VIDEO: Václav Henych: Kontrolovat všechny podpisy na peticích nebudeme!

Publikováno: 26.11.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Ředitel Odboru všeobecné správy Mininisterstva vnitra a člen Státní volební komise Václav Henych mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o přímé volbě prezidenta republiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Kritika Ministerstva vnitra kvůli administraci přímé volby prezidenta republiky sílí. Vyřazení kandidáti Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura podají žalobu na postup Ministerstva vnitra k Nejvyššímu správnímu soudu. Jana Bobošíková pak vyzývá vnitro ke kontrole všech podpisů. Rádio Impuls zaznamenalo dopoledne slova vyřazené kandidátky Jany Bobošíkové:

Záznam Jany Bobošíkové:
Suverenita připomíná vládě, že jde o volbu vrcholného reprezentanta našeho suverénního, svobodného a demokratického státu. Žaloby, které volbu oddálí, považujeme až za poslední řešení současné situace, kterou bychom si nepřáli.

Moderátor (Václav Moravec):
Řekla dnes dopoledne Jana Bobošíková. Ministerstvo vnitra svůj postup dál obhajuje. Je to obhajoba neobhajitelného? Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ředitel Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, člen Státní volební komise, Václav Henych. Děkuji, že jste hostem Rádia Impuls, vítejte, hezký dobrý večer.

Host (Václav Henych):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Dovolte osobnější otázku v úvodu: Jaké dobré máte spaní?

Host (Václav Henych):
Tak zatím to je snad jediné, co mě neopouští, jinak to ostatní, řekl bych, že už bylo i lépe.

Moderátor (Václav Moravec):
Co všechno vás opouští?

Host (Václav Henych):
Tak klid na práci není, není možnost dělat některé věci, které se běžně dělají v rámci rozvrhu pracovního dne a většinu času se věnuji této problematice.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste zažil, a propos kolikeré volby? Máte to spočítáno? Protože jste matadorem Ústřední volební komise.

Host (Václav Henych):
To nemám, já jsem první volby začal mít na starosti z rozhodnutí pana ministra Rumla v roce 1992.

Moderátor (Václav Moravec):
Počítal jste s tím, že přímá volba prezidenta bude pro vás jako pro člena Státní volební komise a ředitele Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra znamenat takový tlak, který teď prožíváte?

Host (Václav Henych):
Víte, určitě nepočítal a ten důvod, proč jsem s tím nepočítal, byl v tom, že při přípravě toho konkrétního zákona, o který teď jde a o kterém se hovoří, tak jsme vycházeli z toho, že samozřejmě může nastat situace, kdy Ministerstvo vnitra při registraci a to je jediná věc, kdy Ministerstvo vnitra má rozhodovací pravomoc, rozhodne tak, že s tím někteří ti kandidáti nebudou spokojeni. A proto v tom bylo ustanovení a ne bylo, ale je ustanovení, které říká, že pokud k tomu dojde, tak se samozřejmě obrátí na Nejvyšší správní soud a ten potom rozhodne, jestli to je tak či onak. Čili naprosto běžný přístup, který je ve všech demokratických státech a nedomníval jsem se, že by mohla vzniknout takováto situace, která tady teď v této chvíli je.

Moderátor (Václav Moravec):
Připouštíte, že Ministerstvo vnitra v něčem pochybilo nebo trváte na svých slovech, pronášených od pátku až do neděle, že Ministerstvo vnitra postupovalo dobře, obezřetně, podle jediného výkladu, který byl možný a který jste říkali hned na začátku?

Host (Václav Henych):
Tak možná, že bych to trošičku vrátil zpátky. Já bych řekl, že pokud jde o tu situaci, která nastala, my jsme od začátku měli pouze jediný výklad. To nebylo tak, že jak možná teďka někdy zaznívalo, že jsme měli dva nebo více výkladů a z nich že jsme si vybrali ten horší pro kandidáta. Ale my jsme měli jediný výklad, který jsme kontinuálně říkali, nikdy žádný jiný výklad nepadl. A pouze jsem připustil a to připouštím i teď v tuto chvíli, že pokud někdo vyloží jakýkoliv zákon jiným způsobem, má na to plné právo, vůbec se tomu nějakým způsobem nebráníme, ale pak jsou tady dva názory, dva právní názory a musí rozhodnout ten, kdo je k tomu oprávněn a to je Nejvyšší správní soud. Čili já vůbec se nedomnívám, že Ministerstvo vnitra nějakým způsobem lavírovalo nebo čas od času vytvářelo nějaké teorie nebo nějaké závěry, vůbec ne. Toto byl výklad, který skutečně s námi šel od projednávání ve vládě až po výklady, které jsme dávali i některým kandidátům nebo lépe řečeno jejich zmocněncům, kteří přišli a ptali se, jak že se to bude počítat. My jsme říkali ano, budeme to počítat, jsme jim to vysvětlovali, tímto způsobem. Čili ta situace je trošku jiná, než se možná teďka říká.

Moderátor (Václav Moravec):
Argumenty vyřazených kandidátů, vyřazený kandidát na prezidenta Tomio Okamura se rozhodl, že se obrátí na Nejvyšší správní soud. Podle něj úředníci na Ministerstvu vnitra nesprávně odečítali chybné podpisy na petičních arších. Okamurovi se konkrétně nelíbí, že Ministerstvo vnitra vyškrtlo podpisy lidí, kteří zaměnili adresu trvalého a přechodného bydliště:

Záznam Tomia Okamury:
Většina podpisů vyřazených ministerstvem má údajnou chybu v adrese. Tedy nejde o neexistující petenty, jde o lidi z masa a krve a kostí, kteří se podepsali, uvedli správně nacionále a data narození, ale místo trvalého bydliště uvedli místo reálného bydliště.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil před několika hodinami vyřazený kandidát v boji o úřad prezidenta republiky senátor Tomio Okamura. Pokud by měl ředitel Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra Václav Henych, který je hostem dnešních Impulsů, říci, zda jste opravdu vyškrtli lidi, kterým nesouhlasilo trvalé bydliště a mají nahlášenou adresu například v přechodném bydlišti? Mohlo se to stát?

Host (Václav Henych):
Víte, já bych se možná vrátil zase na začátek. Ten zákon, který tuto věc upravuje, říká jednoznačně, musí tam být adresa trvalého pobytu. To, proč to tento zákon říká, není proto, že jsme chtěli komukoliv, teď to přeženu, ubližovat nebo ztěžovat život, ale to je proto, že pokud by tam byla jiná adresa, tak my toho dotyčného nejsme schopni ztotožnit v evidenci obyvatel, ani v základním registru. Poněvadž v těchto obou je adresa trvalého pobytu. To znamená, kdyby někdo bydlel u svého známého, matky, příbuzného, jiného, to je jedno, a napsal tuto adresu, tak my ho prostě neztotožníme. Čili ten důvod byl v tom, že jsme říkali ano, my máme podle zákona místo trvalého pobytu, čili adresa trvalého pobytu a z toho jsme také vycházeli.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte nějaké odhady, kolik mohlo být takto vyškrtnutých lidí, kteří neuvedli adresu trvalého pobytu, jak předpokládá prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta?

Host (Václav Henych):
Ne. Tuto námitku nebo výtku nebo sdělení slyším teď poprvé, protože já jsem předtím neslyšel vystoupení tohoto kandidáta, takže jsme se tím ani nějak nezabývali a nemáme. Na druhou stranu máme judikaturu, která hovoří o peticích a ta říká jednoznačně, že je-li tam otázka místa trvalého pobytu, holt tam musí být trvalý pobyt.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, pokud bude Nejvyšší správní soud vycházet ze svých předchozích rozhodnutí, týkajících se voleb, tak by měly být podpisy, kde není adresa trvalého pobytu, tak by na ně neměl být brát zřetel?

Host (Václav Henych):
Já bych to ještě upřesnil. Já teďka, když jsem projížděl tu judikaturu, tak vám v tuto chvíli neřeknu, jestli to byl judikát Nejvyššího správního soudu nebo některého jiného soudu. Takže bych nechtěl, aby zazněla zase informace, že jsem sdělil něco, co není pravda, tak to v žádném případě. Ale vím, že ty judikáty máme, dokonce jsme je uváděli, myslím, i do těch rozhodnutí některých, která byla a která jsem podepisoval. Takže z tohoto jsme vycházeli. A je samozřejmě možné, proto mě strašně spíš možná děsí nebo jsem z toho překvapen, jak řada lidí říká, a soud rozhodne takto. Já znám případy, kdy soud rozhodl v těch obdobných věcech určitým způsobem, ale protože v jiných věcech došel k tomu, že jsou tam ještě jiné prvky, body, které se zcela neshodovaly s tím předchozím, no tak rozhodl jinak. Čili já si vůbec netroufnu říct, jakým způsobem soud rozhodne. A my jsme připraveni na to, že ať rozhodne jakkoliv, tak to je rozhodnutí bude ne respektováno, to je povinnost, tady není o čem se bavit, ale bude okamžitě realizováno v praxi. Takže z tohoto důvodu si myslím, že tady tento bod je vyřešen tímto způsobem.

Moderátor (Václav Moravec):
Někteří kandidáti, například Jana Bobošíková, tvrdí, že byste v mezičase měli kontrolovat všechny podpisy, nejen ty vybrané vzorky. Uvažujete o tom, že byste v tom mezidobí čekání na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu činili nějaké kroky v souvislosti s těmi petičními podpisovými archy?

Host (Václav Henych):
Tak já vycházím z toho, že tady se všichni zaštiťují Ústavou, Listinou a dalšími těmito základními dokumenty českého státu, o které bych se teď chtěl opřít i já. Ústava říká, že můžeme dělat pouze to, co nám zákon umožňuje a stanoví a v mezích toho, co nám stanoví. Já teď nemůžu sám najednou si otevřít a říct, tak my začneme všechno znovu přezkoumávat, budeme dělat ještě nějaké další dodatečné kroky, se kterými zákon nepočítá. Čili já…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale když je nezakazuje, tak to můžete dělat.

Host (Václav Henych):
To, co říkáte, tak to platí o fyzické osobě a o soukromém právu, nikoliv o právu veřejném. Veřejné právo je postaveno na tom, že může orgán státní správy nebo samosprávy, pokud jde o přenesenou působnost, dělat pouze to, co mu zákon výslovně stanoví a nařizuje. Čili já teď nemůžu, i kdybych si myslel, že to je geniální, já to přeháním, omlouvám se za to, tak já teď nemůžu začít dělat další jiné kroky, které zákon nezná a které neumožňuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Co s těmi peticemi a petičními archy tedy v současnosti je a počítáte s tím, že Nejvyšší správní soud vás vyzve jako Ministerstvo vnitra, abyste se součinností s ním probírali ty jednotlivé vzorky? Je to varianta pravděpodobná?

Host (Václav Henych):
Nevím, jaký závěr nebo názor bude mít v této věci Nejvyšší správní soud, ale samozřejmě počítáme s tím, že to, co bude v našich možnostech a to, co nám uloží Nejvyšší správní soud, beze zbytku uděláme.

Moderátor (Václav Moravec):
Tomio Okamurovi jako jednomu z vyřazených kandidátů vadí, jakým způsobem Ministerstvo vnitra dospělo k výpočtu chybných podpisů. Tady jsou znovu slova senátora Tomia Okamury:

Záznam Tomia Okamury:
Ministerstvo lže, když tvrdí, že tu jsou dva či více výkladů. Není to pravda. Výklad je jen jediný. Zákon říká, že se odečte počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Což je jednoduchá matematická úloha. Správně se mají sečíst oba vzorky, to je 8,5 tisíce plus 8,5 tisíce, a ze součtu vypočítat procento chybných podpisů. Jedině tak dostaneme naprosto přesné procento chybovosti v obou vzorcích dohromady.

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil dnes na tiskové konferenci senátor Tomio Okamura. Jak často se ředitel Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, člen Státní volební komise, Václav Henych, který je hostem dnešních Impulsů, teď setkává s tou anekdotou, jaké je průměrné IQ zaměstnanců Ministerstva vnitra? Má být 160, protože se kontrolovaly dva vzorky, u jednoho vyšlo 90 a u druhého 70?

Host (Václav Henych):
Tak zatím jsem to neslyšel, jako vtip je to nepochybně dobré a nijak mě to nerozčiluje a nebudu pokračovat v tónu, který zvolil pan senátor. To v žádném případě. Já už jsem na úvod řekl, že Ministerstvo vnitra vycházelo z toho, že je prostě jediný způsob, který jsme si my zvolili. O žádném jiném způsobu jsme předtím nediskutovali a …

Moderátor (Václav Moravec):
A to, že ten způsob je napadán i v anekdotách? Další anekdota: smíchejte tři panáky tvrdého alkoholu a dostanete 120procentní superchlast?

Host (Václav Henych):
Víte, anekdoty jsou, myslím, chlebem nás všech a já si jich nesmírně vážím a velmi rád je poslouchám a i je říkám.

Moderátor (Václav Moravec):
Neukazují ale absurditu vašeho postupu?

Host (Václav Henych):
Já myslím, že neukazují. Protože to, co se teďka všeobecně tvrdí nebo to, co se na to vytváří, různé vtipy, tak já bych k tomu chtěl jenom říct, že přece nemůžeme spojovat a vysvětlovat zákon ve smyslu matematických příruček a závěrů?

Moderátor (Václav Moravec):
Ale z něčeho by se, přece z tvrdých matematických postupů by se mělo vycházet.

Host (Václav Henych):
Ale to přece byste v řadě případů u zákonů asi neuspěl. Zákon vám řekne, že se má postupovat a řekne jak. Málokdy přitom vychází, že by byla nastudována, přeháním, teorie matematiky a z toho, že potom by se řeklo, ano, a teď tam bylo něco takového ocitováno. To asi takto nefunguje a neprobíhá a myslím si, že nejen u nás, ale asi nikde. To, že při konkrétních potom věcech se samozřejmě postupuje podle matematiky a matematických vzorců, to je logické, to já nezpochybňuji, ale zákon přece není příručka matematiky nebo něco podobného. A já se vracím k tomu, co už jsem říkal na úvod. Já vycházím z toho, že tento výklad, který jsme měli, do doby vydání rozhodnutí nebyl zpochybněn.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď, když ho zpochybní Nejvyšší správní soud, odvolají-li se všichni tři kandidáti, Jana Bobošíková, Tomio Okamura i Vladimír Dlouhý a pokud by Nejvyšší správní soud ještě před svým rozhodnutím vás jako Ministerstvo vnitra vyzval, abyste zkontrolovali všechny podpisy těch tří kandidátů, jak dlouho by to vlastně mohlo trvat?

Host (Václav Henych):
Nemám odhad, musel bych to projednat s našimi odborníky na výpočetní techniku, to vám takhle nejsem schopen říct, to by bylo střelení do vzduchu a to nejsem zvyklý.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale můžete přece vyjít z toho, kolik času vám zabraly ty kontroly vzorků?

Host (Václav Henych):
Tak v podstatě to bylo asi, dejme tomu, kolem 14 dnů.

Moderátor (Václav Moravec):
Těch zhruba 16 tisíc podpisů.

Host (Václav Henych):
Víte, to byl problém v tom, že tam my už jsme měli řadu těch podpisů ztotožněných elektronickou formou. Čili teďka kdyby se musely procházet všechny znovu, neumím vám říct, jestli by to byla doba kratší, delší. Opravdu to nevím. To jsou technické věci, pokud se na to Nejvyšší správní soud bude ptát, tak si tu odpověď připravíme, ale to nám musí říct ti odborníci na výpočetní techniku, jakým způsobem je to možné co nejrychleji zvládnout. To vám neřeknu já.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno ale z toho, jak trvala kontrola 16 tisíc podpisů, těch kontrolních vzorků z každého z kandidátů, ta by to určitě, kdyby se kontrolovaly všechny vzorky u těchto tří kandidátů, tak by to bylo nejméně do začátku příštího roku?

Host (Václav Henych):
Opravdu omlouvám se, nejsem schopen tuto informaci dát, protože musím se na to zeptat těch, kteří ty technické věci a postupy k tomu zabezpečují. Já bych teď nerad řekl, že to bude za týden, za měsíc. Přeháním, nevím.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale během týdne či 14 dnů se to podle toho postupu, který jste měli u těch kontrolních vzorků, stihnout nedá, jestliže všechno, co mělo ruce a nohy a co jste měl k dispozici…

Host (Václav Henych):
Tak samozřejmě už nemáme žádné brigádníky, čili museli bychom okamžitě nějaké najmout. Takže opravdu to by byla spekulace, nechtěl bych o této věci spekulovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Na brigádníky také narážel před několika desítkami minut vyřazený kandidát na prezidentský úřad, senátor Tomio Okamura, který upozornil na to, že právě sčítání prováděli brigádníci najatí soukromou firmou.

Záznam Tomia Okamury:
Vzhledem k tomu, že ministerstvo nebylo schopné dohledat ani expremiéra a prezidentského kandidáta Miloše Zemana, prosím o zamyšlení, v kolika dalších případech udělali pracovníci, tuším najaté soukromé firmy, či amatérští brigádníci chybu. A navíc dávám také k veřejné úvaze, kolik chyb se skrývá v registru obyvatel, když zrovna letos máme za sebou kauzu s dramaticky chybujícím registrem vozidlem.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje vyřazený kandidát na úřad prezidenta republiky, senátor Tomio Okamura. Pokud by měl ředitel Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, člen Státní volební komise, Václav Henych, který je hostem dnešních Impulsů, říci, jak velká je vlastně chybovost toho centrálního registru, který byl křížově kontrolován s těmi petičními archy? Jaká je tam vlastně chybovost?

Host (Václav Henych):
Tak to si myslím, že je spíš otázka na správce registru, nikoliv na mě. Ale já si myslím, že nebude nějak dramatická a že bude spíš minimální. Ale to je jenom můj názor. Ale já bych to srovnal s jinou věcí. Víte, to je spíš otázka opačná. Opravdu se domníváte nebo kdokoliv jiný, že když tedy jsme tímto způsobem kontrolovali petice a byli kandidáti, kteří měli chybovost mezi 3-5 procenty, a to nebyl jeden jediný, ale bylo jich víc, takže ten systém je opravdu takový, jak teď o něm bylo hovořeno? Já bych řekl, že asi podle mého laického názoru, poněvadž těm technickým věcem nerozumím, asi ne. Takže víte, ono je to otázka, já opakuji, nechci ani v nejmenším používat rétoriku, která tady zazněla, protože je mi jednak cizí a jednak si myslím, že moje úloha je zcela jiná, takže to nechci. Ale jenom chci upozornit, že když se budeme v širších souvislostech na tu věc dívat, tak že najednou dojdeme k závěru, že byli lidé, kteří, a ta rozhodnutí jsou vyvěšena, čili si je může kdokoliv najít, to není, že to je tajné a teď jsem něco řekl a není to dohledatelné, a tam je ta chybovost najednou úplně jiná. Stejný program, stejný registr, zdá se mi to zvláštní.

Moderátor (Václav Moravec):
Mnoho posluchačů Impulsů se ptalo na tu jednu jedinou otázku, proč jste použili pro odpočet neplatných hlasů nelogický postup, byť to zákon umožňuje vedle toho správného? Byl to záměr a šlo vám o to zmařit přímou volbu prezidenta?

Host (Václav Henych):
Víte, tato, řekněme, otázka nebo názor mě spíš připadá a teď se za to všem omlouvám, úsměvná. Naším cílem nikdy nebylo cokoliv zpochybnit, ale naopak realizovat. Mám na starosti volby od roku 92 a naším cílem vždy bylo, aby ty volby proběhly přesně podle zákona. Čili jakákoliv spekulace na téma, že jsme něco chtěli takovéhoto udělat, já ji osobně pokládám za naprosto nesmyslnou. Druhá část otázky, která tam byla, pokud si to dobře pamatuji, tak ta tam zazněla na to, proč jsme použili tuto metodu. Já už jsem na ni v úvodu odpovídal a aby to nezůstalo viset jenom ve vzduchu, zopakuji to, ten svůj názor. My jsme opravdu vycházeli pouze z jedné výkladové nějaké formulace. A teprve když se objevila druhá, tak jsme připustili, což, myslím, nebyla chyba, tak to ve světě práva chodí, že ano, někdo vymyslí jinou teorii. No dobře, já přece nebudu postupovat stejně jako někteří naši kritici a vykřikovat o nich velmi vtipné věci a dělat na ně vtipy, které mi ovšem nevadí. Tak přece řeknu ano, no tak dobře, tak vytvořili jste jinou teorii, my jsme si mysleli, že od začátku máme pravdu, říkáme od začátku tuto teorii, a je tady přece orgán, zákon s tím počítá. Já bych chápal tuto, řekněme, dusnou atmosféru, abych to vyjádřil mírně, za předpokladu, že naše rozhodnutí by bylo konečné. Tomu bych rozuměl. Ale zákon přece právě proto tak byl napsán, že pokud se někdo bude domnívat, že tady je nějaká chyba, jakákoliv…

Moderátor (Václav Moravec):
No ale promiňte, vy si tím zbytečně přiděláváte problémy. Tady jedna z mnoha dalších otázek posluchačů Impulsů: Kdyby první vzorek měl chybovost 50 a druhý také 50, tak byste neuznali ani jeden podpis?

Host (Václav Henych):
No, mohu říct, že tady jde o to, že možná už by ten druhý vzorek nemělo cenu dělat. Ale to jenom mezi námi. Odpověď, samozřejmě, že tam jde o to, že kolik těch a teď je jedno, podle jakého modelu, kdyby totiž ten vzorek tady byl a šel podle té metody, o které hovoří někteří jiní kolegové, no tak by to byla 50procentní chybovost a to si myslím, že by měli problémy všichni kandidáti. Takže víte, nelogičnost, vymýšlet absurdní příklady můžeme. Já už jsem slyšel od svých kolegů matematiků, kteří přišli a vymysleli další dvě varianty…

Moderátor (Václav Moravec):
Toho, jak to sčítat?

Host (Václav Henych):
Jak to dělat. To je všechno možné.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké další dvě varianty?

Host (Václav Henych):
Radši ne, to by řada kandidátů řekla, že jsme je vymysleli schválně, aby se jim přitížilo. Takže já nechci vyvolávat nějaké další duchy, nic podobného. Prostě nevidím vůbec důvod, proč tuto věc takto eskalovat. No tak někdo je spokojený, někdo není spokojený. Ten, co je nespokojený, možná, že jsem už jako kolovrátek, já se za to omlouvám, ale ten, co je nespokojený, no tak tady má v zákoně napsáno: Jsi-li nespokojen, obrať se sem. A tento ústav, úřad, instituce rozhodne. No a ta rozhodne.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych byl hodně paranoidní, tak pokud Nejvyšší správní soud vrátí do hry například Janu Bobošíkovou či Tomia Okamuru, tak možná se bude spekulovat, že jste s nimi domluven a že jste jim udělal tu nejjednodušší předvolební kampaň a že by si vás pak měli vzít na Hrad, pokud se stanou prezidenty.

Host (Václav Henych):
Tak to mě opravdu, omlouvám se, ale to mě fakt nenapadlo, že někdy takto mohl uvažovat. Ale asi možné to je. Víte, ten problém, říkám, je vcelku jednoduchý. Já už jsem dostal dokonce i otázku, jestli bych byl vnitřně nějak, jak to nazvat, pobouřen nebo rozladěn, kdyby třeba Nejvyšší správní soud řekl, že všichni tři tito kandidáti budou dále kandidovat. Ale vůbec ne. My se na to technicky připravujeme a máme to zajištěné a jestli řekne, že máme my pravdu, tak máme, jestli řekne, že správný postup byl jiný, no tak jsme na to připraveni a budeme to v praxi realizovat. Čili tady vůbec nejde o nějaký pocit deprese, zklamání nebo nějaké zášti či vítězství, o to přece vůbec nejde.

Moderátor (Václav Moravec):
No ale může se stát, že když Nejvyšší správní soud shledá, že jste postupovali chybně, tak že bude chtít ministr vnitra Jan Kubice vaši hlavu. Jak často jste s ním v kontaktu?

Host (Václav Henych):
Tak víte, takhle. Dvě otázky. Ta první, to je otázka pro pana ministra. Tu já neumím odpovědět a to je prostě jeho rozhodnutí, jak on tuto věc posoudí.

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím vám nenaznačil, že není spokojen s vaší prací?

Host (Václav Henych):
Pokud vím, tak jsem s ním naposledy mluvil dnes a domlouvali jsme se na materiálu, který musí být připraven na vládu. Takže tam jsme o tom mluvili naprosto věcně. Z jeho vystoupení, nejsem žádný psycholog, ale nepochopil jsem, že by mi sděloval to, co jste vy říkal.

Moderátor (Václav Moravec):
Že by vás chtěl odvolat?

Host (Václav Henych):
Ale je všechno možné. Já nemám nikde žádnou záruku nebo písemné nebo něco, že jsem tady do důchodu a do té doby se mi nesmí nic stát. To je omyl. Takže to nevím, to je opravdu otázka spíš na pana ministra a ne na mě.

Moderátor (Václav Moravec):
Vláda si vyžádala zprávu o dosavadním průběhu přímé volby prezidenta, chápu to správně?

Host (Václav Henych):
Netuším. Pan ministr nám sdělil, že máme udělat informaci průběžnou o tom, jak celý ten proces zatím se realizuje, kde jsou problémy a co případně může být za problém další. Takže to jsme dělali, ještě tedy děláme, až se vrátím.

Moderátor (Václav Moravec):
Kde jsou problémy? Jsou vůbec nějaké problémy? Protože zatím se z toho vašeho vystupování zdá, že spíš mají problém ti kandidáti a ti, kteří útočí na Ministerstvo vnitra? Jsou někde vůbec problémy?

Host (Václav Henych):
Ale to víte, že jo, v každé věci jsou problémy. Teďka říct, že je vše ideální a můžeme jít odpočívat a ono se to dodělá samo, to přece ne. Ale tady mi jenom dovolte, za to se omlouvám vám i divákům, já si myslím, že nejdřív tu naši informaci, to sdělení, pokud někde nějaké problémy vidíme, tak by měl slyšet můj ministr a vláda. A pokud potom se kdokoliv zeptá, tak řeknu ano, my jsme měli materiál, řekli jsme, udělali jsme, připravili jsme, žádný problém. Ale určitě bych nechtěl takto vysílat nějaký signál a říkat, víte, my si myslíme, že možná tady by něco bylo a pak předložíme materiál na vládu a oni by řekli, to už my známe z Rádia Impuls. Takže to by asi nebylo úplně to pravé.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy je nejzazší lhůta pro tisk volebních lístků, tedy do kdy musí být jasno, kolik lidí vůbec bude kandidovat?

Host (Václav Henych):
Tak já to řeknu opačně. My musíme každému kandidátovi vylosovat číslo, protože to bude uvedeno i na tom hlasovacím lístku. Takže to je krok, který je důležitý, byť možná mnoho lidí ho může pokládat za formální, ale musí být, protože bez toho ten hlasovací lístek nemůžeme vytisknout. A podle zákona tak, jak je to připraveno, by nejpozději 13. prosince mělo dojít k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 14. prosince je svolána Státní volební komise, která by měla vylosovat čísla každému kandidátovi. To je ten optimální běh. Pokud jde o…

Moderátor (Václav Moravec):
Je tam nějaká rezerva, když Nejvyšší správní soud by svým rozhodnutím mohl ten harmonogram zpozdit? Máte nějaký krizový harmonogram?

Host (Václav Henych):
To říká přímo zákon. Ten umožňuje za určitých podmínek, aby třeba soud řekl, že od určitého kroku se ty věci budou třeba opakovat. Takže by mohl některé věci posunout, udělat. To říká přímo zákon, takže samozřejmě, pokud by to udělal, tak je to rozhodnutí na základě zákona, které vydá příslušný soud a podle toho, co by znělo v tom rozsudku nebo rozhodnutí, bychom museli postupovat, připravit se na to a zabezpečit to. Ale opakuji, tyto všechny věci, o kterých hovoříme, to jsou spíše věci organizačně technické, které budou vyplývat z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Neumím si představit, už jsem dostal i otázku, co Ústavní soud. Já si nesmírně vážím vystoupení, které měl včera pan předseda Rychetský, protože si myslím, že tam jednoznačně zaprvé řekl pozici Ústavního soudu a to je potěšující, protože ono to předtím nezaznělo. Zadruhé řekl, že mohou být tři kategorie případů. Některé jsou bezpředmětné, takže ty by ani neprojednávali, některé by byly velmi rychle, některé by mohly být složitější. Nespecifikoval, co který případ by mohl obsahovat, což asi ani nejde, poněvadž to by mohlo být bráno jako návod. Takže tady oceňuji, že se takto vyjádřil. A v tu chvíli neumím vůbec vytvořit nějakou teorii nebo něco, co by kdyby. Protože já vůbec nevím, na co by si někdo mohl stěžovat. Nepochybně mohl, ale neumím teď zformulovat přesně tu ústavní rovinu, co by asi koho zajímalo nebo co by pokládal za nesprávné. A podle toho, jak by potom bylo rozhodnuto, bude nadále postupováno.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká ředitel Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra a člen Státní volební komise, Václav Henych. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls.

Host (Václav Henych):
Děkuji.

28.11.2012

VIDEO: Petr Nosek: Počítám s případnou stávkou lékařů!

Náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o novém vedení Všeobecné zdravotní pojištovny.
27.11.2012

VIDEO: Karel Svoboda: Rizikem penzijní reformy jsou politici

Prezident Asociace penzijních fondů ČR Karel Svoboda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o důchodové reformě.
22.11.2012

VIDEO: Milan Štěch: ČSSD podá dvě ústavní stížnosti - kvůli církevním restitucím a sKartám!

Předseda Senátu Milan Štěch mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o přímé volbě prezidenta republiky.
21.11.2012

VIDEO: Jiří Drahoš: Vědu by měly podporovat hlavně firmy!

Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o finanční situaci akademie a českém výzkumu.
20.11.2012

VIDEO: Fero Fenič: Do konce příštího roku natočím celovečerní film!

Režisér Fero Fenič mluvil o svém snu natočit celovečerní film.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.