VIDEO: Vojtěch Lukáš: Poslanci snad zákon o stavebním spoření ještě změní!

Publikováno: 28.05.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách ve stavebním spoření.

Moderátor (Václav Moravec):
Stavební spořitelny v České republice nemají příliš důvodů k radosti. Lidé si sice půjčují víc na bydlení, ale častěji sahají k hypotékám než k půjčkám u stavebních spořitelen. Navíc v Poslanecké sněmovně je změna zákona o stavebním spoření. Pokud ji Parlament schválí a podepíše prezident, pak začnou stavební spoření nabízet i banky. To logicky vadí předsedovi Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěchu Lukášovi:

Záznam Vojtěcha Lukáše:
Stavební spořitelny zůstanou-li stavebními spořitelnami, mohou poskytovat stavební spoření de facto ve smyslu stávajících podmínek, čili s určitými investičními omezeními, kdežto universální banky a v tom je ten zásadní rozdíl, by mohly s uspořenými prostředky zcela volně nakládat. A tady je ten zásadní problém, tady je narušena ta bezpečnost toho systému stavebního spoření.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo 17. dubna Rádio Impuls slova předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěcha Lukáše. Stavební spořitelna Modrá pyramida mění i pod vlivem plánovaných změn ve stavebním spoření svůj obchodní model. Chce prý poskytovat komplexnější finanční poradenství včetně nabídky dalších produktů, jako jsou investice do podílových fondů, další bankovní produkty nebo i penzijní připojištění od mateřské Komerční banky. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech, pozvání přijal předseda Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš. Vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

Host (Vojtěch Lukáš):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Nakolik podle vás, pane předsedo, sousloví úpadek obliby nejlépe vystihuje situaci stavebních spořitelen v Česku?

Host (Vojtěch Lukáš):
Tak já bych neřekl, že se jedná o úpadek obliby. Jedná se spíše o určitý úbytek počtu klientů. Ten je zaprvé způsoben tím a stavební spořitelny to předpokládaly, velkým boomem v roce 2003 při změnách podmínek stavebního spoření a v současné době postupně ti klienti jako odcházejí. To zaprvé. Zadruhé samozřejmě v současné době, kdy se velmi často hovoří o změnách podmínek ve stavebním spoření, řada klientů znejistí a neví, zda má do tohoto systému vstoupit, zda tam má jako investovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Ten obrat úpadek obliby jsem použil proto, že stavební spořitelny už poskytují menší objem peněz na bydlení, než například hypotéky. Řeč čísel je jasná – zatímco na hypotékách si letos lidé půjčili za první čtvrtletí bezmála 30 miliard korun, od stavebních spořitelen to bylo jen 10 miliard korun. Budete si stěžovat právě na ty vnější vlivy nebo přiznáte, že je problém i v úročení u stavebních spořitelen a že zkrátka hypotéky jsou pro lidi výhodnější?

Host (Vojtěch Lukáš):
Tak těch vlivů je tam několik. V současné době, kdy už delší dobu existuje nízká úroveň úrokových sazeb, tak některé banky, respektive hypoteční banky mohou nabízet výhodněji úročené úvěry než stavební spořitelny, poněvadž universální banky, hypoteční banky čerpají zdroje za tržních podmínek, kdežto stavební spořitelny využívají vkladů svých klientů, které jsou zase úročeny dlouhodobě za stabilní úrokovou sazbu.

Moderátor (Václav Moravec):
Co možná námitka ale, že byste ještě mohli být daleko konkurenceschopnější a že byste mohli být flexibilnější a tím by ten poměr hypotéky 30 miliard versus úvěry od stavebních spořitelen 10 miliard, tím by poměr mohl být lepší?

Host (Vojtěch Lukáš):
Tady je třeba si ovšem uvědomit, že co se týká objemu, tak vždycky hypoteční banky poskytovaly větší objemy než stavební spořitelny, ovšem v počtech úvěrů je to o něčem jiném, tam je ten poměr obrácený. Je třeba si uvědomit, že hypoteční banka nabízí úvěry řádově od 800 tisíc nahoru, kdežto ten největší počet a objem úvěrů, které poskytují stavební spořitelny, to je řádově mezi 50-500 tisíci korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno ten poměr, který jsem zmiňoval, vám nedělá tak velké starosti?

Host (Vojtěch Lukáš):
To nám nedělá tak velké starosti, nikoliv.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak využívají stavební spoření včetně možných úvěrů od stavebních spořitelen respondenti naší ankety? Tady jsou odpovědi, které Rádio Impuls zaznamenalo v našich ulicích:

Anketa:
No využívám hodně let, protože se mi tak akorát úspory a nějaké úroky, kdežto já už jsem tam 15 let.

Ne, nevyužívala, no protože to nepotřebuji.

Využívám, samozřejmě.

Ne, nikdy.

Tak já jsem to měl ještě podle starých regulí, takže no, vyplatilo, no, já nevím, myslím si, že to není nic zvláštního.

Ne, protože ho ještě nepotřebuji.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls názory několika respondentů v pražských ulicích. Podle makléřů jsou stagnující úvěry stavebních spořitelen důsledkem toho, že mnozí jejich klienti přecházejí k hypotečním bankám. Využijí období nové fixace překlenovacího úvěru a ten splatí hypotékou, kterou získávají výhodněji. Podle předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěcha Lukáše je ten odliv i od vás, když se podíváte na tuto možnost, že klienti přejdou k hypotečním bankám, protože využijí období nové fixace překlenovacího úvěru, který pak tedy splatí onou hypotékou? Je to velký odliv na počty?

Host (Vojtěch Lukáš):
Toto neplatí pouze pro stavební spořitelny, tyto odlivy a přesuny platí i mezi jednotlivými bankami a hypotečními bankami navzájem. Zhruba jedna třetina všech úvěrů, které se deklarují jako nově poskytnuté, nejsou nově poskytnuté úvěry, ale jsou to refinancované úvěry jinou bankou. Klient tady samozřejmě jako využívá určité nabídky, využívá i nabídek některých bank na kumulaci, na sjednocení řady úvěrů do jednoho úvěru za určitých výhodnějších podmínek. Čili tento trend pozorují i stavební spořitelny. Nicméně…

Moderátor (Václav Moravec):
Je ten trend vzrůstající, když mluvíte o těch vnějších faktorech, jako je…

Host (Vojtěch Lukáš):
Stagnující.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže není to tak, že když upozorňujete na ty vnější vlivy, jako je znejistění klientů celého systému stavebního spoření kvůli novele, která v polovině dubna prošla vládou a která je teď v Poslanecké sněmovně, takže by ty přelivy byly vyšší?

Host (Vojtěch Lukáš):
Ne, ne, ne, to rozhodně ta korelace tady není.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak do budoucna právě v souvislosti s tím současným stavem systému stavebního spoření budou stavební spořitelny, řekněme, ještě konkurenceschopnější? Jsou schopny tlačit na další snižování svého úročení?

Host (Vojtěch Lukáš):
Ono to váže na to, co jsem již řekl. Stavební spořitelny poskytují vlastně úvěry za dlouhodobě stabilních sazeb, poněvadž součástí stavebního spoření nejsou pouze úvěry, ale je to i to období vkladů. A jestliže teda úrokové sazby z vkladů dlouhodobě stabilně se drží zhruba na úrovni dvou procent, tak samozřejmě v současné době, kdy ta úroveň úrokových sazeb je pod tato dvě procenta, tak není pro stavební spoření příliš jako výhodné. Na druhou stranu je třeba si uvědomit situaci, která byla zhruba ještě před třemi, čtyřmi roky a která samozřejmě může nastat jako i v budoucnu, kdy tyto úrokové sazby u stavebních spořitelen zůstanou na stejné úrovni, kdežto klasické banky, které se řídí tržními podmínkami, tak budou nuceny úrokové sazby zvyšovat. Čili nelze toto hodnotit z hlediska momentálního stavu, ale je třeba to hodnotit z dlouhodobého hlediska.

Moderátor (Václav Moravec):
Podíváme-li se na číslo celkové sumy naspořené lidmi u stavebních spořitelen, tak je to zhruba 430 miliard korun, je to tak?

Host (Vojtěch Lukáš):
Ano, je to zhruba 433,5 miliard korun.

Moderátor (Václav Moravec):
A viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík v rozhovoru pro Hospodářské noviny konstatoval, že stamiliardy korun, právě těch zhruba 433 miliard korun na účtech stavebních spořitelen, které je možné rychle vybrat, jsou podle něj jako viceguvernéra zásadním rizikem. O čem jste přemýšlel, když jste četl rozhovor Vladimíra Tomšíka v Hospodářských novinách toho 23. dubna?

Host (Vojtěch Lukáš):
Když jsem si přečetl tento rozhovor, tak jsem byl poměrně velmi překvapen, poněvadž vezmu-li si veškeré roční zprávy České národní banky, tak v žádné z těchto zpráv takovéto riziko tak, jak ho vyjádřil pan viceguvernér Tomšík, není nikdy konstatováno.

Moderátor (Václav Moravec):
A neukazuje se, že to je nové riziko právě v souvislosti s tou novelou zákona, o níž se ještě budeme bavit a která je teď v Poslanecké sněmovně? Protože Vladimír Tomšík v tom zmiňovaném rozhovoru pro Hospodářské noviny 23. dubna konstatoval, že Česká národní banka se snaží vás jako stavební spořitelny přimět k rozložení rizik. Máte takové informace, že by ať už vaši členové nebo přímo vaše asociace byla pod tlakem centrální banky, abyste udělali kroky k rozložení rizik?

Host (Vojtěch Lukáš):
V žádném případě, vztahy stavebních spořitelen s Českou národní bankou jsou dlouhodobě stabilní a my jsme nezaznamenali nijaký zvýšený tlak. On k němu ani není důvod, poněvadž to riziko, na které upozorňuje pan viceguvernér Tomšík, to je běžné riziko podnikání stavebních spořitelen. On poukazuje na to, že po vázací lhůtě šesti let de facto se vklady klientů stávají (jako na viděnou) a existuje tady teoretická možnost, že klient tyto vklady vybere. Nicméně je třeba se podívat na praktickou stránku průběhu stavebního spoření, to znamená pravidelný příliv a pravidelný odliv těchto zdrojů, takže víceméně stav všech likvidních prostředků, které má stavební spořitelna k dispozici, je dlouhodobě buďto stabilní nebo má mírně vzrůstající trend.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno podle vás v té kratší perspektivě, dejme tomu jednoho roku, nehrozí, že by lidé vybrali hotovost u stavebních spořitelen a že by došlo tedy k odsunu, řekněme, možná poloviny likvidity, nějakých 200 miliard korun?

Host (Vojtěch Lukáš):
Lidé k tomu v žádném případě nemají důvod, to by se musely naprosto fatálním způsobem změnit podmínky stavebního spoření, mohl by to být nějaký neuvážený státní zásah a to není podle mého názoru vůbec téma dne.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak si tedy mám interpretovat, že vstoupím do vaší řeči ještě, jak si mám interpretovat slova viceguvernéra centrální banky Vladimíra Tomšíka v těch Hospodářských novinách ze 23. dubna, když říká, hlavní důvod, proč transformaci systému stavebního spoření plně podporujeme, rozumějme Česká národní banka, je to, že v tomto sektoru existuje potenciální nestabilita. Konec citátu.

Host (Vojtěch Lukáš):
Tato potenciální nestabilita, já s tím nemohu souhlasit, poněvadž jak říkám, toto je běžný průvodní jev stavebního spoření a já bych upozornil na to, o čem již pan viceguvernér bohužel nehovořil, že všeobecné obchodní podmínky, které má každá stavební spořitelna, tak zakotvují řadu nástrojů, které v případě nějakého krizového nepředvídaného vývoje dávají stavebním spořitelnám možnost, jak toto nebezpečí odlivu likvidity pozastavit.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké kroky to tedy jsou, respektive jaké pojistky? Protože on Vladimír Tomšík mluví o tom, že když se změní ekonomická situace, začnou růst úrokové sazby a když si klienti najdou atraktivnější podmínky zhodnocení, tak mohou do tří měsíců dvě třetiny všech prostředků převést?

Host (Vojtěch Lukáš):
Ano, to jsou tyto prostředky po takzvané vázací lhůtě. Stavební spořitelna kdyby měla problémy s likviditou, tak začne omezovat poskytování překlenovacích úvěrů. Je třeba si uvědomit, že překlenovací úvěry, to jsou ty, které jsou víceméně pro stavební spořitelnu dobrovolné, nicméně životně velmi důležité, protože stavební spořitelna nemá jiné možnosti, než umisťovat prostředky zejména teda do úvěrů, případně do státních dluhopisů…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno ale je tady to riziko, když se změní ekonomické podmínky, například začnou růst úrokové sazby, což je asi teď v době ekonomické krize málo pravděpodobné nebo ekonomické recese dejme tomu, tak by bylo možné, že z toho vašeho objemu peněz, které máte jako stavební spořitelny na účtu, takže dejme tomu, počítám-li správně, tak nějakých 300 milionů se může v krátké době jednoho roku přesunout?

Host (Vojtěch Lukáš):
Ono to může být právě naopak. Jakmile začnou na trhu růst úrokové sazby, tak právě při té stabilitě stavebních spořitelen řada klientů bude využívat prostředky, které jsou ve stavebních spořitelnách k dispozici pro úvěrování. Kdyby hrozil odliv prostředků na vkladech, čistě vkladových prostředků, tak samozřejmě stavební spořitelna má vždycky možnost srovnat, navýšit úrokové sazby z vkladů tak, aby tyto vklady zůstaly ve stavebních spořitelnách stabilní.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík podle vás neví, o čem mluví?

Host (Vojtěch Lukáš):
Já bych to takto v žádném případě neformuloval, ale domnívám, se že ne zcela dobře byly analyzovány podmínky tak, jak stavební spořitelny běžně fungují.

Moderátor (Václav Moravec):
Rizikovým sektorem tedy nejsou?

Host (Vojtěch Lukáš):
To v žádném případě.

Moderátor (Václav Moravec):
Cituji vaše slova: Nevylučujeme, že dojde k arbitrážím. Tak tato slova jste pronesl před necelými dvěma měsíci v rozhovoru pro týdeník Profit a to v souvislosti s už zmiňovanou novelou zákona o stavebním spoření, která je teď v Poslanecké sněmovně. Předpokládám, ruku na srdce, pane předsedo, že slovo arbitráž používáte jako součást lobbingu vůči poslancům i vůči veřejnosti?

Host (Vojtěch Lukáš):
Není to skutečně jenom slovo, je to součást lobbingu. Já jsem tím upozornil na potenciální nebezpečí, které si v žádném případě nepřeji, ale bude-li novela přijata, tak určité podmínky pro podání možná úspěšné arbitráže, výsledek já nikdy nemohu předjímat, tady jsou.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste opravdu rozhodnuti podat takový návrh, jestliže ta novela projde v tom vládním znění v Poslanecké sněmovně i v Senátu?

Host (Vojtěch Lukáš):
To není otázka na předsedu Asociace, arbitráž by mohl podat pouze majitel stavební spořitelny…

Moderátor (Václav Moravec):
To logicky vaši členové. A vy máte opravdu takové informace od vašich členů, že to riziko arbitráží, respektive podání takových návrhů je poměrně velké? Protože tady v Česku když se mění nějaký zákon nebo podmínky, tak ti, kteří jsou regulováni daným zákonem, tak vždy začnou křičet buď o napadení onoho zákona k Ústavnímu soud nebo o právě arbitráži. Proto se na to ptám, že to je součást politického a lobbistického folkloru v Česku.

Host (Vojtěch Lukáš):
Já jsem v onom zmíněném rozhovoru zároveň řekl, že se bude jednat o strategické rozhodnutí akcionářů. To, na co jsem narážel, to vyplývá z toho, že stavební spořitelny mají také jako investora německé akcionáře a například německá stavební spořitelna, ta v žádném případě z německého zákona nemůže vlastnit podíly v jiné instituci než stavební spořitelně, čili nikoliv v bance. Čili teoreticky kdyby došlo k tomu, že stavební spořitelna by se z konkurenčních důvodů vlivem zákona musela transformovat na banku, tak tato stavební spořitelna, tento zahraniční investor by de facto o ty své podíly přišel. A tady je právě založeno to teoreticky možné riziko arbitráže. Já bych jenom…

Moderátor (Václav Moravec):
Prakticky byste ho označil za jak velké?

Host (Vojtěch Lukáš):
Velmi těžko se k tomu vyjádřit. Jak jsem znovu řekl, je to strategické rozhodnutí a uvažování akcionářů a zatím stále ještě nevíme, jak zákon bude v konečné podobě vypadat.  

Ono je velmi pravděpodobné, že bude v té podobě vládní, nebo myslíte si, že dojde k výrazné ať už poslanecké či senátorské iniciativě, která bude do toho vládního návrhu sahat takříkajíc?

Host (Vojtěch Lukáš):
Já bych chtěl být optimista a velmi rád bych předpokládal, že poslanci se zamyslí nad celým zákonem a pozměňovacím návrhem změní nerovné podmínky, které zákon nastavuje pro jednotlivé poskytovatele stavebního spoření.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste už oslovili nějaké poslance, kteří by vám mohli tu vládní novelu zjemnit, jako Asociace?

Host (Vojtěch Lukáš):
Já nevím, jestli jednotlivé stavební spořitelny vyvinuly v tomto ohledu nějakou iniciativu, ale samozřejmě, že se k těmto krokům jako Asociace chystáme.

Moderátor (Václav Moravec):
Které kroky to budou, v čem budete chtít tu novelu zjemnit?

Host (Vojtěch Lukáš):
My budeme chtít, aby se srovnaly podmínky pro poskytovatele stavebního spoření, to znamená jak pro klasické banky, tak pro stavební spořitelny. Protože zákon, podmínky poskytování stavebního spoření pro stavební spoření by měly zůstat de facto stejné, čili aby zůstal uzavřený systém, kdežto klasické banky budou moci volně nakládat s prostředky klientů. Čili jinými slovy toto už potom nebude stavební spoření, to bude spíše nějaký spořící produkt na bydlení se státním příspěvkem. A je třeba si uvědomit, že tento produkt tak, jak je koncipován v návrhu zákona, bude plně podléhat tržním vlivům.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno máte tedy skupinu poslanců nebo oslovíte nějakou skupinu poslanců, která dá při projednávání v druhém, třetím čtení ony pozměňovací návrhy, aby se ty podmínky zrovnoprávnily z vašeho pohledu?

Host (Vojtěch Lukáš):
Já nevím, jestli nějakou takovou skupinu poslanců najdeme, ale my zcela jistě budeme napříč politickým spektrem s poslanci se snažit hovořit.

Moderátor (Václav Moravec):
Ono stavební spoření budou moci od roku 2015, pokud vládní novela projde, tak nabízet i banky a to za odlišných podmínek, než mají nynější stavební spořitelny. Návrh zákona v dubnu prošel ve vládě, systém státní podpory ani její výše se podle té předlohy měnit nemají. Teď je maximální podpora státu dvě tisícovky ročně. Tady jsou slova ministra financí Miroslava Kalouska:

Záznam Miroslava Kalouska:
Současně ten účel se rozšiřuje kromě pořízení či úpravy vlastního bydlení, také na účel spoření na vlastní stáří, popřípadě na účel spoření na vlastní studium.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v polovině dubna Rádio Impuls slova českého ministra financí Miroslava Kalouska. Návrh novely zákona z dílny Ministerstva financí ale počítá se zavedením účelového využití státního příspěvku ke stavebnímu spoření. Lidé ho budou moci používat na bytové účely, úhradu školného nebo na důchod a tyto změny mají platit od roku 2014 pro všechny smlouvy, včetně těch dřív uzavřených. Pokud by měl předseda Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš, který je dnes hostem Rádia Impuls, říci, zda očekává výraznou transformaci stavebních spořitelen do, dejme tomu, finančních poradců nebo takových institucí, protože jsme se dozvěděli, že například stavební spořitelna Modrá pyramida mění i pod vlivem těch plánovaných změn ve stavebním spoření svůj obchodní model?

Host (Vojtěch Lukáš):
Já nemohu hovořit za jednotlivé stavební spořitelny, jak se po změně zákona budou chovat, ale k vašem zmíněnému modelu té Modré pyramidy, tady si je třeba uvědomit, že stavební spořitelny disponují poměrně širokou sítí poradců a tato široká síť poradců je v současné době ve větší míře než dříve využívána mateřskými bankami pro nabídku produktů právě té mateřské banky. Čili nedá se říci, že to je podnikání stavební spořitelny, k tomu stavební spořitelna nemá zatím žádnou licenci, ovšem je to využití těchto spolupracovníků stavebních spořitelen pro prodej podstatně širší palety produktů.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale pokud se nemýlím, tak vám vlastně ta budoucí situace a změny zákona, možností, které můžete, tak vám vlastně umožní vstoupit i do systému penzí, dejme tomu, když se na to podívám? To znamená, na straně jedné vám tady vznikne konkurence ostatními bankovními ústavy, které budou moci nabízet stavební spoření, ale zároveň vy můžete vstoupit do penzijního systému?

Host (Vojtěch Lukáš):
No není tomu tak docela, nicméně stavební spořitelny již dlouhodobě navrhují, aby byly poměrně úžeji propojeny s právě připravovanou penzijní reformou. Já jako předseda Asociace bych si velmi přál, kdyby stavební spořitelny byly prohlášeny jako součást penzijní reformy. Ona ta nová novela, která je teď v Poslanecké sněmovně, tak částečně toto řeší, protože říká, že klient vlastně svoje prostředky, jestliže je nevyužije jako na bydlení, aby mu zůstal zachován nárok na státní podporu, tak může převést na doplňkové penzijní spoření. My bychom to velmi rádi doplnili o to, aby se klient sám rozhodl, aby bylo na klientovi, zda ponechá ty prostředky u stavební spořitelny minimálně do doby svého vzniku nároku na důchod a potom s nimi hospodařil tak, jak jsou nastavena nebo budou nastavena pravidla pro doplňkové penzijní spoření.

Moderátor (Václav Moravec):
Což by znamenalo, že by se musela prosadit změna zákona, o níž teďka mluvíte a za kterou budete lobbovat?

Host (Vojtěch Lukáš):
Ano, samozřejmě toto by byla jedna z možností a domníváme se, že toto by bylo skutečně proklientské řešení.

Moderátor (Václav Moravec):
A brali byste to jako dostatečnou kompenzaci za tolik kritizovanou novelu zákona o stavebním spoření, která je teď v dolní komoře českého parlamentu?

Host (Vojtěch Lukáš):
Nebyla by to dostatečná kompenzace, protože dokud nebudou nastaveny jednotné podmínky pro poskytování jednoho produktu pro všechny poskytovatele, tak se nedomníváme, že je to férové podnikání.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje dnešní host Impulsů, kterým byl předseda Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš. Děkuji za váš čas a za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Host (Vojtěch Lukáš):
Já děkuji za pozvání, na shledanou.
 

27.02.2014

VIDEO: Helena Bezděk Fraňková: Sledování filmů se mění

Šéfka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o investičních pobídkách pro filmaře.
26.02.2014

Ivo Bystřičan: Dokument o dálnici D8 je pro lidi aktivizující!

Dokumentarista Ivo Bystřičan mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém časosběrném filmu Dál nic o stavbě dálnice D8.
24.02.2014

Robert Šlachta: Do 14 dnů padnou obžaloby v kauze Opencard!

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nových případech.
20.02.2014

VIDEO: Pavel Telička: Sankce vůči Ukrajině přišly pozdě

Bývalý eurokomisař Pavel Telička mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci na Ukrajině.
20.02.2014

Bohuslav Sobotka: Argumentů proti návštěvě Janukovyče v Česku přibývá!

Premiér ČR Bohuslav Sobotka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci na Ukrajině.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.