se podařila vyčistit a změnit její fungování, tak je to podle mě do budoucnosti obrovský úspěch, ale jako to je nekonečný souboj prostě s těmi, kteří jsou přisáti na veřejných penězích a já jim říkám přátelé státních aktiv, to znamená lidé, kteří tyjí z těch veřejných peněz, kteří prostě hledají další možnosti a budou to dělat vždycky.

Moderátor (Václav Moravec):
Ono symbolem těch lidí je Advokátní kancelář Šachta a Partners, nyní MSB Ligl, která figurovala nejen u Pražských dopravních podniků, ale například u firmy Amunre, která prodávala elektrárenské společnosti ČEZ dvě největší fotovoltaické elektrárny, a to v Mimoni a v Ralsku. Nakolik mapujete dál právě působení i této advokátní kanceláře, protože v rámci rozkrývání toků v Pražském dopravním podniku jste jasně upozorňovali na to, jak fungují čeští advokáti a že čeští advokáti v mnoha ohledech pomáhají právě šedé zóně vyvádět peníze z těch, jakýchkoliv státních firem.

Host (David Ondráčka):
Je třeba říci jak fungují někteří advokáti, není to úplně všeobecné, ale zrovna tato advokátní kancelář se objevuje v celé řadě obchodů, na které narážíme. My rozhodně necílíme a nesledujeme jenom jejich činnost, ale pokud otvíráme další kauzy, které, na které narazíme, tak velmi často tam nějakou stopu hrají a myslím si, že to je důvod pro to, aby se tím zabývala jednak protikorupční policie a státní zastupitelství, ale i Advokátní komora, protože z mého pohledu v mnoha těch kauzách se dopouštěli elementárně střetu zájmu, kdy pracovali na obou stranách, a to si myslím, že se neslučuje s profesní etikou.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly odtékají peníze ze státních podniků právě i prostřednictvím najatých advokátních kanceláří a právních služeb, to je podle Kaly zásadní problém českých státních dopravních podniků i veřejné sféry jako takové.

Záznam Miloslava Kaly:
Velkým problémem jsou externí poradenské, právní, konzultační služby. Myslím, že se o tom také hodně hovořilo a souvisí s tím obecně problém outsorsinku. Celá řada ministerstev jakoby spoří na nákladech na státní správu, ale ve skutečnosti potom ten outsorsink, to vyvedení těch povinností ven je vlastně dražší, než když se to zabezpečovalo v rámci ministerstva svými vlastními silami.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil před 14 dny v Impulsech viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Pokud by měl šéf české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka, host dnešních Impulsů říci, proč se stále po těch mnoha upozorněních Nejvyššího kontrolního úřadu vás, jako Transparency International zásadně nedaří změnit ten systém, aby to nebyly právní služby, IT služby, kudyma odtékají peníze a které v mnoha ohledech asi jsou součástí organizovaného zločinu v této zemi.

Host (David Ondráčka):
Já s tím hodnocením souhlasím, že jsou součástí organizovaného zločinu, ale je třeba si vzít v úvahu, že celý ten kontext velmi souvisí s tím, jak bohužel klesla kvalita státní správy jako takové a tím pádem skutečně kvalifikovaní lidé, ale i právníci a ekonomové nemají jako tendenci tam v té státní správě vydržet, utíkají a potom státní správa jako čelí dvěma možnostem. Buďto zvládat nějak na koleně, ale nekvalitně, anebo si najmout někoho mimo. Já si myslím, že ten outsorsink a to oslabování státní správy je cílené a že to je jakoby promyšlený systém, který má de facto vytvořit tyto penězovody, ale i důsledek je jediný, to znamená, že se možná ty největší korupční rizika ze stavebních zakázek přesunuly dneska skutečně do těch IT a ICT zakázek, souvisí s právními službami a poradenskými. U nich je specialita to, že se mnohdy velmi obtížně přesně zhodnotí a je tam velká míra subjektivity a druhá věc je, že v podstatě se nedá úplně přesně spočítat kolik ti lidé toho reálně odvedli. Oni mají nějakou obvykle smluvní cenu za hodinu práce, ale kdo posoudí, jestli na tom měli strávit těch hodin 150, anebo 250. To je nesmírně složité a vlastně se k tomu skoro nikdo nedostane. Poslední drobnost, v té hantýrce lidí, kteří se kolem toho pohybují, oni tomu říkají naprosto jednoznačně, že to je raketa, čili jakýsi raketeerink, vyvedení peněz a naprosto otevřeně mluví o tom, že v konkrétních případech to je raketa, jak ty peníze jdou ven.

Moderátor (Václav Moravec):
Kde vy získáváte přehled o všech těch pojmech a žargonu, kterým ti, kteří vyvádějí peníze ze státního, z eráru, jak to pojmenovávají, protože krmelec, teď raketa, jaká jsou ještě slova?

Host (David Ondráčka):
Teď asi nevysypu další slova, ale je pravda, že jsem. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Český korupční slovník.

Host (David Ondráčka):
Je to korupční slovník, je to jakási korupční subkultura, která se v tomhle jako vyvinula. My samozřejmě s mnoha těmi lidmi jsme v kontaktu, bavíme se s nimi. . .

Moderátor (Václav Moravec):
S těmi, kteří chodí do krmelců.

Host (David Ondráčka):
No a nebo se někdy snaží i bránit ty krmelce, ale sám dobře víte, že ty příběhy nikdy nejsou černobílé a prostě tak tady ten žargon vlastně jako získáte, ale i po těch letech mých zkušeností v této oblasti mě stále jako někdy ta jako sebejistota a i ty pojmy, které jsou používány, tak mě překvapují.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak podle vás vážně myslí vláda Petra Nečase ten pokračující a zatím slovní boj proti korupci, když z těch předchozích strategií vlády pro boj s korupcí na období 2011-2012 se přesouvají ty nejdůležitější body? Cituji: zákon o úřednících, zákon o střetu zájmu, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o státním zastupitelství.

Host (David Ondráčka):
No, je pravda, že ty zákony byly napsány ve všech těch strategiích a jsou napsány i v té současné a v podstatě zbývá podle mě posledního zhruba půl roku na to, aby se skutečně předložily a aby byly stíhatelné, ke schválení ještě touto sněmovnou, myslím si, že se k tomu musí vytvořit obrovský a cílený veřejný tlak, že toto je naprostý základ, ze kterého se máme jakoby odpíchnout. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám namítl, že jste tlačili v uplynulých měsících a letech, dva a půl roku jste na to upozorňovali, jak chcete vyvinout větší tlak, aby tyto zákony, například nový zákon o úřednících, který vy dlouhodobě považujete za klíč k tomu, aby fungovala profesionálně česká státní správa a aby státní úředníci nepomáhali šedé zóně vyvádět peníze ze státního?

Host (David Ondráčka):
Já myslím, že se budeme snažit v nejbližších týdnech a měsících ten tlak udělat tím způsobem, že chceme víc toho klasického modelu, že tady nevládní organizace říkají něco ministerstvům a vládě a ta potom jako něco malinko udělá a něco odloží, ale ukázat, že to je otázka, která se bytostně dotýká byznysu a firem a jejich konkurenceschopnosti a prosperity, že se dotýká skutečně všech možných povolání, protože vidíte, když ty peníze jsou na jedné straně rozkradeny, tak nemůžou být na jiné straně jakoby distribuovány a že to má, že to je prostě dopad, který skutečně je cílený i na, i mimo Prahu a na všechny regiony po republice, čili . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Jakou formu tedy bude mít ten váš sílící tlak?

Host (David Ondráčka):
My se chceme pokusit o vytvoření určité koalice, určitého programu lidí, kteří, kterým to v tomto směru není jedno. Nevím, jestli je správné použít slovo kampaň, ale chceme využít toho, že skutečně máme řekněme posledního půl roku nebo tři čtvrtě roku, aby se ty věci dostaly do sněmovny. Řada těch zákonů je napsána a je opravdu jenom čistě politickým rozhodnutím, jestli tam přijdou nebo ne a potom si myslím, že je velká možnost celou řadu z nich přijmout a schválit ještě nyní. Politici podle mě musí cítit tlak i zezdola, to znamená my hodláme obcházet i konkrétně z regionů, to znamená vlastně získáváme síť jakýchsi aktivistů, kteří by měli obcházet poslance a senátory a cíleně jim říkat, proč nejste pro tenhle zákon nebo proč ho nepodpoříte a měli by cítit, že toto je věc, která jde prostě ze všech směrů.

Moderátor (Václav Moravec):
Které zákony budou především na tom vašem seznamu?

Host (David Ondráčka):
My v podstatě celou tu akci chceme představit příští úterý, kde s tím chceme vyjít ven, takže bych nechtěl prozradit úplně vše, ale samozřejmě myslím si, že není moc prozrazení to, že tam mezi těmi prioritními věcmi je zákon o státním zastupitelství, služební zákon nebo-li zákon o úřednících a další dvě věci velmi důležité, financování stran a hospodaření státních firem, čili to budou řekněme normy, na kterých to bude postaveno, ale je tam celá řada dalších věcí. Co je důležité, my v podstatě nebo buď my ty zákony už máme připraveny a zákony nebo novely, anebo je má připravena vláda a jde jenom o to, aby si je nesyslila v šuplíku, ale aby je pustila do toho legislativního procesu.

Moderátor (Václav Moravec):
Co říká veřejnost postihování korupce v České republice, zlepšilo se či nikolivěk? Radio Impuls se ptalo několika náhodně oslovených respondentů.

Záznam náhodných respondentů:
Já myslím, že je to čím dál horší. Já jsem pesimista, vidím to všude kolem, takže si myslím, že je to čím dál horší, že se všude krade, korupce je všude, ale doufejme, že se to zlepší.

Ne, ani trochu, spíš více a víc je to. To bude vždycky tady všechno pomíchané.

Já spíš si myslím, že se zlepšily techniky zastírání korupce.

Zaznamenávám tak lehce ano, ale myslím si, že v poměru s tím, kolik těch kauz vlastně reálně je, tak opravdu lehce.

Já to moc nesleduji, ale myslím si, že se to asi moc nezlepšilo, to, že zavřeli Ratha ještě neznamená, jakože k něčemu došlo, no.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Radio Impuls slova několika náhodně oslovených respondentů. Pokud by jedním z nich byl David Ondráčka, šéf nevládní organizace Transparency International, host dnešních Impulsů, co by v té anketě odpověděl?

Host (David Ondráčka):
Že se opravdu zlepšily techniky zastírání a vyvádění peněz a dělají se mnohem sofistikovaněji, ale zároveň dochází k určité emancipaci policie a státního zastupitelství a je to viditelné, že se tito lidé přestali bát vyšetřovat i větší ryby, a to je velmi pozitivní a poslední věta, pokud v některých konkrétních případech skutečně korupčních kauz nebo finanční kriminality padnou rozsudky, kdy někdo skutečně jde sedět třeba na 7 let natvrdo, tak to je tak silný signál, že ho všichni ti potenciální loupežníci prostě musí slyšet.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že to je silný signál? Podíváte-li se na rozsudky soudů, které soudí korupci, pročítal jsem před několika dny rozsudek Vrchního soudu v Praze v kauze Kušníř. Připomínám pro nás pro všechny, že jde o případ korupce kolem operačního programu Severozápad v krajích Ústeckém a Karlovarském. Petr Kušníř byl ředitelem, kterému Vrchní soud v Praze z původních 7,5 snížil trest na 5 let, na nejnižší sazbu s odůvodněním, že se vlastně do té funkce ani neměl dostat, protože politici věděli, že před tím v předchozích funkcích selhal. Že byl velmi špatným náměstkem ministra zemědělství, že byl velmi špatným zaměstnancem jednoho z magistrátu na severu Čech a že jeho působení v předchozích funkcích bylo podivné. Tento argument vedl k tomu, že dostal o 2,5 roku nižší trest.

Host (David Ondráčka):
Jasně, na druhou stranu, když to čtete ten rozsudek, tak vidíte, že to je naprosto zdrcující kritika toho člověka, že byl neschopný a ještě zkorumpovaný, a. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zároveň ta logika je, dali ho tam politici, takže jeho polehčující okolností je, že právě se na tu funkci neměl dostat, proto mu ze 7,5 dáme jenom 5 a přitom ti politici, kteří ho tam dosadili, je tam zmiňován někdejší hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, tak potrestáni nejsou. Co si o tom má myslet veřejnost a myslíte si, vracíme se k vašim slovům, že ta sankční věc, ta prevence ve formě sankcí, funguje?

Host (David Ondráčka):
Víte, asi neprozradím nic z kuchyně toho vyšetřování, ale mnohdy státní zástupci tak trochu počítají s tím, že v tom odvolacím řízení může dojít ke korekci toho trestu, takže když to velmi zjednoduším, někdy počítají s tím, že když navrhnou sedmičku, tak z toho bude čtyřka, což v tomhle případě se částečně stalo, ale podle mě podstatné je, aby tam skutečně k tomu trestu došlo, ideálně aby součástí toho trestu byl i finanční postih, protože ve většině těch případů ti lidé prostě z toho mají finanční profit, tak to musí cítit a souhlasím s tím, že jako třeba zrovna v tomto případě pan Kušníř byl jenom jako pěšák, který vykonával pokyny politiků a to. . .

Moderátor (Václav Moravec):
No, já se ptám na tu logiku, jestli právě takový rozsudek, který vynese soudce Vrchního soudu v Praze vlastně neříká politikům, dejte si tam dalších pár desítek, stovek bílých koňů, které vám budou pomáhat vyvádět peníze, my jim snížíme trest, protože jste je dali do těch funkcí, vás se ten trest nedotkne a ještě je důležité si uvědomit, že z pětky se pak může stát dvou a půlka, protože může být propuštěn za vzorné chování.

Host (David Ondráčka):
To vím, to je pravda. já jenom co vím o té kauze Severozápad, tak mám pocit, že tam to vyšetřování ještě není ukončeno a že míří ještě na další okolnosti, čili je tam jistá možnost, že to bude mířit i na ty ještě vyšší ryby a na hejtmany nebo na náměstky a . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno podle vás si jsou české soudy vědomy, jak závažným problémem je korupce, podíváte-li se do judikatury a možného snižování trestů Vrchním soudem v Praze či v Olomouci?

Host (David Ondráčka):
Víte, my jsme třeba teď jako Transparency dělali analýzu všech rozsudků za poslední dva, tři roky, které byly v té korupční oblasti a já myslím, že se z toho dá interpretovat, že jsou si vědomy té závažnosti. Soudy pochopitelně mohou logicky namítat, že ony můžou soudit jenom to, co se jim dostane na stůl a většina těch kauz byla jakoby spíš té banální korupce, to znamená nešlo to do té politiky nebo byznysu, ale i takové případy tam byly, ale přesto myslím si, že se tam dají vidět jako poměrně odvážné rozsudky a snahu o skutečně nalézání spravedlnosti a tím i té trestní a v tomto směru bych nebyl úplně skeptický. Na druhou stranu všechno to je provázený systém, podle mě úplný základ je, aby se maximálně specializovala na korupci policie a státní zastupitelství. Pak mnohem více případů se dostane k soudu a my budeme mít větší možnost vidět tu judikaturu.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Děkuji, že jste byl hostem Radia Impuls a těším se na další setkání.

Host (David Ondráčka):
Díky moc a na shledanou.

13.03.2013

VIDEO: Dušan Navrátil: Cílem útoků hackerů bylo zviditelnění se!

Ředitel Národního bezpečnostního úřadu Dušan Navrátil mluvil v rozhovoru pro Rádiu Impuls o útoku hackerů na počítače v Česku.
12.03.2013

VIDEO: Rado Rančík: Sportovní talenty ubíjí československá závist!

Basketbalista Rado Rančík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své zkušenosti z NBA.
11.03.2013

VIDEO: Tomáš Halík: Nový papež nabídne nový pohled na papežství. Rozhodně by měl rozumět západnímu světu!

Profesor Tomáš Halík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o volbě nového papeže.
07.03.2013

VIDEO: Ladislav Jakl: Ústavní žalobu na Klause beru jako varování Zemanovi

Tajemník odcházejícího prezidenta republiky Václava Klause, Ladislav Jakl mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o deseti letech na Pražském hradě.
05.03.2013

VIDEO: Martin Kuba: Do konce března bude plán na snížení nezaměstnanosti!

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kondici českého hospodářství.
Impuls on-line
Český Impuls on-line
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.