VIDEO: Dominik Duka: Amnestii lze chápat i jako druhou šanci!

Publikováno: 02.01.2013 18:20
Video soubor neexistuje.
Pražský arcibiskup Dominik Duka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o církevních restitucích a také o přímé volbě prezidenta republiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Nežijeme si ve zlých časech, alespoň podle prezidenta Václava Klause. Ve svém posledním novoročním projevu v úřadu prezidenta Václav Klaus pronášel i tato slova:

Záznam Václava Klause:
Přes všechny problémy, které nás právě teď provázejí, neprožíváme žádnou katastrofu. Materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků nepoznala. Již několik let však přešlapujeme na místě, což lidé cítí a různí našeptávači špatných nálad a namyšlení samozvaní spasitelé se toho snaží využít pro své cíle.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo na Nový rok Rádio Impuls slova českého prezidenta Václava Klause. Nejen o novém roce 2013 bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je primas český, arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer.

Host (Dominik Duka):
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Také hezký nový rok 2013.

Host (Dominik Duka):
Přesně tak, vám i posluchačům.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s rokem 2012 jste na začátku roku používal slovo naděje. Rok naděje, porozumění. Jaké slovo byste použil s nástupem roku 2013, pokud by to nebyla naděje?

Host (Dominik Duka):
Tak já se domnívám, že naděje vyrůstá z jednoho základního postoje a to je postoj určité víry a důvěry. A my jaksi už delší dobu, to není záležitost posledních desetiletí, ale můžeme říci, že téměř 200 let jsme vlastně udělali ze skepse víru. A tím se dostáváme trošku do takového bludného kola. Jestliže ten rok má být opravdu pro nás trošku šťastný a trochu radostný, tak přece sportovec teprve až doběhne do cíle má tu nádhernou radost. Ale přitom když běží, tak asi mu v hlavě probíhají i trochu někdy jiné myšlenky. Vzpomenu, když jsme šli k pramenům Labe a velbloud tak jako kdysi předtím nechtěl už jít dál, skončil na asfaltové cestě, dvakrát jsem si říkal, když jsem popadal dech při tom stoupání, ten velbloud byl ale chytřejší než ty. Ale když jsem byl u pramenů Labe, tak jsem věděl, že to za to stálo. Tak toto bych chtěl popřát nám všem, protože se domníváme, že to, co prožíváme my nebo ten moderní první svět, do kterého patříme, je opravdu obrovská restrukturalizace. No a můžeme se na to dívat s určitou regresí, můžeme se na to dívat s určitou averzí, možná i s jistými pocity agresivity, tak jako dělnictvo v Libigových tkalcovských závodech a rozbíjet ty tkalcovské stroje. A nebo si uvědomit, že opravdu budeme muset jako celá generace, mě už se to tolik netýká, poněvadž mám sedmdesátku na krku, ale mnohé tedy generace budou muset s tímto počítat a budeme se muset stát trošku flexibilnější v tom přístupu k zaměstnání a do jisté míry to vyžaduje také velké asi změny strukturální v administrativě společnosti a státu.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, podle vás západní civilizace, západní společnost prožívá transformaci jako byl přechod z někdejší zemědělské do průmyslové společnosti, z moderní do postmoderní, toho jsme teď svědky?

Host (Dominik Duka):
Já se takto domnívám. Nejsem odborník, ale zase přece jenom čtu a hovořím s lidmi, kteří jsou v našich očích odborníci a ti tento názor skutečně mají. Je to celý problém mnoha a mnoha reforem. Zcela jistě, že to v člověku vyvolává obavy. Vzpomínám, když jsem pracoval ve Škodovce na rysplotně a dostali jsme nové přístroje, jak jsme byli znejistěni, neklidní. No nehrozilo nám jako vypovězení z práce, ale určité potíže s tím byly. A nebyly opravdu příjemné.

Moderátor (Václav Moravec):
Navážu-li na vaše slova, není to církev, která, podíváme-li se na to, že varuje před ztrátou těch tradičních hodnot, před rozpadem těch hodnot, které podle církve se už rozpadají delší dobu, že právě ona není schopna přijmout tu proměnu a varuje před ní? Že se dívá na tu budoucnost skeptičtěji než jiné entity?

Host (Dominik Duka):
Já se domnívám, že tomu tak není. My jako máme určité varovací systémy, kde říkáme, že člověk není jenom tedy součást výrobního procesu, že člověk není jenom bytost konzumní a zábavy, ale že také potřebuje k životu to, co potřebujeme. Konec konců není to tak daleko od Vánoc, tak víme, že ten Štědrý večer a ta určitá atmosféra, která se vytvoří u toho štědrovečerního stolu, je mnohem tedy krásnější než třeba někdy plná peněženka.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s rokem 2013 existují nějaké obavy, které jako primas český, arcibiskup pražský máte?

Host (Dominik Duka):
Tak abych řekl pravdu, jsem tady občanem této země, čili do jisté míry nemohu říci, že se dívám do budoucna jenom s takovou lehkomyslnou euforickou náladou, protože víme, že ta problematika tady je. Že do jisté míry v té společnosti je potřeba větší solidarity, především té mezigenerační. Všimněme si jako takový ten moment, který vyvolala ta otázka možností úniku placení daně z důchodu, kde, myslím, si nikdo neuvědomil, jaké by si mohl také ještě přidělat další starosti, jestli by to vůbec stálo za to. Ale dovedu pochopit, že tyto věci nikdy nejsou příjemné. Konec konců vždycky když jdeme, jak se říká, z lepšího do horšího, tak spokojeni nejsme. Já nemyslím, že jdeme do horšího, ale znamená to jaksi asi zcela jistě, musíme se trochu uskrovnit. To je nakonec i náš pohled do budoucna jako instituce nebo nejenom církve katolické, ale i ostatních církví.

Moderátor (Václav Moravec):
Českou republiku v roce 2013 hned na začátku, pokud je nezruší Ústavní soud, čekají významné volby a to volby hlavy státu, historicky vůbec první přímá volba prezidenta. Premiér Petr Nečas připouští změny prováděcího zákona k přímé volbě prezidenta, ale věří, že Ústavní soud přímou volbu neodsune či dokonce nezruší. Tady jsou slova premiéra Petra Nečase:

Záznam Petra Nečase:
Já si osobně myslím, že ty věci, které jsou problematizovány v tom prováděcím zákoně, že míra té problematizace neodpovídá tomu, aby byly volby zrušeny nebo odsunuty. Ale má to v rukou Ústavní soud a já pevně doufám, že rozhodne moudře.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo včera Rádio Impuls slova českého premiéra Petra Nečase. Pokud by primas český, arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka, který je hostem dnešních Impulsů, měl říci, zda katolická církev svým věřícím vlastně dá, rozumějme Biskupská konference, nějaké doporučení, jak by lidé se měli rozhodnout před přímou volbou prezidenta a nebo to nechá čistě bez komentáře?

Host (Dominik Duka):
Tak já myslím, že už do jisté míry k tomu prvnímu kolu se asi nevyjádříme, protože naše zasedání je až v lednu. My jsme dávali určité, bych řekl, pokyny nebo spíše výzvy k ostatním volbám a to vychází, dá se říci, přímo z nauky církevní, z katechismu katolické církve, že tedy je dobré, aby v demokratické společnosti člověk opravdu volit šel.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč jste zatím neudělali při té historicky první přímé volbě prezidenta republiky, která je navíc tak administrativně zašmodrchaná, jak sami můžeme sledovat?

Host (Dominik Duka):
Nedokážu vám odpovědět konkrétně. Je to také dané tím, že ten minulý rok byl pro nás nesmírně rušný. Takže asi to bylo i z tohoto důvodu. A pak jistým způsobem někdy se ptáme, zda opravdu náš občan, tedy potenciální volič, jaksi je ochoten naslouchat některým radám. Myslíme si, že za tu dobu už 23 let přece jenom by občané měli mít jistou míru samozřejmé občanské odpovědnosti. A tady myslím, že je takový ten velký problém, který my cítíme, tu jistou frustraci našich občanů, kde říkají, no dobře, jsou volby a pak. Jsou programy a pak. Ale to je spíš moje úvaha než nějaké Biskupské konference, poněvadž musím mluvit za sebe a my nemáme tolik času, abychom tyto otázky, dá se říci, občanské výchovy taky mezi sebou probírali. Tak já myslím, že problém je, že naše politické strany mají opravdu malou členskou základnu, z kterých se těžko vybírá. A potom když přicházejí nezávislí kandidáti, oni nemají tu vazbu. A fakticky také je pravdou, že vlastně pak ten zvolený politik nemá, jako bych řekl, ten pocit, že se zodpovídá určitému množství a jistým způsobem má takový pocit, že ten jeho mandát je vlastně jeho mandát. A to myslím, že je trošku chyba vývoje po 17. listopadu, že se nepodařilo vygenerovat určitá seskupení, chceme-li politické strany, které by měly jasné vědomí, co chtějí. Ale zase nechci dělat chytrého a radit, protože si myslím, jak jsme hovořili na začátku, že ta transformace je tak veliká a Poslanecká sněmovna například a nakonec i zastupitelstvo musí rozhodovat o takové škále věcí, kde jednotlivý zastupitel opravdu nemá tolik odborných kompetencí, alespoň si to myslím, protože se jedná vlastně o všechny obory lidské činnosti, o nejrůznější obory, o kterých běžný smrtelník, není-li pracovníkem nějaké odborné vědecké organizace, příliš toho neví.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sám, pane kardinále, už víte, koho budete z těch devíti zaregistrovaných kandidátů volit?

Host (Dominik Duka):
Já bych řekl, musím si dát bobříka mlčení, protože by to mohlo být chápáno jako volební agitace a propagace. Já se vám přiznám, že tak docela ne. Zcela jistě myslím si, že mezi těmi kandidáty je několik lidí, kteří jsou slušní a zaslouží si hlas, ale také víme, že pak nastanou v druhém kolem určité preference a budeme vybírat z možného. Takže …

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím ale nejste rozhodnut o jednom jediném kandidátovi, kterého byste si vybral v prvním kole?

Host (Dominik Duka):
Přiznám se, že ne.

Moderátor (Václav Moravec):
A z těch, které byste označil za dobré kandidáty, mezi nimiž budete vybírat?

Host (Dominik Duka):
Tak já nebudu jmenovat, ale řekl bych, je to určitá zkušenost. Protože některé z těchto lidí znám osobně, vím, jakým způsobem se podíleli na proměnách naší země z té nesvobody do demokratického systému, takže tady bych řekl, je určité vodítko. Pak si také vážím lidí, kteří mají určitou politickou zodpovědnost a dokáží držet slovo. To je moje zásada.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jsme u volby prezidenta, zaměřme se ještě na prezidenta stávajícího. Václav Klaus v souvislosti s Novým rokem 2013, respektive prvním dnem roku 2013, udělil v závěru svého novoročního projevu dílčí amnestii. Tak se má týkat až 7,5 tisíce lidí. Úmysl udělit amnestii sdělil Václav Klaus v závěru svého novoročního projevu.

Záznam Václava Klause:
Dnes uplynulo 20 let od chvíle, kdy se na mapě světa objevila samostatná Česká republika. Dovolte mi, abych před zakončením svého projevu oznámil, že jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova českého prezidenta Václava Klause, který ale zároveň v novoročním projevu mluvil o rozdělené a rozdrásané společnosti a o našeptávačích, kteří ji rozdělují a zneužívají té takzvaně blbé nálady ve společnosti. Ukázalo se v průběhu těch uplynulých desítek hodin, že například mezi amnestovanými jsou i lidé, kteří jsou za závažnými ekonomickými trestnými činy, jako manažeři zkrachovalé Union banky nebo zlodějiny kolem H-Systému. Nakolik podle vás tato amnestie, byť je lidské a mělo by být lidské odpouštět, dál může rozdělit tu společnost, protože tam jsou výrazné ekonomické kriminální činy?

Host (Dominik Duka):
Víte, pro mne jako politického vězně slovo amnestie je slovo kouzelné, přímo zázračné. Vzpomínám na to, jak se jednou v borské věznici rozšířilo, přijde amnestie. Říkalo se amina. Ona nepřišla, byl to jenom falešný poplach, protože jednomu vězni se po 20 letech podařilo utéct z Bor. No a tady bych řekl, je určitý pocit vězně, který vždycky amnestii chápe jako určitou šanci, určitou naději.

Moderátor (Václav Moravec):
Co možná námitka, že není možné srovnávat dobu, o níž vy mluvíte, amnestie, která mohla být nadějí pro politické vězně a amnestie, kterou může většina společnosti cítit jako křivdu, když lidé, kteří se dopouštěli ekonomických zločinů, což je ta desetiletá lhůta, která je nejvíce problematizovaná v souvislosti s Klausovou amnestií?

Host (Dominik Duka):
Víte, já nedokážu posoudit, kdo odejde nebo neodejde. Ty první signály byly různorodé. Nakonec se ukazuje, že tam bude ještě vyjádření soudu a podobně. Tak bych nechtěl se uspěchat. Ale skutečně amnestie je starobylý nástroj, který dávaly tedy hlavy státu při svém nastoupení nebo při svém odchodu a samozřejmě, že amnestie se vlastně nedává nevinným. Ona se dává vinným. A pak za tou amnestií je také určitá jedna myšlenka a ta je, že někdy můžou mezi těmi odsouzenými být i lidé, kteří byli nevinně odsouzeni. A amnestie jde plošně. Amnestie se nikdy netýká jmenovitých lidí. Čili tady bych se trochu zdržel kritiky. Já znám první amnestii, kdy jsem na Wilsonově nádraží s několika svými kolegy přijímal ty amnestované vězně. Byla trošku hektičtější, než asi bude tato. Rovněž tam ovšem také vězeňská správa…

Moderátor (Václav Moravec):
Mluvíte o první amnestii z roku 1990 Václava Havla?

Host (Dominik Duka):
Václava Havla. A ta amnestie byla opravdu ještě sabotovaná správou věznic, poněvadž ty vězně propustili okamžitě všechny, jak se říká na hodinu, čímž vytvořili obrovský chaos. Tak já se domnívám, že tato amnestie bude mnohem korigovanější a je to tak jako s udílením milostí. To už je dáno v tom slově.

Moderátor (Václav Moravec):
A pro vás jako občana není to přežitek?

Host (Dominik Duka):
Já se přiznám, že ne.

Moderátor (Václav Moravec):
S novým rokem vstoupil v platnost i zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, na který církve a náboženské společnosti čekaly přes 20 let. To je to, o čem jste mluvil, když jste říkal, že loňský rok byl pro vás jako pro církve chaotický?

Host (Dominik Duka):
Ano, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Církve teď mají také rok na podání žádosti o navracení pozemků, polí, lesů. Dovedete, pane kardinále, odhadnout, kdy vlastně začne římsko-katolická církev podávat ty první žádosti? Protože formulář ještě ani není dotvořen.

Host (Dominik Duka):
Tak já myslím, víte, že to není taková záležitost divoká. Ten formulář se upravuje z důvodu, aby byl srozumitelný a věřím tomu, že ty žádosti se budou podávat postupně. Zcela jistě, že při těch žádostech se objeví řada těžkostí, s kterými musíme počítat…

Moderátor (Václav Moravec):
Jako například?

Host (Dominik Duka):
Už některé byly signalizovány, že ten celý problém daný tímto zákonem je vlastně vytvořen tou první velkou restitucí či majetkovým vyrovnáním z roku 90-91, kdy bylo už tehdy rozhodnuto, že tento majetek bude též tímto způsobem vydáván a byl zablokován. No a zcela je pochopitelné, že během těch iks roků se mohlo stát, někdy neúmyslně, někdy i úmyslně, že některý ten majetek bude úplně v jiném stavu nebo vůbec už neexistuje. S tím počítá i to finanční odškodnění. Pochopitelně pak tady bude určitá problematika, kde v tom zákoně je vyjmenováno a to je skutečně konsensus, jestliže se jedná o sportovní hřiště, jedná se o školu, jedná se o zdravotnické zařízení nebo o instituci, kterou stát potřebuje, nebude vydána. Ale víme, že některé školy nebudou stát třeba o celou rozlohu. Čili ta rozloha se bude muset půlit nebo čtvrtit. Tam byla i ta otázka prodeje. My ten majetek skutečně nebudeme prodávat, ale jestliže vezmete, že se objeví teda nakonec zbytek pozemku mezi čtyřmi vlastníky, kam není vůbec přístup, tak se bude nějakým způsobem muset asi odprodat třeba sousedovi a podobně. Tak tam mohou být problémy. Můžou být problémy, že některé…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy totiž budete, jenom že vstoupím do vaší řeči, tak vy právě budete muset spolu se žádostí, o níž se bavíme, předkládat i podklady, kterými svoje nároky na pozemky, pole i lesy budete prokazovat. Stát na ty technické záležitosti kolem zaměřování pozemků může vydat až sto milionů korun, protože ten proces bude administrativně náročný. Máte už spočítáno, jak administrativně náročné to bude pro vás jako pro katolickou církev a kolik lidí se tomu procesu bude věnovat? Sepisování žádostí a prokazování?

Host (Dominik Duka):
Tak já se domnívám, že to nebudou žádné horentní sumy, že to mohou být tak dva, tři lidi na to jednotlivé biskupství. Některé ty farnosti si poradí samy. Ono to prokazování není na základě našich dokumentů, ale musí vám je vydat katastrální úřad. A nesmí být starší než půl roku. Čili tady skutečně je to určitá administrativní procedura, ale protože zčásti se s ní počítalo, tak si myslím, že to nebude katastrofa. Jistým způsobem se to bude protahovat, ale nějaké těžkosti nastat mohou, i nějaké nesrovnalosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Proti návrhu vracet církvím majetek se stavěl prezident Václav Klaus, nakonec ustoupil, dal svoji nelibost najevo tím, že zákon nechal bez podpisu, Sněmovně ho tedy nevrátil, tím umožnil svým způsobem jeho přijetí. Tady jsou slova premiéra Petra Nečase, která pronesl koncem listopadu:

Záznam Petra Nečase:
Respektuji právo pana prezidenta, které je dáno Ústavou, nepodepsat zákon. Jsem rád, že tím ale otázka nikoliv pouze církevních restitucí, to chci zdůraznit, ale narovnání vztahu mezi státem a církvemi je vyřešena, že tento zákon vstoupí v platnost. Považuji to za pozitivní zprávu, protože v dlouhodobém horizontu to povede k odluce církví od státu, v dlouhodobém horizontu šetří toto řešení finanční prostředky českým daňovým poplatníkům.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova českého premiéra Petra Nečase. Dodejme, že církve se také svým slibem zavázaly, že už nevznesou další soudní nároky, které se týkají majetku. Pokud by měl kardinál Dominik Duka, host dnešních Impulsů, říci, zda toto slovo trvá, protože se na konci roku objevily obavy, že některé řády římskokatolické církve se mohou soudit o některé další budovy či pozemky? Platí toto slovo nebo se opravdu může stát, že se objeví další soudní pře?

Host (Dominik Duka):
Tak rozumíte, já nejsem majitelem, čili já nejsem vůbec restituent.

Moderátor (Václav Moravec):
Pak asi nemělo ani padnout to…

Host (Dominik Duka):
Ne, to slovo mělo padnout. To slovo bylo ujištění, protože kdyby jaksi nedošlo k schválení tohoto zákona, tak také naše slova zněla. Ta otázka těch nějakých nedorozumění mohou nastat, ale nebude to něco, co by mohlo být masivní. Protože například můžete počítat s tím, že vám bude mít být navrácen určitý pozemek, který bude totálně zdevastován a tam pak mohou ještě vznášet některé požadavky, nějací sousedé jak jsme řekli, že se to bude muset doměřovat. V tom samotném zákoně je na to počítáno, že se takový případ může stát. Ale neznamená to, že by to byl jakýsi masový útok na soudní instituce.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, podle vás když budou soudní pře, tak to budou individuální případy, ale podle vás se nějaké soudní pře uskuteční a není je možné úplně…

Host (Dominik Duka):
Já nemůžu, víte, jako za těch asi pět tisíc právnických osob skutečně říct, že se někdo nějakým způsobem nebude cítit dotčen, že mu katastr například špatně vyměřil tu výměru, když mu ji vracel. Takže tam může nějaký moment být, s tím zákon počítá. Ale nebude to jako soudní vyžadování toho majetku.

Moderátor (Václav Moravec):
Což ale nebudete považovat za porušení toho obecného příslibu daného církvemi státu, vládě, politikům, kteří hlasovali pro ten zákon o majetkovém vyrovnání?

Host (Dominik Duka):
Tady by jediným, bych řekl potom definitivním řešením byla smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem, kde by Vatikán zavázal všechny ty právnické osoby. Protože on nad nimi má tuto pravomoc. My máme morální pravomoc. My jsme se zavázali morálně. To znamená, že budeme odrazovat, kdyby někdo chtěl takovýmto způsobem jít.

Moderátor (Václav Moravec):
A dochází k tomuto vyjednávání, aby se, protože dříve byl právě zákon o majetkovém vyrovnání považován za první krok k tomu, aby definitivně byla uzavřena česko-vatikánská smlouva? Teď vstoupil zákon o majetkovém narovnání v platnost, posune to výrazně v následujících měsících debatu o nové česko-vatikánské smlouvě?

Host (Dominik Duka):
Tak tady já mohu říci jako divák, tady nejsem já zastoupen jako za vyjednávající stranu, ale domnívám se, že ten zájem určitě bude.

Moderátor (Václav Moravec):
Že by v následujících měsících mělo dojít k průlomu i…

Host (Dominik Duka):
Určitě by mělo dojít, protože to je v zájmu celé společnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
A kdo vám, byť říkáte, že jste divák, tak ze kterých pramenů čerpáte své informace? Protože nejste zase úplně jenom divák, ale jste…

Host (Dominik Duka):
Ano. Čerpám z toho, že je tady zájem ze strany těch vládních institucí a podobně, aby tyto věci byly dokončeny. Tak předpokládám, že tomu tak bude.

Moderátor (Václav Moravec):
Označil byste rok 2013 za rok, kdy bude ona nová česko-vatikánská smlouva definitivně uzavřena, mohlo by se o ní hlasovat v obou komorách Parlamentu?

Host (Dominik Duka):
Nejsem prorok.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale jste kardinál a člověk, který má i informace. Je to podle vás reálné, že by k tomu mohlo v roce 2013 dojít?

Host (Dominik Duka):
Tak já si myslím, že je to možné.

Moderátor (Václav Moravec):
Bavíme-li se o vypořádání vztahu státu a církví, o tom majetkovém narovnání, tak by měl stát také vyplatit po 30 ročních splátkách zhruba 59 miliard korun. uvažujete jako o gestu, na které se ptá i mnoho posluchačů Impulsů, že by části té finanční kompenzace se církve mohly vzdát?

Host (Dominik Duka):
Já musím říct, pane redaktore, že my jsme se vzdali 160 miliard odškodnění a tento zákon není, že my dostáváme a společnost doplácí. My po celých 23 let se spolufinancujeme, to je částka přes 20 miliard během tuto dobu církve darovaly našemu státu proto, že jsme si byli vědomi a jsme si vědomi, že je zapotřebí pomoci. Proto také i tento způsob odškodnění. Nevím, který restituent by jaksi doufal, že může přijmout návrh na 60leté odškodnění nebo na 30leté odškodnění. Tato částka je zanedbatelná v rozpočtu.

Moderátor (Václav Moravec):
Neuvažujete tedy o žádném jiném gestu?

Host (Dominik Duka):
Nemohu vám říci, že můžeme uvažovat. Tady je zákon a pak můžeme, by se musela vláda obracet. My o tomto gestu do jisté míry nemůžeme uvažovat, protože bychom potom, jestliže i po navrácení toho majetku se budou muset církve stejným způsobem ještě sebefinancovat. Pro mnohé církve to znamená, že toto vyrovnání jim ani neuhradí stávající státní příspěvek. Že musí ještě své věřící zatížit. A my jsme snad občané taky tohoto státu. My patříme do těch skupin, které doby komunismu byly o tento majetek připraveny a prošly vším tím, co je nakonec v preambuli toho zákona. Na to se strašlivě zapomíná. Tato restituce je nejmenší restitucí od roku 1989, protože tyto restituce byly ve výši 2,5 bilionů korun. Čili tato částka, která bude během 17 let vyplácena, je 2,5 procenta objemu restitucí. Rovněž tak navrácený majetek není pravdou, jak se ozvalo, že 70 procent lesů. My dostáváme necelých pět procent lesní půdy z majetku Lesů České republiky. Ale Lesy České republiky nejsou majiteli všech lesů, téměř jenom poloviny. Čili zase jsme na těch 2,5-3 procentech. Tak jako myslím, že tady také musí trochu být spravedlnost i vůči té skupině věřících lidí, kteří stále tvoří v této zemi jednu třetinu. Protože to se dotýká věřících všech církví, i Federace židovských obcí.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje kardinál, arcibiskup pražský, primas český, Dominik Duka. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a přeji vše dobré v roce 2013.

Host (Dominik Duka):
Nápodobně a věřím, že ten rok nebude tak černý, jak se zdá.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje Dominik Duka, host dnešních Impulsů.

10.01.2013

VIDEO: Vladimír Valenta: Očkování je stále nejlepší prevencí proti chřipce!

Hlavní hygienik Vladimír Valenta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o úmrtích kvůli chřipce.
09.01.2013

VIDEO: Pavel Varvařovský: Nevylučuji rezignaci kvůli výběru mého zástupce!

Veřejný ochránce práv mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o prezidentské amnestii i svém budoucím zástupci.
08.01.2013

VIDEO: Petr Dohnal: Amnestie pomohla uklidnit napětí ve věznicích!

Petr Dohnal mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o průběhu propouštění amnestovaných i o přeplnění českých věznic.
07.01.2013

VIDEO: Jeroným Tejc: Chceme změnu Ústavy ČR! I v udílení amnestií

Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o amnestii prezidenta republiky.
03.01.2013

VIDEO: Daniel Volák: Polovina propuštěných může být do dvou let opět za mřížemi!

První náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o amnestii prezidenta republiky.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.