VIDEO: Vlastimil Picek: Jméno mého nástupce bude během července!

Publikováno: 09.05.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Náčelník Generálního štábu Armády ČR Vlastimil Picek mluvil o v rozhovoru pro Rádio Impuls o zahraničních misích nebo o svém odchodu z čela štábu.

Moderátor (Václav Moravec):
Škrty ve státní pokladně se výrazně dotýkají i armády. Podle ministra obrany Alexandra Vondry jsou peníze v rozpočtovém výhledu na léta 2013 a 2014 pro armádu, citujme: nepřijatelné. Tady jsou slova ministra obrany Alexandra Vondry, která pronesl před měsícem:

Záznam Alexandra Vondry:
My jsme si to modelovali a pokud bychom tato čísla výhledu tak, jak byla obsažena v té příloze k rozpočtu na letošní rok, tak pokud tato čísla pro výhled 2013-2014 by měla být realitou, tak je to konec, tak armáda není schopna plnit ani své základní ústavní úkoly.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před měsícem Rádio Impuls slova českého ministra obrany Alexandra Vondry. Podle výhledu by měla obrana dostat příští rok necelých 39 miliard korun a následující rok, tedy v roce 2014, něco málo přes 35 miliard. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Pozvání přijal náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Vlastimil Picek. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane generále.

Host (Vlastimil Picek):
Dobrý podvečer.

Moderátor (Václav Moravec):
Po zhruba pěti letech v čele české armády se pomalu ale jistě blíží konec vašeho mandátu v pozici náčelníka Generálního štábu. Pane generále, jak často se přistihnete teď v těch posledních týdnech a měsících při tom, že použijete sousloví stříhám metr?

Host (Vlastimil Picek):
Tak metr, prakticky ho nestříhám, ale připravuji se samozřejmě na konec své vojenské kariéry. Mě to vychází ze služebního zákona, já oficiálně bych mohl odejít v říjnu letošního roku přímo do starobního důchodu. Nepředpokládám tedy, že půjdu do starobního důchodu.

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím se píše, že se chystáte do diplomatických služeb, je to pravda?

Host (Vlastimil Picek):
Já myslím, že to je předčasná spekulace. Co konkrétně budu dělat v dalším období, to se ještě uvidí. Ale připravuje se opravdu toto střídání a předpokládám, že proběhne v průběhu letních měsíců.

Moderátor (Václav Moravec):
Letních měsíců, to znamená, že v září a v říjnu už bude váš nástupce?

Host (Vlastimil Picek):
Já si myslím, že můj nástupce bude už v průběhu měsíce července.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak brzo?

Host (Vlastimil Picek):
Tak brzo.

Moderátor (Václav Moravec):
A už konzultujete s někým? Protože náčelníka Generálního štábu jmenuje prezident republiky. Už jste byl dotazován a konzultuje se s vámi jméno vašeho nástupce?

Host (Vlastimil Picek):
Tak samozřejmě bylo by špatné, kdyby se tak nedělo. Jméno mého nástupce, který připadá v úvahu, samozřejmě se konzultuje, ale nechme to na povolanějších, oni si s tím budou vědět rady.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď mluvíte o prezidentu republiky?

Host (Vlastimil Picek):
Nejenom o prezidentu republiky, protože z hlediska zákona náčelníka Generálního štábu navrhuje ministr obrany, musí to projít vládou České republiky a samozřejmě předseda vlády žádá prezidenta republiky o jmenování náčelníka Generálního štábu.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, během léta počítáte s tím, že budete takříkajíc předávat funkci?

Host (Vlastimil Picek):
Ano, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste se ujímal vy pozice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, což bylo v březnu roku 2007, tak jste tvrdil, že nechcete vládnout, cituji: jen tvrdou rukou. A dodal jste, znovu citátu: něco na půl, cukr a bič, i tak se to dá říci. Konec citátu. Ve kterých okamžicích jste měl v těch uplynulých víc než pěti letech spíš používat bič než cukr?

Host (Vlastimil Picek):
A tak za tu pětiletou kariéru jsou chvíle, kdy člověk by měl asi více použít ten bič. Já jsem docela klidný člověk, takže snažím se všechno řešit klidnou cestou a spíše domluvou.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste tedy spíš cukroval a přitom v některých momentech, a můžete zmínit nějaký okamžik?

Host (Vlastimil Picek):
A tak já bych nechtěl řešit vnitřní záležitosti Armády České republiky, ale možná, že jsem v některých okamžicích opravdu měl přitvrdit.

Moderátor (Václav Moravec):
Třeba při jednání o rozpočtu. Když jsem se díval na ta čísla, vy jste se ujímal pozice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, když armáda měla rozpočet 54 miliardy korun. Letos jste na zhruba 43 miliardách, respektive 42, pokud přijdete o tu miliardu kvůli rozpočtovému škrtu, což je velmi pravděpodobné. Neměl být tam použit bič?

Host (Vlastimil Picek):
Tak já samozřejmě nemůžu používat bič na záležitosti, které sám osobně přímo nemůžu ovlivnit. O tom rozhoduje vláda, vláda je odpovědná za obranu této republiky a za Armádu České republiky. Já bych chtěl říci, že opravdu je to kolem deseti miliard korun českých, je to poměrně velká suma za to období. My jsme udělali spousty, spousty opatření, abychom zefektivnili činnost Armády České republiky. V řadě věcí si myslím, že se nám to povedlo. Ale tak, jak říkal ministr obrany, nejde už klesnout pod určitou částku.

Moderátor (Václav Moravec):
Kde ta hranice vlastně je? Je to částka pod 40 miliardami korun? Protože jste vlastně v podobné pozici jako šéf policie, rozumějme policejní prezident Petr Lessy nebo šéf hasičů?

Host (Vlastimil Picek):
Já myslím, že je otázka jiná. Tady je otázka, jakou má mít Česká republika armádu a podle toho jaké úkoly má plnit, jaké má plnit politicko-vojenské ambice. A podle toho by měl resort obrany dostat patřičnou částku.

Moderátor (Václav Moravec):
Až budete předávat v červnu, respektive v červenci svůj úřad a funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky svému nástupci, tak co budete považovat za tu výhodu, na kterou takříkajíc budete pyšný, s tím, že předáváte armádu i po všech těch škrtech, víc než desetimiliardových škrtech v uplynulých pěti letech, v lepším stavu, než v jakém jste ji dostal?

Host (Vlastimil Picek):
Tak armáda byla v dobré kondici, já nemohu říci, že jsem armádu převzal ve špatné kondici, to nechci říci, ale když to budu moci takhle dále hodnotit, tak řada věcí se mi samozřejmě povedla udělat. Snížil jsem například počet úřednických míst, vytvořili jsme dva lehké motorizované prapory, vytvořili jsme ty svaly Armády České republiky, zvýšilo se procento nasaditelnosti Armády České republiky nad deklarovaný rámec, který máme v Alianci. Máme až 62 procent. Podařilo se nám zvýšit ta procenta nasaditelnosti a udržitelnosti. Takže já si myslím…

Moderátor (Václav Moravec):
To považujete za ten největší úspěch, když se podíváte na druhou stranu, na ten desetimiliardový škrt v uplynulých pěti letech?

Host (Vlastimil Picek):
I přesto, že tyto finanční prostředky se snižovaly, já toto považuji za velký klad. Samozřejmě ten výčet, co se všechno povedlo, by byl dlouhý, ale když bych měl opravdu něco vyzvednout, tak máme poměrně velký počet, velký kontingent našich vojáků v zahraničních operacích, ti nám odvádějí perfektní práci a já bych jim touto formou chtěl za toto poděkovat. Co se nám velice podařilo a samozřejmě není to jenom moje zásluha, ale třeba u pozemního vojska se nám podařilo mít novou moderní techniku, ať kolové obrněné transportéry, tak lehká obrněná vozidla, byl tam projekt Tatra, i když ten musím říct, že už byl zahájen před mým nástupem. Dále jsme poměrně hodně udělali pro vlastního vojáka, máme nové zbraně osobní, a jsou další a další věci. Co bych ještě chtěl…

Moderátor (Václav Moravec):
Když tedy ale vstoupím do vaší řeči, vy jste také mluvil o ženách. Když jste se ujímal pozice náčelníka Generálního štábu v březnu roku 2007, tak jste konstatoval, že právě ženy mají v armádě své místo a ještě jste dodal:

Host (Vlastimil Picek):
Ze své bývalé funkce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsem také řešil problematiku žen u Hradní stráže. U Hradní stráže v poslední době byl docela velký počet žen a byly i dokonce u vlastních strážních praporů, vykonávaly veškerou strážní službu tak, jako ostatní chlapi a osvědčily se velice dobře. Naopak si myslím, že v mnoha věcech dosahovaly lepších výsledků než muži.

Moderátor (Václav Moravec):
Tato slova pronesl 14. března roku 2007 v rozhovoru pro ČTK náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Vlastimil Picek, když se ujímal pozice šéfa armády. Zvýšil jste i procento žen v armádě, pane generále?

Host (Vlastimil Picek):
Já myslím, že tam nějaké desetinky procenta jsou, v současné době máme více jak 12 procent žen v Armádě České republiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to hodně nebo málo, když se podíváte na srovnání?

Host (Vlastimil Picek):
Já si myslím, že to je takový standardní průměr, reálně máme přes tři tisíce žen. Takže je to opravdu poměrně slušné číslo. A ženy a to platí to, co jsem řekl i před těmi několika lety, ženy v řadě věcí plní úkoly lépe než muži.

Moderátor (Václav Moravec):
Otázky, které přicházely v průběhu dne i od posluchačů, například jedna se právě týká těch početních stavů v rámci Armády České republiky. Proč má Armáda České republiky asi pětinásobně víc vojenských policistů než srovnatelné armády a není třeba vojenská policie tou složkou armády, kde se ještě může šetřit v těch početních stavech?

Host (Vlastimil Picek):
Já si myslím, že co se týká vojenské policie, vojenská policie byla budována tak, jak byla. V současné době také se provádí určitá revize organizačních struktur této vojenské policie a já si myslím, že to bude narovnáno. Jinak já bych v žádném případě nepodceňoval práci vojenských policistů, i když nejsou v mé přímé podřízenosti, ale v řadě věcí opravdu pracují ve prospěch Armády České republiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka, je pravdivé a propos, pokud se bude ten rozpočet snižovat, jak bylo řečeno, v roce příštím na nějakých necelých 39 miliard korun a v roce 2014 na necelých 36 miliard korun, že byste museli propustit až pět tisíc vojáků?

Host (Vlastimil Picek):
Já myslím, že toto číslo je velmi zavádějící. My v současné době intenzivně pracujeme na revizi nejenom makrostruktur, ale i na revizi mikrostruktur útvarů jak pozemního vojska, tak vzdušných sil, ale především na revizi mikrostruktur podpůrných prvků, jako je logistika, zdravotnictví. A bylo by předčasné v současné době vynášet nějaký soud. Já bych chtěl podtrhnout jednu věc, že my tyto návrhy, tyto varianty, i třeba krizové varianty zpracujeme, tyto materiály předáme na Ministerstvo obrany a musí rozhodnout…

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy budou? Budou dříve než v polovině roku? Jak jste daleko s jejich přípravou?

Host (Vlastimil Picek):
Co se týká vlastní přípravy, my předpokládáme, že budou připraveny do poloviny tohoto roku. Já se na tom ještě v závěru své vojenské kariéry budu velmi intenzivně zabývat a chci říct, že veškeré tyto materiály musí projít schválením vlády, protože vláda České republiky schvaluje nejenom počet Armády České republiky, ale také organizační strukturu.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte nějaký minimální, když jsme slyšeli v neděli od policejního prezidenta Petra Lessyho, že jeho minimální početní stav, se kterým jde na vládu a žádá vládu o číslo 40.300 policistů v České republice plus zhruba tisícovka, která je ve školách, tak s jakým číslem, minimálním číslem pracujete vy?

Host (Vlastimil Picek):
Zase se nedá říct úplně přesné číslo, protože v současné době my máme jasně stanovené politicko vojenské ambice. Na tyto ambice máme postavenou organizační strukturu. Pokud někdo změní, sníží tyto ambice, můžeme se bavit i o nižších počtech.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké je minimální číslo pro tu současnou vojenskou ambici České republiky?

Host (Vlastimil Picek):
Tak pro tu současnou ambici toto číslo osciluje, to, co jsme spočítali, bylo kolem 24 tisíc.

Moderátor (Václav Moravec):
A v to v současnosti máte?

Host (Vlastimil Picek):
V současné době vyplácí resort Ministerstva obrany více jak 31 tisíc osob, jak vojáků, tak občanských zaměstnanců.

Moderátor (Václav Moravec):
A když to vezmete jenom u vojáků? Protože předpokládám, že 24 tisíc jsou jenom vojáci.

Host (Vlastimil Picek):
Víte co, musíme také oddělit jednu věc. Já nevelím všem vojákům. Mimo moji strukturu je jak vojenská policie, tak vojenské zpravodajství. Bylo by to asi zavádějící, kdybych řekl nějaké konkrétní číslo.

Moderátor (Václav Moravec):
Několik posluchačů právě v odkazu na článek deníku Právo, který vyšel před několika dny, se ptá, zda opravdu situace Armády České republiky je tak vážná, že vládní letka, jejíž provoz právě zajišťuje Armáda České republiky, také prochází úsporami a může se stát, že by třeba kvůli opravám vlastně ony vládní letouny nelétaly? Je to reálné?

Host (Vlastimil Picek):
Tak samozřejmě zvláště u letecké techniky je velmi důležité dodržovat v první řadě bezpečnost. A ta bezpečnost vychází z jednoho prostého důvodu. Letoun pokud má nalétán určitý počet hodin, tak musí projít předepsanými prácemi nebo musí projít vyšším stupněm opravy, v závěru generální opravou. A samozřejmě my na některé typy letounů, na některá trupová čísla finanční prostředky prostě nemáme.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže se může stát, že by zůstala obě ta vládní letadla, že by zůstala na zemi?

Host (Vlastimil Picek):
Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. My nemáme konkrétně vládní letadla. Základna dopravního letectva je primárně určena pro potřeby Armády České republiky a pro transport osob a materiálu. Že jsou v této základně začleněna takzvaná lesklá letadla, která máme, ať jsou dva Airbusy nebo jsou to menší letouny typu Challenger nebo JAK 40 nebo L 410, abychom na ně nezapomínali, to už je otázka jiná, týká se to všeho. Co se týká Airbusů, tak mohu říci, že relativně ještě máme čas, protože ty hlavní předepsané práce se budou provádět v roce 2013, ale třeba jsme museli na jeden měsíc odstavit to menší lesklé letadlo, ten Challenger 601, na který jsme opravdu finanční prostředky neměli a dalo nám velkou práci, abychom posbírali z různých jiných položek zhruba sumu řádově několika milionů na to, abychom tento letoun odeslali do servisního střediska na provedení generální opravy podvozku. Ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale říkáte tedy, rok 2013 je klíčový pro ta dvě letadla označovaná jako vládní letka, kde zajišťujete servis i nejvyšším ústavním činitelům, takže se může stát, že v roce 2013…

Host (Vlastimil Picek):
Pane redaktore, ústavní činitelé nelítají jenom dvěma Airbusy, oni lítají všemi prostředky, které má základna dopravního letectva, protože asi využívat Airbusy pro cestu malých delegací je velmi neefektivní. Takže my využíváme hlavně ty menší letouny a musím říci, že poslední dobou i pro přepravu například poslanců, senátorů využíváme i letouny typu CASA.

Moderátor (Václav Moravec):
Česká republika se v souvislosti s rozpočtovou situací, protože Česká republika není výjimkou seškrtávání rozpočtů, to je problém Severoatlantické aliance jako celku, tak se například spojuje s Chorvatskem kvůli vrtulníkovému výcviku. Tady jsou slova ministra obrany Alexandra Vondry ze začátku února:

Záznam Alexandra Vondry:
Chceme se ujmout vedoucí role při výstavbě a vytváření mnohonárodnostního centra leteckého výcviku.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls na začátku února slova ministra obrany Alexandra Vondry. Pokud by měl náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Vlastimil Pice, který je dnes hostem Rádia Impuls, říci, zda existují ještě další oblasti, kde by se daly ušetřit peníze a kde byste vlastně mohli fungovat s rozpočtem, dejme tomu, 39-36 miliard korun a kde byste se zkrátka spojili s dalšími státy a tím fungovala i efektivnější spolupráce, ať už v rámci Visegrádu, protože jsme slyšeli před několika dny o vytvoření společné vojenské jednotky v rámci Visegrádské skupiny o síle zhruba tří tisíc lidí?

Host (Vlastimil Picek):
Ano, je to pravda. V rámci Visegrádské čtyřky velice intenzivně pracujeme a to nejenom na úrovni náčelníků generálních štábů, ale tak jak jste vzpomínal, sešli se ministři obran Visegrádské čtyřky na území České republiky. Já bych chtěl podtrhnout, že to je jedna z věcí, která se velice diskutuje i v rámci Aliance a Evropské unie pod takzvanou Chytrou obranou a sdílení jednotlivých schopností. My jsme indikovali zaprvé tuto záležitost, kterou jste vzpomenul, co se týká Battlegroup Evropské unie, ale také jsme třeba hovořili perspektivně o nákupu radarů středního dosahu, protože v tom regionu Visegrádské čtyřky jsme na tom v podstatě všichni stejně. Tyto státy radary, které jsme nakoupili v minulých letech ještě tenkrát ze Sovětského svazu, nám dožívají technicky a je potřeba je obnovit, protože…

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy by mohl být společný projekt dejme tomu Visegrádské na výměnu radarů, o jaké časové…

Host (Vlastimil Picek):
Já bych to tipoval tak na rok 2015 a dále, protože v roce 2015 nám končí životnost radarů.

Moderátor (Václav Moravec):
Několik posluchačů Impulsů se v průběhu dne také ptala v souvislosti s těmi armádními škrty a tím, čemu jste musel vy čelit, zda je možné ještě v armádě provést nějaká systémová opatření, aby každá koruna do armády vložená byla efektivně využita. A naráželi posluchači například na zprávu z konce dubna, kdy zálohy na stravné si údajně neoprávněně ponechávalo 27 českých vojáků v Afghánistánu nebo například na nové útočné pušky Bren, které používají čeští vojáci v Afghánistánu a které selhávají.

Host (Vlastimil Picek):
Musíme tyto oba dva případy oddělit. Já bych začal u těch pušek Bren. V současné době a shodou okolností dnes jsme o tom hovořili na poradě vedení Armády České republiky, probíhají kontrolní testy 20 kusů pušek, které jsme přivezli zpět do České republiky z Afghánistánu. Zatím tato komise neudělala definitivní závěr, nikdo zatím neví, proč tyto závady vznikaly, jestli to bylo municí, špatnou manipulací či špatným ošetřováním nebo vadou materiálu. To bych nechtěl v žádném případě předbíhat a počkám na závěry této komise.

Moderátor (Václav Moravec):
Ty budou kdy?

Host (Vlastimil Picek):
Měly by být v nejbližších dnech, já na ně v žádném případě netlačím, chci, aby tyto kontroly byly provedeny řádně a abychom došli k nějakému relevantnímu závěru. Co se týká…

Moderátor (Václav Moravec):
Mohly by se ty pušky, jenom vstoupím do vaší řeči, mohly by se hypoteticky vrátit? Protože šlo o kontrakt za nějakou miliardu a půl.

Host (Vlastimil Picek):
Víte, je velice zajímavé, protože my jsme s těmito puškami pracovali poměrně dost dlouho, provedla se spousta kontrolních a provozních zkoušek, provedli jsme vojskové zkoušky, vystříleli jsme z těchto pušek tisíce a tisíce nábojů v různém prostředí, takže já jsem opravdu zvědav, jaký bude závěr této komise a nechci předbíhat.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale je tam ta možnost, kdyby bylo nejhůře, protože vy jste, pokud se nemýlím, tak je objednáno osm tisíc pušek Bren a zatím bylo dodáno zhruba 3,5 tisíce kusů?

Host (Vlastimil Picek):
Já myslím, že to je předčasné, potom by to bylo záležitost obchodně právní. Já tady nechci říkat, že budeme hned vracet nějaké zboží. Musíme opravdu zjistit, co bylo nebo co je příčinou těchto závad a potom udělat definitivní závěr.

Moderátor (Václav Moravec):
A teď zneužívání těch záloh?

Host (Vlastimil Picek):
A co se týká těch finančních prostředků na stravu u jednoho z našich útvarů, opět je to živá záležitost, vyšetřuje to vojenská policie a já nechci opravdu dělat žádné závěry předem.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka: Proč Armáda České republiky udržuje Universitu obrany a teď se ptá posluchač, s astronomickými náklady přibližně 20 milionů korun na jednoho studenta za rok studia? Proč raději neberete vysokoškoláky z civilních vysokých škol?

Host (Vlastimil Picek):
Tak to číslo se mi zdá opravdu poměrně veliké. Ale co se týká University obrany, Universita obrany má opravdu jedinečnost v tom, že připravuje pro Armádu České republiky mladý důstojnický sbor. Já mohu mít spousty výhrad k některým záležitostem, které probíhají na Universitě obrany, ale celkově musím říci, že Universita obrany se za poslední léta změnila, Universita obrany za poslední léta spíše inklinuje k tomu vojenskému rázu, nikoliv k tomu civilnímu a naši vojáci…

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, i ona prochází redukcí?

Host (Vlastimil Picek):
Ona prochází samozřejmě také redukcí, mění se učební programy, budou tam nové učební programy akreditovány, je to opravdu součástí celé změny vojenského vzdělávání.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady když jste mluvil o svalech a říkal jste, že v rámci všech těch úspor jste posílil ty armádní svaly a lidi vlastně v přímém výkonu služby, když použiji na to policejní terminologii, tak tady jeden z posluchačů Impulsů, pravděpodobně voják, se ptá, zda se právě kvůli těm budoucím škrtům v roce 2013, tedy v roce příštím a v roce přespříštím nedotkne právě těchto svalů například propuštění tří tisíc osob a Ministerstva obrany a Generálního štábu se ta redukce případně nedotkne?

Host (Vlastimil Picek):
Já bych musel říct, musíme to brát v celém komplexu. Já jsem na tuto otázku v podstatě vám odpovídal na úvod tohoto pořadu. Já chci říci, že my v současné době toto analyzujeme, toto připravujeme, tyto materiály vezmeme, předáme je ministrovi obrany, ministr obrany s těmito materiály musí jít do vlády. Vláda musí schválit novou organizační strukturu či nové počty a všechno to bude samozřejmě záviset na finančních prostředcích.

Moderátor (Václav Moravec):
A to se bude schvalovat právě také v červnu nebo v červenci?

Host (Vlastimil Picek):
To nevím přesně, já nemůžu nařídit vládě, aby schvalovala tento materiál, je to záležitostí ministra obrany, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy ho budete mít do června?

Host (Vlastimil Picek):
My ho budeme mít do června, ale i v zájmu ministra obrany je, aby toto prošlo relevantními orgány.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, generálem Vlastimilem Pickem, který je dnes hostem Rádia Impuls, bavíme o tom víc než pětiletém období, které jste v úřadu šéfa české armády strávil, pokud byste měl dát jednu dobrou radu svému nástupci, jakou dobrou radu byste dal?

Host (Vlastimil Picek):
To je velice složité, protože těch rad já bych mu dal strašně moc, ale asi jednu radu za všechny, aby si vždycky vážil každého člověka, s kterým spolupracuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Vlastimil Picek. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls.

Host (Vlastimil Picek):
Děkuji.

17.05.2012

VIDEO: Jiří Dienstbier: V ČSSD je kvůli kauze Rath znechucení!

Senátor Jiří Dienstbier mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze bývalého spolustraníka Davida Ratha.
16.05.2012

VIDEO: Miroslav Kalousek: Zákony jsou krátké na korupci v hotovosti!

Ministr financí Miroslav Kalousek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o ekonomické situaci v Řecku a jejích dopadech na Českou republiku a také o kauze Davida Ratha.
15.05.2012

VIDEO: Zbyněk Stanjura: Rath by měl složit poslanecký mandát!

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o aktuální situaci v koalici a o obvinění hejtmana Davida Ratha.
14.05.2012

VIDEO: Pavel Zelený: Některé příklady z matematiky byly pro maturanty loterií!

Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Pavel Zelený mluvil o letošních státních maturitách.
10.05.2012

VIDEO: Aleš Hušák: Se žalobou na svou osobu určitě počítám!

Předseda představenstva Sazky Aleš Hušák mluvil o hrozící žalobě kvůli finanční ztrátě Sazky.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.