VIDEO: Jakub Frydrych: Ve výrobě pervitinu v Česku vedou dál Vietnamci!

Publikováno: 29.11.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o závislostech Čechů.

Moderátor (Václav Moravec):
Hezký dobrý večer vám všem. Přetahovaná mezi Bavorskem a Českem kvůli drogám zdaleka nekončí. Bavorským politikům podle jejich slov došla už trpělivost s užíváním a pašováním pervitinu na území největší spolkové země. Nelíbí se jim to, že v České republice je od roku 2010 držení malého množství této drogy pro osobní potřebu jen přestupkem a ne už trestným činem. To podle nich umožnilo v České republice boom výroby pervitinu, který je v Německu známý pod názvem Crystal. Šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych tvrdí, že policie problém nepodceňuje a dodává.


Záznam Jakuba Frydrycha:
Zhruba jsme svědky poměrně masivní poptávky zejména v severozápadním pohraničí a to po konopí a po pervitinu, označujeme to  pojmem drogová turistika, kdy v poměrně vysoké frekvenci jezdí uživatelé z Německa a příhraničních spolkových zemí, zejména tedy z Bavorska a ze Saska do České republiky a zde nakupují pervitin a marihuanu.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před 14 dny Radio Impuls slova ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha. A bavorská europoslankyně Monika Holmayerová vyhrožuje dokonce České republice na evropské úrovni žalobou. Chce jí vymoci sblížení právních norem, týkajících se držení pervitinu. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je právě ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Vítejte v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane řediteli.


Host (Jakub Frydrych):
Pěkný večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane řediteli, jak často jste nucen německým kolegům, respektive bavorským policistům odpovídat na otázku, proč Národní protidrogová centrála podceňuje problém drogové turistiky Němců kvůli pervitinu?


Host (Jakub Frydrych):
Tak, ta frekvence se zvyšuje právě od počátku roku 2010, od té novely, já bych řekl asi na začátek, že možná je to trošku desinterpretace, protože smyslem té novely ani jejím obsahem nebylo učinit z něčeho, co bylo dříve trestné pouze přestupek. Tam došlo pouze k zpřesnění a k sjednocení aplikační praxe ve vztahu k množství. Přestupky v držbě nelegálních drog jako takové ty byly i před tím a rozhodně to nelze sužovat, ten aktuální stav nelze sužovat pouze na tuto novelu a . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Když Němci to sužují dělají chybu.


Host (Jakub Frydrych):
Rozhodně současný stav, který zažíváme v severozápadních Čechách nelze zjednodušeně interpretovat jako důsledek novelizace trestních zákoníků v roce 2010.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaký podíl na tom tedy může mít sama česká policie, když vás čas od času, naposledy včera, vyzývají němečtí kolegové, ať konečně začnete ten problém řešit.


Host (Jakub Frydrych):
On je to náš společný problém. Dokonce bych řekl, že je to problém i více zemí, protože pokud se na něj podíváme s trošku větším nadhledem na ten problém, tak je to problém polských léků s obsahem pseudoefedrinu, je to problém velmi masivní poptávky Spolkové republiky Německo a je to problém nebo obchodní zdatnosti právě těch producentů a distributorů v příhraničí.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle německých policistů Němcům při nákupu pervitinu v České republice nehrozí skoro žádné sankce, a proto ho tam vyhledávají a teď následují slova vrchního komisaře Zemského kriminálního úřadu v Mnichově Bernharda Kreuzera, který říká „ vloni v Česku před soudy se zodpovídalo z drogových deliktů 2900 obviněných a jen jeden z nich byl Němec. To mluví za vše“. Je to problém?


Host (Jakub Frydrych):
Rozhodně vymáhání netrestních deliktů drogových v České republice opravdu problém je, protože drogové přestupky takzvané přešly do působnosti obcí již v roce 2009 a s ohledem na dokazování v těchto věcech velmi nákladné, protože tam je potřeba za využití znaleckých posudků dokazovat a tak mnohdy se tak tedy děje, sankce je maximálně 15 tisíc, tak ty úřady dílem s malou frekvencí a dílem neochotně tyto přestupky řeší.

Moderátor (Václav Moravec):
Bavorská policie a celníci naproti tomu loni zachytili zhruba 12 kilogramů pervitinu a za prvních 10 měsíců letošního roku už necelých 12 kilogramů pervitinu. Jste dohodnuti, že se jako Národní protidrogová centrála víc zaměříte právě i na německé občany, kteří pervitin z Česka dál převážejí do Německa a distribuují ho?


Host (Jakub Frydrych):
Tak primárně je potřeba říct, že Národní protidrogová centrála v tom systému vymáhání práva v České republice je zaměřena zejména na velkoobjemové producenty, dovozce, vývozce a distributory nelegálních drog. V systému té trestní sankce nebo v té represe zaujímáme třetí stupeň, pod námi jsou kolegové z krajských ředitelství a územních odborů, kteří se zabývají bezprostředně těmi nižšími formami co do skutkové složitosti té drogové trestné činnosti, nicméně s německými kolegy je to náš nejčetnější zahraniční partner jednoznačně, ať ze Saska nebo z B Bavorska a já bych rád upozornil, že ten problém je opravdu poměrně masivní a v mnoha ohledech naráží na kapacity, lidské kapacity těch sil a prostředků, které jsou na to vyčleněny.

Moderátor (Václav Moravec):
Mluvíte teď o lidských silách, tabulkových místech u vás, jako u Národní protidrogové centrály.


Host (Jakub Frydrych):
Hovořím úplně konkrétně o specialistech po linii Toxy takzvaně, to je kteří jsou vyčleněni na tuto činnost v rámci územních odborů policie, v rámci krajských ředitelství a Národní protidrogové centrály.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, tady se nevyplatilo českému státu škrtání tabulkových míst, respektive to, že policie trpí personální nouzí.


Host (Jakub Frydrych):
Já se domnívám, že to opět nelze úplně zpaušalizovat, nicméně . . .

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, je zde zásadní problém, Němci si stěžují a dokonce nás chtějí na evropské úrovni žalovat.


Host (Jakub Frydrych):
Ano, jsou lokality, kde jsou konkrétně s nelegálními drogami větší problémy, četnější, jsou lokality, kde s nima jsou menší problémy, protože pořád hovoříme o latentní trestné činnosti, která se ve většině případů vůbec neoznamuje a samozřejmě ti účastníci, ti aktéři těch obchodů nemají ani jeden z nich zájem na tom, aby se o tom policie dozvěděla, takže tato trestná činnost se vyhledává z latence, za využití všech prostředků, které dává český právní řád. Toto objasňování nebo vyhledávání této trestné činnosti je poměrně dlouhodobé a nákladné.

Moderátor (Václav Moravec):
Ministr vnitra Jan Kubice připouští, že drogová kriminalita je pro české příhraničí zásadním problémem, zvláště na severozápadě České republiky. Podle Kubiceho by při jejím potírání pomohla podobná spolupráce jako při té takzvané metanolové aféře. Tady jsou slova ministra vnitra Jana Kubiceho Stará dva měsíce.


Záznam Jana Kubiceho:
Ta problematika prostě tady je tři roky, je tady hodně Dlouhou dobu, trápí nejenom Karlovarský kraj, abych byl spravedlivý, ale u té metanolové aféry jsme vlastně viděli, že když se zapojí všechny státní orgány, nejenom ty orgány činné v trestním řízení, ale veškeré kontrolní mechanizmy, ať je to po linii hygieny, hasičů, tak prostě ta práce je efektivnější a vždycky svým výsledkem nemusí být nákladné trestné řízení.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud by měl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, který je hostem dnešních Impulsů říci, zda se i tady blýská na lepší časy, že budete lépe koordinovat své kroky s dalšími státními orgány jak o tom mluvil před dvěma měsíci jak Kubice? Je to krizový plán?


Host (Jakub Frydrych):
No určitě. Tak o krizovém plánu bych nehovořil přímo, v konkrétních trestních věcech, zejména v té finální realizační fázi jednoznačně spolupracujeme s dalšími kontrolními a regulačními autoritami jak na lokální, tak na centrální úrovni.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velké peníze se a propo v pervitinu a té drogové turistice, jak to nazýváte, točí v současnosti podle vašich odhadů?


Host (Jakub Frydrych):
Podle našich odhadů za poslední dva roky klesla právě v této lokalitě, v těch severozápadních Čechách cena pouličního gramu pervitinu zhruba z 35 euro na 25 euro, což je pro nás signálem za jedno poměrně velkého konkurenčního boje mezi producenty a za druhé stále se zvyšující poptávky ze Spolkové republiky Německo. Do toho vstupuje nejen taková ta mravenčí drogová turistika těch občanů Německa, kteří si přijíždějí ve vysoké frekvenci pro malá množství, ale samozřejmě i klasická kurýrní přeprava, kdy kurýr z České republiky převeze kilové a více než kilová množství do Německa a tam následně dochází k další distribuci.

Moderátor (Václav Moravec):
Váš odhad tedy, jak velký objem peněz se v tom pervitinovém byznysu protočí?


Host (Jakub Frydrych):
Ten odhad je velmi obtížný a já nerad takové odhady dělám, protože v této oblasti máme velmi málo tvrdých čísel.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale tvrdá čísla máte v nárůstu, respektive právě z tvrdých čísel odhadujete ten nárůst kriminality a objem výroby pervitinu v České republice i kvůli té drogové turistice. Dá se říci, že letošní rok je vrcholem nebo může být ještě hůř?


Host (Jakub Frydrych):
Ta čísla jsou proroctví z výsledků. My odhalíme jako česká police a celníci za loňský rok odhalili 361 laboratoří na výrobu pervitinu různé produkční schopnosti a zhruba 167 pěstíren různé produkční schopnosti, ale uvědomte si, že to je pouze výseč té latence, takže my se můžeme podle mezinárodních srovnání dohadovat, zdali se jedná o třetinu nebo čtvrtinu dokonce reálního stavu.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste ve výroční zprávě Národní protidrogové centrály za loňský rok varovali před zvyšujícím se zapojením, cituji“ vietnamských zločineckých uskupení do velkoobjemové výroby a distribuce metanfetaminu“, konec citátu, až budete psát výroční zprávu za rok letošní, jak budou upravena ta slova, budou-li vůbec?


Host (Jakub Frydrych):
Jednoznačně se potvrdilo, že velkoobjemová výroba pervitinu zejména v severozápadních Čechách, ale i lokálně na dalších místech České republiky, třeba na jižní Moravě nebo ve středních Čechách se stává do jisté míry poměrně monotématickou co do produkce. Vietnamská zločinecká uskupení díky své flexibilitě, dumpingovým cenám a takové obchodní, tomu obchodnímu duchu jsou schopni státi se hegemony v těch daných krajích, co se týká nabídky.

Moderátor (Václav Moravec):
A to, že se stávají hegemony, to se rozšiřuje a je to celorepublikový problém.


Host (Jakub Frydrych):
Nejmasověji je to viditelné právě v těch severozápadních Čechách v orientaci na „vývoz“. Ona je to drogová turistika na zákazníky ze zahraničí.

Moderátor (Václav Moravec):
Letošní zpráva bude tedy ještě horší v tomto hodnocení, než zpráva z loňského roku.


Host (Jakub Frydrych):
Jednoznačně ten akcent na zapojení právě těch monoetnických vietnamských zločineckých uskupení do produkce metanfetaminu určitě bude silnější.

Moderátor (Václav Moravec):
Kde jsou ty hranice, kde se celý tento problém fungování zločineckých uskupení v této věci může zastavit, je-li vůbec nějaká hranice. Protože to působí strašně bezradně, Národní protidrogová centrála, která to má rozbíjet, tak rok od roku konstatuje, že situace je horší než před rokem.


Host (Jakub Frydrych):
My, pokud bychom se pohybovali jenom v úrovni kvantifikovaných prohlášení, tak můžeme říkat, že čím dál tím více stíháme pachatelů, meziroční nárůst pachatelů drogové trestné činnosti byl zhruba asi 700 osob, když srovnám ty předchozí léta, ale zjevně ten jev, zejména lokálně, už svojí četností přesahuje ty kapacity, o kterých jsem hovořil.

Moderátor (Václav Moravec):
Ani nemůžete udělat to, že přeskupíte kapacity, řečeno vašimi slovy, že zkrátka je-li zásadní problém v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, tak Národní protidrogová centrála, aniž by ohrozila základní fungování v těch krajích dalších, tak přeskupí výrazně síly?


Host (Jakub Frydrych):
Ano, k tomu samozřejmě dochází, došlo a dochází a pro vaši informaci zhruba 60 procent z celkových kapacit Národní protidrogové centrály je nasměrováno právě do těch problematických lokalit jak ve formě četnosti trestních spisů, tak samozřejmě i operativně pátrací činnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Co byste uvítali, abyste nebyli sami vojáci v poli a nebojovali jenom po té represivní linii?


Host (Jakub Frydrych):
Za místa s poměrně velkou koncentrací problémů, a to se samozřejmě netýká pouze nelegálních drog, jsou námi označovány příhraniční tržnice, které jsou jednoznačně zdrojem poměrně častých nákupů těch drobných množství, v prostředí těchto tržnic je výkon těch policejních činností velmi ztížen, to je věc jedna. Věc druhá je, že ty hranice, které neplatí pro nikoho, tedy ani samozřejmě pro pachatele trestné činnosti, tak samozřejmě platí pro policii jak na naší, tak na německé straně, takže my, pokud nám německá strana dodá informace o zadržení osob s nějakým množstvím drogy, které byly zakoupeny nebo která byla zakoupená na území České republiky, tak pro nás je významná ta procesní hodnota těchto informací tak, aby to bylo možné využít před soudem jako důkaz zejména ve vztahu k distributorům, zejména ve vztahu k producentům a na to konto bych rád řekl, že ta distribuce neprobíhá žádným jednoduchým způsobem. Oni samozřejmě se snaží konspirovat, snaží se, aby se neviděl člověk, který předává drogu, případně ji zanechá na nějakém smluveném místě, jsou to jiní lidé, než kterým se předávají peníze a to zadokumentování trestné činnosti, tedy že se konkrétní osoba dopustila nějakého konkrétního protiprávního jednání v tomto prostředí není jednoduché a navíc celé to rozhýbává ta obrovská poptávka. Dám příklad, v Lipovém Dvoře, kde jsme ve spolupráci se německými kolegy zadokumentovali trestnou činnost zhruba 7 distributorů, kteří byli navázáni na produkci za poměrně velkých nákladů jsme tuto záležitost zrealizovali, ten faktický stav se tam obnovil ani ne do měsíce.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak je to přizpůsobivé, a to prostředí, jakýkoli zásah umí de facto vykrýt do měsíce?


Host (Jakub Frydrych):
Jakýkoliv zásah ne, samozřejmě takové ty tvrdé nebo ta tvrdá opatření ve chvíli, kdy stojí hlídky uniformované policie na nějakých přístupových cestách, tak se to utlumí nebo přesune tato aktivita, nicméně je to poměrně velký obchodní koloběh.

Moderátor (Václav Moravec):
Znovu pohled do výroční zprávy Národní protidrogové centrály za loňský rok. V ní jste označili také nelegální pěstování, výrobu a distribuci marihuany za doménu, cituji znovu „vietnamských zločineckých struktur, který se na tuto trestnou činnost přeorientovaly z nelegální výroby a prodeje padělků cigaret a oblečení“, konec citátu, bylo by to a propo stejné jako s pervitinem, že je tady nárůst nebo tuto věc se daří potlačit?


Host (Jakub Frydrych):
Nehovořil bych o tom, jestli se daří nebo nedaří potlačit, protože jak říkám, v této oblasti my neznáme ta stoprocentní čísla, nicméně pokud v tom meziročním srovnání statisticky, pokud se podíváme na celý koláč těch 167 odhalených pěstíren v loňském roce, tak zhruba polovina těch odhalených pěstíren byla realizována v souvislosti s občany České republiky, zhruba 10 procent těch odhalených pěstíren byly s neznámým pachatelem, to znamená, že byly bez přítomnosti podezřelých osob nebo těch, kteří to tam obsluhovali a ten zbytek jde za osobami vietnamského původu. Nicméně pokud bychom si na tenhle koláč položili koláč produkční schopnosti, tak opět zhruba polovina pěstíren byla do 50 rostlin, v té jedné indorové pěstírně a ta zhruba čtvrtina nad tisíc rostlin, tak ta se kryje právě s těmi vietnamskými zločineckými uskupeními.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jsem se díval do letos odhalených případů, tak jste například v červnu odhalili v Karlovarském kraji zatím největší pěstírnu marihuany v České republice, kdy pátrání trvalo několik měsíců a koncem května jste zadrželi 13 lidí, kteří drogu pěstovali pomocí elektřiny z naftových agregátů. Mluvil jste o číslu 160 odhalených pěstíren v loňském roce, překonáte to číslo co do přesně objemu?


Host (Jakub Frydrych):
Toto není úplně směrodatné, protože tam záleží na té produkční schopnosti těch pěstíren. Já bych spíš řekl, že pokud je odhadovaná spotřeba v České republice zhruba 22 tun marihuany ročně, což nejsou naše čísla, ale perimilogická čísla, tak produkční schopnost loni odhalených pěstíren se pohybovala někde lehce pod 5 tunami.

Moderátor (Václav Moravec):
A letos odhalených pěstíren?


Host (Jakub Frydrych):
Letos odhalených pěstíren podle mých informací je okolo 90.

Moderátor (Václav Moravec):
Mladí Češi patří v rámci Evropské unie k šampiónům, pokud jde o užívání konopí. Teď se podíváme na domácí spotřebu. To vyplynulo z nejnovější zprávy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost, tuto drogu vyzkoušela téměř polovina mladých Čechů ve věku 15 až 34 let, tedy největší procento z Evropské unie, podle ústecké státní zástupkyně Hany Řehákové padají při prodeji marihuany vysoké tresty. Řeháková mluví třeba o osmiletém trestu pro dealera, který marihuanu prodával lidem mladším 18 let.


Záznam Hany Řehákové:
Měli jsme například již odsouzený případ z Chomutova, kde zhruba ve 30 případech distribuoval tyto látky různým asi 4 osobám a byl mu uložen trest ve výši 8 let odnětí svobody. To si myslím, že jsou příklady, které by mohly tuto skupinu lidí od distribuce odradit.

Moderátor (Václav Moravec):
Děje se tak, pane řediteli? Že ty tresty opravdu umějí odradit ty pachatele?


Host (Jakub Frydrych):
Do jisté míry bych nepodceňoval regulační význam represe. Jednoznačně pro spoustu lidí není komfortní pocit, že konají něco protiprávního, a to v jakékoliv oblasti lidského konání a nejinak tomu je i u nelegálních drog.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptám se proto, že už máme za sebou téměř dva roky fungování nového trestního zákona, tudíž je na čase vyhodnocovat i ve vztahu k drogám.


Host (Jakub Frydrych):
Nepochybně. Nepochybně je na čase vyhodnocovat, zdali nastavení parametrů držby prosté, to znamená takové to, kdy má člověk při sobě nelegální drogu a nějak jinak s ní nenakládá, jestli ty parametry jsou nastaveny správně a jestli ve svém důsledku neudělaly medvědí službu tomu významu té novelizace. Ta novelizace, když se podíváte do důvodové zprávy, měla směřovat k snížení dopadů trestní represe na problémové uživatele drog. To jsou tací uživatelé, kteří mají nějaké zásadní zdravotní problémy s užíváním. Většinově se označují lidé, kteří užívají intravenozně pervitin, heroin a drogy obdobného typu. Ale aniž bych to dokázal doložit jakýmikoliv opět tvrdými daty, tak zejména v tom veřejném prostoru mám pocit, že tato novela a zejména její mediální interpretace vyzněla spíš tak, že vlastně to, co uvádí tabulka nařízení vlády, tak že to zvýšilo společenskou toleranci k užívání některých druhů, zejména tedy konopných drog. K tomu musíte připočíst jednoznačně situaci v české společnosti, která je tradičně velmi liberální ve vztahu k užívání alkoholu a ve vztahu k užívání konopí jsme tady 20 let svědky poměrně masivní a širokopásmové informační kampaně, která směřovala spíš k relativizaci účinků marihuany, k bagatelizaci a takovému tomu neférovému srovnávání, kdy jsme si zvykli z úst lékařů slýchat, co je užívání marihuany proti alkoholu, co je užívání marihuany proti heroinu nebo pervitinu a máme tady obrovské množství lidí, kteří užívají náhodně, příležitostně nelegální drogy a bohužel pro část z nich se to stalo jakousi normou.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno byste uvítal zpřísnění, aby ta diskuse se posunula z toho liberálního pojetí k represivnějšímu?


Host (Jakub Frydrych):
Stejně tak, jako jsem pro to, aby se nekriminalizovali opravdu lidé v pokročilých stádiích závislosti, protože tam ta represe nemá sebemenší význam a podporuji veškeré odklony do léčby, terapie a následné péče u těchto lidí, tak stejně tak jsem pro to, aby se zpřísnil právní stav ve vztahu k náhodným experimentálním a příležitostným uživatelům nelegálních drog, protože tím omezíme i jejich výskyt ve veřejném prostoru.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste v loňské výroční zprávě varovali a zaznamenali jste nárůst, a to výrazný, v oblasti nových syntetických drog. Platí to i v roce letošním nebo ten nárůst oproti loňskému roku se zmírnil či dokonce zastavil?


Host (Jakub Frydrych):
Aktuálně Evropa registruje ročně asi 70 nových syntetických drog. V rámci systému včasného varování před těmito drogami, který sdílíme napříč Evropou, v České republice se od loňského roku vyskytlo v prostředí noční zábavy tuším 8 preparátů, které svými účinky jsou způsobilé nahradit konvenční drogy a přesto tedy nejsou zákonem zakázány. Je to jednoznačně trend a Českou republiku zasahuje obdobně jako jiné evropské státy, i když musím říct, že Česká republika má to uživatelské schéma poměrně odlišné od zbytku Evropy. Když se podíváme na uživatelská schémata v okolních zemích, tak u nás z více než tří čtvrtin našich problémových uživatelů tvoří problémoví uživatelé pervitinu a ten zbytek jsou uživatelé opiátů. Dílem substitučních preparátů, jako je buprenorfin a celá ta řada a takové to schéma vlastně pouze dvoudrogové má málokterá země. Nejbližší země, která má obdobné schéma je Norsko a proto i další vlivy dalších konvenčních drog, jako je kokain nebo krek, s kterým mají problém zejména na západ od nás, Německo kupříkladu má více než tři čtvrtinu problémových uživatelů na opiátech, potom velkou řadu tam tvoří problémoví uživatelé kokainu a kreku. Ta Česká republika má svůj specifický problém, který je nejen uživatelsky, ale samozřejmě i producentský, protože v řádech set laboratoří opět na evropském kontinentu nenajdete zemi, kde by tyto malé kuchyňské laboratoře, které převažují, byly takto masivní. To najdete ve Spojených státech amerických nebo v jihovýchodní Asii nejblíž.

Moderátor (Václav Moravec):
A my jsme tedy, stejně jako jihovýchodní Asie a Spojené státy americké v rámci. . .


Host (Jakub Frydrych):
Ve vztahu k produkci, takové té domácí produkci pervitinu jsme na tom obdobně. Tam je potřeba vidět, že ten trh se neskládá vždy z nějakých jednoznačných segmentů, není jedna velká továrna, která by chrlila tu drogu, ale je to z mnoha komponentů. Je to komunitní výroba v malých množstvích, velkoobjemová výroba, která je zaměřená buď přímo stoprocentně na zahraniční klientelu, anebo na pokrytí domácí poptávky a ten trh je segmentovaný a právě zločinecká uskupení, která dokáží v rámci těch obchodních vztahů lépe kooperovat, dokáží sdružit v krátkém čase více té drogy podle poptávky, tak za nějakou cenu, která je akceptovatelná tím zákazníkem, tak ty se prosazují.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Děkuji, že jste byl hostem Radia Impuls a těším se příště na shledanou.


Host (Jakub Frydrych):
Děkuji za možnost vystoupit.

06.12.2012

VIDEO: Karolína Peake: Slučování ministerstev je vrchol zeštíhlování státní agendy

Vicepremiérka Karolína Peake mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém nástupu na ministerstvo obrany.
05.12.2012

VIDEO: Milan Hejný: Ve světě se prosadíme intelektem!

Profesor matematiky Milan Hejný mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výuce matematiky na základních školách.
04.12.2012

VIDEO: Jan Gregor: Zájem o penzijní připojištění mě překvapil!

Náměstek ministra financí Jan Gregor mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o státním rozpočtu na příští rok.
03.12.2012

VIDEO: Petr Moos: Konkurenceschopnost Česka klesá!

Profesor Petr Moos a bývalý ministr dopravy mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o stavu silniční sítě v České republice.
28.11.2012

VIDEO: Petr Nosek: Počítám s případnou stávkou lékařů!

Náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o novém vedení Všeobecné zdravotní pojištovny.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.