VIDEO: Tomáš Lichovník: Odvolání Rampuly byl dobrý krok!

Publikováno: 12.06.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o odvolání Vlastimila Rampuly.

Moderátor (Václav Moravec):
Vlastimil Rampula jako vrchní státní zástupce končí. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Tady jsou slova předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy:

Záznam Josefa Baxy:
Vedoucímu státnímu zástupci Vlastimilu Rampulovi bylo přičteno, bylo to asi označeno za rozhodující důvody pro jeho odvolání z funkce, dvojí: Na jedné straně nečinnost, pasivita, na druhé straně zase nepatřičná aktivita.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval při odůvodnění dnešního verdiktu předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Odvolaný pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula počítá s tím, že bude na pražském Vrchním státním zastupitelství dál pracovat. Věří však, že Městský soud v Praze, ke kterému se teď kauza vrací, bude mít stejný názor jako on a setrvá na původním rozsudku. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Jejich hostem je prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer. 

Host (Tomáš Lichovník):
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Justice jako celek čekala na dnešek jako na den D, kdy se rozhodne o dalším dění na pražském Vrchním státním zastupitelství. Nakolik pro všechny soudce je podle vás zajímavé číst si rozsudky, které jsou svým způsobem precedentní, protože odvolávání jakéhokoliv státního zástupce bylo u Nejvyššího správního soudu probíráno poprvé?

Host (Tomáš Lichovník):
Tak určitě je to zajímavé nejen pro státní zástupce, ale tak, jak správně říkáte, i pro soudce, protože obě ty profese pracují i s důvěrou a potřebují důvěru pro to, aby tedy mohly vykonávat své povolání a tady se domnívám, že každý bude velmi důkladně číst to rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, protože určitě nastaví zase určité mantinely, kam až lze zajít, co ještě je možné, co již není možné.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měl říct svůj osobní názor, počítal jste s tím, že vyhoví v plném rozsahu té kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nebo jste počítal s variantou, že Vlastimil Rampula bude dál pražským vrchním státním zástupcem?

Host (Tomáš Lichovník):
Nejsem natolik obeznámen s tím případem, abych opravdu mohl vynášet nějaké soudy, nicméně jak jsem už mluvil o té důvěře, tady je problém zvláště pak u vrchního státního zástupce, který reprezentuje vlastně státní zástupce z celých Čech, tak je problém, pokud je ta důvěra takovýmto způsobem narušena. Takže už to si myslím, že je velmi vážný problém. A ještě kdybych se měl vyjádřit k tomu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, už jsme si zvykli, že mají velmi vysokou úroveň a že jsou tedy velmi precizní, takže sám se těším na to, až se na to rozhodnutí podívám.

Moderátor (Václav Moravec):
On před vámi ten rozsudek jménem republiky leží, takže i pro vás to bude zajímavé právnické čtení?

Host (Tomáš Lichovník):
Bude určitě. Dívám se, že má něco přes 30 stran.

Moderátor (Václav Moravec):
Předseda Nejvyššího správního soudu v Brně Josef Baxa ke zrušení rozsudku Městského soudu v Praze řekl:

Záznam Josefa Baxy:
Městský soud podle našeho názoru, ačkoliv měl k tomu dostatečné skutkové podklady, po právní stránce věc neposoudil správně, některé otázky, řekněme, podcenil, některé otázky poněkud bagatelizoval a z těchto důvodů vlastně jeho rozhodnutí bylo zrušeno.

Moderátor (Václav Moravec):
Odůvodnil dopoledne verdikt předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Pokud by měl prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník, který je hostem dnešních Impulsů, říci, nakolik je to vlastně běžné, když říkáte, je to i o důvěře v justici jako celek včetně státních zastupitelství, že přitom Městský soud v Praze dal za pravdu Vlastimilu Rampulovi a tady slyšíme tak tvrdá slova, že tu věc Městský soud neposoudil dobře a proto byl ten rozsudek zrušen a velmi detailně odůvodněn na nějakých víc než 30 stránkách, jak má vlastně postupovat teď znovu Městský soud?

Host (Tomáš Lichovník):
Tady si myslím, že je potřeba si uvědomit, že to je jestli ne první, tak určitě jedno z prvních rozhodnutí, kde soud rozhoduje o tom, zda může být odvolán nějaký funkcionář státního zastupitelství. To dosud naprosto nebylo běžné. A zde se vlastně teprve opravdu nastavují tak, jak jsem říkal, ty mantinely, co je přípustné, co není přípustné. Takže jednak není až tak výjimečné, pokud rozhodne odvolací nebo tady ten kasační soud jinak než soud prvostupňový a zvláště pak v takové věci, která je skutečně precedentní, která je velmi nová.

Moderátor (Václav Moravec):
On už Vlastimil Rampula, pražský vrchní státní zástupce, řekl, že počítá s tím, že opustí tedy pozici, až mu bude doručen ten dnešní rozsudek, ale že bude na zastupitelství dál pracovat, protože věří, že Městský soud, ke kterému se teď ta kauza vrací, bude mít podobný názor jako on, tedy že setrvá na tom původním rozsudku. Nakolik je to vlastně v českém právním řádu možné, aby Městský soud v Praze nevyhověl těm jednotlivým bodům tak, jak je dnes vynesl Nejvyšší správní soud? Je to vůbec možné?

Host (Tomáš Lichovník):
Obecně platí, že odvolací soud ve svém rozhodnutí vyjádří jakýsi právní názor, ten právní názor je závazný i pro ten soud prvostupňový, v tomto případě pro Městský soud v Praze. A ten je povinen přímo ze zákona se tím závazným právním názorem odvolacího soudu řídit. Samozřejmě výjimečně se od něj může odchýlit, ale to se týká spíše případů, kdy dojde třeba ke změně skutkového stavu, což je něco jiného.

Moderátor (Václav Moravec):
Pražské Vrchní státní zastupitelství nemá mezi veřejností dobrou pověst. I sami státní zástupci mu přezdívají jako pražské vrchní zametačství. Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc k tomu dnešnímu rozsudku řekl:

Záznam Jeronýma Tejce:
Je to určitá naděje pro to, aby se státní zástupci věnovali tomu, čemu mají, tedy vyšetřování trestné činnosti, zejména té závažné a ne sporům mezi sebou, aby většinu času nejvyšší státní zástupce nestrávil sbíráním argumentů pro odvolání svého podřízeného a naopak ten většinu času nestrávil tím, že bude sbírat argumenty, proč by odvolán být neměl. Takže v tomto smyslu je to pozitivní zpráva, která by měla vést k tomu, že by fungovalo Vrchní státní zastupitelství tak, jak má.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc. Už o tom Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie, host dnešních Impulsů, mluvil, tedy že jde o důvěru justice jako celku. To pražské Vrchní státní zastupitelství má pošramocenou důvěru i poté, co se zjistilo, že Rampulův náměstek Libor Grygárek si telefonuje s některými lobbyisty, kteří figurovali obecně v těch kauzách, týkajících se Opencard a podobně. Co podle vás teď především poškozuje důvěryhodnost justice jako celku, protože i v rámci soudců sledujeme například v Litoměřicích korupční kauzu, která by měla také být teď řešena před soudem?

Host (Tomáš Lichovník):
Tak jsou to určitě tyto případy. Tady se obecně bere justice v tom širším smyslu a myslím si, že to je i správné, čili zahrnuje soudce, zahrnuje státní zástupce a objeví-li se nějaký problém u jedné této skupiny, dopadá to i na tu skupinu druhou. Pokud se objevuje nějaký případ korupce, tak ten samozřejmě velmi znevěrohodňuje celou justici. Ale je potřeba si uvědomit, že soudců je něco přes tři tisíce, státních zástupců přes tisíc, objevují se opravdu jednotlivci a teď je otázka, jestli to není třeba jen tím, že je daleko větší pozornost této trestné činnosti věnována.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte si, že se s těmi věcmi umí sama ta justice vypořádat? Jinak řečeno, že dostatečně fungují očistné mechanismy v justici, když se podíváme na to, co se dělo u litoměřického soudu, kde si soudci velmi svévolně vyprávěli, co je to spravedlnost a ještě se za to nechávali korumpovat?

Host (Tomáš Lichovník):
Podle toho, co říkáte, asi nefunguje ten samoočistný mechanismus tak, jak by měl. Ona ale korupce je velmi problematická trestná činnost, protože u ní tím poškozeným je veřejný zájem a veřejný zájem většinou nechodí podávat trestní oznámení. Takže i ten, kdo korumpuje, i ten, kdo je korumpovaný, tak se snaží udržet to v tajnosti a velmi, velmi těžce se tedy odhaluje…

Moderátor (Václav Moravec):
Tečka.

Host (Tomáš Lichovník):
Tečka.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste nedokončil větu. Vláda se ve svém programovém prohlášení krom jiného před dvěma lety a teď cituji: Zavázala provést analýzu efektivity organizace soudnictví a čtyřstupňové soudní soustavy a navrhnout možnosti jejího zjednodušení. Dále také prověřit efektivitu působnosti soudcovských rad jako orgánů soudcovské samosprávy a možnosti jejich posílení. Konec citátu. I to mělo přispět k tomu, že soudci budou, řekněme, méně úplatní a budou se snažit lépe fungovat v rámci své vlastní samosprávy. Co z toho po těch dvou letech vláda už naplnila?

Host (Tomáš Lichovník):
To je těžká otázka. Obávám se, že nic. Protože …

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy vy jste neviděl žádnou analýzu efektivitu organizace soudnictví?

Host (Tomáš Lichovník):
Neviděl jsem žádnou analýzu efektivity soudnictví.

Moderátor (Václav Moravec):
Připouštíte, že jste ji nemusel vidět, protože jste se o ni nezajímal?

Host (Tomáš Lichovník):
Domnívám se, že o takové věci se poměrně dost zajímá a že pokud by taková analýza existovala, tak bych s ní byl seznámen. Myslím si, že neexistuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte tedy, že vláda neplní pasáž programového prohlášení, která se týká justice, respektive soudnictví?

Host (Tomáš Lichovník):
Nejen, že si to myslím, ale spíš jsem o tom přímo přesvědčen. Bohužel justici není věnována odpovídající pozornost a jestliže tato vláda vyjadřuje vůli bojovat s korupcí, tak se domnívám, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Ona, že vstupuji do vaší řeči, ona se dokonce označuje za vládu práva a boje proti korupci.

Host (Tomáš Lichovník):
Za vládu práva, ale justice zůstává na okraji a místo aby byla posilována, tak je spíše oslabována.

Moderátor (Václav Moravec):
Čemu především to přičítáte?

Host (Tomáš Lichovník):
Přičítám to tomu, že není justici věnována taková pozornost, jaká by měla být, protože možná málo křičíme, ale to není zvykem soudců a není to ani vhodné, aby zase až příliš hlasitě vystupovali. Je to dané určitě i stavem státním rozpočtu, který chápu, že tedy nejsou potřebné peníze na justici, ale je to dáno i tím, že tady stále není orgán, který by dokázal kompetentně justici řídit, který by dokázal kompetentně stanovit nějakou koncepci justice. Mluvím o Nejvyšší radě soudnictví. Bohužel Ministerstvo spravedlnosti takovým orgánem není.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno tedy, Ministerstvo spravedlnosti se nechce vzdát svých kompetencí vůči justici, ale zároveň když vláda ve svém programovém prohlášení říká, že se zavazuje provést analýzu efektivity organizace soudnictví a čtyřstupňové soudní soustavy, není možné vyvodit, že Soudcovská unie by byla tou, která bude bránit za každou cenu čtyřstupňovou soudní soustavu a nebude chtít efektivnější soudnictví?

Host (Tomáš Lichovník):
Ke čtyřstupňové soudní soustavě jednak Soudcovská unie nemá žádný vyhraněný názor. Čili jestli to má být tak nebo tak, neříkáme.

Moderátor (Václav Moravec):
A kdybych po vás ten názor chtělo, neprospělo by organizaci českého soudnictví i efektivitě a možná rychlejšímu průchodu práva, pokud by byla třístupňová, to znamená, zrušily by se vrchní soudy?

Host (Tomáš Lichovník):
Tak ona prakticky třístupňová je, protože máme nalézací soudy, odvolací soudy a dovolací soud. Jen v některých případech vystupují krajské soudy částečně jako soudy nalézací, to znamená jako soudy prvního stupně a pro ně jsou vrchní soudy soudy odvolacími. To označení čtyřstupňové opravdu není příliš přiléhavé. A nedomnívám se, že problém funkčnosti naší justice je právě v tom, jestli máme nebo nemáme vrchní soudy. Tu práci by stejně někdo musel dělat …

Moderátor (Václav Moravec):
A námitka, že to přepinkávání by nebylo, i sám předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ještě coby ministr spravedlnosti i jako vicepremiér pro právo v někdejší Zemanově vládě plédoval, ale nikdy se vlastně nepodařilo prosadit změnu ústavy, v níž je to čtyřstupňové soudnictví, byť se tomu termínu čtyřstupňové soudnictví bráníte?

Host (Tomáš Lichovník):
Já se obávám, že jediné, k čemu by došlo, že by se na vrchních soudech přemalovaly cedule a místo vrchní soudy by tam bylo Krajský soud v…, pobočka v…. A to by bylo asi všechno.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno podle vás vůbec nemá smysl v současnosti se zabývat změnou ústavy a rušit vrchní soudy?

Host (Tomáš Lichovník):
Musí tomu předcházet velmi důkladná analýza, čili co, jaký je dnes problém, potom čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem toho chceme dosáhnout. Bez takové analýzy nemá smysl provádět jakoukoliv změnu. To je potom změna jen na základě politického zadání, ale to je špatně.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale jinak řečeno vy jako prezident Soudcovské unie předpokládám, že nějakou analýzu nebo to, jak funguje české soudnictví a zda by prospělo zrušení soudů, vrchních soudů, máte? Z toho, co zatím říkáte, to spíš vypovídá o tom, že by to bylo zbytečné.

Host (Tomáš Lichovník):
Soudcovská unie nemá takovou analýzu a to, co jsem vám říkal, je můj osobní názor. Opravdu se nezabýváme jako Soudcovská unie každou oblastí týkající se justice, vyplývá to už z toho, že jsme dobrovolné sdružení, profesní sdružení a toto přesně, o čem mluvíte, by příslušelo právě Nejvyšší radě soudnictví, která by mohla kompetentně posoudit tedy, která varianta je lepší.

Moderátor (Václav Moravec):
On i veřejný ochránce práv, někdejší ústavní soudce Pavel Varvařovský, kritizuje z pozice ombudsmana situaci v českém soudnictví. Říká, že tato situace ohrožuje právo na spravedlivý proces. Podle něj není přitom v nedostatku soudců.

Záznam Pavla Varvařovského:
Na jedné straně je velký počet žalob, na druhé straně je dostatečný počet soudců, domnívám se, hovořím-li o České republice, ale organizace práce, respektive soudní řízení není uzpůsobeno tak, aby ty věci šly, nechci říct rychle, ale aby bylo rozhodováno v rozumných dobách a to trvá a ty stížnosti obdobné jsou i před Evropským soudem pro lidská práva a týkají se zemí celého evropského společenství.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před časem Rádio Impuls slova veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského. Soudcovská unie varovala minulý týden, že převedení agendy sporů, které se týkají účtů za telefon z Českého telekomunikačního úřadu na soudy, dál zpomalí rozhodování i v ostatních řízeních, tedy převážně v těch civilních. Chápu to správně z reakce Ministerstva spravedlnosti, že se s vámi o této věci nehodlá bavit?

Host (Tomáš Lichovník):
Tak z úrovně výkonné moci už snad tento návrh přímo odešel, protože vláda už odsouhlasila návrh a měl by jít do Sněmovny, ale ještě nikdo s námi nemluvil o té věci.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale stále ještě může v rámci druhého, respektive třetího čtení závěrečného schvalování ten návrh doznat změn, tudíž nepočítáte s tím, že vládní koalice z toho návrhu, který vláda schválila, že ta agenda se z Českého telekomunikačního úřadu přesune na soudy, takže by se z toho ustupovalo?

Host (Tomáš Lichovník):
My se budeme snažit přesvědčit poslance, aby tento návrh novely zákona zamítli.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte konkrétnější představu, jak velké by mohlo být zpomalení? Protože ony jsou i různé lhůty pro projednávání ať už trestní či civilní agendy v jednotlivých regionech České republiky. Zatímco třeba u Okresního soudu ve Svitavách se na civilní věc čeká, řekněme, v řádu desítek dnů, tak v severních Čechách to jsou téměř dva roky.

Host (Tomáš Lichovník):
I víc.

Moderátor (Václav Moravec):
I víc?

Host (Tomáš Lichovník):
I víc. A právě ty spory, které se týkají poplatků za používání, řeknu, mobilních telefonů, protože to je asi nejpřesnější, tak ty by se nám zřejmě nejvíce kumulovaly zase u těch nejvíce postižených soudů. Čili zase by se nám nejvíce kumulovaly v severních Čechách, na severní Moravě, čili u těch nejzatíženějších by došlo k tomu, že by se ještě více zpomalila ta řízení. Velmi správně jste říkal třeba o soudu ve Svitavách, takových soudů je celá řada, byť ten svitavský je opravdu příkladný, ale na druhé straně máme soudy, kde se skutečně čeká na nařízení jednání až tři roky. Jak k tomu občan přijde, že žije v okrese, kde se čeká na nařízení jednání tři roky?

Host (Tomáš Lichovník):
Jak byste to jako Soudcovská unie, když chcete samosprávu, jak byste to řešili? To znamená, že existují soudy, které jsou logicky přetížené. Prezident republiky, který jmenuje soudce, tak říká, že není řešením to jmenovat další a další soudce a přidělovat je k těm nejvíce postiženým soudům. V případě civilní trestní agendy jsou to právě soudy na severu Čech a na severu Moravy.

Host (Tomáš Lichovník):
Ono těžko asi jiné řešení bude. Ono přece jenom jestliže někde byl 15-20 let neobsazený soud, nashromáždí se tam desítky tisíc nerozhodnutých věcí, tak nepostačí, jestliže ten soud naplním tak, aby zvládal běžnou agendu. Protože jestliže zvládá běžnou agendu, pořád mu tam zůstávají ty tisíce nebo desítky tisíc věcí. Čili takový soud je potřeba nejprve přeplnit, když to tak řeknu, soudci a odborným aparátem a teprve postupně, až budou zvládat ten nápor práce, který tam je, lze předpokládat, někteří odejdou do důchodu, někteří třeba odejdou i k jiným soudům…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno tuto základní věc stále Ministerstvo spravedlnosti nechápe?

Host (Tomáš Lichovník):
Já se domnívám, že tady chybí jakékoliv analýzy vůbec i struktury soudců, toho, kdy, kde půjdou soudci do důchodu, aby mohli být nahrazeni novými soudci nebo kde bych mohl případně dát více soudců, protože v budoucnu tedy odejdou do důchodu.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, to je tak velká improvizace v českém soudnictví? Přece máme Ministerstvo spravedlnosti, které si jako daňoví poplatníci platíme, vy říkáte, že neexistuje vůbec žádná analýza, žádné koncepční uvažování v justici?

Host (Tomáš Lichovník):
Koncepční uvažování v justici je takové, že se řeklo, že počet soudců na okresních a krajských soudech 2818, který je, tuším, z roku 2009, je konečný a nebude se na něm nic měnit. Bez ohledu na to, že od roku 2009 došlo k nárůstu věcí, které soudy projednávají v celé republice o 22 procent, a třeba na zmíněné severní Moravě o 41 procent. A nic. Nikde nikdo nepřibyl.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik soudců by to tedy vyřešilo?

Host (Tomáš Lichovník):
Nedá se říct jenom soudců, ani ty počty neznáme. Tady se jedná i o změnu organizace práce, o zjednodušení soudního řízení. Jenom pro ilustraci, jak u nás vypadá soudní řízení. Do roku 89 byl občanský soudní řád, čili za nějakých 26 let, byl změněn, tuším, pětkrát. Od roku 89 do letoška, jestli jsem dobře počítal, 131 krát. A když si to zprůměrujeme, tak to vychází, že občanský soudní řád, základní předpis v občanském soudním řízení, nám v nezměněné podobě platí v průměru dva měsíce v roce. S tím se přece nedá pracovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jsem citoval programové prohlášení vlády, tak už jsme slyšeli tu pasáž, že vláda chce prověřit efektivitu působnosti soudcovských rad jako orgánů soudcovské samosprávy a možnost jejich posílení. Zároveň ale víme, že s největší pravděpodobností se za této vlády nebude posilovat nezávislost soudcovských rad, respektive že soudní samospráva nebude tím cílovým efektem, který by justici postihl. Je to z toho důvodu, že jste se nedomluvili a že například předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová chtěla, aby v těch soudcovských radách měli majoritu právě soudci a nikoliv lidé mimo justici?

Host (Tomáš Lichovník):
My tady máme soudcovské rady na všech stupních soudů, ale to jsou poradní orgány, ve kterých jsou pouze soudci, nemají naprosto žádné pravomoci. Těžko tedy posuzovat jejich efektivitu, protože to je opravdu jen a jen poradní orgán. Usilujeme o to, aby tady vznikl představitel jakýsi soudní moci, právě ta Nejvyšší rada soudnictví a je pravda, že paní předsedkyně Iva Brožová jde v náročnosti na to, jak by takový orgán měl vypadat, trochu dále než ostatní. Ona je přesvědčena o tom, že tedy v takové radě by soudci měli tvořit většinu, ostatně to je názor, který Soudcovská unie zastávala, řekl bych, 20 let, a teprve po jednáních v širší justici a po jednáních i s výkonnou a zákonodárnou mocí jsme připustili, že by bylo možné tedy případně uvažovat i o jiném obsazení takovéto Nejvyšší rady soudnictví. Ale svalovat snad vinu za to, že nepokračuje to jednání o Nejvyšší radě soudnictví tak, jak bychom si představovali, na to, že jsme se nedomluvili uvnitř justice, to mi přijde jako zástupný problém. Ve Sněmovně…

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že politici tedy hledají zástupný problém a že Nejvyšší správní rada soudnictví je vlastně kvůli tomuto zástupnému problému mrtvá? Smiřujete se s tím, že vlastně Nejvyšší rada soudnictví nebude?

Host (Tomáš Lichovník):
My nechceme Nejvyšší radu soudnictví za každou cenu, my chceme, aby to byla taková rada, která by byla funkční, která by mohla nést odpovědnost a měla k tomu patřičné pravomoci.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale z těch dosavadních jednáních se ukazuje, že taková rada nebude.

Host (Tomáš Lichovník):
Pokud taková rada nebude, pak je otázkou, zda má smysl, aby vůbec nějaká rada byla.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď tomu ne zcela rozumím.

Host (Tomáš Lichovník):
Pokud by měla vzniknout rada, která by neměla žádné pravomoci, k čemu by taková rada byla? Jako opravdu tady dalo by se říct, že bychom tady…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, smiřujete se s tím, že do konce volebního období Nečasovy vlády a zbývají dva roky, bude pokračovat současný stav, protože se nedohodnete s mocí výkonnou?

Host (Tomáš Lichovník):
My budeme za Nejvyšší radu soudnictví bojovat stále. Bojujeme za ni přes 20 let, jsme zvyklí na případné neúspěchy a protože jsme přesvědčeni o tom, že to je ta správná cesta, tak to nevzdáme.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Host (Tomáš Lichovník):
Děkuji také a na shledanou.
 

13.06.2012

VIDEO: Jan Papež: Řecko přivítá letos o třetinu méně turistů!

Člen představenstva Asociace cestovních kanceláří Jan Papež mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls mimo jiné o cestování do Řecka.
11.06.2012

Tomáš Hudeček: Pražská koalice vede nejvážnější personální spor!

Náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o územním plánu hlavního města.
07.06.2012

VIDEO: Jan Švejnar: Evropa by měla změnit přístup k ekonomické krizi!

Profesor ekonomie, předseda dozorčího a výkonného výboru CERGE-EI Jan Švejnar mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své kandidatuře na prezidenta republiky.
06.06.2012

VIDEO: Pavel Horák: Hodnota IZIPu spadla jen na desítky miliónů!

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls například o končícím projektu IZIP.
05.06.2012

VIDEO: Tomáš Sokol: Rathovu taktiku obhajoby nechci komentovat

Advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Davida Ratha. Sám je obhájcem dalších dvou obviněných - Kateřiny Pancové a Petra Kotta.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.